Thế chấp là gì? Thế chấp khác cầm cố như thế nào?

Thế chấp hay còn gọi là thế chấp gia tài là một trong những giải pháp mà nhiều người thường tìm tới để xử lý nhu yếu thiếu kinh tế tài chính của mình. Vậy thế chấp là gì ?

Thế chấp là gì?

Thế chấp là một trong những giải pháp bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm nêu tại Điều 292 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái. Trong đó, những giải pháp này gồm : Cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lưu quyền sở hữu, bảo lãnh, tín chấp, cầm giữ gia tài .

Theo đó, thế chấp được khái niệm tại khoản 1 Điều 317 Bộ luật Dân sự hiện hành như sau:

Thế chấp gia tài là việc một bên ( sau đây gọi là bên thế chấp ) tiêu dùng gia tài thuộc chiếm hữu của mình để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm và ko giao gia tài cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận thế chấp ) .

Căn cứ khái niệm này hoàn toàn sở hữu thể thấy, thế chấp là một giải pháp bảo vệ mà bên thế chấp tiêu dùng gia tài của mình để bảo vệ cho việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mình hoặc của người khác nhưng ko giao gia tài này cho bên nhận thế chấp .
Tài sản thế chấp sẽ do bên thế chấp giữ và những bên hoàn toàn sở hữu thể thỏa thuận hợp tác để người thứ ba ( ko phải bên thế chấp cũng ko phải bên nhận thế chấp ) giữ gia tài này .
Đặc thù, việc thế chấp gia tài chỉ chấm hết trong những trường hợp nêu tại Điều 327 Bộ luật Dân sự gồm :
– Bên thế chấp đã thực thi xong nghĩa vụ và trách nhiệm mà mình bảo vệ cho bên nhận thế chấp .
– Hai bên thỏa thuận hợp tác hủy bỏ hoặc sửa chữa thay thế việc thế chấp gia tài bằng một giải pháp khác .
– Đã xử lý tài sản thế chấp .
– Hai bên sở hữu thỏa thuận hợp tác về việc chấm hết thế chấp gia tài .
Hiện nay, hình thức thế chấp gia tài thường gặp nhất trong đời sống là cá thể hoặc tổ chức triển khai thế chấp gia tài của mình ( hoàn toàn sở hữu thể là động sản như xe xe tương đối, sổ tiết kiệm … ) hoặc bất động sản ( như nhà nhà ở, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở … ) cho nhà băng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng trả tiền khác hoặc cá thể, tổ chức triển khai khác để vay vốn .

the chap la gi
Thế chấp là gì? (Ảnh minh họa)

So sánh thế chấp và cầm cố

Hiện nay, thế chấp và cầm đồ là hai trong số những giải pháp bảo vệ thường bị nhầm lẫn với nhau nhất. Dưới đây là những tiêu chuẩn tiêu dùng để phân biệt thế chấp và cấm cố :

Sự giống nhau

– Là một trong những giải pháp bảo vệ .
– Mang hiệu lực hiện hành từ thời kì ký kết trừ trường hợp những bên sở hữu thỏa thuận hợp tác khác hoặc Luật khác sở hữu lao lý .
– Kết thúc trong 04 trường hợp : Nghĩa vụ chấm hết ; bị hủy bỏ hoặc sửa chữa thay thế bằng giải pháp khác ; gia tài đã được khắc phục và xử lý ; theo thỏa thuận hợp tác của những bên …

Sự khác nhau

STT

Cầm cố

Thế chấp

Căn cứ Tiểu mục 2 Bộ luật Dân sự năm ngoái

Tiểu mục 3 Bộ luật Dân sự 2015

Khái niệm Cầm cố gia tài là việc một bên giao gia tài thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm Thế chấp gia tài là việc một bên tiêu dùng gia tài thuộc chiếm hữu của mình để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm và ko giao gia tài của mình cho bên kia
Giao gia tài Mang Ko
Những bên – Bên cầm đồ
– Bên nhận cầm đồ
– Bên thế chấp
– Bên nhận thế chấp
– Người thứ ba giữ gia tài ( nếu sở hữu )
Trả lại gia tài – Trả lại gia tài, sách vở tương quan, huê lợi, cống phẩm
– Trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận hợp tác khác
Trả lại sách vở đã cầm nếu sở hữu thỏa thuận hợp tác bên nhận thế chấp giữ sách vở về gia tài của bên nhận thế chấp
Công chứng, xác nhận Mang thể ko cần công chứng, xác nhận Nếu thế chấp bất động sản hoặc động sản cần ĐK thì phải công chứng, xác nhận
Hưởng huê lợi, cống phẩm Được Ko

Bảo quản tài sản

Mang nghĩa vụ và trách nhiệm Ko sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm nhưng phải chịu rủi ro đáng tiếc về sách vở tương quan tới gia tài

Trên đây là thông tin về thế chấp là gì? Nếu còn thắc mắc cần tư vấn, bạn vui lòng gửi thắc mắc cho chúng tôi để được tương trợ.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính