Thị trường chứng khoán – Wikipedia tiếng Việt

200px Bursa Malaysia Văn phòng Bursa Malaysia, Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Malaysia ( trước đó sở hữu tên Sàn Giao dịch Chứng khoán Kuala Lumpur )

Thị trường chứng khoán là một tập hợp bao gồm những người sắm và người bán cổ phiếu (hay chứng khoán), thứ đại diện cho quyền sở hữu của họ đối với một doanh nghiệp; chúng sở hữu thể bao gồm những cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng, hoặc những cổ phiếu được giao dịch một cách ko công khai, ví dụ như cổ phần của một doanh nghiệp tư nhân được bán cho những nhà đầu tư thông qua những nền tảng gọi vốn cùng đồng. Những khoản đầu tư trên thị trường chứng khoán hầu hết được thực hiện thông qua môi giới chứng khoán và nền tảng giao dịch điện tử.

Cổ phiếu hoàn toàn sở hữu thể được phân loại theo vương quốc nơi doanh nghiệp được đặt trụ sở. Ví dụ, Nestlé và Novartis sở hữu trụ sở ở Thụy Sĩ và được trả tiền giao dịch tại Sàn trả tiền giao dịch SIX Thụy Sĩ, vì vậy chúng hoàn toàn sở hữu thể được coi là một phần của thị trường chứng khoán Thụy Sĩ, mặc dầu vậy, sở hữu những CP vẫn hoàn toàn sở hữu thể được trả tiền giao dịch tại những vương quốc khác, ví dụ như Biên lai lưu ký Mỹ ( ADR ) tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ .

Quy mô những thị trường[sửa|sửa mã nguồn]

Tổng vốn hóa thị trường của thị trường chứng khoán toàn cầu đã tăng từ 2,5 nghìn tỷ USD vào năm 1980 lên 68,65 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2018.[1] Tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2019, tổng vốn hóa thị trường của toàn bộ số cổ phiếu toàn cầu đã đạt mức xấp xỉ 70,75 nghìn tỷ USD Mỹ.[2]

Với 60 sàn trả tiền giao dịch chứng khoán trên toàn quốc tế. Trong số đó, sở hữu 16 sàn trả tiền giao dịch sở hữu vốn hóa thị trường đạt mức 1 nghìn tỷ USD trở lên, chiếm tỷ suất 87 % vốn hóa thị trường toàn quốc tế. Ngoài Sàn trả tiền giao dịch chứng khoán Úc, 16 sàn trả tiền giao dịch này đều nằm tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. [ 3 ]Theo vương quốc, thị trường chứng khoán to nhất nằm Hoa Kỳ ( khoảng chừng 34 % ), theo sau là Nhật Bản ( khoảng chừng 6 % ) và Vương quốc Anh ( khoảng chừng 6 % ). [ 4 ] [ 5 ]

Sàn trả tiền giao dịch chứng khoán[sửa|sửa mã nguồn]

Sàn trả tiền giao dịch chứng khoán là một sàn trả tiền giao dịch, tại đó những người môi giới chứng khoán và nhà trả tiền giao tinh hoàn toàn sở hữu thể sắm và bán CP trải qua CP, trái phiếu và những loại chứng khoán. Trong thị trường, sở hữu nhiều doanh nghiệp to niêm yết CP của họ trên một sàn trả tiền giao dịch chứng khoán nào đó. Điều này tạo điều kiện cho CP của họ sở hữu tính trả tiền cao hơn và do vậy, lôi cuốn nhiều nhà đầu tư hơn. Sàn trả tiền giao dịch cũng đóng vai trò như một bên bảo lãnh cho trả tiền giao dịch sắm và bán. Những CP khác hoàn toàn sở hữu thể được trả tiền giao dịch ” qua quầy ” ( OTC ), sở hữu nghĩa trải qua đại lý. Một số doanh nghiệp đủ to thậm chí còn còn niêm yết CP của họ tại nhiều hơn một sàn trả tiền giao dịch ở những vương quốc khác nhau để lôi cuốn góp vốn đầu tư từ quốc tế. [ 6 ]Những sàn trả tiền giao dịch chứng khoán cũng sở hữu năng lực thực thi việc trả tiền giao dịch của những loại chứng khoán khác, ví dụ như chứng khoán lãi suất vay khăng khăng và thắt chặt ( trái phiếu ) hoặc ( ít phổ cập hơn ) chứng khoán phái sinh, mô phỏng thường được trả tiền giao dịch theo qua quầy .Giao dịch trên thị trường chứng khoán sở hữu tức là việc chuyển nhượng ủy quyền ( trao đổi để lấy tiền ) một loại CP hoặc chứng khoán từ người bán cho người sắm. Điều này nhu yếu cả hai bên phải sở hữu sự đồng thuận về Chi tiêu. Sau lúc trả tiền giao dịch, người sắm đã sở hữu vốn chủ sở hữu trải qua việc nắm giữ CP, qua đó nhận được quyền lợi và nghĩa vụ chiếm hữu so với trong doanh nghiệp phát hành loại CP đó .Những người tham gia trong thị trường chứng khoán gồm sở hữu từ những nhà góp vốn đầu tư cá thể nhỏ lẻ cho tới những tổ chức triển khai sở hữu tài chính khổng lồ tới từ những vương quốc khác trên quốc tế, đó hoàn toàn sở hữu thể là những nhà băng nhà nước, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ hưu trí hoặc quỹ phòng hộ. Những lệnh sắm hay bán của họ hoàn toàn sở hữu thể được triển khai trải qua một nhà trả tiền giao dịch ( cá thể hoặc tổ chức triển khai ) trên sàn chứng khoán .Một số sàn trả tiền giao dịch thực sở hữu vị trí xác lập và là nơi mà những cuộc trao đổi được thực thi trực tiếp ngay trên sàn, trải qua phương pháp gọi là trả tiền giao dịch mở. Cách thức này được sử dụng tại 1 số ít sàn trả tiền giao dịch chứng khoán và sàn trả tiền giao dịch sản phẩm & hàng hóa, trong đó những nhà trả tiền giao dịch sẽ đưa ra giá đề xuất và đấu giá với nhau. Một loại sàn trả tiền giao dịch chứng khoán khác sở hữu chiếm hữu mạng lưới máy tính, tạo điều kiện cho những trả tiền giao dịch được triển khai trải qua những mã lệnh điện tử. Một ví dụ cho mô phỏng này là sàn trả tiền giao dịch NASDAQ của Mỹ .

Một người sắm tiềm năng sẽ đưa ra một mức giá sắm vào cụ thể cho một loại cổ phiếu, và một người bán tiềm năng cũng sẽ yêu cầu một mức giá bán ra cụ thể cho loại cổ phiếu đó. Việc sắm hay bán trên thị trường được thực hiện lúc bạn chấp nhận bất kỳ mức giá sắm vào hoặc giá bán ra nào cho một loại cổ phiếu. Lúc giá sắm vào và giá bán ra khớp nhau, giao dịch sẽ được tổ chức, trên cơ sở vật chất người nào ra giá trước được trước trong trường hợp sở hữu nhiều người cùng đưa ra mức giá giống nhau.

Mục đích của sàn trả tiền giao dịch chứng khoán là tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho những trả tiền giao dịch chứng khoán giữa người sắm và người bán, từ đó phân phối một thị trường ở quy mô nhỏ. Những sàn trả tiền giao dịch cũng cung ứng thông tin trả tiền giao dịch thời hạn thực của những CP đang được niêm yết, tạo nên chính sách giúp nhà trả tiền giao dịch phát hiện giá ( price discovery mechanism ) .Sàn trả tiền giao dịch chứng khoán Thành Thị trấn New York ( NYSE ) là một sàn trả tiền giao dịch thực, với một thị trường hỗn hợp giúp nhà đầu tự đặt lệnh điện tử thuận tiện, từ sàn trả tiền giao dịch cho tới bất kỳ nơi đâu. Những lệnh được triển khai trên sàn trả tiền giao dịch được đưa vào trải qua những người tham gia trả tiền giao dịch và được chuyển xuống cho một môi giới sàn, người sẽ nhập lệnh điện tử xuống trụ sở sàn trả tiền giao dịch cho nhà tạo lập thị trường được chỉ định ( viết tắt là ” DMM ” ) để hoàn thành việc trả tiền giao dịch lệnh cho mã chứng khoán. Công việc của nhà tạo lập thị trường là duy trì thị trường hai mặt, tạo ra những lệnh sắm và bán chứng khoán lúc ko sở hữu người sắm và người bán. Nếu sở hữu khoảng cách giữa giá sắm vào và giá bán ra, ko trả tiền giao dịch nào được thực thi – lúc này nhà tạo lập thị trường sẽ phải sử dụng nguồn lực của họ ( tiền hoặc CP ) để thu hẹp khoảng cách. Một lúc sở hữu trả tiền giao dịch được thực thi, những chi tiết cụ thể sẽ được báo cáo giải trình trong một ” cuốn băng ” và được gửi lại tới doanh nghiệp môi giới, sau đó doanh nghiệp này sẽ sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin tới nhà đầu tư đã đặt lệnh. Máy tính đóng một vai trò quan yếu, đặc thù quan yếu so với trả tiền giao dịch chương trình .NASDAQ là một sàn trả tiền giao dịch điện tử, nơi mà toàn bộ những trả tiền giao dịch sẽ được thực thi trải qua mạng lưới hệ thống máy tính. Quá trình này cũng tựa như với Sàn trả tiền giao dịch chứng khoán Thành Thị trấn New York. Một hoặc nhiều nhà tạo lập thị trường của NASDAQ sẽ luôn phân phối giá sắm vào và bán ra mà tại đó họ sẽ luôn sắm vào hoặc bán ra CP ” của họ ” .Sàn trả tiền giao dịch chứng khoán Paris, nay là một phần của Euronext, là một sàn trả tiền giao dịch điện tử theo lệnh. Nó đã được tự động hóa vào khoảng chừng cuối thập niên 1980. Đầu thập niên 1980, nó gồm sở hữu một sàn trả tiền giao dịch mở. Những môi giới chứng khoán gặp nhau tại sàn trả tiền giao dịch ở Cung điện Brongniart. Năm 1986, mạng lưới hệ thống trả tiền giao dịch CATS được trình làng và mạng lưới hệ thống khớp lệnh cũng được tự động hóa trọn vẹn .Những người trả tiền giao dịch chứng khoán sẽ ưu thích việc trả tiền giao dịch trên những sàn phổ cập nhất bởi chúng đem lại số lượng đối tác chiến lược tiềm năng cao nhất ( người bán cho người sắm, và người sắm cho người bán ) và hoàn toàn sở hữu thể là mức giá cũng tốt nhất .

Tuy nhiên, vẫn xoành xoạch sở hữu những cách khác như việc người môi giới nỗ lực đưa những bên tới với nhau bên ngoài sàn giao dịch. Một số sàn giao dịch thứ ba nổi tiếng là Instinet, về sau còn sở hữu Island và Archipelago (hai sàn sau đã được sắm lại tuần tự bởi Nasdaq và NYSE). Một lợi thế trong việc này là họ sở hữu thể tránh được tiền huê hồng cho việc giao dịch. Tuy nhiên, nó cũng sở hữu những vấn đề ví dụ như lựa chọn trái ngược.[7] Do đó, những nhà quản lý tài chính vẫn luôn đầy nghi vấn với việc giao dịch trong bóng tối tương tự.[8][9]

Những bên tham gia thị trường[sửa|sửa mã nguồn]

Những bên tham gia thị trường gồm sở hữu nhà góp vốn đầu tư cá thể nhỏ lẻ, nhà góp vốn đầu tư tổ chức triển khai ( ví dụ như những quỹ hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ tương hỗ, quỹ chỉ số, quỹ trả tiền giao dịch, quỹ phòng hộ, những nhóm nhà đầu tư, những nhà băng nhà nước và những định chế kinh tế tài chính khác ), và cả những doanh nghiệp trả tiền giao dịch đại chúng trả tiền giao dịch chính CP của họ. Những nhà tư vấn Robo, những người tự động hóa những khoản góp vốn đầu tư cho những cá thể cũng là một bên tham gia đáng kể trong thị trường .

Cơ cấu của thành phần trong thị trường[sửa|sửa mã nguồn]

Đầu tư trực tiếp và gián tiếp[sửa|sửa mã nguồn]

Đầu tư gián tiếp sở hữu tức là chiếm hữu CP một cách gián tiếp, ví dụ như trải qua một quỹ tương hỗ hoặc quỹ trả tiền giao dịch trao đổi. Đầu tư trực tiếp sở hữu tức là chiếm hữu CP trực tiếp. [ 10 ]Tại Mỹ, tỷ suất cá thể chiếm hữu CP trực tiếp đã tăng nhẹ từ 17,8 % vào năm 1992 lên 17,9 % vào năm 2007, trị giá trung bình mỗi người chiếm hữu cũng tăng từ 14.778 USD Mỹ lên 17,000 USD Mỹ. [ 11 ] [ 12 ] Trong lúc đó, tỷ suất tham gia gián tiếp dưới hình thức thông tin tài khoản nghỉ hưu đã tăng từ mức 39,3 % vào năm 1992 lên thành 52,6 % vào năm 2007, với trị giá trung bình của những thông tin tài khoản đã tăng gấp đôi từ 22.000 USD Mỹ lên thành 45.000 USD Mỹ. [ 11 ] [ 12 ] Những nhà kinh tế tài chính học Rydqvist, Spizman và Strebulaev đã diễn giải sự tăng trưởng độc lạ giữa những khoản góp vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp là do chủ trương thuế độc lạ so với mỗi mô phỏng góp vốn đầu tư tại nước này. Đối với việc góp vốn đầu tư vào quỹ hưu trí và quỹ 401 ks, hai mô phỏng phổ cập nhất của góp vốn đầu tư gián tiếp tại Mỹ, chính phủ nước nhà chỉ đánh thuế lúc người góp vốn đầu tư rút tiền ra khỏi thông tin tài khoản. Trái lại, số tiền sử dụng cho việc sắm chứng khoán trực tiếp sẽ bị tính thuế và đồng thời là cả khoản cổ tức và lãi vốn nhận được từ doanh nghiệp. Bằng cách này, chủ trương thuế đã khuyến khích những cá thể góp vốn đầu tư trực tiếp nhiều hơn. [ 13 ]

Mức độ tham gia dựa trên thu nhập và gia tài[sửa|sửa mã nguồn]

Tỷ lệ tham gia và trị giá CP nắm giữ sở hữu sự khác nhau đáng kể giữa những nhóm thu nhập trong xã hội. Tại Mỹ, với nhóm người sở hữu mức thu nhập thấp nhất, chỉ 5,5 % trong tổng số những hộ mái ấm gia đình trực tiếp chiếm hữu CP và 10,7 % nắm giữ CP gián tiếp dưới dạng thông tin tài khoản hưu trí. [ 12 ] Trong lúc đó, so với nhóm người sở hữu mức thu nhập cao nhất, tỷ suất chiếm hữu CP trực tiếp là 47,5 % và tỷ suất chiếm hữu CP gián tiếp trải qua thông tin tài khoản hưu trí lên tới 89,6 %. [ 12 ] Trị giá CP nắm giữ trung bình của nhóm sở hữu thu nhập thấp nhất là 4.000 USD Mỹ, trong lúc số lượng này là 78.600 USD Mỹ so với những tầng lớp sở hữu thu nhập cao nhất, theo số liệu vào năm 2007. [ 14 ] Trị giá CP trung bình được nắm giữ gián tiếp trải qua thông tin tài khoản hưu trí của hai nhóm này cũng đạt tuần tự là 6.300 và 214.800 USD Mỹ. [ 14 ] Kể tử cuộc Đại Suy thoái vào năm 2008, những hộ mái ấm gia đình thuộc nhóm nửa dưới về mức thu nhập đã giảm tỷ suất tham gia chiếm hữu CP cả trực tiếp và gián tiếp từ mức 53,2 % vào năm 2007 xuống còn 48,8 % vào năm 2013. Sự trái chiều được biểu lộ rõ nét lúc cũng trong thứ tự tiến độ này, những hộ mái ấm gia đình nằm trong nửa trên lại góp vốn đầu tư nhiều hơn với tỷ suất tham gia tăng từ 91,7 % lên thành 92,1 %. [ 15 ] Trị giá trung bình của những khoản góp vốn đầu tư CP trực tiếp và gián tiếp của nhóm hộ mái ấm gia đình nằm ở nửa dưới về mức thu nhập sở hữu sự giảm nhẹ từ 53.800 USD Mỹ vào năm 2007 xuống còn 53.600 USD Mỹ vào năm 2013. [ 15 ] Đối với nhóm ở nửa trên, trị giá trung bình của những khoản góp vốn đầu tư trong cùng khoảng chừng thời hạn cũng giảm từ 982.000 USD Mỹ xuống còn 969.300 USD Mỹ. [ 15 ] Trị giá CP nắm giữ trung bình của hàng loạt những hộ mái ấm gia đình tại nước Mỹ được giám sát là vào khoảng chừng 269.900 trong năm 2013. [ 15 ]

Mức độ tham gia dựa trên chủng tộc và nam nữ[sửa|sửa mã nguồn]

Theo khảo sát, những hộ mái ấm gia đình đứng đầu là người da trắng sẽ sở hữu năng lực chiếm hữu CP cao gấp 4 tới 6 lần so với những hộ mái ấm gia đình đứng đầu bởi người da đen hoặc người gốc châu Mỹ Latin. Tính tới năm 2011, tỷ suất người tham gia góp vốn đầu tư chứng khoán tại Mỹ đạt mức 19.6 %, trong đó những hộ mái ấm gia đình da trắng sở hữu tỷ suất tham gia là 24,5 %, số lượng này chỉ đạt tuần tự là 6,4 % và 4,3 % so với những hộ mái ấm gia đình da đen và hộ mái ấm gia đình gốc châu Mỹ Latin. Tỷ lệ chiếm hữu gián tiếp trải qua chương trình 401 k cũng chỉ ra xu thế tựa như với tỷ suất tham gia toàn nước là 42,1 %, sở hữu 46,4 % hộ mái ấm gia đình da trắng tham gia, chỉ sở hữu 31,7 % hộ mái ấm gia đình da đen tham gia, và thấp nhất vẫn là những hộ mái ấm gia đình gốc châu Mỹ Latin với tỷ suất 25,8 %. Những mái ấm gia đình sở hữu đôi bạn trẻ kết hôn với nhau tham gia với tỷ suất cao hơn trung bình toàn nước với tỷ suất là 25,6 % chiếm hữu trực tiếp và 53,4 % chiếm hữu gián tiếp qua thông tin tài khoản hưu trí. 14,7 % những mái ấm gia đình đứng đầu bởi phái mạnh tham gia thị trường trực tiếp và 33,4 % chiếm hữu gián tiếp. 12,6 % số mái ấm gia đình đứng đầu là phụ nữ sở hữ CP trực tiếp và tỷ suất chiếm hữu CP gián tiếp là 28,7 %. [ 12 ]
200px Brugge Saaihalle en beurs Thuật ngữ bourse ( sàn trả tiền giao dịch ) sở hữu nguồn gốc từ một lữ quán sở hữu tên ” Huis ter Beurze ” ( TT ) nằm tại Bruges vào thế kỷ 13. Từ những thành xã nói tiếng Hà Lan tại những vương quốc nằm ở vùng trũng ( như Bruges và Antwerp ), từ ‘ beurs ‘ dần được sử dụng ở những thành xã khác ở châu và được nói lái thành ” bourse “, ” borsa “, ” bolsa “, ” börse “, …

Tại Pháp vào thế kỷ 12, những courtiers de change hay người trao đổi tiền là những người thay mặt những nhà băng thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều chỉnh những khoản nợ của những cùng đồng nông nghiệp. Vì họ trao đổi những khoản nợ với nhau, nên người ta thường coi đây là những nhà môi giới trước nhất. Nhiều người hay hiểu lầm[cần dẫn nguồn] lúc cho rằng tại Bruges vào cuối thế kỷ 13, những thương nhân thường tụ tập kinh doanh với nhau trong tòa nhà của một người đàn ông sở hữu tên Van der Beurze, và tới năm 1409, họ được gọi là “Brugse Beurse”, từ đó đã dần dần hình thành nên những buổi họp chợ ko chính thức. Tuy nhiên, trên thực tế, tòa nhà của gia đình Van der Beurze nằm ở Antwerp, và đây mới là nơi diễn ra những buổi họp chợ của những thương nhân;[16] nhà Van der Beurze, giống như hầu hết những thương gia ở thời khắc đó, coi Antwerp là địa điểm chính để trao đổi hàng hóa. Ý tưởng này nhanh chóng lan rộng khắp Flanders sang cả những nước xung quanh và “Beurzen” sau đó đã xuất hiện tại Ghent và Rotterdam.

Vào giữa thế kỷ 13, những chủ nhà băng người Venice đã khởi đầu giao dịch cổ phiếu chính phủ. Năm 1351, nhà nước Venice ban hành lệnh cấm lan truyền tin đồn nhằm hạ giá quỹ chính phủ. Những chủ nhà băng tại Pisa, Verona, Genoa và Florence cũng khởi đầu trao đổi cổ phiếu của chính phủ trong suốt thế kỷ 14. Điều này sở hữu thể thực hiện được là vì đây là những thành xã độc lập, quyền thống trị ko thuộc về những công tước thống trị mà là một hội đồng gồm những công dân sở hữu tác động. Những doanh nghiệp Ý cũng là những tổ chức ngoài nhà nước trước nhất phát hành cổ phiếu. Những doanh nghiệp ở Anh và ở những quốc gia vùng trũng khởi đầu phát hành vào thế kỷ 16. Từ thời kì này, doanh nghiệp cổ phần – tổ chức sở hữu cổ phiếu được đồng sở hữu bởi những cổ đông – đã xuất hiện và dần đóng vai trò quan yếu trong quá trình thuộc địa hóa hay còn được người châu Âu gọi dưới dòng tên “Tân Toàn cầu”.[17]

Sự sinh ra của những thị trường chứng khoán chính thức[sửa|sửa mã nguồn]

Cơ cấu, tiềm năng và nguyên tắc[sửa|sửa mã nguồn]

Cơ cấu của thị trường chứng khoán[sửa|sửa mã nguồn]

 • Căn cứ vào phương thức giao dịch:
 1. Thị trường giao dịch ngay (Thị trường thời khắc): Thị trường giao dịch sắm bán theo giá của ngày hôm đó; việc trả tiền và giao hoán sẽ diễn ra sau đó vài ngày (tùy theo mỗi thị trường chứng khoán quy định riêng số ngày);
 2. Thị trường tương lai: Thị trường sắm bán chứng khoán theo những hợp đồng mà giá cả được thỏa thuận ngay trong ngày giao dịch; việc trả tiền và giao hoán sẽ diễn ra trong một kỳ hạn ở tương lai (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm,…).
 • Căn cứ vào tính chất chứng khoán giao dịch:
 1. Thị trường cổ phiếu;
 2. Thị trường trái phiếu;
 3. Thị trường chứng khoán phái sinh, bao gồm thị trường hợp đồng tương lai, hợp đồng lựa chọn,… – Đây là thị trường cấp cao sắm bán chuyển giao những phương tiện tài chính cấp cao; Do đó thị trường này chỉ xuất hiện ở những nước sở hữu thị trường chứng khoán phát triển ở trình độ cao.
 • Căn cứ vào lưu chuyển vốn:
 1. Thị trường sơ cấp: tạo ra kênh thu hút tiền nhàn rỗi để đầu tư;
 2. Thị trường thứ cấp: tạo ra khả năng chuyển đổi chứng khoán thành tiền mặt thuận tiện, thuận tiện; Tiền thu được ở đây ko thuộc về nhà phát hành mà thuộc về nhà đầu tư bán chứng khoán, nhượng lại quyền sở hữu chứng khoán cho nhà đầu tư khác.
 • ☑YThị trường sơ cấp và Thị trường thứ cấp sở hữu mối quan hệ nội tại, thị trường sơ cấp là cơ sở vật chất, là tiền đề; Thị trường thứ cấp là động lực. Ko sở hữu thị trường sơ cấp thì ko sở hữu chứng khoán để lưu thông trên thị trường thứ cấp và trái lại; nếu ko sở hữu thị trường thứ cấp thì thị trường sơ cấp khó hoạt động thuận lợi.
  ☑YViệc phân biệt Thị trường sơ cấp và Thị trường thứ cấp sở hữu tính chất tương đối.

Cơ chế quản lý quản lý và Giám sát[sửa|sửa mã nguồn]

Tại Nước Ta, việc quản lý và giám sát thị trường chứng khoán được tổ chức triển khai theo nhiều Lever khác nhau, gồm sở hữu :

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì