They are having their house being painted by a construction company

Mã thắc mắc:
209484

Loại bài:
Bài tập

Chủ đề :

Môn học:
Tiếng Anh

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC