The company is moving its headquarters to a new______ with better links to the airport.

 • Nghi vấn:

  The company is moving its headquarters to a new______ with better links to the airport.

  • A.

   position

  • B.

   situation

  • C.

   location

  • D.

   place

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tri thức về những từ loại cùng trường nghĩa
  A. position/pəˈzɪʃ.ən/ (n): vị trí, chỗ (trong công việc)
  B. situation/ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən /(n): tình huống, hoàn cảnh
  C. location /loʊˈkeɪ.ʃən/ (n): vị trí (địa lý)
  D. place/pleɪs/(n): nơi chốn
  Tạm dịch: Đơn vị đang chuyển trụ sở tới một địa điểm với mạng lưới liên kết tốt hơn với sân bay.

  Hãy suy nghĩ và trả lời thắc mắc trước lúc HOC247 phân phối đáp án và lời giải

  ADSENSE

Mã thắc mắc:
271561

Loại bài:
Bài tập

Chủ đề :

Môn học:
Tiếng Anh

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC