Thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng – Luật Thiên Minh

Thế chấp là một trong những quyền của người sử dụng đất. Thực tế ngày nay, hiện tượng Thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn nhà băng rất nhiều. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về điều kiện cũng như thủ tục thế chấp, mời quý khách hàng tham khảo bài viết sau đây của Luật Thiên Minh.

Thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn nhà băng

Điều kiện thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất

Thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn nhà băng nhà nước là một trong những quyền cơ bản của người sử dụng đất. Theo Điều 167 Luật Đất đai 2013 về “ Quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, khuyến mãi ngay cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất ” pháp luật hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất được thực thi quyền thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn tại tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được phép hoạt động tiêu khiển tại Nước Ta. Tuy nhiên, so với đất thuê trả tiền hàng năm thì người sử dụng đất chỉ được thế chấp bằng gia tài thuộc chiếm hữu mình gắn liền với đất thuê theo pháp luật tại điển đ khoản 2 Điều 179 Luật Đất đai 2013 về ” Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất ” .
Thời khắc để hoàn toàn với thể mang quyền sử dụng đất thế chấp vay vốn nhà băng nhà nước, theo lao lý tại Điều 168 Luật Đất đai 2013 là lúc người sử dụng đất đã được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất. Đối với trường hợp quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được triển khai quyền thế chấp sau lúc với quyết định hành động giao đất, cho thuê đất của nhà nước ; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được triển khai quyền thế chấp lúc với đủ điều kiện kèm theo để cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .

Căn cứ theo Điều 168 Luật Đất đai 2013, nếu người sử dụng đất chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước lúc thực hiện việc thế chấp.

Ngoài pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất phải với giấy ghi nhận quyền sử dụng đất như đã nêu ở trên, để thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn nhà băng nhà nước, Điều 188 Luật Đất đai 2013 lao lý người sử dụng đất phải với thêm điều kiện kèm theo thế chấp quyền sử dụng đất khác gồm : đất đai ko với tranh chấp, quyền sử dụng đất ko bị kê biên để bảo vệ thi hành án và phải còn thời hạn sử dụng đất ( thế chấp trong thời hạn sử dụng đất ) .
Trong trường hợp trên đất với nhà ở, thì lúc thế chấp cả quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại, còn phải tuân thủ điều kiện kèm theo thế chấp nhà ở lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 91 Luật nhà ở về “ Điều kiện của nhà tại tham gia trả tiền giao dịch ”, đơn cử là nhà ở phải với giấy ghi nhận quyền sở hữu theo lao lý của pháp lý .
Điều 188 Luật Đất đai 2013 pháp luật việc thế chấp quyền sử dụng đất phải ĐK tại cơ quan ĐK đất đai và với hiệu lực hiện hành kể từ thời kì ĐK vào sổ địa chính .
Ngoài những loại đất ko được thế chấp theo Luật Đất đai 2013, Một số trường hợp ko được ĐK thế chấp theo Thông tư liên tịch số 09/2016 / TTLT-BTP-BTNMT :
– tin tức về gia tài thế chấp là quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất được kê khai trong Đơn nhu yếu ĐK hoặc trong hợp đồng thế chấp ko trùng khớp với thông tin trên Giấy ghi nhận đã cấp do lỗi kê khai của người nhu yếu ĐK ;
– Một số thông tin về bên thế chấp được kê khai trong Đơn nhu yếu ĐK hoặc hợp đồng thế chấp ko trùng khớp với thông tin trên Giấy ghi nhận đã cấp do lỗi kê khai của người nhu yếu ĐK như : Tên ; liên hệ ; số chứng tỏ nhân dân ; căn cước công dân ; số chứng tỏ sĩ quan Quân đội nhân dân Nước Ta hoặc số của sách vở xác lập tư cách pháp lý khác ;
– Quyền sử dụng đất ko thuộc trường hợp được thế chấp theo pháp luật của Luật đất đai ; gia tài gắn liền với đất ko đủ điều kiện kèm theo thế chấp theo lao lý của pháp lý với tương quan .
Ngoài ra, Thông tư liên tịch số 09/2016 / TTLT-BTP-BTNMT cũng lao lý rõ trường hợp thông tin trong Đơn nhu yếu ĐK hoặc trong hợp đồng thế chấp ko trùng khớp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan ĐK như thông tin về số hiệu thửa đất, diện tích quy hoạnh thửa đất ko trùng khớp do dồn điền đổi thửa, đo đạc, xác lập lại diện tích quy hoạnh, size thửa đất ; thông tin về tên đơn vị chức năng hành chính nơi với thửa đất ko trùng khớp do biến hóa theo văn bản của cơ quan với thẩm quyền ; thông tin về tên, liên hệ, số chứng tỏ nhân dân, căn cước công dân, số chứng tỏ sĩ quan Quân đội nhân dân Nước Ta hoặc số của sách vở xác lập tư cách pháp lý khác của bên thế chấp ko trùng khớp do biến hóa theo văn bản của cơ quan với thẩm quyền thì người nhu yếu ĐK thực thi đồng thời thủ tục ĐK thế chấp và thủ tục ĐK dịch chuyển đất đai, gia tài gắn liền với đất, xác nhận biến hóa theo lao lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường .
Quý khách hàng chú ý quan tâm những nội dung trên để thanh tra rà soát hồ sơ, khắc phục hồ sơ ( nếu với ) để điều kiện kèm theo thế chấp tương thích với những pháp luật của pháp lý .

Thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013 để vay nhà băng

Theo niềm tin điều 715 Bộ luật Dân sự 2005 về “ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ” thì việc thế chấp quyền sử dụng đất là việc bên thế chấp là bên sử dụng đất tiêu dùng quyền sử dụng đất của mình để thế chấp cho nhà băng nhà nước, bảo vệ việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ của bên vay vốn ( hoàn toàn với thể chính là bên thế chấp hoặc là bên thứ 3 ) với bên nhân thế chấp là nhà băng nhà nước .
Bộ luật Dân sự năm ngoái ( khởi đầu với hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 01/01/2017 ) ko còn khái niệm đơn cử về “ Hợp đồng thế chấp ”, thay vào đó, chỉ pháp luật chung về thế chấp gia tài. Điều 318, Bộ Luật Dân sự năm ngoái pháp luật về thế chấp gia tài thì “ 1. Thế chấp gia tài là việc một bên ( sau đây gọi là bên thế chấp ) tiêu dùng gia tài thuộc chiếm hữu của mình để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm và ko giao gia tài cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận thế chấp ) ; 2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Những bên hoàn toàn với thể thỏa thuận ủy quyền người thứ ba giữ gia tài thế chấp “. Khoản 3 điều này pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất thì “ Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà gia tài gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì gia tài gắn liền với đất cũng thuộc gia tài thế chấp, trừ trường hợp với thỏa thuận hợp tác khác “

Khác với bộ luật Dân sự 2005, Bộ Luật Dân sự 2015 với quy định rõ ràng 2 trường hợp:thế chấp quyền sử dụng đất mà ko thế chấp tài sản gắn liền với đất (Điều 325) Và Thế chấp tài sản gắn liền với đất mà ko thế chấp quyền sử dụng đất (Điều 326).

Lúc triển khai nhận thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất, nhà băng nhà nước sẽ triển khai những thủ tục sau với sự phối hợp cùng với người tậu là bên thế chấp :
– Rà soát tính pháp của gia tài thế chấp theo lao lý tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 về “ Điều kiện triển khai những quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng Ngay cho, thế chấp quyền sử dụng đất ; Góp vốn bằng quyền sử dụng đất ”, gồm : ( 1 ) Rà soát Giấy ghi nhận hoặc những sách vở hợp pháp khác lao lý tại khoản 3 Điều 186 và khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 để xác lập tính xác nhận của giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính tương quan tới quyền sử dụng đất ; ( 2 ) Rà soát lại chính quyền sở tại địa phương để xác lập đất ko với tranh chấp, quyền sử dụng đất ko bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
– Rà soát thực địa, khảo sát, đo đạc và triển khai định giá gia tài ;
– Nhận bản gốc giấy ghi nhận hoặc những sách vở hợp pháp khác theo lao lý của Luật Đất đai 2013 ;
– Lập và thỏa thuận thế chấp giữa nhà băng nhà nước và bên thế chấp ( người với quyền sử dụng đất ), thực thi công chứng hợp đồng thế chấp tại tổ chức triển khai hành nghề công chứng ;
– Tiến hành việc ĐK thế chấp tại văn phòng ĐK quyền sử dụng đất thuộc Sở tài nguyên môi trường tự nhiên và Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên môi trường tự nhiên và Môi trường Q., thị xã, thị xã, thành thị trấn thuộc tỉnh .
Sau lúc đã ĐK thế chấp tại Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất, những thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất vay nhà băng nhà nước đã hoàn thành .

Xem thêm:

>>> Thủ tục khởi kiện đồi bồi thường lúc bị đuổi việc

>>> Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ tùy thân

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.luatthienminh.vn

Trân trọng !

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính