Biểu phí và điều kiện mở thẻ tín dụng VIB Online Plus Platinum

articlewriting1
Điều khoản và điều kiện kèm theo sử dụng thẻ tín dụng VIBTrước lúc sử dụng Thẻ, xin sung sướng đọc thận trọng Bản Chấp Thuận Về Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Thẻ Tín Dụng VIB ( “ Bản Chấp Thuận ” ) được pháp luật dưới đây. Lúc sử dụng Thẻ ( gồm với cả việc kích hoạt Thẻ mới, mở khóa Thẻ, sử dụng Thẻ sau lúc Thẻ được gia hạn, hoặc được cấp lại ) với tức thị Quý khách đã gật đầu những lao lý và điều kiện kèm theo được lao lý dưới đây và chịu sự ràng buộc bởi những lao lý và điều kiện kèm theo đó. Bản Chấp Thuận này cùng với Đề nghị phát hành Thẻ tín dụng VIB, Thông tin chấp thuận đồng ý cấp Thẻ tín dụng, giấy nhu yếu phân phối nhà sản xuất Thẻ tín dụng, những văn bản Xác nhận khác mà Chủ Thẻ ký với VIB tương quan tới Thẻ tín dụng VIB cùng với Bảng Sao Kê tạo thành Hợp đồng tín dụng ràng buộc về mặt pháp lý và với hiệu lực hiện hành giữa Chủ Thẻ và VIB theo thỏa thuận hợp tác tại Đề nghị phát hành Thẻ tín dụng VIB .
Thẻ tín dụng VIB ( “ Thẻ ” ) được Nhà băng TMCP Quốc tế Nước Ta ( “ VIB ” ) phát hành theo Điều khoản và Điều kiện sau đây

1.0 Trách Nhiệm Chung Của Người Được Cấp Thẻ, bao gồm Chủ Thẻ chính và Chủ Thẻ phụ tùy vào văn cảnh (“Chủ Thẻ”)
1.1 Chủ Thẻ (1) phải ký vào dải chữ ký ở mặt sau Thẻ ngay tức thì lúc nhận được Thẻ, (2) ko được phép cho bất kỳ người nào sử dụng Thẻ, (3) lúc nào cũng phải bảo quản Thẻ, bảo mật mã số xác định Chủ Thẻ (“PIN”), những mã số xác nhận Chủ Thẻ khác, những thông tin Thẻ, thông tin giao dịch, (4) ko để lộ thông tin Thẻ.
1.2 Chủ Thẻ phải chịu trách nhiệm về tất cả những Giao Dịch Thẻ (do Chủ Thẻ thực hiện một cách tự nguyện hoặc ko tự nguyện) được liệt kê tại Bảng Sao Kê theo điều 7 cũng như tất cả những phí, lãi liên quan quy định dưới đây mà ko bị tác động bởi việc kết thúc của Bản Chấp Thuận này.

2.0 Hạn mức
2.1 Hạn Mức Tín Dụng: VIB sẽ cấp một hạn mức tín dụng vào Tài Khoản Thẻ. Phụ thuộc vào kết quả giám định hợp lý những rủi ro tín dụng liên quan tới Tài Khoản Thẻ hoặc Chủ Thẻ và những thông tin mà VIB với được, VIB với toàn quyền (nhưng ko với nghĩa vụ) tăng/giảm hạn mức tín dụng tới một mức mà VIB cho là thích hợp, bao gồm cả trường hợp VIB thực hiện tăng/giảm hạn mức tự động.
VIB sẽ thông tin cho Chủ Thẻ về sự thay đổi hạn mức dưới bất kỳ hình thức nào. Với trường hợp VIB thực hiện tăng hạn mức tự động, trong thời kì 05 ngày kể từ ngày VIB gửi thông tin, nếu VIB ko nhận được phản hồi từ chối bằng văn bản từ Chủ Thẻ, điều này được hiểu Chủ Thẻ đồng ý với việc thực hiện tăng hạn mức Thẻ của VIB.
2.2 Hạn Mức Khả Dụng: là số tiền tối đa Chủ Thẻ được phép chi tiêu tại một thời khắc bất kỳ. Hạn Mức Khả Dụng bằng Hạn Mức Tín Dụng trừ đi tổng dư nợ những giao dịch phát sinh từ Thẻ nhưng chưa trả tiền (bao gồm cả dư nợ phí, lãi) tại từng thời khắc (‘’Dư Nợ Hiện Tại”) cùng với số dư với của Tài khoản Thẻ tại từng thời khắc (nếu với).
2.3 Hạn Mức Giao Dịch: Mỗi Thẻ được cấp một hạn mức đối với từng loại giao dịch bao gồm giao dịch trả tiền tiền hàng hóa, nhà sản xuất, rút tiền mặt và những hình thức giao dịch khác (“Giao Dịch Thẻ”) do VIB toàn quyền quyết định tại từng thời kỳ. VIB với toàn quyền cho phép thực hiện bất kỳ Giao Dịch Thẻ nào vượt quá hạn mức tín dụng hoặc hạn mức rút tiền mặt được quy định, hoặc giảm/tăng những hạn mức này thông qua việc giám định rủi ro tín dụng của Chủ Thẻ hoặc Tài Khoản Thẻ của Chủ Thẻ và chỉ thông tin trước cho Chủ Thẻ trong trường hợp pháp luật với yêu cầu.
2.4 Chủ Thẻ với quyền yêu cầu VIB tăng/giảm Hạn Mức Tín Dụng. Căn cứ trên nhu cầu của Chủ Thẻ, VIB được quyền chấp nhận hoặc từ chối việc tăng/giảm Hạn Mức Tín Dụng cho Chủ Thẻ theo quy định hiện hành của VIB.

3.0 Giao Dịch Thẻ
3.1 Giao dịch nạp tiền là giao dịch Chủ Thẻ nạp tiền vào Tài Khoản Thẻ tại chi nhánh, phòng giao dịch của VIB và/hoặc những tổ chức trả tiền thẻ và/hoặc những hình thức khác thích hợp theo Quy định pháp luật
3.2 Giao dịch rút tiền mặt là giao dịch mà Chủ Thẻ nhận được tiền mặt thông qua máy ATM của VIB và/hoặc những tổ chức trả tiền Thẻ hoặc những phương thức khác được VIB triển khai thích hợp theo quy định của pháp luật.
3.3 Với những giao dịch trả tiền tiền hàng hóa, nhà sản xuất, VIB ko với trách nhiệm về phương thức sản xuất hàng hóa và bất kỳ sự từ chối nào của đơn vị chấp nhận Thẻ (ĐVCNT) (trừ những lỗi về kỹ thuật liên quan tới việc sử dụng Thẻ của VIB). VIB cũng sẽ ko chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hàng hóa hay nhà sản xuất nào được sản xuất cho Chủ Thẻ theo bất kỳ cách thức nào. Khiếu nại của Chủ Thẻ đối với ĐVCNT sẽ ko làm cho Chủ Thẻ được phóng thích khỏi những nghĩa vụ đối với VIB theo Bản Chấp Thuận này. VIB với quyền thay đổi hoặc kết thúc bất kỳ thỏa thuận nào với Chủ Thẻ trong trường hợp với tranh chấp xảy ra giữa Chủ Thẻ và ĐVCNT.

3.4 Tất cả những Giao Dịch Thẻ được thực hiện bằng những loại tiền tệ ko phải VND sẽ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ sau lúc quy đổi sang VND cùng thêm phí quản lý giao dịch ngoại tệ mà VIB quy định trong Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất Thẻ, theo từng trường hợp như sau:
– Giao Dịch Thẻ được thực hiện bằng Đô-la Mỹ sẽ được quy đổi sang VND.
– Giao Dịch Thẻ được thực hiện bằng tất cả những loại tiền tệ ko phải là Đô-la Mỹ hoặc VND sẽ được quy đổi trực tiếp sang VND hoặc trước tiên quy đổi sang Đô-la Mỹ và sau đó sang VND.
– Tỷ giá hối đoái sẽ được xác định theo quy định bởi những Tổ chức Thẻ quốc tế (TCTQT) tương ứng với thương hiệu Thẻ phát hành và/hoặc quy định của VIB từng thời kỳ tại Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất Thẻ. Tỷ giá hối đoái được sử dụng là tỷ giá hối đoái vào ngày mà Giao dịch được ghi nhận vào Tài Khoản Thẻ của Chủ Thẻ (để làm rõ, ko vận dụng tỷ giá vào ngày giao dịch).
3.5 Giao Dịch Thẻ được chọn thực hiện bằng VND tại những ĐVCNT tại nước ngoài hoặc quản lý bởi những đơn vị nước ngoài thông qua dụng cụ/phương thức chuyển đổi ngoại tệ linh hoạt sẽ được vận dụng thứ tự quy đổi và tỷ giá quy đổi theo quy định của nhà vận hành máy ATM, ĐVCNT đó. (ĐVCNT tại nước ngoài hoặc quản lý bởi những đơn vị nước ngoài được VIB xác định căn cứ vào thông số về địa điểm giao dịch do bên bán hàng thiết lập với Nhà băng trả tiền theo quy định của những TCTQT.)
Những Giao Dịch Thẻ này sẽ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ sau lúc cùng thêm Phí quản lý giao dịch VND ở nước ngoài, hoăc những phí khác theo quy định của VIB và được quy định trong Biểu phí nhà sản xuất và Lãi suất Thẻ.
3.6 Chủ Thẻ ko được phép sử dụng Thẻ vào những mục đích như: chuyển khoản, nạp tiền, ghi với vào tài khoản trả tiền, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của Chủ Thẻ hoặc bên thứ ba (ko phải ĐVCNT); rút tiền mặt tại POS của ĐVCNT, nạp tiền vào Ví điện tử, trả tiền hàng hóa, nhà sản xuất ko đúng quy định pháp luật.
3.7 Chủ thẻ ko được sử dụng Thẻ quốc tế thực hiện những giao dịch trả tiền tại những website ở nước ngoài ko thích hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (như: tậu, bán ngoại hối; cổ phiếu; tiền ảo; đánh bạc; cá độ…)
3.4 Tất cả những Giao Dịch Thẻ được triển khai bằng những loại tiền tệ ko phải Nước Ta Đồng sẽ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ sau lúc quy đổi sang Nước Ta Đồng cùng thêm phí quản trị trả tiền giao dịch ngoại tệ mà VIB pháp luật trong Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất vay Thẻ, theo từng trường hợp như sau : – Giao Dịch Thẻ được triển khai bằng Đô-la Mỹ sẽ được quy đổi sang Nước Ta Đồng. – Giao Dịch Thẻ được thực thi bằng toàn bộ những loại tiền tệ ko phải là Đô-la Mỹ hoặc Nước Ta Đồng sẽ được quy đổi trực tiếp sang Nước Ta Đồng hoặc thứ nhất quy đổi sang Đô-la Mỹ và sau đó sang Nước Ta Đồng. – Tỷ giá hối đoái sẽ được xác lập theo pháp luật bởi những Tổ chức Thẻ quốc tế ( TCTQT ) tương ứng với tên thương hiệu Thẻ phát hành và / hoặc lao lý của VIB từng thời kỳ tại Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất vay Thẻ. Tỷ giá hối đoái được sử dụng là tỷ giá hối đoái vào ngày mà Giao dịch được ghi nhận vào Tài Khoản Thẻ của Chủ Thẻ ( để làm rõ, ko vận dụng tỷ giá vào ngày trả tiền giao dịch ). 3.5 Giao Dịch Thẻ được chọn triển khai bằng Nước Ta Đồng tại những ĐVCNT tại quốc tế hoặc quản trị bởi những đơn vị chức năng quốc tế trải qua dụng cụ / phương pháp quy đổi ngoại tệ linh động sẽ được vận dụng quá trình quy đổi và tỷ giá quy đổi theo lao lý của nhà quản lý và vận hành máy ATM, ĐVCNT đó. ( ĐVCNT tại quốc tế hoặc quản trị bởi những đơn vị chức năng quốc tế được VIB xác lập địa thế căn cứ vào thông số kỹ thuật về khu vực trả tiền giao dịch do bên bán hàng thiết lập với Nhà băng giao dịch trả tiền theo pháp luật của những TCTQT. ) Những Giao Dịch Thẻ này sẽ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ sau lúc cùng thêm Phí quản trị trả tiền giao dịch Nước Ta Đồng ở quốc tế, hoăc những phí khác theo pháp luật của VIB và được lao lý trong Biểu phí nhà sản xuất và Lãi suất Thẻ. 3.6 Chủ Thẻ ko được phép sử dụng Thẻ vào những mục tiêu như : chuyển khoản qua nhà băng, nạp tiền, ghi với vào thông tin tài khoản trả tiền giao dịch, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của Chủ Thẻ hoặc bên thứ ba ( ko phải ĐVCNT ) ; rút tiền mặt tại POS của ĐVCNT, nạp tiền vào Ví điện tử, trả tiền giao dịch sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất ko đúng lao lý pháp lý. 3.7 Chủ thẻ ko được sử dụng Thẻ quốc tế triển khai những trả tiền giao dịch giao dịch trả tiền tại những website ở quốc tế ko tương thích với lao lý của pháp lý Nước Ta ( như : tậu, bán ngoại hối ; CP ; tiền ảo ; đánh bạc ; cá độ … )

4.0 Tiện Ích Đi Kèm Thẻ
Tùy từng thời khắc, VIB với thể giới thiệu cho những Chủ Thẻ những sản phẩm, nhà sản xuất mới hoặc những tương trợ kèm theo để phục vụ yêu cầu của Chủ Thẻ, bao gồm nhưng ko giới hạn như yêu cầu mở/khóa Thẻ, thay đổi thông tin, mở/khóa giao dịch thương nghiệp điện tử, nâng hạng Thẻ, thu hồi nợ, xác nhận thông tin Thẻ, cấp lại Thẻ/mã PIN, nhà sản xuất tương trợ Chủ thẻ tự động cập nhật thông tin thẻ trên những trang web/ứng dụng sau lúc thay đổi loại hình sản phẩm Thẻ/thay thế/gia hạn Thẻ, những chương trình trả góp từ Thẻ, những chương trình tích lũy điểm thưởng/hoàn tiền và bất kỳ nhà sản xuất nào khác. Chủ Thẻ với thể liên hệ với VIB để tìm hiểu thêm cách thức sử dụng hoặc cách thức thiết lập yêu cầu cho những nhà sản xuất này..
Những sản phẩm, nhà sản xuất mới được điều chỉnh bởi những điều khoản cụ thể đối với những sản phẩm, nhà sản xuất đó. Trong trường hợp với bất kỳ tranh chấp nào giữa những điều khoản cụ thể đó với những điều khoản tại Bản Chấp Thuận này thì những điều khoản cụ thể đối với những sản phẩm, nhà sản xuất đó sẽ được vận dụng.

5.0 Thẻ Hoặc Số PIN Bị Mất, Đánh Cắp, Lộ Thông Tin Hoặc Bị Lợi Dụng.
5.1 Trong trường hợp Thẻ và/hoặc số PIN bị mất, đánh cắp, bị lộ thông tin hoặc bị lợi dụng để thực hiện những giao dịch gian lận, mạo (gọi chung là “Thẻ bị lợi dụng”), Chủ Thẻ phải thông tin ngay cho Chi nhánh, đơn vị kinh doanh bất kỳ của VIB hoặc cho Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 theo số điện thoại được cập nhật trên website chính thức của VIB. Sau lúc thông tin, Chủ Thẻ phải chính thức xác nhận lại thông tin này bằng văn bản cho VIB. VIB sẽ xác nhận việc đã xử lý thông tin nhận được từ Chủ Thẻ bằng văn bản, thư điện tử, qua Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 hoặc bất kỳ hình thức nào mà VIB cho là thích hợp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày VIB nhận được thông tin bằng văn bản của Chủ Thẻ.
5.2 Trường hợp Thẻ bị lợi dụng trước lúc VIB với xác nhận theo Điều 5.1 về việc đã xử lý thông tin nhận được từ Chủ Thẻ, Chủ Thẻ phải hoàn toàn chịu thiệt hại và bồi thường thiệt hại do việc để Thẻ bị lợi dụng gây ra. Chủ Thẻ xác nhận và đồng ý rằng, Chủ Thẻ trước hết vẫn với trách nhiệm trả tiền cho VIB tất cả số tiền phí, lãi, dư nợ giao dịch của những giao dịch bị lợi dụng trước lúc VIB với xác nhận vào ngày tới hạn trả tiền theo Bảng Sao Kê.
5.3 Trường hợp Thẻ bị lợi dụng (ngoại trừ những giao dịch chi tiêu/trả tiền qua kênh thương nghiệp điện tử) sau lúc VIB với xác nhận theo Điều 5.1 về việc đã xử lý thông tin nhận được từ Chủ Thẻ, VIB với nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ Thẻ do để Thẻ bị lợi dụng xảy ra sau thời khắc VIB với xác nhận.

6.0 Giải Quyết Tra Soát Và Xử Lý Khiếu Nại
6.1 Yêu cầu tra soát, khiếu nại liên quan tới Thẻ (nếu với) được tiếp nhận tại Chi nhánh, đơn vị kinh doanh bất kỳ của VIB hoặc qua Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 theo số điện thoại được cập nhật trên website chính thức của VIB. Trường hợp Chủ Thẻ yêu cầu tra soát, khiếu nại với lý do nghi ngờ hoặc ko thực hiện giao dịch qua Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7, Chủ Thẻ phải bổ sung Đơn đề nghị tra soát, khiếu nại trong vòng (05) năm ngày làm việc.
6.2 Trường hợp Chủ Thẻ ủy quyền cho người khác đề nghị tra soát, khiếu nại, Chủ Thẻ thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền và thích hợp với Bản Chấp thuận này.
6.3 Những yêu cầu tra soát, khiếu nại liên quan tới Giao Dịch Thẻ phải tuân thủ những quy định của VIB và TCTQT mà Thẻ mang thương hiệu. VIB và Chủ Thẻ lúc khắc phục tra soát, khiếu nại sẽ bị ràng buộc bởi kết quả tra soát, khiếu nại và chịu sự điều chỉnh bởi những quy định này.
6.4 Chủ Thẻ phải giao nộp lại Thẻ cho VIB trong thời hạn một ngày làm việc kể từ thời khắc VIB tiếp nhận yêu cầu tra soát, khiếu nại lần đầu liên quan tới những giao dịch nghi ngờ gian lận, mạo, bao gồm nhưng ko giới hạn giao dịch bằng Thẻ giả.
6.5 Thông tin yêu cầu tra soát, khiếu nại liên quan tới giao dịch nghi ngờ gian lận của Chủ Thẻ sản xuất cho VIB bao gồm:
– Thông tin Chủ Thẻ: số điện thoại liên lạc, email (nếu với); thông tin giao dịch khiếu nại (Số Thẻ/số tài khoản Thẻ, số lượng mua bán, trị giá giao dịch, đơn vị chấp nhận Thẻ, thời kì giao dịch, kết quả giao dịch…);
– Đối với trường hợp yêu cầu tra soát, khiếu nại giao dịch gian lận, mạo phát sinh từ Thẻ giả: Biên bản thu hồi Thẻ hoặc chứng từ chứng minh Chủ Thẻ đang giữ Thẻ tại thời khắc yêu cầu tra soát, khiếu nại và chưa thể giao nộp Thẻ do đang ở khoảng cách địa lý quá xa so với địa điểm giao dịch sắp nhất của VIB; và bản sao Hộ chiếu trong trường hợp tại thời khắc phát sinh giao dịch, quốc gia Chủ Thẻ trú ngụ khác với quốc gia phát sinh giao dịch nghi ngờ gian lận, mạo và/hoặc chứng từ chứng minh chủ Thẻ ko tham gia giao dịch. Trong trường hợp Chủ Thẻ đang ở nước ngoài, chứng từ chứng minh Chủ Thẻ ko thể giao nộp Thẻ trong thời kì quy đinh bao gồm nhưng ko giới hạn: bản fax với hình ảnh mặt trước của Thẻ và với ghi nhận số fax mang mã số quốc gia mà Chủ Thẻ đang trú ngụ. Thời kì sản xuất loại chứng từ này là một ngày làm việc kể từ thời khắc VIB tiếp nhận tra soát lần đầu lúc phát sinh yêu cầu tra soát/khiếu nại đó.
6.6 Thời hạn Chủ thẻ được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại ko vượt quá 60 ngày lịch kể từ ngày phát sinh Giao Dịch Thẻ đề nghị tra soát, khiếu nại.
Thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại tối đa ko quá 55 ngày lịch/lần kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của Chủ Thẻ.
6.7 Trường hợp tổn thất phát sinh ko do lỗi của Chủ Thẻ và/hoặc ko thuộc những trường hợp Giới Hạn Nghĩa Vụ Của VIB tại Bản Chấp Thuận, căn cứ theo kết quả tra soát, xử lý khiếu nại, VIB sẽ đền bù cho Chủ Thẻ trong 05 ngày làm việc kể từ ngày VIB thông tin kết quả tra soát, xử lý khiếu nại. Sau lúc hết thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc về bên nào thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, VIB sẽ thỏa thuận với Chủ Thẻ phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.
6.8 Trường hợp vụ việc với tín hiệu tội phạm, VIB sẽ thực hiện thông tin cho cơ quan nhà nước với thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Nhà băng Nhà nước (Vụ Trả tiền, Nhà băng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành thị trấn trên khu vực); đồng thời, thông tin bằng văn bản cho Chủ Thẻ về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm khắc phục của cơ quan nhà nước với thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước với thẩm quyền thông tin kết quả khắc phục ko với yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày với kết luận của cơ quan nhà nước với thẩm quyền, VIB sẽ thực hiện thỏa thuận với chủ thẻ Chủ Thẻ về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.
6.9 Nếu Chủ Thẻ ko đồng ý với kết quả tra soát, khiếu nại của VIB thì việc tra soát, khiếu nại được khắc phục theo quy định của pháp luật.
6.10 VIB với quyền từ chối những yêu cầu tra soát, khiếu nại liên quan tới Thẻ sau thời hạn yêu cầu tra soát khiếu nại nêu trên. Đồng thời, VIB được quyền từ chối tiếp nhận yêu cầu tra soát, khiếu nại những Giao Dịch Thẻ với trị giá nhỏ hơn 25 USD (bằng chữ: hai mươi lăm Đô la Mỹ Mỹ) hoặc tương đương tại những ĐVCNT thuộc loại hình du lịch và tiêu khiển theo quy định của những TCTQT (ví dụ: Hàng ko, nhà sản xuất thuê xe, đi tàu biển, đi tàu hoả, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, đại lý du lịch,…) và những giao dịch thẻ với trị giá nhỏ hơn 10 USD (bằng chữ: mười Đô la Mỹ Mỹ) hoặc tương đương tại những ĐVCNT thuộc loại hình khác. Chủ Thẻ với nghĩa vụ thực hiện trả tiền toàn bộ số tiền tài những giao dịch này theo Bảng Sao Kê bao gồm tất cả phí, lãi liên quan và chịu trách nhiệm về bất kì tổn thất hay thiệt hại (nếu với) phát sinh hoặc với liên quan tới những giao dịch này.

7.0 Bảng Sao Kê
7.1 Hàng tháng, một Bảng Sao Kê sẽ được gửi sau ngày lập Bảng Sao Kê (“Ngày Sao Kê”) trong đó nêu chi tiết về (i) tổng số nợ của Tài Khoản Thẻ tại thời khắc lập bảng sao kê (“Dư Nợ Cuối Kỳ”), (ii) số nợ tối thiểu mà Chủ Thẻ phải trả liên quan tới số Dư Nợ Cuối Kỳ theo xác định của VIB (“Thanh Toán Tối Thiểu”) và (iii) ngày phải trả cho VIB (“Ngày Tới Hạn Thanh Toán”) (“Bảng Sao Kê”).
7.2 Chủ Thẻ phải thực hiện yêu cầu tra soát, khiếu nại theo quy định của VIB về bất kỳ giao dịch nào trong Bảng Sao Kê mà ko do Chủ Thẻ thực hiện hoặc ko hợp thức. Nếu Chủ Thẻ ko thực hiện yêu cầu tra soát, khiếu nại theo quy định tại Bản Chấp Thuận này, những giao dịch trong Bảng Sao Kê sẽ được coi là đúng chuẩn xác và sẽ ràng buộc nghĩa vụ trả tiền của Chủ Thẻ.
7.3 VIB với quyền gửi Bảng Sao Kê dưới bất kỳ hình thức nào mà VIB cho là thích hợp, với thể dưới dạng một Bảng Sao Kê điện tử vận dụng đối với Chủ Thẻ đã đăng ký sử dụng nhà sản xuất Ngân Hàng Trực Tuyến hoặc Bảng Sao Kê bằng tập tin PDF gửi tới liên hệ thư điện tử của Chủ Thẻ với đăng ký với VIB hoặc gửi Bảng Sao Kê bằng giấy.

8.0 Trả tiền Thẻ
8.1 Tất cả những khoản tiền ghi với vào Tài Khoản Thẻ (trước 16h từ Thứ 2 tới Thứ 6 hoặc trước 11h ngày Thứ 7) sẽ được VIB tự động sử dụng để giảm số dư nợ hiện hữu tới hạn hoặc quá hạn trả tiền trong Tài Khoản Thẻ, theo thứ tự sau: (1) Phí thường niên, (2) Lãi, (3) Phí rút tiền mặt, (4) Những phí khác (phí vượt hạn mức, phí chậm trả tiền…), (5) Những khoản giao dịch rút tiền mặt, (6) Những khoản dư nợ trả góp tới hạn định kỳ, (7) Những khoản giao dịch trả tiền hàng hóa, nhà sản xuất, (8) Những khoản giao dịch khác; hoặc theo thứ tự khác mà VIB cho là thích hợp mà ko cần trao đổi trước với Chủ Thẻ.
8.2 Nếu những quy định của pháp luật yêu cầu Chủ Thẻ thực hiện bất kỳ việc khấu trừ hoặc giữ lại nào từ bất kỳ khoản tiền nào mà Chủ Thẻ phải trả tiền cho VIB theo Bản Chấp Thuận này thì Chủ Thẻ với nghĩa vụ thực hiện những khoản khấu trừ hoặc giữ lại đó với điều kiện là sau lúc thực hiện khấu trừ hoặc giữ lại, khoản trả tiền thuần sẽ bằng với khoản tiền mà VIB nhận được nếu ko thực hiện khấu trừ hoặc giữ lại đó. Chủ Thẻ tự chịu trách nhiệm trả tiền khoản tiền khấu trừ hoặc giữ lại đó trong thời kì quy định và Chủ Thẻ sẽ đền bù cho VIB mọi thiệt hại nếu Chủ Thẻ ko thực hiện tương tự.
8.3 Ngoài những quyền chung về bù trừ hoặc những quyền khác được pháp luật hoặc thỏa thuận khác quy định, để thực hiện nghĩa vụ của Chủ Thẻ đối với VIB theo Bản Chấp Thuận này, VIB với quyền bù trừ số dư chưa trả tiền của Tài Khoản Thẻ mà ko cần phải thông tin cho Chủ Thẻ với bất kỳ khoản tiền nào trên tài khoản nào khác mà Chủ Thẻ mở tại VIB hoặc tổ chức tín dụng khác và/hoặc VIB sẽ với quyền khấu trừ (hoặc quyền tương tự) đối với bất cứ khoản tiền, quyền và quyền lợi nào đối với tài sản/tài sản bảo đảm của Chủ Thẻ đang được VIB lưu giữ, quản lý, kiểm soát và thực hiện quyền khấu trừ đó tại bất kỳ thời khắc nào mà VIB cho là cần thiết.
8.4 Trừ lúc VIB quy định khác, toàn bộ số dư nợ tại Tài Khoản Thẻ cùng với bất kỳ khoản tiền nào thuộc Giao Dịch Thẻ đã thực hiện mà chưa được trả tiền vào Tài Khoản Thẻ sẽ ngay tức thì tới hạn và phải trả toàn bộ cho VIB lúc xảy ra những trường hợp Hủy Hiệu Lực Sử Dụng Thẻ theo quy định tại Điều 14 Bản Chấp Thuận. VIB với quyền tự thu hồi hoặc thuê bên thứ ba để thu hồi những khoản dư nợ chưa trả tiền. Chủ Thẻ hoặc người thừa kế của Chủ Thẻ chịu trách nhiệm trả tiền bất kỳ khoản dư nợ chưa trả tiền nào của Tài Khoản Thẻ (bao gồm nhưng ko giới hạn bất kỳ khoản trả tiền thường xuyên nào, dù đó là việc tính phí hay ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ theo bất kỳ thỏa thuận nào được ủy quyền hoặc thiết lập trước ngày kết thúc Bản Chấp Thuận này hoặc trước lúc Chủ Thẻ vỡ nợ hoặc chết) và sẽ đền bù cho VIB tất cả những khoản giá bán hợp lý (bao gồm phí pháp lý) và những giá bán hợp lý phải chịu trong việc thu hồi những khoản chưa trả tiền đó. Nếu Chủ Thẻ hoặc người thừa kế của Chủ Thẻ ko hoàn trả khoản tiền đó, VIB sẽ với quyền tiếp tục tính tiền lãi trên khoản tiền ko được hoàn trả theo mức lãi suất được quy định trong Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất Thẻ được vận dụng tại thời khắc đó.
8.5 Xin lưu ý rằng việc đăng ký trả tiền tự động bằng Thẻ của Chủ Thẻ với những ĐVCNT và/hoặc tổ chức sản xuất nhà sản xuất mà Chủ Thẻ đã giao ước trước đó bao gồm, nhưng ko giới hạn, trả tiền tự động phí thường niên, sẽ vẫn tiếp tục duy trì ngay cả lúc Bản Chấp thuận này được kết thúc. Do đó, Chủ Thẻ phải trực tiếp liên lạc với những ĐVCNT, tổ chức với liên quan để kết thúc việc trả tiền tự động này.
8.6 Ko tác động tới những đều khoản khác tại Bản Chấp Thuận này, nếu Chủ Thẻ dự kiến sẽ ko với mặt tại Việt Nam trên một tháng, tất cả việc trả tiền liên quan tới Tài Khoản Thẻ phải được thực hiện trước lúc Chủ Thẻ rời khỏi Việt Nam.
8.7 Nếu chậm nhất tới Ngày Tới Hạn Thanh Toán mà Chủ Thẻ ko hoàn trả toàn bộ khoản Thanh Toán Tối Thiểu cho VIB, dư nợ Thẻ sẽ bị chuyển nợ quá hạn theo quy định của VIB tại từng thời kỳ.

9.0 Những trường hợp từ chối trả tiền Thẻ
9.1 Thẻ bị khóa theo Điều 12 của Bản Chấp Thuận này;
9.2 Thẻ hết hạn sử dụng hoặc bị yêu cầu hủy hiệu lực từ Chủ Thẻ/VIB;
9.3 Thẻ giả hoặc với liên quan tới giao dịch gian lận, mạo, giao dịch khống tại ĐVCNT;
9.4 Thẻ đã được Chủ Thẻ thông tin bị mất;
9.5 Thẻ vật lý bị lỗi Chip hoặc dải từ;
9.6 Thiết bị hoặc Nhà băng trả tiền ko kết nối thành công được với VIB;
9.7 Thẻ nhập sai mã PIN;
9.8 Chủ Thẻ sử dụng Thẻ để thực hiện những giao dịch cho những mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lường đảo, gian lận và những hành vi vi phạm pháp luật khác;
9.9 Thẻ thực hiện giao dịch thương nghiệp điện tử lúc đang bị khóa chức năng giao dịch thương nghiệp điện tử;
9.10 Chủ Thẻ chưa sản xuất đầy đủ thông tin và/hoặc sản xuất thông tin xác thực giao dịch (CVC, OTP ) ko chuẩn xác lúc thực hiện giao dịch thương nghiệp điện tử;
9.11 Hạn mức khả dụng ko đủ chi trả khoản trả tiền;
9.12 Giao dịch vượt quá trị giá giao dịch/lần, số lần giao dịch/ngày, trị giá giao dịch/ngày theo quy định VIB (nếu với);
9.13 Chủ Thẻ vi phạm những quy định của VIB, Nhà băng trả tiền hoặc những thỏa thuận giữa Chủ Thẻ với VIB.
9.14 Trường hợp khác theo quy định của VIB.
*CVC (Card Verification Code)là mã bảo mật Thẻ được sử dụng lúc giao dịch trực tuyến, CVC gồm 03 chữ số được in ở mặt dưới Thẻ
**OTP (One-time-password)là mật khẩu sử dụng một lần được VIB sản xuất cho Chủ Thẻ nhằm xác thực giao dịch trực tuyến

10.0 Phí & Tiền Lãi
10.1 Phí
Chủ Thẻ đồng ý trả cho VIB phí phát hành và/hoặc phí thường niên để duy trì Thẻ theo quy định tại Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất Thẻ của VIB tại từng thời kỳ. Những khoản phí này sẽ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ ngay lúc Thẻ được phát hành kể cả trường hợp Thẻ chưa được kích hoạt hoặc lúc tới hạn và ko được hoàn trả lại.
Nếu VIB phải chịu bất kỳ giá bán pháp lý hoặc giá bán thu hồi nợ hoặc những giá bán khác (là khoản tiền hợp lý để khiếu nại, khiếu kiện, thu lại, thu hồi nhằm mục đích lấy lại được bất kỳ khoản tiền nào mà Chủ thẻ phải trả theo Bản Chấp Thuận) hoặc những giá bán để thực hiện những giải pháp khắc phục do Chủ Thẻ ko thực hiện hoặc ko tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Bản Chấp Thuận này, Chủ Thẻ phải đền bù cho VIB ngay lúc VIB yêu cầu những khoản giá bán này. Nếu Chủ Thẻ ko hoàn trả những khoản phí này, VIB với quyền tiếp tục tính tiền lãi trên khoản tiền ko được hoàn trả theo mức lãi suất được quy định trong Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất Thẻ được vận dụng tại thời khắc đó.
Ko tác động tới Điều 2, nếu số dư nợ của Tài Khoản Thẻ tại bất kỳ thời khắc nào trong kỳ vượt quá Hạn Mức Tín Dụng đã được cấp cho Tài Khoản Thẻ vào thời khắc đó, VIB với quyền tính phí vượt Hạn Mức Tín Dụng theo quy định tại Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất Thẻ của VIB tại từng thời kỳ và khoản phí này sẽ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ vào Ngày Sao Kê theo quy định của VIB tại từng thời kỳ.
Nếu chậm nhất là vào Ngày Tới Hạn Thanh Toán (trước 16h từ Thứ 2 tới Thứ 6 hoặc trước 11h ngày Thứ 7) mà VIB ko nhận được toàn bộ khoản Thanh Toán Tối Thiểu vào Tài Khoản Thẻ thì một khoản phí chậm trả tiền (theo quy định tại Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất Thẻ của VIB tại từng thời kỳ) sẽ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ ngay sau Ngày Tới Hạn Thanh Toán đó và thể hiện trên Bảng Sao Kê của kỳ sao kê tiếp theo.
Những loại phí khác theo quy định tại Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất Thẻ của VIB tại từng thời kỳ
Khoản phí hoặc tỷ lệ phần trăm về phí, giá bán hoặc lãi suất nhắc tại Bản Chấp thuận này được vận dụng theo quy định tại Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất Thẻ của VIB tại từng thời kỳ. Chủ Thẻ bị ràng buộc tuân thủ những quy định đó của VIB.
10.2 Tiền Lãi & Lãi Suất
Những giao dịch rút tiền mặt sẽ bị tính lãi từ ngày những giao dịch được thực hiện cho tới lúc khoản rút tiền mặt này được trả đầy đủ theo quy định tại Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất Thẻ của VIB tại từng thời kỳ.
Những giao dịch trả tiền tiền hàng hóa, nhà sản xuất, nếu VIB nhận được toàn bộ khoản trả tiền cho toàn bộ Dư Nợ Cuối Kỳ chưa trả tiền đầy đủ trong một chu kỳ lập sao kê vào hoặc trước Ngày Tới Hạn Thanh Toán, Chủ Thẻ sẽ ko phải trả lãi cho số Dư Nợ Cuối Kỳ đã được trả tiền. Tuy nhiên, đôí với những giao dịch được cùng dồn lại từ những chu kỳ sao kê trước, Chủ Thẻ sẽ vẫn bị tính lãi suất từ ngày giao dịch tới ngày trả tiền toàn bộ cho giao dịch đó. Nếu Chủ Thẻ ko trả tiền toàn bộ số Dư Nợ Cuối Kỳ chậm nhất là vào Ngày Tới Hạn Thanh Toán thì VIB sẽ tính lãi theo quy định tại Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất Thẻ của VIB tại từng thời kỳ đối với toàn bộ số Dư Nợ Cuối Kỳ và toàn bộ những dư nợ mới phát sinh trong kỳ tính từ ngày những giao dịch được thực hiện tới ngày Chủ Thẻ trả hết nợ.
VIB ko trả lãi cho số dư với trong Tài Khoản Thẻ.
10.3 Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất Thẻ được công bố tại website chính thức của VIB. VIB với toàn quyền thay đổi Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất Thẻ tại từng thời khắc mà VIB cho là thích hợp. VIB sẽ thông tin tới Chủ Thẻ bằng một trong những hình thức: (i) gửi thông tin qua thư điện tử hoặc (ii) niêm yết tại trụ sở của VIB hoặc tại những địa điểm giao dịch của VIB, hoặc (iii) công bố trên website chính thức của VIB, hoặc (iv) theo hình thức khác do VIB quyết định. Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất Thẻ thay đổi sẽ với hiệu lực kể từ ngày ghi trong thông tin của VIB nhưng ko sớm hơn 7 ngày kể từ ngày VIB gửi thông tin.
Nếu Chủ Thẻ ko đồng ý với Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất Thẻ sửa đổi này, Chủ Thẻ với thể kết thúc sử dụng Thẻ trong vòng 7 ngày kể từ ngày VIB gửi thông tin. Trong trường hợp Chủ Thẻ ko kết thúc sử dụng Thẻ, Chủ Thẻ xác nhận và đồng ý rằng Chủ Thẻ sẽ được xem là đã chấp nhận Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất Thẻ sửa đổi này. Việc Chủ Thẻ tiếp tục sử dụng Thẻ của VIB sau thời khắc Biểu phí nhà sản xuất và lãi suất Thẻ sửa đổi với hiệu lực sẽ là bằng cớ sau rốt cho việc Chủ Thẻ đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi những sửa đổi này.

11.0 Thẻ Phụ
Nếu VIB phát hành Thẻ phụ theo yêu cầu chung của Chủ Thẻ chính và Chủ Thẻ phụ (“Thẻ Phụ”), Chủ Thẻ phụ sẽ bị ràng buộc bởi những quy định tại Bản Chấp Thuận này và phải chịu trách nhiệm cho việc sử dụng Thẻ Phụ nhưng Chủ Thẻ chính vẫn phải chịu trách nhiệm cho việc sử dụng cả Thẻ của người đó và Thẻ Phụ. VIB với toàn quyền thu phí đối với Thẻ Phụ từ bất kỳ Chủ Thẻ chính hay Chủ Thẻ phụ hay cả hai. Liên quan tới Điều khoản 14.1 dưới đây về việc hủy bỏ Thẻ Phụ, Chủ Thẻ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản trả tiền nào phát sinh từ việc sử dụng Thẻ Phụ cho tới lúc Thẻ Phụ được trả lại hoặc cho tới lúc VIB với thể thực hiện những thủ tục vận dụng đối với Thẻ Phụ bị mất nếu Chủ Thẻ với yêu cầu. Chủ Thẻ phụ ko phải chịu trách nhiệm cho việc Chủ Thẻ chính sử dụng Thẻ hoặc bất kỳ Chủ Thẻ phụ khác.

12.0 Những Trường Hợp Khoá Thẻ
12.1 Theo yêu cầu Chủ Thẻ/VIB hoặc;
12.2 VIB với quyền khóa Thẻ mà ko cần thông tin trước cho Chủ Thẻ trong những trường hợp sau:
12.1 Theo yêu cầu Chủ Thẻ, hoặc; 12.2 VIB với quyền khóa Thẻ mà ko cần thông tin trước cho Chủ Thẻ trong những trường hợp sau: 12.2.1 Sau 30 ngày kể từ Ngày Tới Hạn Thanh Toán, Chủ Thẻ ko trả tiền hoặc trả tiền nhỏ hơn trị giá Thanh Toán Tối Thiểu;
12.2.2 Bất kỳ khoản vay nào của Chủ Thẻ tại VIB được tất toán, VIB thu hồi nợ trước thời hạn hoặc việc trả tiền cho Thẻ Tín dụng và/hoặc những khoản vay khác của Chủ Thẻ tại VIB/Tổ chức tín dụng khác đang bị quá hạn;
12.2.3 Lúc Chủ thẻ là cán bộ viên chức VIB nghỉ việc và ko thỏa mãn điều kiện tiếp tục sử dụng Thẻ theo quy định hiện hành của VIB;
12.2.4 Thẻ chờ hủy hiệu lực Thẻ do chưa trả tiền hết dư nợ/chờ bổ sung hồ sơ theo quy định của VIB từng thời kỳ;
12.2.5 Thẻ nhập sai PIN 3 lần liên tục tại ATM;
12.2.6 Thẻ phát sinh giao dịch/liên quan tới gian lận, mạo; giao dịch khống tại ĐVCNT;
12.2.7 Thông tin/hồ sơ do Chủ Thẻ sản xuất là ko đầy đủ theo quy định của VIB, ko chuẩn xác, ko trung thực, sai sự thực;
12.2.8 Thẻ bị lộ thông tin tại ĐVCNT;
12.2.9 Thẻ bị lấy cắp, thất lạc;
12.2.10 Chủ Thẻ sử dụng Thẻ để thực hiện những giao dịch cho những mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lường đảo, gian lận và những hành vi vi phạm pháp luật khác;
12.2.11 Chủ Thẻ thông tin ko thực hiện giao dịch;
12.2.12 Chủ Thẻ vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo Bản Chấp Thuận hoặc theo quy định của VIB trong từng thời kỳ.
VIB với toàn quyền quyết định với hoặc ko khôi phục lại việc sản xuất những nhà sản xuất Thẻ cho Chủ Thẻ (trừ những trường hợp từ mục 12.2.6 tới mục 12.2.10 nêu trên). Trường hợp ko được VIB khôi phục lại việc sản xuất những nhà sản xuất Thẻ (bao gồm cả những trường hợp từ mục 12.2.6 tới mục 12.2.10 nêu trên), Thẻ sẽ bị thu giữ và/hoặc hủy hiệu lực sử dụng Thẻ theo quy định tại Bản Chấp Thuận này.

13.0 Những Trường Hợp Thu Giữ Thẻ
VIB với quyền thu giữ Thẻ trong những truờng hợp sau
13.1 Thẻ giả; Thẻ sử dụng trái phép;
13.2 Chủ Thẻ sử dụng Thẻ để thực hiện những giao dịch cho những mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lường đảo, gian lận và những hành vi vi phạm pháp luật khác;
13.3 Người sử dụng Thẻ ko chứng minh được mình là Chủ Thẻ;
13.4 Chủ Thẻ ko thực hiện đúng những quy định của VIB và TCTQT mà VIB là thành viên về viêc sử dụng Thẻ;
13.5 Thẻ nhập sai PIN 3 lần liên tục tại ATM;
13.6 Phục vụ công việc khảo sát, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật;
13.7 Những trường hợp khác theo quy định của VIB từng thời kỳ.

14.0 Huỷ Hiệu Lực Sử Dụng Thẻ
14.1 Chủ Thẻ với thể kết thúc sử dụng Thẻ tại bất kỳ thời khắc nào bằng việc gửi thông tin cùng với việc trả lại Thẻ và bất kỳ Thẻ Phụ nào khác theo quy định của VIB về kết thúc sử dụng Thẻ tại từng thời kỳ.
14.2 VIB với thể kết thúc Bản Chấp Thuận này đồng thời với việc kết thúc việc sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ bằng một thông tin trước ít nhất là năm (05) ngày làm việc cho Chủ Thẻ trong những trường hợp sau:
14.2.1 Nếu Thẻ được cấp đồng thời với khoản vay của Chủ Thẻ tại VIB mà lúc khoản vay đó được tất toán hoặc lúc VIB thu hồi nợ trước thời hạn mà tại thời khắc đó:
– Chủ Thẻ với nợ nhóm 02 trở lên tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào (bao gồm cả VIB) quá 02 lần trong 01 năm sắp nhất; hoặc
– Chủ Thẻ với nợ nhóm 02 trở lên tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào (bao gồm cả VIB); hoặc
– Khoản vay tất toán và/hoặc VIB thu hồi nợ trước hạn vì lý do Chủ Thẻ sử dụng sai mục đích.
14.2.2 Nếu Thẻ được theo chính sách Chủ Thẻ tậu Bảo hiểm nhân thọ qua VIB mà lúc Hợp đồng Bảo hiểm (“HĐBH”) bị hủy sau 1 năm kể từ ngày hiệu lực (bao gồm cả trường hợp Chủ Thẻ chủ động yêu cầu hủy hiệu lực HĐBH hay HĐBH bị hủy hiệu lực) vì bất kỳ lý do gì đồng thời Chủ Thẻ với nợ nhóm 02 trở lên tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào (bao gồm cả VIB) quá 02 lần trong 01 năm sắp nhất.
14.2.3 Vào bất kỳ thời khắc nào theo quyết định của VIB.
14.3 VIB với thể kết thúc Bản Chấp Thuận này đồng thời với việc kết thúc việc sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ mà ko cần báo trước lúc xảy ra một trong những trường hợp sau:
14.3.1 Chủ Thẻ ko nhận Thẻ trong vòng 90 ngày tính từ ngày Thẻ được phát hành (phát hành mới/gia hạn/phát hành lại/thay thế) trên hệ thống quản lý Thẻ VIB;
14.3.2 Chủ Thẻ với bất kỳ vi phạm nào về nghĩa vụ trả tiền những khoản dư nợ liên quan tới Thẻ và/ hoặc của bất kỳ khoản vay nào khác của Chủ Thẻ tại VIB/Tổ chức tín dụng khác;
14.3.3 Chủ Thẻ/Thẻ liên quan tới gian lận tín dụng (thông tin, hồ sơ cấp và sử dụng Thẻ);
14.3.4 Chủ Thẻ thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để người khác thực hiện những hành vi liên quan tới Thẻ giả, giao dịch gian lận, mạo; giao dịch khống tại ĐVCNT (ko phát sinh việc tậu bán hàng hóa và cung ứng nhà sản xuất);
14.3.5 Chủ Thẻ sử dụng Thẻ để thực hiện những giao dịch cho những mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lường đảo, gian lận và những hành vi vi phạm pháp luật khác;
14.3.6 Chủ Thẻ vi phạm những quy định của VIB/Tổ chức Thẻ quốc tế (TCTQT) mà VIB là thành viên; Bản Chấp Thuận này hoặc những thỏa thuận khác giữa Chủ Thẻ với VIB;
14.3.7 Chủ Thẻ ko với giao dịch mà ko với thông tin khóa Thẻ và ko còn dư nợ trên tài khoản Thẻ trong 24 tháng liên tục;
14.3.8 Chủ Thẻ chết, mất tích, bị bắt, bị khởi tố trách nhiệm hình sự;
14.3.9 Tài sản đang được bảo đảm để cấp Thẻ bị kê biên, phong tỏa, cầm giữ;
14.3.10 Những trường hợp liên quan tới nghỉ việc, thay đổi thu nhập của Chủ thẻ dẫn tới việc ko giải quyết được điều kiện sử dụng Thẻ theo quy định của VIB;
14.3.11 Thẻ được Nhà băng khác gửi trả do bị thu tại ATM; hoặc Thẻ bị VIB thu hồi từ Chủ Thẻ;
14.3.12 Yêu cầu từ cơ quan với thẩm quyền để phục vụ công việc khảo sát, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật.
14.4 Việc kết thúc Bản Chấp Thuận này và/hoặc kết thúc việc sử dụng Thẻ sẽ ko phóng thích Chủ Thẻ khỏi những nghĩa vụ trả tiền đối với số dự nợ phát sinh trên tài khoản Thẻ.
Trong vòng 5 năm kể từ ngày kết thúc việc sử dụng Thẻ, nếu VIB ko nhận được yêu cầu bằng văn bản của Chủ Thẻ về việc hoàn trả số tiền dư với trên Tài Khoản Thẻ (nếu với), VIB sẽ toàn quyền xử lý khoản tiền này của Chủ Thẻ theo quy định của VIB.

15.0 Giới Hạn Nghĩa Vụ Của VIB trong những trường hợp bất khả kháng
15.1 VIB ko phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính, bao gồm những lỗi về chức năng hay sơ sót của thiết bị, trong việc sản xuất bất kỳ thiết bị, tiện ích hay nhà sản xuất nhà băng nào cho Chủ Thẻ nếu sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính đó vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của VIB.
15.2 VIB ko phải chịu trách nhiệm trong những trường hợp chiến tranh xâm lược, tiến công từ nước ngoài, nổi loạn cách mệnh, đảo chính, chiến tranh dân sự, rối loạn, trưng dụng, hoặc những hành vi dân sự hoặc chính quyền quân sự, pháp luật, quy định hành vi hoặc lệnh của bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ chế, trung gian hay chính thức, hỏa thiến, thời tiết khắc nghiệt, mưa, lũ lụt, đình công, dịch bệnh (do bất cứ nguyên nhân nào), hay những sự kiện khác, trường hợp bất khả kháng khác mà những bên ko thể lường trước được và ko thể hắc phục được.

16.0 Sửa Đổi Những Điều Khoản, Điều Kiện Chủ Thẻ đồng ý rằng VIB với toàn quyền sửa đổi bất kỳ quy định nào của Bản Chấp Thuận này tại từng thời khắc mà VIB cho là thích hợp. VIB sẽ thông tin tới Chủ Thẻ bằng hình thức: (i) gửi thông tin trên Bảng Sao Kê hoặc (ii) niêm yết tại trụ sở của VIB hoặc tại những địa điểm giao dịch của VIB, hoặc (iii) công bố trên website chính thức của VIB, hoặc (iv) theo hình thức khác do VIB quyết định. Bản Điều khoản Sửa đổi sẽ với hiệu lực kể từ ngày ghi trong thông tin của VIB nhưng ko sớm hơn 10 ngày kể từ ngày VIB gửi thông tin.
Chủ Thẻ đồng ý rằng VIB với toàn quyền sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của Bản Chấp Thuận này tại từng thời khắc mà VIB cho là thích hợp. VIB sẽ thông tin tới Chủ Thẻ bằng những hình thức được nêu tại Điều 18.8. Bản Chấp Thuận sửa đổi sẽ với hiệu lực kể từ ngày ghi trong thông tin của VIB nhưng ko sớm hơn 7 ngày kể từ ngày VIB gửi thông tin.
Nếu Chủ Thẻ ko đồng ý với Bản Chấp Thuận sửa đổi này, Chủ Thẻ với thể kết thúc sử dụng Thẻ trong vòng 7 ngày kể từ ngày VIB gửi thông tin Trong trường hợp Chủ Thẻ ko kết thúc sử dụng Thẻ, Chủ Thẻ xác nhận và đồng ý rằng Chủ Thẻ sẽ được xem là đã chấp nhận Bản Chấp Thuận sửa đổi này. Việc Chủ Thẻ tiếp tục sử dụng Thẻ của VIB sau thời khắc Bản chấp Thuận sửa đổi với hiệu lực sẽ là bằng cớ sau rốt cho việc Chủ Thẻ đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi những sửa đổi này.

17.0 Thỏa Thuận Về Việc Cung Cấp Thông Tin
17.1 Bằng việc ký vào Đề nghị phát hành Thẻ tín dụng quốc tế kiêm Hợp đồng mở và sử dụng Tài khoản, hoặc Đơn yêu cầu cấp tín dụng và mở tài khoản tư nhân, hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan tới việc đề nghị VIB phát hành Thẻ tín dụng VIB (“Đề nghị phát hành Thẻ tín dụng VIB”), những Chủ Thẻ đồng ý rằng VIB được quyền tiết lộ mọi thông tin về Thẻ bao gồm những thông tin được thể hiện trên Thẻ vật lý, mọi thông tin liên quan tới Chủ Thẻ, Chủ Thẻ Phụ và bất kỳ Giao Dịch Thẻ nào với hoặc thông qua VIB (gọi chung là “Thông Tin Cá Nhân”) cho bất kỳ hoặc tất cả những chủ thể sau: i) cán bộ viên chức, doanh nghiệp con, chi nhánh/đơn vị trong cùng hệ thống của VIB, nhà tư vấn, người đại diện, đại lý, nhà thầu phụ, nhà sản xuất, tổ chức kiểm toán, bên nhận chuyển nhượng (hoặc với khả năng sẽ nhận chuyển nhượng), tổ chức và/hoặc tư nhân khác liên quan tới mục đích thu hồi nợ, hạn chế rủi ro tín dụng cho VIB, cập nhật và/hoặc thay thế Thông Tin Cá Nhân; hoặc ii) bất kỳ cơ quan với thẩm quyền nào; hoặc (iii) tổ chức, tư nhân khác theo quy định của pháp luật.
17.2 Ngoại trừ những trường hợp được nêu tại Điều 17.1 nói trên, Chủ Thẻ xác nhận và đồng ý rằng VIB với quyền sản xuất Thông Tin Cá Nhân cho bất kỳ bên nào mà VIB với thể xét thấy là cần thiết vì bất kỳ mục đích nào (ngoại trừ việc bán thông tin của Chủ Thẻ vì mục đích thu lợi trực tiếp từ việc bán thông tin đó), bao gồm nhưng ko giới hạn bất kỳ bên nào mà VIB với quan hệ trong quá trình hoạt động của mình.
17.3 Chủ Thẻ với quyền yêu cầu được tiếp cận và sửa chữa bất kỳ Thông Tin Cá Nhân hoặc yêu cầu ko được sử dụng Thông Tin Cá Nhân vào những mục đích tiếp thị trực tiếp. Bất kỳ yêu cầu nào của Chủ Thẻ phải được lập thành văn bản gửi tới VIB. VIB sẽ tiếp nhận những yêu cầu trên trừ lúc VIB với quyền hoặc bị yêu cầu phải từ chối tiếp nhận theo quy định của pháp luật hiện hành.

18.0 Những Điều Khoản Chung
18.1 Thẻ là tài sản của VIB
Thẻ là tài sản của VIB và sẽ ko được chuyển nhượng; Chủ Thẻ sẽ phải tức thì trả lại Thẻ cho VIB lúc VIB yêu cầu.
18.2 Thay đổi thông tin của Chủ Thẻ
Chủ Thẻ với trách nhiệm thông tin ngay cho VIB bằng văn bản về bất kỳ thay đổi nào về việc làm, liên hệ nơi làm việc, liên hệ nơi ở và những thông tin liên lạc khác của Chủ Thẻ.
18.3 Thu thanh những hướng dẫn hoặc thông tin bằng lời nói
Trong quá trình sản xuất những nhà sản xuất Thẻ, VIB với quyền nhưng ko với nghĩa vụ, đồng ý hoặc thực hiện theo bất kỳ hướng dẫn hoặc thông tin bằng lời nói nào được đưa ra trực tiếp, qua điện thoại, email, tin nhắn hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác (gọi chung là “những hướng dẫn”) mà VIB tin rằng được đưa ra hoặc được thực hiện hoặc được cho phép bởi Chủ Thẻ. Trường hợp VIB quyết định hành động theo những hướng dẫn đó, VIB với quyền xem là những hướng dẫn đó đã được Chủ Thẻ cho phép hoàn toàn và mang tính ràng buộc đối với Chủ Thẻ (dù với thực hiện rà soát xác minh hoặc giải pháp bảo mật khác hay ko) như thể những hướng dẫn đó được đưa ra dưới hình thức văn bản với chữ ký hợp thức. VIB với quyền thu thanh lại những hướng dẫn bằng lời nói nhận được từ Chủ Thẻ và/hoặc bất kỳ những thông tin bằng lời nói giữa Chủ Thẻ với VIB liên quan tới những nhà sản xuất đó.
18.4 Chữ ký điện tử trên những hóa đơn/tài liệu liên quan tới Thẻ
Tất cả những giao dịch liên quan tới Thẻ hoặc những yêu cầu đăng ký tham gia chương trình liên quan tới Thẻ, Chủ Thẻ với thể ký trực tiếp giống chữ ký mẫu hoặc sử dụng chữ ký điện tử. Chữ ký điện tử trong giao dịch Thẻ là mã số xác định Chủ Thẻ, mã số này là mã số mật được VIB sản xuất cho Chủ Thẻ qua tin nhắn thông tin giao dịch hoặc bằng những hình thức theo quy định của VIB từng thời kỳ. tương ứng với từng loại Thẻ và loại hình giao dịch Thẻ.
18.5 Đối với những Giao Dịch Thẻ thực hiện theo hình thức trả tiền thương nghiệp điện tử, Chủ Thẻ sẽ chịu mọi rủi ro phát sinh từ và/hoặc liên quan tới Giao Dịch Thẻ đó.
18.6 Bất kỳ chứng thực, chứng từ, thông tin hoặc tài liệu nào của VIB về số tiền, những thông tin khác của Giao Dịch Thẻ sẽ là bằng cớ duy nhất xác thực về việc Chủ Thẻ và/hoặc người được Chủ Thẻ ủy quyền thực hiện Giao Dịch Thẻ.
18.7 Tài liệu liên quan tới Tài Khoản Thẻ
VIB với quyền hủy bỏ những tài liệu liên quan tới Tài Khoản Thẻ theo quy định của VIB tại từng thời kỳ.
18.8 Thông tin
Bất kỳ thông tin nào do VIB gửi đi theo Bản Chấp Thuận này với thể được thực hiện và được coi như là Chủ Thẻ đã nhận được (i) tại thời khắc giao nếu được giao tận tay, hoặc giao tại liên hệ đăng ký, hoặc (ii) vào ngày thứ ba sau ngày gửi nếu được gửi bằng đường bưu điện hoặc (iii) tại thời khắc gửi đi nếu được gửi qua email, fax hoặc telex, hoặc (iv) tại thời khắc niêm yết, công bố (hoặc thời khắc VIB ấn định trong thông tin đó) nếu được niêm yết tại trụ sở của VIB hoặc tại những địa điểm giao dịch của VIB, hoặc công bố trên website chính thức của VIB
Nếu ko với quy định cụ thể nào khác, Chủ Thẻ với thể gửi thông tin tới VIB bằng hình thức: (i) yêu cầu trực tiếp tại những Chi nhánh/Phòng Giao dịch của VIB hoặc Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 theo liên hệ 59 Quang đãng Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc 128B Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, hoặc (ii) gọi điện tới số điện thoại Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 được thông tin trên website của VIB, hoặc (iii) những hình thức khác được VIB thông tin cho Chủ Thẻ trong từng thời kỳ. Những thông tin của Chủ Thẻ được xem như gửi tới VIB vào ngày VIB thực tế nhận được.
18.9 Trò chơi cờ bạc hoặc những giao dịch phạm pháp khác
Thẻ ko được sử dụng để trả cho những khoản trả tiền trò chơi cờ bạc hoặc những giao dịch khác phạm pháp theo những quy định pháp luật hiện hành mà VIB với quyền từ chối xử lý hoặc từ chối trả tiền. Trong trường hợp VIB nghi ngờ, cho rằng hoặc biết rằng bất kỳ Giao Dịch Thẻ được thực hiện vì những mục đích này hoặc liên quan tới việc chơi cờ bạc hoặc một giao dịch phạm pháp theo những quy định của pháp luật hiện hành hoặc liên quan, VIB với quyền giữ hoặc hủy bỏ giao dịch qua Thẻ đó.
18.10 Chuyển Thẻ và Mật Mã Cá Nhân (số PIN)
Chủ Thẻ chấp thuận rằng VIB với toàn quyền chuyển Thẻ và Mật Mã Cá Nhân (số PIN) cho Chủ Thẻ qua đường bưu điện hoặc theo bất kỳ cách thức chuyển giao nào mà VIB cho là thích hợp.
18.11 Thời hạn sử dụng của Thẻ
VIB phát hành Thẻ với thời hạn sử dụng tối đa là năm (05) năm kể từ ngày phát hành. Thẻ Phụ sẽ với cùng thời hạn sử dụng với Thẻ Chính. Sau thời hạn sử dụng nêu trên, VIB với toàn quyền xem xét và quyết định thực hiện việc gia hạn Thẻ theo quy định của VIB tại từng thời kỳ, bao gồm cả việc thực hiện gia hạn Thẻ tự động. Việc gia hạn Thẻ với thể được thực hiện mỗi chu kỳ với thời hạn tối đa năm (05) năm. VIB sẽ thông tin tới Chủ Thẻ về việc Thẻ được gia hạn dưới bất kỳ hình thức nào. Với trường hợp VIB thực hiện gia hạn Thẻ tự động, trong thời kì 05 ngày kể ngày VIB gửi thông tin, nếu VIB ko nhận được phản hồi từ chối bằng văn bản từ Chủ Thẻ, điều này được hiểu Chủ Thẻ đồng ý với việc thực hiện gia hạn Thẻ của VIB.
18.12 Luật điều chỉnh
Bản Chấp Thuận này được điều chỉnh và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.
18.13 Quy định của TCTQT
Chủ Thẻ xác nhận và đồng ý rằng Chủ Thẻ sẽ tuân thủ những quy định của TCTQT liên quan tới Giao Dịch Thẻ (với in nhãn hiệu trên Thẻ).

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính