Thẻ tạm trú Tiếng Anh là gì? có phải Temporary residence card không?

Thẻ tạm trú còn được gọi là thẻ Visa, người nước ngoài, nhà đầu tư và thân nhân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam phải đăng ký tạm trú xác định thời hạn được phép tạm trú tại Việt Nam. Trong quá trình Tư vấn làm thẻ tạm trú DHLaw cảm nhận được khó khăn của khách hàng nước ngoài, ko thạo tiếng Việt, DHLaw sẽ khái niệm Thẻ tạm trú Tiếng Anh là gì? Thông qua bài viết hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu hơn về thẻ tạm trú.

Thẻ tạm trú tiếng anh

Leave a Reply