Biểu phí và Điều kiện | VIB Classic

Điều khoản và điều kiện kèm theo sử dụng thẻ Trả tiền toàn toàn cầu VIBTrước lúc sử dụng Thẻ, xin sung sướng đọc thận trọng Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Thẻ Thanh Toán Toàn Cầu VIB ( “ Bản Điều Khoản ” ) được lao lý dưới đây. Việc sử dụng Thẻ ( gồm sở hữu cả việc kích hoạt Thẻ mới, mở khóa Thẻ, sử dụng Thẻ sau lúc Thẻ được gia hạn, hoặc được cấp lại ) sở hữu tức là Quý khách đã gật đầu những lao lý và điều kiện kèm theo được lao lý dưới đây và chịu sự ràng buộc bởi những lao lý và điều kiện kèm theo đó. Bản Điều Khoản này cùng với Đề nghị phát hành Thẻ trả tiền giao dịch toàn toàn cầu VIB, giấy nhu yếu phân phối nhà cung cấp Thẻ giao dịch trả tiền toàn toàn cầu, những văn bản Xác nhận khác mà Chủ Thẻ ký với VIB tương quan tới Thẻ giao dịch trả tiền toàn toàn cầu VIB tạo thành Hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý và sở hữu hiệu lực hiện hành giữa Chủ Thẻ và VIB .
Thẻ trả tiền giao dịch toàn toàn cầu VIB ( “ Thẻ ” ) là phương tiện đi lại giao dịch trả tiền sửa chữa thay thế tiền mặt được Nhà băng TMCP Quốc tế Nước Ta ( “ VIB ” ) phát hành, được cho phép Chủ Thẻ thực thi Giao Dịch Thẻ trên khoanh vùng phạm vi Số Dư Được Phép Sử Dụng trên Tài Khoản Thanh Toán link với Thẻ ( “ Tài Khoản Thẻ ” ) của Chủ Thẻ mở tại VIB .

1.0 Trách Nhiệm Của Chủ Thẻ chính và Chủ Thẻ phụ tùy vào văn cảnh (“Chủ Thẻ”)

1.1 Chủ Thẻ trực tiếp tới VIB nhận Thẻ / mã PIN hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tới nhận thẻ / mã PIN và cùng VIB ký Biên bản giao nhận thẻ / mã PIN. Văn bản chuyển nhượng ủy quyền cho người khác tới nhận Thẻ ( i ) phải lập trực tiếp tại VIB, được đóng dấu xác nhận của VIB, được lập thành hai ( 02 ) bản chính và mỗi bên giữ một ( 01 ) bản chính hoặc ( ii ) phải được công chứng, xác nhận theo lao lý của pháp lý và phân phối cho VIB một bản chính .
1.2 Chủ Thẻ phải thực thi đổi mã PIN tại ATM / Internet Banking và Ứng dụng Nhà băng di động ( MyVIB ) lúc sử dụng Thẻ lần tiên phong hoặc lúc nhận được mã PIN cấp lại .
1.3 Chủ Thẻ phải tới nhận thẻ trong vòng 90 ngày kể từ ngày VIB phát hành Thẻ. Sau thời hạn này, Thẻ sẽ tự động hóa bị hủy và Chủ Thẻ phải chịu khoản phí phát hành và ko được quyền sở hữu bất kể khiếu nại, khiếu kiện nào so với VIB .
1.4 Chủ Thẻ ( 1 ) phải ký vào dải chữ ký ở mặt sau Thẻ ngay tức thì lúc nhận được Thẻ, ( 2 ) ko được phép cho bất kể người nào sử dụng Thẻ, ( 3 ) dữ gìn và bảo vệ Thẻ, bảo mật mã số xác lập Chủ Thẻ ( “ PIN ” ), những mã số xác nhận Chủ Thẻ khác, những thông tin Thẻ, thông tin trả tiền giao dịch, ( 4 ) ko để lộ thông tin Thẻ .
1.5 Chủ Thẻ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tổng thể những Giao Dịch Thẻ cũng như tổng thể những khoản phí tương quan pháp luật trong Bản Điều Khoản này mà ko bị tác động tác động bởi việc chấm hết của Bản Điều Khoản này .
2.0 Hạn Mức
2.1 Hạn Mức Khả Dụng : là số tiền tối đa Chủ Thẻ được phép tiêu tốn tại một thời kì bất kể. Hạn Mức Khả Dụng bằng số dư được phép dử dụng của Tài Khoản Thẻ .
2.2 Hạn Mức Giao Dịch : Mỗi Thẻ được cấp một hạn mức so với từng loại trả tiền giao dịch gồm sở hữu trả tiền giao dịch giao dịch trả tiền tiền sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp, rút tiền mặt và những hình thức trả tiền giao dịch khác ( “ Giao Dịch Thẻ ” ) do VIB toàn quyền quyết định hành động tại từng thời kỳ .
3.0 Giao Dịch Thẻ
3.1 Giao dịch rút tiền mặt là bất kể loại trả tiền giao dịch nào mà Chủ Thẻ nhận được tiền mặt trải qua máy ATM hoặc những phương pháp khác tương thích với pháp luật của pháp lý và pháp luật của VIB .
3.2 Với những trả tiền giao dịch giao dịch trả tiền tiền sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp, VIB ko sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm về phương pháp phân phối sản phẩm & hàng hóa / nhà cung cấp và bất kể sự khước từ nào của đơn vị chức năng đồng ý Thẻ ( ĐVCNT ) ( trừ những lỗi về kỹ thuật tương quan tới việc sử dụng Thẻ của VIB ). VIB cũng sẽ ko chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với bất kể sản phẩm & hàng hóa hay nhà cung cấp nào được phân phối cho Chủ Thẻ theo bất kể phương pháp nào. Khiếu nại của Chủ Thẻ so với ĐVCNT sẽ ko làm cho Chủ Thẻ được miễn trừ khỏi những nghĩa vụ và trách nhiệm so với VIB theo Bản Điều Khoản này .
3.3 Những Giao Dịch Thẻ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ bằng đồng Nước Ta. Trường hợp Giao Dịch Thẻ được thực thi bằng những loại tiền tệ ko phải đồng Nước Ta sẽ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ sau lúc quy đổi sang đồng Nước Ta ( được xác lập theo tỷ giá hối đoái do VIB pháp luật từng thời kỳ cùng thêm phí quản trị trả tiền giao dịch ngoại tệ mà VIB pháp luật trong biểu phí nhà cung cấp Thẻ ) .
3.4 VIB được quyền tự động hóa ghi nợ Tài Khoản Thẻ của Chủ Thẻ và những khoản phí, những khoản trả tiền giao dịch, rút tiền mặt và những khoản ghi Sở hữu nhầm lẫn, ko đúng mực vào Tài KhoảnThẻ của Chủ Thẻ tương quan tới việc sử dụng Thẻ theo lao lý của VIB, theo tỷ giá do VIB lao lý từng thời kỳ ( nếu tiền tệ ko phải đồng Nước Ta ) .
4.0 Tiện Ích Đi Kèm Thẻ
Tùy từng thời kì, VIB hoàn toàn sở hữu thể trình làng cho những Chủ Thẻ những loại sản phẩm, nhà cung cấp mới hoặc những tương hỗ kèm theo để cung ứng nhu yếu của Chủ Thẻ, gồm sở hữu nhưng ko số lượng giới hạn như nhu yếu mở / khóa Thẻ, đổi khác thông tin, mở / khóa trả tiền giao dịch thương nghiệp điện tử, cấp lại Thẻ / mã PIN, nhà cung cấp tương hỗ Chủ Thẻ tự động hóa update thông tin thẻ trên những website / ứng dụng sau lúc biến hóa mô phỏng mẫu sản phẩm Thẻ / thay thế sửa chữa / gia hạn Thẻ và bất kể nhà cung cấp nào khác. Chủ Thẻ hoàn toàn sở hữu thể liên hệ với VIB để tìm hiểu và khám phá thêm phương pháp sử dụng hoặc phương pháp thiết lập nhu yếu cho những nhà cung cấp này. Chủ Thẻ phải triển khai những thủ tục và nộp những tài liệu tương quan để ĐK những nhà cung cấp nêu trên theo pháp luật của VIB qua từng thời kỳ .
Những loại sản phẩm, nhà cung cấp mới được kiểm soát và điều chỉnh bởi những lao lý đơn cử so với những mẫu sản phẩm, nhà cung cấp đó. Trong trường hợp sở hữu bất kể xích míc nào giữa những lao lý đơn cử đó với những lao lý tại Bản Điều Khoản này thì những lao lý đơn cử so với những mẫu sản phẩm, nhà cung cấp đó sẽ được vận dụng .
5.0 Thẻ Hoặc Số PIN Bị Mất, Đánh Cắp, Lộ Thông Tin Hoặc Bị Lợi Dụng .
5.1 Trong trường hợp Thẻ và / hoặc số PIN bị mất, đánh cắp, bị lộ thông tin hoặc bị tận dụng để triển khai những trả tiền giao dịch gian lận, trá hình ( gọi chung là “ Thẻ bị tận dụng ” ), Chủ Thẻ phải thông tin ngay cho Chi nhánh, đơn vị chức năng kinh doanh thương nghiệp bất kể của VIB hoặc cho Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 theo số điện thoại thông minh được update trên website chính thức của VIB. VIB triển khai ngay việc khóa Thẻ và sẽ xác nhận việc đã khắc phục và xử lý thông tin nhận được từ Chủ Thẻ bằng văn bản, hoặc thư điện tử, hoặc qua điện thoại thông minh từ Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 hoặc bất kỳ hình thức nào mà VIB cho là tương thích trong vòng 10 ngày thao tác kể từ ngày VIB nhận được thông tin của Chủ Thẻ .
5.2 Trường hợp Thẻ bị tận dụng trước lúc VIB sở hữu xác nhận theo Điều 5.1 về việc đã khắc phục và xử lý thông tin nhận được từ Chủ Thẻ, Chủ Thẻ phải trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những thiệt hại và bồi thường thiệt hại ( nếu sở hữu ) cho VIB do việc để Thẻ bị tận dụng gây ra. Chủ Thẻ xác nhận và đồng ý chấp thuận rằng, Chủ Thẻ trước hết vẫn sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền giao dịch cho VIB tổng thể số tiền phí, tổng trị giá trả tiền giao dịch của những Giao Dịch Thẻ được triển khai bởi Thẻ bị tận dụng ( nếu sở hữu ) trước lúc VIB sở hữu xác nhận .
5.3 Trường hợp phát sinh những Giao Dịch Thẻ được triển khai bởi Thẻ bị tận dụng ( ngoại trừ những trả tiền giao dịch tiêu tốn / giao dịch trả tiền qua kênh thương nghiệp điện tử ) sau lúc VIB sở hữu xác nhận theo Điều 5.1 về việc đã khắc phục và xử lý thông tin nhận được từ Chủ Thẻ, VIB sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Chủ Thẻ do để phát sinh những Giao Dịch Thẻ được thực thi bởi Thẻ bị tận dụng sau thời kì VIB sở hữu xác nhận .
6.0 Giải Quyết Tra Soát Và Xử Lý Khiếu Nại
6.1 Yêu cầu tra soát, khiếu nại tương quan tới Thẻ ( nếu sở hữu ) được tiếp đón tại Chi nhánh, đơn vị chức năng kinh doanh thương nghiệp bất kể của VIB hoặc qua Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 theo số điện thoại cảm ứng được update trên website chính thức của VIB. Chủ Thẻ phải bổ trợ Đơn ý kiến đề nghị tra soát, khiếu nại theo mẫu của VIB tại Chi nhánh, đơn vị chức năng kinh doanh thương nghiệp bất kể của VIB hoặc gửi đơn này tới liên hệ email Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 theo thủ tục tra soát, khiếu nại của VIB .
6.2 Trường hợp Chủ Thẻ ủy quyền cho người khác ý kiến đề nghị tra soát, khiếu nại, Chủ Thẻ triển khai theo lao lý của pháp lý về chuyển nhượng ủy quyền và tương thích với Bản Điều Khoản này .
6.3 Những nhu yếu tra soát, khiếu nại tương quan tới Giao Dịch Thẻ phải tuân thủ những pháp luật của VIB và Tổ chức Thẻ quốc tế ( TCTQT ) mà Thẻ mang tên thương hiệu. VIB và Chủ Thẻ lúc xử lý tra soát, khiếu nại sẽ bị ràng buộc bởi tác dụng tra soát, khiếu nại và chịu sự kiểm soát và điều chỉnh bởi những lao lý này .
6.4 Chủ Thẻ phải giao nộp lại Thẻ vật lý cho VIB trong thời hạn một ngày thao tác kể từ thời kì VIB tiếp đón nhu yếu tra soát, khiếu nại lần đầu trong trường hợp tra soát / khiếu nại tương quan tới những trả tiền giao dịch hoài nghi gian lận, trá hình, hoặc trường hợp khác VIB sở hữu nhu yếu. Thẻ vật lý sẽ được hủy theo pháp luật của VIB từng thời kỳ. Trong trường hợp Chủ Thẻ đang ở quốc tế, chứng từ chứng minh Chủ Thẻ ko hề giao nộp Thẻ trong thời hạn quy đinh gồm sở hữu nhưng ko số lượng giới hạn : bản fax sở hữu hình ảnh mặt trước của Thẻ và sở hữu ghi nhận số fax mang mã số vương quốc mà Chủ Thẻ đang trú ngụ .
6.5 Để nhu yếu tra soát, khiếu nại, Chủ Thẻ sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng cho VIB những thông tin, tài liệu sau :
– tin tức Chủ Thẻ : số điện thoại thông minh liên lạc, email ( nếu sở hữu ) ; thông tin trả tiền giao dịch khiếu nại ( Số Thẻ / số Tài Khoản Thẻ, số lượng trả tiền giao dịch, trị giá trả tiền giao dịch, đơn vị chức năng đồng ý Thẻ, thời hạn trả tiền giao dịch, tác dụng trả tiền giao dịch, những thông tin khác theo nhu yếu của VIB ) ;
– tin tức / tài liệu chứng minh Chủ Thẻ ko thực thi trả tiền giao dịch gồm sở hữu nhưng ko số lượng giới hạn ở : bản sao Hộ chiếu trong trường hợp tại thời kì phát sinh trả tiền giao dịch, quốc gia Chủ Thẻ trú ngụ khác với vương quốc phát sinh trả tiền giao dịch hoài nghi gian lận, trá hình ; và / hoặc chứng từ chứng minh Chủ Thẻ ko tham gia trả tiền giao dịch : cuống vé phi cơ, vé tàu xe sở hữu tên Chủ Thẻ … ; hoặc chứng từ chứng tỏ trả tiền giao dịch lỗi : xác nhận của ĐVCNT, hóa đơn trả tiền giao dịch … ; hoặc chứng từ chứng tỏ trả tiền giao dịch trùng lặp : chứng từ bộc lộ Chủ Thẻ đã trả tiền giao dịch bằng hình thức khác …. Thời kì phân phối những loại chứng từ này là một ngày thao tác kể từ thời kì VIB đảm nhiệm tra soát lần đầu lúc phát sinh nhu yếu tra soát / khiếu nại đó .
6.6 Thời hạn Chủ Thẻ được quyền đề xuất tra soát, khiếu nại lần đầu ko vượt quá 60 ngày lịch kể từ ngày phát sinh Giao Dịch Thẻ đề xuất tra soát, khiếu nại ; từ lần thứ hai trở đi là 05 ngày thao tác kể từ ngày VIB thông tin hiệu quả tra soát, khiếu nại cho Chủ Thẻ. VIB sẽ ko chịu bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm nào nếu Chủ Thẻ tra soát, khiếu nại quá thời hạn trên. Thời hạn khắc phục và xử lý đề xuất tra soát, khiếu nại tối đa ko quá 55 ngày lịch / lần tra soát kể từ ngày VIB đảm nhiệm đề xuất tra soát, khiếu nại của Chủ Thẻ .
6.7 Trường hợp tổn thất phát sinh ko do lỗi của Chủ Thẻ và / hoặc ko thuộc những trường hợp Giới Hạn Nghĩa Vụ Của VIB tại Bản Điều Khoản, địa thế căn cứ theo hiệu quả tra soát, khắc phục và xử lý khiếu nại, VIB sẽ bồi thường cho Chủ Thẻ trong vòng 05 ngày thao tác kể từ ngày VIB thông tin tác dụng tra soát, khắc phục và xử lý khiếu nại cho Chủ Thẻ. Trường hợp hết thời hạn khắc phục và xử lý đề xuất tra soát, khiếu nại lần 04 mà vẫn chưa xác lập được nguyên do hay lỗi thuộc về bên nào thì trong vòng 15 ngày thao tác tiếp theo, VIB sẽ thỏa thuận hợp tác với Chủ Thẻ giải pháp khắc phục và xử lý hiệu quả tra soát, khiếu nại .
6.8 Trường hợp vấn đề sở hữu tín hiệu tội phạm, VIB sẽ thực thi thông tin cho cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền theo lao lý của pháp lý về tố tụng hình sự và báo cáo giải trình Nhà băng Nhà nước ( Vụ Trả tiền, Nhà băng Nhà nước Trụ sở tỉnh, thành phường trên địa phận ) ; đồng thời, thông tin bằng văn bản cho Chủ Thẻ về thực trạng khắc phục và xử lý đề xuất tra soát, khiếu nại. Việc khắc phục và xử lý hiệu quả tra soát, khiếu nại thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền thông tin hiệu quả xử lý ko sở hữu yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày thao tác kể từ ngày sở hữu Tóm lại của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền, VIB sẽ triển khai thỏa thuận hợp tác với Chủ Thẻ về giải pháp khắc phục và xử lý tác dụng tra soát, khiếu nại .
6.9 Chủ Thẻ phải giao dịch trả tiền phí khiếu nại sai theo biểu phí của VIB trong trường hợp Chủ Thẻ đề xuất tra soát, khiếu nại sai .
6.10 Chủ Thẻ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch trả tiền số tiền tài Giao Dịch Thẻ tranh chấp và những khoản phí phát sinh theo pháp luật của TCTQT lúc tranh chấp được đưa ra Trọng tài quốc tế và Trọng tài quốc tế xử Chủ Thẻ thua kiện .
6.11 Nếu Chủ Thẻ ko chấp thuận đồng ý với hiệu quả tra soát, khiếu nại của VIB thì việc tra soát, khiếu nại được xử lý theo lao lý của pháp lý .
6.12 VIB sở hữu quyền khước từ những nhu yếu tra soát, khiếu nại tương quan tới Thẻ sau thời hạn nhu yếu tra soát khiếu nại nêu trên. Đồng thời, VIB được quyền phủ nhận tiếp đón nhu yếu tra soát, khiếu nại những Giao Dịch Thẻ sở hữu trị giá nhỏ hơn 25 USD ( bằng chữ : hai mươi lăm USD Mỹ ) hoặc tương tự tại những ĐVCNT thuộc mô phỏng du lịch và vui chơi theo lao lý của những TCTQT ( ví dụ : Hàng ko, nhà cung cấp thuê xe, đi tàu biển, đi tàu hoả, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng quán ăn, đại lý du lịch, … ) và những Giao Dịch Thẻ sở hữu trị giá nhỏ hơn 10 USD ( bằng chữ : mười USD Mỹ ) hoặc tương tự tại những ĐVCNT thuộc mô phỏng khác. Chủ Thẻ sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai giao dịch trả tiền hàng loạt số tiền tài những trả tiền giao dịch này gồm sở hữu tổng thể những khoản phí tương quan và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại ( nếu sở hữu ) phát sinh hoặc sở hữu tương quan tới những trả tiền giao dịch này .
6.13 VIB sẽ thông tin tác dụng tới Chủ Thẻ bằng văn bản, hoặc thư điện tử, hoặc qua điện thoại thông minh từ Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 hoặc bất kỳ hình thức nào mà VIB cho là tương thích .
7.0 Những Trường Hợp Từ Chối Thanh Toán Thẻ .
7.1 Thẻ bị khóa theo Điều 10 của Bản Điều Khoản này ;
7.2 Thẻ bị chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành theo Điều 12 của Bản Điều Khoản này ;
7.3 Thẻ giả hoặc sở hữu tương quan tới trả tiền giao dịch gian lận, trá hình ;
7.4 Thẻ vật lý bị lỗi Chip hoặc dải từ ;
7.5 Thiết bị hoặc tổ chức triển khai trả tiền giao dịch thẻ ko liên kết thành công xuất sắc được với VIB ;
7.6 Thẻ nhập sai mã PIN ;
7.7 Thẻ triển khai trả tiền giao dịch thương nghiệp điện tử lúc đang bị khóa công dụng trả tiền giao dịch thương nghiệp điện tử ;
7.8 Chủ Thẻ chưa phân phối rất đầy đủ thông tin và / hoặc phân phối thông tin xác nhận trả tiền giao dịch ( CVC, OTP hoặc thông tin xác nhận khác theo lao lý của VIB qua từng thời kỳ ) ko đúng chuẩn lúc triển khai trả tiền giao dịch thương nghiệp điện tử .
Để tránh hiểu nhầm, “ CVC ” ( Card Verification Code ) sử dụng tại Bản Điều khoản này sở hữu tức là mã bảo mật thông tin Thẻ được sử dụng lúc trả tiền giao dịch trực tuyến, CVC gồm 03 chữ số được in ở mặt dưới Thẻ, và “ OTP ” ( One-time-password ) sử dụng tại Bản Điều Khỏan này sở hữu tức là mật khẩu sử dụng một lần được VIB phân phối cho Chủ Thẻ nhằm mục đích xác nhận trả tiền giao dịch trực tuyến ;
7.9 Hạn Mức Khả Dụng ko đủ chi trả khoản trả tiền giao dịch ;
7.10 Trị giá của Giao Dịch Thẻ vượt quá trị giá trả tiền giao dịch / lần, số lần trả tiền giao dịch / ngày, trị giá trả tiền giao dịch / ngày theo lao lý VIB ( nếu sở hữu ) ;
7.11 Trường hợp khác theo lao lý của VIB .
8.0 Phí
Chủ Thẻ chấp thuận đồng ý trả cho VIB phí phát hành và / hoặc phí truy trì để duy trì Thẻ và / hoặc những loại phí khác theo pháp luật tại biểu phí của VIB tại từng thời kỳ. Những khoản phí này sẽ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ ngay lúc Thẻ được phát hành kể cả trường hợp Thẻ chưa được kích hoạt và ko được hoàn trả lại .
Nếu VIB phải chịu bất kể ngân sách pháp lý hoặc ngân sách khác ( là khoản tiền phối hợp và hợp lý để khiếu nại, khiếu kiện, thu lại, tịch thu nhằm mục đích mục tiêu lấy lại được bất kể khoản tiền nào mà Chủ Thẻ phải trả theo Bản Điều Khoản này ) hoặc những ngân sách để triển khai những giải pháp khắc phục do Chủ Thẻ ko thực thi hoặc ko tuân thủ bất kể pháp luật nào của Bản Điều Khoản này, Chủ Thẻ phải bồi thường cho VIB ngay lúc VIB nhu yếu những khoản ngân sách này .
Khoản phí hoặc tỷ suất Xác Suất về phí hoặc ngân sách nhắc tại Bản Điều Khoản này được vận dụng theo lao lý tại biểu phí của VIB tại từng thời kỳ. Chủ Thẻ bị ràng buộc tuân thủ những lao lý đó của VIB .
8.1 Biểu phí nhà cung cấp Thẻ được công bố tại website chính thức của VIB. VIB sở hữu toàn quyền biến hóa biểu phí nhà cung cấp Thẻ tại từng thời kì mà VIB cho là tương thích. VIB sẽ thông tin tới Chủ Thẻ bằng một trong những hình thức : ( i ) gửi thông tin qua thư điện tử hoặc ( ii ) niêm yết tại trụ sở của VIB hoặc tại những khu vực trả tiền giao dịch của VIB, hoặc ( iii ) công bố trên website chính thức của VIB, hoặc ( iv ) theo hình thức khác do VIB quyết định hành động. Biểu phí nhà cung cấp Thẻ đổi khác sẽ sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ghi trong thông tin của VIB nhưng ko sớm hơn 10 ngày kể từ ngày VIB gửi thông tin .
Nếu Chủ Thẻ ko đồng ý chấp thuận với biểu phí nhà cung cấp Thẻ sửa đổi này, Chủ Thẻ hoàn toàn sở hữu thể chấm hết sử dụng Thẻ trong vòng 10 ngày kể từ ngày VIB gửi thông tin. Trong trường hợp Chủ Thẻ ko chấm hết sử dụng Thẻ, Chủ Thẻ xác nhận và đồng ý chấp thuận rằng Chủ Thẻ sẽ được xem là đã đồng ý biểu phí nhà cung cấp Thẻ sửa đổi này. Việc Chủ Thẻ liên tục sử dụng Thẻ của VIB sau thời kì biểu phí nhà cung cấp Thẻ sửa đổi sở hữu hiệu lực hiện hành sẽ là vật chứng sau cuối cho việc Chủ Thẻ đã gật đầu chịu sự ràng buộc bởi những sửa đổi này .
9.0 Thẻ Phụ
Nếu VIB phát hành Thẻ phụ theo nhu yếu chung của Chủ Thẻ chính và Chủ Thẻ phụ ( “ Thẻ Phụ ” ), Chủ Thẻ phụ sẽ bị ràng buộc bởi những lao lý tại Bản Điều Khoản này và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho việc sử dụng Thẻ Phụ nhưng Chủ Thẻ chính vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho việc sử dụng cả Thẻ của người đó và Thẻ Phụ. VIB sở hữu toàn quyền thu phí so với Thẻ Phụ từ bất kể Chủ Thẻ chính hay Chủ Thẻ phụ hay cả hai. Liên quan tới Điều khoản 12.1 dưới đây về việc hủy bỏ Thẻ Phụ, Chủ Thẻ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với bất kể khoản giao dịch trả tiền nào phát sinh từ việc sử dụng Thẻ Phụ cho tới lúc Thẻ Phụ được trả lại hoặc cho tới lúc VIB hoàn toàn sở hữu thể thực thi những thủ tục vận dụng so với Thẻ Phụ bị mất nếu Chủ Thẻ sở hữu nhu yếu. Chủ Thẻ phụ ko phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho việc Chủ Thẻ chính sử dụng Thẻ hoặc bất kể Chủ Thẻ phụ khác .
10.0 Những Trường Hợp Khóa Thẻ
10.1 Theo nhu yếu Chủ Thẻ ; hoặc
10.2 VIB sở hữu quyền khóa Thẻ mà ko cần thông tin trước cho Chủ Thẻ trong những trường hợp sau :
10.2.1 Thẻ tương quan tới đối tượng người tiêu tiêu dùng sở hữu hành vi vi phạm pháp pháp luật lý theo thông tin từ Nhà băng Nhà nước, cơ quan sở hữu thẩm quyền, thành viên Thương Hội thẻ, tổ chức triển khai thẻ mà VIB là thành viên .

10.2.2 Thẻ bị nghi ngờ lộ thông tin tại ĐVCNT;

10.2.3 Chủ Thẻ thông tin ko thực thi trả tiền giao dịch ;
10.2.4 VIB hoài nghi Thẻ phát sinh trả tiền giao dịch gian lận, trá hình ;
10.2.5 Thẻ nhập sai PIN 3 lần liên tục tại ATM ;
10.2.6 Thẻ bị lấy cắp, thất lạc ;
10.2.7 Chủ thẻ bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự ;
VIB sở hữu toàn quyền quyết định hành động sở hữu hoặc ko Phục hồi lại việc cung ứng những nhà cung cấp Thẻ cho Chủ Thẻ. Trường hợp ko được VIB Phục hồi lại việc cung ứng những nhà cung cấp Thẻ, Thẻ sẽ bị thu giữ và / hoặc chấm hết hiệu lực hiện hành sử dụng Thẻ theo lao lý tại Bản Điều Khoản này .
11.0 Những Trường Hợp Thu Giữ Thẻ
VIB sở hữu quyền thu giữ Thẻ trong những trường hợp sau :
11.1 Thẻ giả ; Thẻ sử dụng trái phép ;
11.2 Chủ Thẻ sử dụng Thẻ để thực thi những trả tiền giao dịch cho những mục tiêu rửa tiền, tương trợ vốn khủng bố, lường đảo, gian lận và những hành vi vi phạm pháp lý khác ;
11.3 Người sử dụng Thẻ ko chứng tỏ được mình là Chủ Thẻ ;
11.4 Chủ Thẻ ko thực thi đúng những lao lý của VIB và TCTQT mà VIB là thành viên về việc sử dụng Thẻ ;
11.5 Thẻ nhập sai PIN 3 lần liên tục tại ATM ;
11.6 Phục vụ công việc làm việc tìm hiểu, khắc phục và xử lý tội phạm theo lao lý của pháp lý ;
11.7 Những trường hợp khác theo lao lý của VIB từng thời kỳ .
12.0 Chấm Dứt Hiệu Lực Thẻ
12.1 Chủ Thẻ hoàn toàn sở hữu thể chấm hết hiệu lực hiện hành Thẻ tại bất kể thời kì nào bằng việc gửi thông tin cùng với việc trả lại Thẻ và bất kể Thẻ Phụ nào khác theo lao lý của VIB về chấm hết sử dụng Thẻ tại từng thời kỳ. Chủ Thẻ phải hoàn thành xong mọi nghĩa vụ và trách nhiệm nợ, những ngân sách hợp thức phát sinh trong trật tự mở và sử dụng thẻ .
12.2 Nếu Chủ Thẻ chính chấm hết sử dụng Thẻ thì mặc nhiên Chủ Thẻ phụ cũng phải chấm hết việc sử dụng Thẻ. Chủ Thẻ chính sở hữu quyền nhu yếu VIB ngừng việc sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ phụ mà ko cần sự đồng ý chấp thuận của Chủ Thẻ phụ .
12.3 VIB hoàn toàn sở hữu thể chấm hết hiệu lực hiện hành Thẻ của Chủ Thẻ mà ko cần báo trước lúc xảy ra một trong những trường hợp sau :
12.3.1 Chủ Thẻ ko nhận Thẻ ( do lỗi của Chủ Thẻ hoặc vì bất kể nguyên do nào khác ) trong vòng 90 ngày tính từ ngày Thẻ được phát hành ( phát hành mới / gia hạn / phát hành lại / sửa chữa thay thế ) trên mạng lưới hệ thống quản trị Thẻ VIB ;
12.3.2 Thẻ được Nhà băng khác gửi trả do bị thu tại ATM ; hoặc Thẻ bị VIB tịch thu từ Chủ Thẻ ;
12.3.3 Chủ Thẻ vi phạm những lao lý của pháp lý gồm sở hữu nhưng ko số lượng giới hạn ở :
– tin tức / hồ sơ do Chủ Thẻ phân phối là ko khá đầy đủ theo lao lý của VIB, ko đúng chuẩn, ko trung thực, sai thực sự ;
– Chủ Thẻ thực thi, tổ chức triển khai thực thi hoặc tạo điều kiện kèm theo để người khác thực thi những hành vi tương quan tới Thẻ giả, trả tiền giao dịch gian lận, trá hình ;
– Chủ Thẻ sử dụng Thẻ để triển khai những trả tiền giao dịch cho những mục tiêu rửa tiền, tương trợ vốn khủng bố, lường đảo, gian lận và những hành vi vi phạm pháp lý khác ;
12.3.4 Chủ Thẻ vi phạm những pháp luật của VIB / TCTQT mà VIB là thành viên, Bản Điều Khoản này hoặc những thỏa thuận hợp tác khác giữa Chủ Thẻ với VIB ;
12.3.5 Chủ Thẻ ko sở hữu trả tiền giao dịch mà ko sở hữu thông tin khóa Thẻ trong 24 tháng liên tục ;
12.3.6 Chủ Thẻ chết, mất tích, mất năng lượng hành vi dân sự, bị bắt, bị khởi tố nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ;
12.3.7 Thẻ hết hạn sử dụng ;
12.4 Việc chấm hết Bản Điều Khoản này và / hoặc chấm hết việc sử dụng Thẻ sẽ ko miễn trừ Chủ Thẻ khỏi những nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch trả tiền so với số dư nợ phát sinh trên Tài Khoản Thẻ ( nếu sở hữu ) .
13.0 Giới Hạn Nghĩa Vụ Của VIB trong những trường hợp bất khả kháng
13.1 VIB ko phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với bất kể sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi khắc phục và xử lý của máy tính, gồm sở hữu những lỗi về công dụng hay sơ sót của thiết bị, trong việc phân phối bất kể thiết bị, tiện ích hay nhà cung cấp nhà băng nhà nước nào cho Chủ Thẻ nếu sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi khắc phục và xử lý của máy tính đó vượt ngoài tầm trấn áp phối hợp và hợp lý của VIB .
13.2 VIB ko phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trong những trường hợp, trận chiến tranh xâm lược, tiến công từ quốc tế, làm mưa làm gió cách mệnh, đảo chính, trận chiến tranh dân sự, rối loạn, trưng dụng, hoặc những hành vi dân sự hoặc chính quyền sở tại quân sự chiến lược, pháp lý, lao lý hành vi hoặc lệnh của bất kể cơ quan cơ quan chính phủ, chính sách, trung gian hay chính thức, cấm vận, thảm họa vạn vật thiên nhiên, hỏa thiến, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, đình công, dịch bệnh ( do bất kể nguyên do nào ), hay những sự kiện khác, trường hợp bất khả kháng khác mà những bên ko hề lường trước được và ko hề khắc phục được .
14.0 Sửa Đổi Bản Điều Khoản
Chủ Thẻ chấp thuận đồng ý rằng VIB sở hữu toàn quyền sửa đổi bất kể pháp luật nào của Bản Điều Khoản này tại từng thời kì mà VIB cho là tương thích. VIB sẽ thông tin tới Chủ Thẻ bằng những hình thức được nêu tại Điều 16.8. Bản Điều Khoản sửa đổi sẽ sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ghi trong thông tin của VIB nhưng ko sớm hơn 10 ngày kể từ ngày VIB gửi thông tin .
Nếu Chủ Thẻ ko chấp thuận đồng ý với Bản Điều Khoản sửa đổi này, Chủ Thẻ hoàn toàn sở hữu thể chấm hết sử dụng Thẻ trong vòng 10 ngày kể từ ngày VIB gửi thông tin Trong trường hợp Chủ Thẻ ko chấm hết sử dụng Thẻ, Chủ Thẻ xác nhận và đồng ý chấp thuận rằng Chủ Thẻ sẽ được xem là đã gật đầu Bản Điều Khoản sửa đổi này. Việc Chủ Thẻ liên tục sử dụng Thẻ của VIB sau thời kì Bản Điều Khoản sửa đổi sở hữu hiệu lực hiện hành sẽ là vật chứng sau cuối cho việc Chủ Thẻ đã gật đầu chịu sự ràng buộc bởi những sửa đổi này .
15.0 Thỏa Thuận Về Việc Cung Cấp Thông Tin
15.1 Bằng việc ký vào Đề nghị phát hành Thẻ giao dịch trả tiền toàn toàn cầu, hoặc Đăng ký mở thông tin tài khoản và sử dụng nhà cung cấp ( dành cho Khách hàng cá thể ), hoặc bất kỳ tài liệu nào tương quan tới việc ý kiến đề nghị VIB phát hành Thẻ trả tiền giao dịch toàn toàn cầu VIB ( “ Đề nghị phát hành Thẻ trả tiền giao dịch toàn toàn cầu VIB ” ), những Chủ Thẻ đồng ý chấp thuận rằng VIB được quyền bật mý mọi thông tin về Thẻ gồm sở hữu những thông tin được biểu lộ trên Thẻ vật lý, mọi thông tin tương quan tới Chủ Thẻ chính, Chủ Thẻ Phụ và bất kể Giao Dịch Thẻ nào với hoặc trải qua VIB ( gọi chung là “ Thông Tin Cá Nhân ” ) cho bất kể hoặc tất những chủ thể sau : i ) cán bộ viên chức cấp dưới, đơn vị con, Trụ sở / đơn vị chức năng trong cùng mạng lưới hệ thống của VIB, nhà tư vấn, người đại diện thay mặt, đại lý, nhà thầu phụ, nhà sản xuất, tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán, bên nhận chuyển nhượng ủy quyền ( hoặc sở hữu năng lực sẽ nhận chuyển nhượng ủy quyền ), tổ chức triển khai và / hoặc cá thể khác tương quan tới mục tiêu update và / hoặc thay thế sửa chữa Thông Tin Cá Nhân ; hoặc ii ) bất kể cơ quan sở hữu thẩm quyền nào ; hoặc ( iii ) tổ chức triển khai, cá thể khác theo lao lý của pháp lý .
15.2 Ngoại trừ những trường hợp được nêu tại Điều 15.1 nói trên, Chủ Thẻ xác nhận và đồng ý chấp thuận rằng VIB sở hữu quyền phân phối Thông Tin Cá Nhân cho bất kể bên nào mà VIB hoàn toàn sở hữu thể xét thấy là thiết yếu vì bất kỳ mục đích nào ( ngoại trừ việc bán thông tin của Chủ Thẻ vì mục tiêu thu lợi trực tiếp từ việc bán thông tin đó ), gồm sở hữu nhưng ko số lượng giới hạn bất kể bên nào mà VIB sở hữu quan hệ trong trật tự hoạt động tiêu khiển của mình .
15.3 Chủ Thẻ sở hữu quyền nhu yếu được tiếp cận và sửa chữa thay thế bất kể Thông Tin Cá Nhân hoặc nhu yếu ko được sử dụng Thông Tin Cá Nhân vào những mục tiêu tiếp thị trực tiếp. Bất kỳ nhu yếu nào của Chủ Thẻ phải được lập thành văn bản gửi tới VIB. VIB sẽ tiếp đón những nhu yếu trên trừ lúc VIB hoàn toàn sở hữu thể hoặc bị nhu yếu phải khước từ đảm nhiệm theo lao lý của pháp lý hiện hành .
16.0 Những Điều Khoản Chung
16.1 Thẻ là gia tài của VIB
Thẻ là gia tài của VIB và sẽ ko được chuyển nhượng ủy quyền ; Chủ Thẻ sẽ phải tức thì trả lại Thẻ cho VIB lúc VIB nhu yếu .
16.2 Thay đổi thông tin của Chủ Thẻ
Chủ Thẻ sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin ngay cho VIB bằng văn bản về bất kể biến hóa nào về việc làm, liên hệ nơi thao tác, liên hệ nơi ở và những thông tin khác mà Chủ Thẻ đã ĐK với VIB .
16.3 Thu thanh những hướng dẫn hoặc thông tin bằng lời nói
Trong trật tự phân phối những nhà cung cấp Thẻ, VIB sở hữu quyền thu thanh lại những hướng dẫn bằng lời nói nhận được từ Chủ Thẻ và / hoặc bất kể những thông tin bằng lời nói giữa Chủ Thẻ với VIB tương quan tới những nhà cung cấp đó .
16.4 Chữ ký điện tử trên những hóa đơn / tài liệu tương quan tới Thẻ
Tất cả những trả tiền giao dịch tương quan tới Thẻ hoặc những nhu yếu ĐK tham gia chương trình tương quan tới Thẻ, Chủ Thẻ hoàn toàn sở hữu thể ký trực tiếp giống chữ ký mẫu hoặc sử dụng chữ ký điện tử. Chữ ký điện tử trong Giao Dịch Thẻ là mã số xác lập Chủ Thẻ, mã số này là mã số mật được VIB phân phối cho Chủ Thẻ qua tin nhắn thông tin trả tiền giao dịch hoặc bằng những hình thức theo pháp luật của VIB từng thời kỳ. tương ứng với từng loại Thẻ và mô phỏng Giao Dịch Thẻ .
16.5 Đối với những Giao Dịch Thẻ triển khai theo hình thức giao dịch trả tiền thương nghiệp điện tử, Chủ Thẻ sẽ chịu mọi rủi ro đáng tiếc phát sinh từ và / hoặc tương quan tới Giao Dịch Thẻ đó .
16.6 Bất kỳ ghi nhận, chứng từ, thông tin hoặc tài liệu nào của VIB về số tiền, những thông tin khác của Giao Dịch Thẻ sẽ là vật chứng duy nhất xác nhận về việc Chủ Thẻ và / hoặc người được Chủ Thẻ ủy quyền triển khai Giao Dịch Thẻ .
16.7 Tài liệu tương quan tới Tài Khoản Thẻ
VIB sở hữu quyền hủy bỏ những tài liệu tương quan tới Tài Khoản Thẻ theo pháp luật của VIB tại từng thời kỳ .
16.8 Thông tin
Bất kỳ thông tin nào do VIB gửi đi theo Bản Điều Khoản này hoàn toàn sở hữu thể được triển khai và được coi như là Chủ Thẻ đã nhận được ( i ) tại thời kì giao nếu được giao tận nơi, hoặc giao tại liên hệ ĐK, hoặc ( ii ) vào ngày thứ ba sau ngày gửi nếu được gửi bằng đường bưu điện hoặc ( iii ) tại thời kì gửi đi nếu được gửi qua email, fax hoặc telex, hoặc ( iv ) tại thời kì niêm yết, công bố ( hoặc thời kì VIB ấn định trong thông tin đó ) nếu được niêm yết tại trụ sở của VIB hoặc tại những khu vực trả tiền giao dịch của VIB, hoặc công bố trên website chính thức của VIB
Nếu ko sở hữu pháp luật đơn cử nào khác, Chủ Thẻ hoàn toàn sở hữu thể gửi thông tin tới VIB bằng hình thức : ( i ) nhu yếu trực tiếp bằng văn bản tại những Chi nhánh / Phòng Giao dịch của VIB hoặc Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 theo liên hệ 59 Quang đãng Trung, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội hoặc 26 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, hoặc ( ii ) gọi điện tới số điện thoại cảm ứng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 được thông tin trên website của VIB, hoặc ( iii ) những hình thức khác được VIB thông tin cho Chủ Thẻ trong từng thời kỳ. Những thông tin của Chủ Thẻ được xem như gửi tới VIB vào ngày VIB thực tiễn nhận được .
16.9 Trò chơi cờ bạc hoặc những trả tiền giao dịch phạm pháp khác
Thẻ ko được sử dụng để trả cho những khoản trả tiền giao dịch game show cờ bạc hoặc những trả tiền giao dịch khác phạm pháp theo những pháp pháp luật lý hiện hành mà VIB sở hữu quyền phủ nhận khắc phục và xử lý hoặc phủ nhận giao dịch trả tiền. Trong trường hợp VIB hoài nghi, cho rằng hoặc biết rằng bất kể Giao Dịch Thẻ được thực thi vì những mục tiêu này hoặc tương quan tới việc chơi cờ bạc hoặc một trả tiền giao dịch phạm pháp theo những lao lý của pháp lý hiện hành hoặc tương quan, VIB sở hữu quyền giữ hoặc hủy bỏ trả tiền giao dịch qua Thẻ đó .
16.10 Thời hạn sử dụng của Thẻ
VIB phát hành Thẻ với thời hạn sử dụng tối đa là năm ( 05 ) năm kể từ ngày phát hành. Thẻ Phụ sẽ sở hữu cùng thời hạn sử dụng với Thẻ Chính, luôn với điều kiện kèm theo là ngày hết hạn của Thẻ Phụ trùng với ngày hết hạn của Thẻ chính. Sau thời hạn sử dụng nêu trên, VIB sở hữu toàn quyền xem xét và quyết định hành động triển khai việc gia hạn Thẻ theo pháp luật của VIB tại từng thời kỳ, gồm sở hữu cả việc thực thi gia hạn Thẻ tự động hóa. Việc gia hạn Thẻ hoàn toàn sở hữu thể được thực thi mỗi chu kỳ luân hồi với thời hạn tối đa năm ( 05 ) năm. VIB sẽ thông tin tới Chủ Thẻ về việc Thẻ được gia hạn dưới bất kỳ hình thức nào. Với trường hợp VIB thực thi gia hạn Thẻ tự động hóa, VIB sẽ chỉ thực thi gia hạn tự động hóa nếu Chủ Thẻ phản hồi đồng ý chấp thuận trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày VIB gửi thông tin .

16.11 Luật điều chỉnh

Bản Điều Khoản này được kiểm soát và điều chỉnh và tuân thủ theo pháp lý Nước Ta .
16.12 Quy định của TCTQT
Chủ Thẻ xác nhận và đồng ý chấp thuận rằng Chủ Thẻ sẽ tuân thủ những pháp luật của TCTQT tương quan tới Giao Dịch Thẻ ( sở hữu in thương hiệu trên Thẻ ) .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính