Thế chấp tài sản theo quy định của bộ luật dân sự 2015.

Thế chấp tài sản theo quy định của bộ luật dân sự 2015.

quangcao post1 2

Thế chấp tài sản : là việc một bên sử dụng tài sản thuộc chiếm hữu của mình để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm và ko giao tài sản cho bên kia .

THẾ CHẤP TÀI SẢN

Tri thức của bạn:

Thế chấp tài sản theo pháp luật của bộ luật dân sự 2015 .

Tri thức của Trạng sư:

Cơ sở vật chất pháp lý

Nội dung tư vấn

1. Khái niệm thế chấp tài sản

Điều 317, Bộ luật Dân sự 2015 pháp luật về thế chấp tài sản như sau :
“ 1. Thế chấp tài sản là việc một bên ( sau đây gọi là bên thế chấp ) sử dụng tài sản thuộc chiếm hữu của mình để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm và ko giao tài sản cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận thế chấp ) .

 1. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Những bên hoàn toàn với thể thỏa thuận ủy quyền người thứ ba giữ tài sản thế chấp. ”

Kế bên những đặc thù chung của giải pháp bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, thế chấp tài sản còn mang những đặc thù riêng sau đây :

 • Là một giải pháp bảo vệ đối vật nhưng quyền của bên nhận thế chấp phần to mang tính đối nhân .
 • Ko với sự chuyển giao tài sản
 • Một tài sản hoàn toàn với thể thế chấp trước nhiều bên nhận thế chấp để bảo vệ nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự .

2. Chủ thể thế chấp tài sản

Thế chấp tài sản gồm với hai bên chủ thể được xác lập như sau :

 • Bên nhận thế chấp : là bên với quyền trong quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng giải pháp thế chấp .
 • Bên thế chấp : là bên bằng tài sản để bảo vệ việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trước bên nhận thế chấp .

3. Tài sản thế chấp.

 • Trường hợp thế chấp hàng loạt bất động sản, động sản với vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp với thỏa thuận hợp tác khác .
 • Trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản với vật phụ thì vật phụ gắn với tài sản đó thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp với thỏa thuận hợp tác khác .
 • Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp với thỏa thuận hợp tác khác .
 • Trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì bên nhận thế chấp phải thông tin cho tổ chức triển khai bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được sử dụng để thế chấp. Tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm trực tiếp cho bên nhận thế chấp lúc xảy ra sự kiện bảo hiểm .
 • Trường hợp bên nhận thế chấp ko thông tin cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được sử dụng để thế chấp thì tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm và bên thế chấp với nghĩa vụ trả tiền cho bên nhận thế chấp.

4. Thời khắc với hiệu lực của thế chấp.

Điều 319 BLDS 2015 pháp luật :

Điều 319. Hiệu lực của thế chấp tài sản

1. Hợp đồng thế chấp tài sản với hiệu lực hiện hành từ thời kì giao ước, trừ trường hợp với thỏa thuận hợp tác khác hoặc luật với pháp luật khác .
2. Thế chấp tài sản phát sinh hiệu lực hiện hành đối kháng với người thứ ba kể từ thời kì ĐK .

 • Hợp đồng thế chấp tài sản với hiệu lực hiện hành từ thời kì giao ước, trừ trường hợp với thỏa thuận hợp tác khác hoặc luật với lao lý khác .
 • Thế chấp tài sản phát sinh hiệu lực hiện hành đối kháng với người thứ ba kể từ thời kì ĐK .

      Luật Toàn Quốc kỳ vọng những gì chúng tôi sản xuất nêu trên sẽ tạo điều kiện cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật về thế chấp tài sản. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6178 để gặp Trạng sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu sản xuất nhà sản xuất hoặc gửi thư về Email: manhongit.dhp@gmail.com

Xin tình thực cảm ơn sự sát cánh của hành khách .
Trân trọng /. / .

Liên kết tham khảo:

vote

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính