Chương trình hoàn tiền Online Plus

articlewriting1
Nội dung chương trình khuyến mại
a ) Lúc người sắm tiêu tốn, giao dịch trả tiền được triển khai bằng Thẻ tín dụng VIB Online Plus cho những trả tiền giao dịch giao dịch trả tiền sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp Giao hàng mục tiêu tiêu sử dụng cá thể hợp pháp của chính Khách hàng1 qua POS và Internet tại những Đơn vị đồng ý thẻ ( ĐVCNT ) và bút toán được ghi nhận trên mạng lưới hệ thống thẻ VIB trong thời hạn tặng thêm, Khách hàng được nhận tiền hoàn trả như sau :
– Hoàn tiền 6 % cho những trả tiền giao dịch trực tuyến quốc tế ( Những trả tiền giao dịch tại những ĐVCNT ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta và triển khai bằng ngoại tệ, trừ những trả tiền giao dịch với Mã hạng mục sản phẩm & hàng hóa nhà cung cấp ( MCC ) 4900 ) ;

– Hoàn tiền 3% cho những giao dịch trực tuyến còn lại, trừ những giao dịch với mã MCC 4900;

– Hoàn lại 0,1 % trên hàng loạt số tiền tiêu tốn còn lại trong kỳ mà ko phải là trả tiền giao dịch trả tiền giao dịch trực tuyến ( gồm với trả tiền giao dịch giao dịch trả tiền phí bảo hiểm Prudential trên MyVIB / Internet Banking cho Chính chủ thẻ ), trừ những trả tiền giao dịch với mã MCC 4900 ;
– Tổng Số tiền hoàn tối đa trong 1 kỳ sao kê : 600.000 VNĐ
Danh mục tiêu tốn được xác lập tùy thuộc vào Mã MCC do bên bán hàng thiết lập với Nhà băng trả tiền giao dịch theo pháp luật của những Tổ chức thẻ quốc tế .
1M ục đích tiêu sử dụng cá thể hợp pháp của chính Khách hàng được biểu lộ bằng thông tin Bên sắm hàng trên Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là tên Chủ thẻ .
b ) Số tiền ko được tính vào trị giá tiêu tốn, trả tiền giao dịch để nhận tiền hoàn trả :
– Những loại thuế sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp ;
– Số tiền trả góp hàng tháng của Chương Trình Trả Góp ( * ), trả tiền giao dịch kiểm soát và điều chỉnh ghi nợ và những loại phí / lãi khác theo Biểu phí nhà cung cấp và Lãi suất Thẻ
– Giao dịch ko với mã MCC như trả tiền giao dịch trả tiền giao dịch hóa đơn qua MyVIB, giao dịch trả tiền qua mã QR ;
– Giao dịch đặt cọc, trả tiền giao dịch tương quan tới việc chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ( gồm với quyền sử dụng đất và / hoặc gia tài gắn liền trên đất ) ;
– Giao dịch trả tiền giao dịch tại những đại lý trả tiền giao dịch hóa đơn tiện ích gồm với trả tiền giao dịch trả tiền giao dịch điện, nước, điện thoại thông minh, internet, truyền hình ;
– Giao dịch giao dịch trả tiền phí bảo hiểm mà Chủ thẻ ko phải là Bên sắm bảo hiểm ;
– Giao dịch tại ĐVCNT quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads ;
– Giao dịch được ghi nhận trên Bảng sao kê vào ngày lập Bảng sao kê sau lúc Thẻ bị hủy .
( * ) Toàn bộ số tiền trả tiền giao dịch ĐK trả góp khởi đầu vẫn được tính vào trị giá tiêu tốn, trả tiền giao dịch để nhận điểm thưởng trong kỳ sao kê mà trả tiền giao dịch đó được ghi nhận .
c ) Khách hàng sở hữu Thẻ Chính vẫn với quyền tham gia Chương trình này nếu Thẻ Phụ bị hủy .
Trật tự, phương pháp, thủ tục nhận thưởng :
– Số tiền hoàn trả sẽ được mạng lưới hệ thống thẻ VIB tự động hóa tính dựa trên những trả tiền giao dịch thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo của chương trình và được ghi nhận vào Tài khoản thẻ và bộc lộ trên sao kê thẻ tín dụng hàng tháng ( Số tiền hoàn trả được ghi nhận ( chưa quy đổi ) ) .
– Trong thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của Thẻ, Khách hàng phải trải qua ứng dụng Nhà băng di động MyVIB để tự thực thi quy đổi Số tiền hoàn trả được ghi nhận thành số tiền ghi với vào thông tin tài khoản Thẻ hoặc thành phí thường niên hoặc thành quà khuyến mãi ngay theo hạng mục quy đổi tại thời kì Khách hàng quy đổi được VIB thông tin / niêm yết trên website vib.com.vn/ứng dụng Nhà băng di động MyVIB .
– Thời hạn ở đầu cuối VIB với nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn tiền ( ghi với vào thông tin tài khoản Thẻ ) cho Khách hàng thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo là 7 ngày kể từ ngày Khách hàng thực thi quy đổi thành công xuất sắc
– Thời hạn sau cuối VIB với nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển quà khuyến mãi được Khách hàng quy đổi là 30 ngày kể từ ngày Khách hàng triển khai quy đổi thành công xuất sắc hoặc 45 ngày nếu thời hạn quy đổi thành công xuất sắc rơi vào dịp lễ, Tết .
– Trong trường hợp Khách hàng quy đổi thành phí thường niên, mạng lưới hệ thống thẻ VIB sẽ tự động hóa ghi nhận Khách hàng được ko lấy phí thường niên năm sau đó sau lúc Khách hàng triển khai quy đổi thành công xuất sắc .
– Khách hàng hưởng khuyến mại phải nộp những loại thuế, phí ( nếu với ) theo pháp luật của pháp lý hiện hành .

Quy định đối với Số tiền hoàn lại

– Khách hàng ko được sử dụng, sắm và bán, trao đổi, Tặng cho, giao dịch chuyển tiền, chuyển nhượng ủy quyền Số tiền hoàn trả mà mình được ghi nhận ( chưa quy đổi ) .
– Khách hàng ko được quy đổi Số tiền hoàn trả nếu Thẻ của Khách hàng đang bị khóa bởi bất kể nguyên do gì ;
– Tất cả Số tiền hoàn trả ghi nhận sẽ ngay tức thì hết hiệu lực hiện hành và VIB sẽ ko phải hoàn trả, gia hạn hoặc bồi thường trong những trường hợp sau :
+ Thẻ bị hủy ;
+ Thẻ hết hạn sử dụng
+ Thẻ chuyển thành một loại mẫu sản phẩm Thẻ tín dụng khác của VIB ;
+ Khách hàng vi phạm Điều khoản điều kiện kèm theo sử dụng thẻ của loại sản phẩm Thẻ mà Khách hàng đang sử dụng .
Quy định về khắc phục và xử lý những trả tiền giao tinh hoàn trả, trả tiền giao dịch ko hợp thức hưởng khuyến mại
a ) Bất cứ trả tiền giao dịch Thẻ nào phải hoàn trả mà Khách hàng đã được lợi khuyến mại so với số tiền tài trả tiền giao dịch đó, Khách hàng với nghĩa vụ và trách nhiệm trả lại cho VIB Số tiền hoàn trả tương ứng. Cụ thể, Số tiền hoàn trả tương ứng sẽ được VIB ghi nhận với trị giá âm ( Ghi Nợ ) vào Tài khoản thẻ của Khách hàng ( Số tiền hoàn trả Ghi Nợ ). Số tiền hoàn trả Ghi Nợ sẽ được khắc phục và xử lý theo pháp luật tại Điểm c dưới đây .
b ) Bất cứ trả tiền giao dịch nào mà VIB nghi vấn là trả tiền giao dịch ko hợp thức ( gồm với những hành vi trá hình hoặc lạm dụng để hưởng chương trình khuyến mại ) dựa trên thông tin về thời hạn, nơi triển khai trả tiền giao dịch hoặc những yếu tố khác, VIB với quyền nhu yếu và trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ lúc VIB nhu yếu Khách hàng với nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối hóa đơn kinh tế tài chính theo lao lý của pháp luật2, và / hoặc phiếu trả tiền giao dịch / phiếu xuất kho / phiếu giao nhận / những tài liệu khác mang tên Khách hàng với liệt kê chi tiết cụ thể trả tiền giao dịch sắm sản phẩm & hàng hóa như thông tin sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp đã sử dụng của Khách hàng ( “ Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch ” ) để VIB rà soát .
– Để hạn chế những trường hợp Khách hàng lạm dụng khuyến mại, ngay lúc nhu yếu cung ứng Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch, VIB sẽ Ghi Nợ vào thông tin tài khoản Thẻ của Khách hàng Số tiền hoàn trả tương ứng với số tiền những trả tiền giao dịch Khách hàng phải phân phối Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch ( Số tiền hoàn trả Ghi Nợ ) .
– Trường hợp VIB xác lập Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là tương thích và / hoặc những trả tiền giao dịch giao dịch trả tiền bằng Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng là hợp thức theo Thể lệ chương trình này, số tiền tiêu tốn của trả tiền giao dịch đó sẽ được tính để hưởng khuyến mại theo chương trình này, VIB sẽ hủy việc Ghi Nợ so với Số tiền hoàn trả tương ứng với số tiền những trả tiền giao dịch đủ điều kiện kèm theo hưởng khuyến mại .
– Trường hợp Khách hàng ko phân phối / phân phối ko rất đầy đủ Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch trong thời hạn VIB nhu yếu và / hoặc VIB xác lập Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là ko tương thích và / hoặc những trả tiền giao dịch trả tiền giao dịch bằng Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng ko hợp thức, số tiền tiêu tốn của những trả tiền giao dịch đó sẽ ko được tính vào số tiền tiêu tốn hưởng khuyễn mãi thêm của chương trình này. Số tiền hoàn trả Ghi Nợ sẽ được khắc phục và xử lý theo pháp luật tại Điểm c dưới đây .
c ) Tổng Số tiền hoàn trả Ghi Nợ sẽ được tự động hóa bù trừ với tổng Số tiền hoàn trả đang được ghi với trong Tài khoản thẻ của Khách hàng chưa được quy đổi hoặc Số tiền hoàn trả mà Khách hàng được lợi trong kỳ sao kê tiếp theo .
Trong trường hợp Thẻ bị hủy hiệu lực thực thi hiện hành và / hoặc Số tiền hoàn trả đang được ghi với trong Tài khoản thẻ của Khách hàng chưa được quy đổi hoặc Số tiền hoàn trả mà Khách hàng được lợi trong kỳ sao kê tiếp theo ko đủ để bù trừ với Số tiền hoàn trả Ghi Nợ, Số tiền hoàn trả Ghi Nợ sẽ được quy đổi thành tiền bằng với tỷ suất quy đổi hoàn tiền theo hạng mục quy đổi được VIB thông tin / niêm yết trên website vib.com.vn/ứng dụng Nhà băng di động MyVIB tại thời kì VIB triển khai quy đổi Số tiền hoàn trả Ghi Nợ thành tiền. Số tiền này sẽ được ghi nợ vào thông tin tài khoản Thẻ, được xem như một khoản nợ trong Bảng sao kê và Khách hàng phải hoàn trả số tiền này cho VIB .
2H óa đơn phải với những nội dung theo lao lý tại Điều 4 Nghị định 51/2010 / NĐ-CP, gồm với như : Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, tên liên hóa đơn. Đối với hóa đơn đặt in còn phải ghi tên tổ chức triển khai đã nhận in hóa đơn ; Tên, liên hệ, mã số thuế của người bán ; Tên, liên hệ, mã số thuế của người sắm ; Tên, đơn vị chức năng tính, số lượng, đơn giá sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp ; thành tiền chưa với thuế trị giá ngày càng tăng, thuế suất thuế trị giá ngày càng tăng, số tiền thuế trị giá ngày càng tăng trong trường hợp là hóa đơn trị giá ngày càng tăng ; Tổng số tiền trả tiền giao dịch, chữ ký người sắm, chữ ký người bán, dấu người bán ( nếu với ) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn ..
Những lao lý khác :
– Những Khách hàng được nhận Số tiền hoàn trả dựa trên tiêu tốn thực tiễn phát sinh từ ngày tiến hành chương trình .
– VIB được quyền biến hóa và kiểm soát và điều chỉnh tỷ suất quy đổi Số tiền hoàn lại tích góp, hay biến hóa bất kể điều kiện kèm theo, lao lý nào của chương trình trong thời hạn diễn ra chương trình theo quyền quyết định hành động của mình. Thể lệ mới nhất sẽ được vận dụng sau 7 ngày kể từ ngày công bố trên website của VIB : www.vib.com.vn
– Trong trường hợp chương trình với xích míc với bất kỳ pháp pháp luật lý hay thông tư của bất kể cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được biến hóa, hủy bỏ hay sửa đổi để tương thích với pháp luật của luật, thông tư đó .
– Những tài liệu và tổng thể thông tin của VIB tương quan tới Chương trình này gồm với và ràng buộc tổng thể Khách hàng. VIB được quyền chỉnh sửa lỗi trong trường hợp Số tiền hoàn trả được đo lường và thống kê chưa đúng mực .

– VIB được miễn trách nhiệm đối với những trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời kì diễn ra chương trình. Trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng ko giới hạn những trường hợp như: chiến tranh xâm lược, tiến công từ nước ngoài, nổi loạn cách mệnh, đảo chính, chiến tranh dân sự, rối loạn, trưng dụng, hoặc những hành vi dân sự hoặc chính quyền quân sự, pháp luật, quy định hành vi hoặc lệnh của bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ chế, trung gian hay chính thức, cấm vận, thảm họa thiên nhiên, hỏa thiến, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, đình công, dịch bệnh (do bất cứ nguyên nhân nào), bất kỳ sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính, bao gồm những lỗi về chức năng hay sơ sót của thiết bị, trong việc sản xuất bất kỳ thiết bị, tiện ích hay nhà cung cấp nhà băng nào cho Khách hàng nếu sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính đó vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của VIB, hay những sự kiện khác, trường hợp bất khả kháng khác mà những bên ko thể lường trước được và ko thể khắc phục được.

– Trong trường hợp Khách hàng với khiếu nại Khách hàng cần triển khai khiếu nại ( nếu với ) qua số điện thoại thông minh 1800 8195 của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 – VIB để được VIB xử lý. Trong đó, nếu Khách hàng khiếu nại về việc trả tiền giao dịch của Khách hàng ko được tính vào trị giá tính hoàn tiền hoặc ko tính đúng trị giá hoàn tiền và nếu Khách hàng cung ứng được chứng từ / hóa đơn sắm hàng chứng tỏ trả tiền giao dịch, VIB sẽ rà soát và kiểm soát và điều chỉnh .
– Trong trường hợp xảy ra tranh chấp tương quan tới chương trình này, tranh chấp sẽ được xử lý theo thỏa thuận hợp tác giữa VIB và Khách hàng, tương thích với pháp luật của pháp lý .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính