Cho vay ngắn hạn (Short Term Loan) là gì? Đặc điểm của cho vay ngắn hạn

Cho vay ngắn hạn ( Tiếng Anh : Short Term Loan ) là hình thức cho vay hầu hết của những nhà băng nhà nước thương nghiệp với thời hạn cho vay dưới một năm. Do đó, hình thức cho vay này mang những đặc thù cần quan tâm .cho-vay-ngan-han

Hình minh họa. Nguồn: Vay tiền Doctor Đồng

Cho vay ngắn hạn

Khái niệm

Cho vay ngắn hạn trong tiếng Anh là Short Term Loan.

Cho vay ngắn hạn là loại cho vay mang thời hạn dưới một năm, thường được tiêu dùng để bổ sung vốn lưu động thiếu hụt tạm thời, phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoặc đáp ứng một phần nhu cầu vốn ngắn hạn cho sinh hoạt tư nhân, hộ gia đình.

Nhu cầu vay ngắn hạn của doanh nghiệp phát sinh do nguyên do chu kì quĩ của doanh nghiệp và chu kì kinh doanh thương nghiệp ko ăn khớp với nhau. Vì vậy mục tiêu vay ngắn hạn của doanh nghiệp là để phân phối nhu yếu vốn ship hàng của những doanh nghiệp .

Đặc điểm 

Vốn tín dụng gắn liền với quá trình luân chuyển vốn của khách hàng

Xét về bản tính, tín dụng là quá trình dịch chuyển vốn dưới hình thức tiền tệ hay hiện vật của một tổ chức hay tư nhân này cho một tổ chức hay tư nhân khác sử dụng trong một thời kì nhất định trên nguyên tắc phải hoàn trả. Bởi vậy, quá trình vận động của vốn tín dụng thường được trình diễn với công thức: T – T'.

Vốn tín dụng trả tiền luôn gắn liền với trật tự luân chuyển vốn của người tìm. Bởi lẽ, hành vi cho vay và thu nợ chỉ là hành vi mở màn và kết thúc của một chu kì sản xuất kinh doanh thương nghiệp .Trong cho vay ngắn hạn, những nhà băng nhà nước thương nghiệp thường cho vay lúc người tìm phát sinh nhu yếu vốn để tìm vật tư, nguyên vật liệu, hoặc giàn trải ngân sách trong trật tự sản xuất nhằm mục đích tạo ra mẫu sản phẩm hàng hoá. Đồng thời lúc hàng hoá được tiêu thụ, người tìm mang thu nhập, nhà băng nhà nước sẽ triển khai tịch thu nợ .

Xuất phát từ đặc điểm này mà những nhà băng thường qui định cơ sở vật chất để xác định thời hạn cho vay trong vay ngắn hạn là phải căn cứ vào chu kì luân chuyển vốn của đối tượng vay.

Thời kì thu hồi vốn nhanh

Tín dụng ngắn hạn của nhà băng nhà nước thương nghiệp đa phần để cung ứng những nhu yếu vốn lưu động trong thời khắc tạm thời thiếu vắng trong kinh doanh thương nghiệp của người tìm .Lúc kết thúc chu kì sản xuất, kinh doanh thương nghiệp vốn được phóng thích ra dưới hình thái tiền tệ thì người tìm phải hoàn trả vốn vay cho nhà băng nhà nước. Trên thực tiễn, thời hạn của chuyển vốn lưu động thường rất nhanh, điều đó dẫn tới thời hạn cho vay vốn lưu động của những nhà băng nhà nước thương nghiệp cũng ngắn tương ứng .

Hình thức cho vay rất phong phú

Để phân phối nhu yếu rất là phong phú của người tìm, để góp thêm phần phân tán rủi ro đáng tiếc, đồng thời để tăng cường sức khó khăn đối đầu trên thị trường tín dụng trả tiền, những Nhà băng thương nghiệp ko ngừng tăng trưởng những thức cho vay trong nhiệm vụ cho vay ngắn hạn của mình .Điều đó làm cho những hình thức cho vay ngắn hạn rất nhiều mẫu mã như nhiệm vụ ứng trước, nhiệm vụ thấu chi, nhiệm vụ chiết khấu, nhiệm vụ factoring, nhiệm vụ thẻ tín dụng …. .

Là nghiệp vụ tín dụng chủ yếu của nhà băng thương nghiệp

Xuất phát từ đặc trưng của nhà băng nhà nước thương nghiệp : Là nhà băng nhà nước kinh doanh thương nghiệp tiền gửi, mà trong đó đa phần là tiền gửi ngắn hạn, nên để bảo vệ năng lực thanh khoản của mình, những nhà băng nhà nước thương nghiệp đã cho vay hầu hết là ngắn hạn .Trong cơ cấu tổ chức cho vay của nhà băng nhà nước thương nghiệp thì tỷ trọng tín dụng trả tiền ngắn hạn vẫn luôn chiếm tỷ trọng cao ( từ 60 % – 80 % tổng dư nợ ) .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tín dụng Nhà băng, Học viện Nhà băng, NXB Lao động- Xã hội)

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính