Các loại thẻ ngân hàng Vietcombank | Đặc điểm và lợi ích từng thẻ

articlewriting1

STT

Nhà cung cấp

Mức phí

1

Phí phát hành thẻ

 

1.1

Thẻ Vietcombank Visa Platinum

  1.1.1 Thẻ chính Miễn phí 1.1.2 Thẻ phụ Miễn phí

1.2

Thẻ Vietcombank Connect24 Visa

  1.2.1 Thẻ chính 45.454 VNĐ / thẻ 1.2.2 Thẻ phụ 45.454 VNĐ / thẻ

1.3

Thẻ Vietcombank Mastercard

  1.3.1 Thẻ chính 45.454 VNĐ / thẻ 1.3.2 Thẻ phụ 45.454 VNĐ / thẻ

1.4

Thẻ Vietcombank Cashback Plus American Express

  1.4.1 Thẻ chính Miễn phí 1.4.2 Thẻ phụ Miễn phí

1.5

Thẻ Vietcombank UnionPay

  1.5.1 Thẻ chính 45.454 VNĐ / thẻ 1.5.2 Thẻ phụ 45.454 VNĐ / thẻ 1.6 Thẻ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa( ko sở hữu thẻ phụ ) Miễn phí 1.7 Thẻ Vietcombank Đại học vương quốc Hồ Chí Minh Visa( ko sở hữu thẻ phụ ) Miễn phí

2

Phí duy trì tài khoản thẻ

  2.1 Thẻ Vietcombank Visa Platinum 27.272 VNĐ / thẻ chính / thángMiễn phí thẻ phụ 2.2 Thẻ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa 4.545 VNĐ / thẻ / thángMiễn phí trong 01 nămtiên phong kể từ thời kì phát hành thẻ lần đầu 2.3 Những thẻ GNQT khác ( Connect24 Visa / Mastercard /Cashback Plus American Express / UnionPay ) 4.545 VNĐ / thẻ / tháng 2.4 Thẻ Vietcombank Đại học vương quốc TP HCM Visa 4.545 VNĐ / thẻ / tháng Miễn phí trong 2 năm tiên phong kể từ thời gianphát hành thẻ lần đầu

3

Phí nhà sản xuất phát hành nhanh

  • Ko vận dụng cho những sản phẩm thẻ đồng thương hiệu
  • Chưa bao gồm phí phát hành/phát hành lại thẻ
  • Chỉ vận dụng tại địa bàn HN, HCM
45.454 VNĐ / thẻ

4

Phí phát hành lại/thay thế thẻ (theo yêu cầu của chủ thẻ)

  4.1 Thẻ Vietcombank Visa Platinum / Vietcombank Đại họcvương quốc TP HCM Visa Miễn phí 4.2 Những thẻ GNQT khác ( Connect24 Visa / Mastercard /Cashback Plus American Express / UnionPay / Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa ) 45.454 VNĐ / thẻ

5

Phí cấp lại PIN

  5.1 Thẻ Vietcombank Visa Platinum /Vietcombank Đại học vương quốc Hồ Chí Minh Visa Miễn phí 5.2

Những thẻ GNQT khác (Connect24 Visa/ Mastercard/ Cashback Plus American Express/ UnionPay/ Saigon

Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa ) 9.090 VNĐ / lần / thẻ

6

Phí thông tin thẻ mất trộm, thất lạc

  6.1 Thẻ Vietcombank Visa Platinum Miễn phí 6.2 Thẻ Vietcombank Cashback Plus American Express 45.454 VNĐ / thẻ / lần 6.3 Thẻ Vietcombank Connect24 Visa / Mastercard /UnionPay / Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa / Vietcombank Đại học vương quốc Hồ Chí Minh Visa 181.818 VNĐ / thẻ / lần 7 Phí chuyển tiền liên nhà băng nhà nước qua thẻ 5.000 VNĐ / trả tiền giao dịch 7.1 Giao dịch trị giá từ 2.000.000 VNĐ trở xuống 5.000 VNĐ / trả tiền giao dịch 7.2 Giao dịch trị giá to hơn 2.000.000 VNĐ và dưới10.000.000 VNĐ 7.000 VNĐ / trả tiền giao dịch 7.3 Giao dịch trị giá từ 10.000.000 VNĐ trở lên 0,02 % trị giá trả tiền giao dịch( tối thiểu 10.000 VNĐ )

8

Phí giao dịch tại ATM trong hệ thống VCB

 

8.1

Thẻ Vietcombank Visa Platinum

  8.1.1 Rút tiền mặt Miễn phí 8.1.2 Chuyển khoản 3.000 VNĐ / trả tiền giao dịch

8.2

Những thẻ GNQT khác (Connect24 Visa/ Mastercard/ Cashback Plus American Express/ UnionPay/ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa/ Vietcombank Đại học quốc gia HCM Visa)

  8.2.1 Rút tiền mặt 1.000 VNĐ / trả tiền giao dịch 8.2.2 Chuyển khoản 3.000 VNĐ / trả tiền giao dịch

9

Phí giao dịch tại ATM ngoài hệ thống VCB

  9.1 RTM trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta 9.090 VNĐ / trả tiền giao dịch 9.2 RTM ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta 3,64 % số tiền trả tiền giao dịch 9.3 Vấn tin thông tin tài khoản 9.090 VNĐ / trả tiền giao dịch ( chỉ vận dụng cho thẻUnionPay )

10

Phí chuyển đổi ngoại tệ

2,27 % trị giá trả tiền giao dịch

11

Phí đòi bồi thường

  11.1 Thẻ Vietcombank Visa Platinum Miễn phí 11.2 Những thẻ GNQT khác ( Connect24 Visa / Mastercard / Cashback Plus American Express / UnionPay / SaigonCentre – Takashimaya – Vietcombank Visa / Vietcombank Đại học vương quốc Hồ Chí Minh Visa ) 72.727 VNĐ / trả tiền giao dịch

12

Phí cung ứng bản sao hóa đơn giao dịch

 

12.1

Thẻ Vietcombank Visa Platinum

  12.1.1 Tại ĐVCNT của VCB Miễn phí 12.1.2 Tại ĐVCNT ko thuộc VCB Miễn phí

12.2

Những thẻ GNQT khác (Connect24 Visa/ Mastercard/ Cashback Plus American Express/ UnionPay/ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa/ Vietcombank Đại học quốc gia HCM Visa)

  12.2.1 Tại ĐVCNT của VCB 18.181 VNĐ / hóa đơn 12.2.2 Tại ĐVCNT ko thuộc VCB

72.727 VNĐ/hóa đơn

13

Phí rút tiền mặt tại quầy ngoài hệ thống VCB

3,64 % số tiền trả tiền giao dịch

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính