Thế chấp (Mortgage) là gì? Đặc điểm và phân loại

Thế chấp ( tiếng Anh : Mortgage ) là một hình thức bảo vệ bằng gia tài lúc tham gia quan hệ tín dụng trả tiền. Hình thức này sở hữu những đặc thù và cách phân loại cần quan tâm .Mortgage-pic

Hình minh họa (Nguồn: Luxury Villas Group)

Thế chấp (Mortgage)

Khái niệm

Thế chấp trong tiếng Anh gọi là Mortgage.

Thế chấp tài sản là việc bên thế chấp sử dụng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận thế chấp và ko chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.

Căn cứ theo hình thức pháp lí qui định tại Bộ luật dân sự năm ngoái :

"1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) sử dụng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và ko giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).

2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Những bên sở hữu thể thỏa thuận ủy quyền người thứ ba giữ tài sản thế chấp".

Đặc điểm

Ko sở hữu sự chuyển giao trạng thái của tài sản mà chỉ chuyển ủy quyền nhà băng bộ giấy tờ gốc chứng thực quyền sở hữu về tài sản đó. Trong thời kì thế chấp tài sản, bên thế chấp sở hữu quyền sử dụng tài sản đó.

Tài sản sử dụng trong thế chấp chủ yếu là bất động sản, những phương tiện liên lạc cơ giới, hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh…

Trong trường hợp thế chấp hàng loạt bất động sản, động sản sở hữu vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc gia tài thế chấp .Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản, sở hữu vật phụ thì vật nhờ vào gia tài thế chấp, trừ trường hợp những bên sở hữu thỏa thuận hợp tác khác .

Tài sản thế chấp sở hữu thể là tài sản được hình thành trong tường lai.

 – Việc thế chấp quyền sử dụng đất được thực hiện theo qui định về thế chấp quyền sử dụng đất tại Bộ luật dân sự, luật đất đai và những qui định khác của pháp luật sở hữu liên quan. 

Tài sản thế chấp do bên thể chấp giữ. Những bên sở hữu thể thỏa thuận ủy quyền người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

Phân loại

Căn cứ theo nội dung thế chấp sở hữu hai loại: Thế chấp pháp lí và thế chấp công bằng

Thế chấp pháp lí

Thế chấp công bằng

Khái niệm Là hình thức mà trong đó người đi vay thỏa thuận hợp tác chuyển quyền chiếm hữu cho nhà băng nhà nước lúc ko triển khai được nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ . Là hình thức nhà băng nhà nước chỉ nắm giữ sách vở ghi nhận quyền sở hữu tài sản hoặc giấy ghi nhận quyền sử dụng đất .
Xử lí tài sản ( Lúc người tậu ko trả được nợ ) Nhà băng sở hữu quyền bán và cho thuê mà ko cần thực thi những thủ tục tố tụng . Phải dựa trên hạ tầng thỏa thuận hợp tác giữ người cho vay và người đi vay .
Thủ tục

Đơn thuần hơn

Chi tiêu Thấp hơn
Thời kì thanh lí Bảo đảm cho nhà băng nhà nước nhanh gọn bán được gia tài tịch thu nợ mà ko cần sở hữu sự can thiêp của pháp lý
Số tiền thanh lí Toàn quyền, ko bị những chủ nợ khác cùng tham gia Sở hữu thể sẽ bị phân loại với những chủ nợ khác do một gia tài thế chấp hoàn toàn sở hữu thể cho nhiều khoản vay .
Nhược điểm Mỗi lần sang tên phải làm thủ tục nên tốn kém ngân sách .Mỗi lần vay mới phải lập một hợp đồng thế chấp mới . Nhà băng ko được tự phát mại gia tài để thu nợ mà phải sở hữu sự can thiệp của pháp lýBị những chủ nợ khác tham gia chia phần trên số tiền bán gia tài thế chấp .

Căn cứ trên số lần thế chấp:

Thế chấp thứ nhất: Là việc thế chấp tài sản để bảo đảm cho món nợ thứ nhất hay thế chấp cho khoản vay trước hết đang tồn tại.

Thế chấp thứ hai: Là hình thức thế chấp trong đó người đi vay sử dụng phần trị giá chênh lệch giữa trị giá tài sản thế chấp và khoản vay thứ nhất được bảo đảm bằng tài sản đó để bảo đảm cho khoản nợ thứ hai, thứ ba,… thứ n.

Căn cứ vào tính chất tài sản:

Thế chấp toàn bộ: Những phần phụ cũng đều thuộc tài sản thế chấp

Thế chấp một phần: Sử dụng một phần tài sản để thế chấp. Trong trường hợp sở hữu phần phụ thì phần phụ chỉ thuộc tài sản thế chấp nếu sở hữu thỏa thuận.

Căn cứ vào nguồn gốc của tài sản thế chấp:

Thế chấp trực tiếp: Tài sản thế chấp chính là tài sản hình thành từ vốn vay của nhà băng.

Thế chấp gián tiếp: Tài sản thế chấp và tài sản hình thành từ vốn vay của nhà băng là hoàn toàn khác nhau.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình tín dụng Nhà băng, Học viện Nhà băng, NXB Lao động- Xã hội).

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính