Thi công xây dựng phần thô

Phương Nam Co LTD Thi công xây dựng phần thô © 7/8/2022 – Vietnam12h.com Application

 

Nhiệt dung và nhiệt dung riêng

Nhiệt dung là nhiệt lượng mà vật liệu thu vào khi được đun nóng. Nhiệt lượng vật liệu thu vào được xác định theo công thức :

Q = C . m. (t2 – t1) , Kcal.

Trong đó:

m : Khối lượng của vật liệu, kg .

t1 ,t2 : Nhiệt độ của vật liệu trước và sau khi đun , 0C .

C: Hệ số thu nhiệt (còn gọi là nhiệt dung riêng hay tỷ nhiệt), Kcal/kg.0C.

Khi m = 1kg; t2 – t1 = 10C; thì C = Q.

Vậy hệ số thu nhiệt là nhiệt lượng cần thiết để đun nóng 1kg vật liệu lên

nhiet dung va nhiet dung rieng 2 10 2013

Khả năng thu nhiệt của vật liệu phụ thuộc vào loại vật liệu, thành phần củavật liệu và độ ẩm.

Mỗi loại vật liệu có giá trị hệ số thu nhiệt khác nhau. Vật liệu vô cơ thường có hệ số thu nhiệt từ 0,75 đến 0,92 Kcal/kg.0C, của vật liệu gỗ là 0,7 Kcal/kg .0C.

Nước có hệ số thu nhiệt lớn nhất: 1 Kcal/kg.0C. Do đó khi độ ẩm của vật liệu tăng thì hệ số thu nhiệt cũng tăng:

Cw   = (CK + 0,01WxCn)/(1 + 0,01W)

Trong đó : CK , Cw , Cn : Hệ số thu nhiệt của vật liệu khô, vật liệu có độ ẩm W và của nước.

Khi vật liệu là hỗn hợp của nhiều vật liệu thành phần có hệ số thu nhiệt C1, C2 … Cn và khối lượng tương ứng là m1, m2 … mn thì hệ số thu nhiệt của vật liệu hỗn hợp này sẽ được tính theo công thức :

C = (C1m1 + C 2 m 2 + ⋅ ⋅ ⋅ + Cn m n ) /(m1 + m 2 + ⋅ ⋅ ⋅ + m n)

Hệ số thu nhiệt được sử dụng để tính toán nhiệt lượng khi gia công nhiệt cho vật liệu xây dựng và lựa chọn vật liệu trong các trạm nhiệt .

Tính chống cháy

Là khả năng của vật liệu chịu được tác dụng của ngọn lửa trong một thời gian nhất định.

Dựa vào khả năng chống cháy, vật liệu được chia ra 3 nhóm:

Vật liệu không cháy: Là những vật liệu không cháy và không biến hình khi ở nhiệt độ cao như gạch, ngói, bê tông hoặc không cháy nhưng biến hình như thép, hoặc bị phân hủy ở nhiệt độ cao như: đá vôi, đá đôlômit.

Vật liệu khó cháy: Là những vật liệu mà bản thân thì cháy được nhưng nhờ có lớp bảo vệ nên khó cháy, như tấm vỏ bào ép có trát vữa xi măng ở ngoài.

Vật liệu dễ cháy : Là những vật liệu có thể cháy bùng lên dưới tác dụng của ngọn lửa hay nhiệt độ cao, như: tre, gỗ, vật liệu chất dẻo.

Tính chịu lửa

Là tính chất của vật liệu chịu được tác dụng lâu dài của nhiệt độ cao mà không bị chảy và biến hình. Dựa vào khả năng chịu lửa chia vật liệu thành 3 nhóm.

Vật liệu chịu lửa : Chịu được nhiệt độ ≥ 15800C trong thời gian lâu dài.

Vật liệu khó chảy : Chịu được nhiệt độ từ 1350 – 1580 0C trong thời gian lâu dài.

Vật liệu dễ chảy : Chịu được nhiệt độ < 13500C trong thời gian lâu dài.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính

XDTH