Thì tương lai đơn (Future Simple Tense) trong tiếng Anh!

Thì tương lai đơn (Future Simple Tense) không chỉ được dùng khá thường xuyên trong đời sống hàng ngày, mà còn được “ưa chuộng” sử dụng trong các bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh như THPT Quốc gia, IELTS hay TOEIC. Vậy nên, trong bài viết dưới đây PREP sẽ chia sẻ đến bạn đọc định nghĩa, cấu trúc, cách dùng và dấu hiệu nhận biết của kiến thức ngữ pháp đặc biệt quan trọng này nhé!

Thì tương lai đơn (Future Simple Tense) trong tiếng Anh!

I. Thì tương lai đơn là gì?

Thì tương lai đơn (Future Simple Tense) diễn tả về một hành động sẽ xảy sau thời điểm nói hoặc tại một thời điểm trong tương lai. Thì tương lai đơn còn được dùng để diễn đạt một điều ước hoặc một dự đoán có thể xảy ra trong tương lai. Ví dụ về thì tương lai đơn trong tiếng Anh:

Ví dụ về tương lai đơn trong tiếng Anh

II. Cấu trúc thì tương lai đơn trong tiếng Anh

Bảng đưới đây là công thức thì tương lai đơn trong tiếng anh được chia thành 4 dạng cụ thể

Khẳng định
Phủ định
Nghi vấn
Câu hỏi có từ để hỏi
Cấu trúc thì tương lai đơn

Will + verb

(S + will/ “ll + verb)

Will not/ won’t + werb

((S + will not/ won’t + verb)

Câu hỏi:

 • Will + S + verb

Câu trả lời:

 • Yes, S + will

 • No, S + will not

Từ để hỏi + Will + S + verb

Ví dụ

I will bake some patries tomorrow

She won’t go to work next week

Will they go to England?

What will you do next time you visit your friend?

III. Cách dùng thì tương lai đơn

1. Tương lai chắc chắn (Certain future)

Dùng thì tương lai đơn để nói về tương lai chắc chắn – hành động/ sự việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. 

 • Ví dụ: My mother will be fifty in May (Tháng 5 tới, mẹ tôi sẽ tròn 50 tuổi)

2. Tương lai có khả năng xảy ra (Possible future)

Dùng thì tương lai đơn để nói về tương lai có khả năng xảy ra – sự việc/ hành động mà chúng ta nghĩ sẽ xảy ra.

 • Ví dụ: In the future, people will live and work in space (Trong tương lai, con người sẽ sống và làm việc trong không gian)

Chúng ta có thể dùng một số trạng từ trạng từ: definitely, probably, sue để nói tới mức độ chắc chắn đến đâu. 

 • Ví dụ: I’ll definitely pass the test (Tôi chắc chắn sẽ vượt qua bài thi)

Tìm hiểu các thì tương lai khác trong tiếng anh

3. Khi đưa ra quyết định, lời đề nghị, hứa hẹn hay cảnh báo

Quyết định: Dùng will khi chúng ta quyết định sẽ làm gì ở thời điểm nói, trong lúc này chúng ta chưa đưa ra kế hoạch trước. 

 • Ví dụ: Mr Alex isn’t here at the moment. Can you take the message? -> No thanks. I will call again later.

Lời đề nghị (offers), hứa hẹn (promises), cảnh báo (warnings):  chúng ta có thể dùng will để đưa ra một số lời đề nghị, hứa hẹn cũng như lời cảnh báo. 

 • Ví dụ: We will take you to the hospital

 • I’ll work harder next year

IV. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn

Trạng từ chỉ thời gian

 • in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

 • tomorrow: ngày mai

 • Next day: ngày hôm tới

 • Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

 • Will you be home tomorrow morning?

 • My father will call  you in 5 minutes

Động từ chỉ khả năng sẽ xảy ra

 • think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ cho là

 • perhaps: có lẽ

 • probably: có lẽ

 • Promise: hứa

 • I promise I will take you to the water park when I’m not occupied

V. Thì tương lai gần (Near future tense) trong tiếng Anh

1. Định nghĩa

Thì tương lai gần (Near future tense) diễn tả một kế hoạch/ dự định cụ thể đã được tính toán trong tương lai không xa. Tuy nhiên, các hành động trong thì tương lai gần đều có kế hoạch, có mục đích, có dự định cụ thể. Ví dụ:

Ví dụ về tương lai gần trong tiếng Anh

2. Cấu trúc thì tương lai gần

Khẳng định
Phủ định
Nghi vấn
Câu hỏi có từ để hỏi
Cấu trúc

S + tobe + going to + verb

S + tobe + not + going to + verb

Tobe + S + going to + verb

Từ để hỏi + to be + S + going to + verb

Ví dụ

He is going to get married this year

We are not going to take a trip to HCM city this weekend

Are you going to cook dinner? I have seen a lot of vVí dụetables on the table.

When are you going to go on holiday?

3. Dấu hiệu nhận biết

In + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa

The train is going to leave here in 2 minutes

Tomorrow: ngày mai

Tomorrow my friend is going to visit her parents in New York. She has just bought the ticket

Next day: ngày hôm tới

Our grandparents are going to visit our house tomorrow. They have just informed us

Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

He is going to come to his grandfather’s house in the countryside next week.

4. Cách dùng thì tương lai gần

 • Dùng going to để nói về kế hoạch tương lai: I’m going to apply for a new job

 • Dùng going to để nói về hành động/ sự việc được mong đợi: I’m not going to finish this copying by three o’clock! Because it is 2.51 and there’s a lot to do.

Trên đây là tổng quan về thì tương lai đơn và thì tương lai gần trong tiếng Anh. Hy vọng những kiến thức ngữ pháp này sẽ giúp bạn chinh phục được điểm số cao trong các kỳ thi tiếng Anh quan trọng như IELTS, TOEIC hay THPT Quốc gia. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, ôn luyện thi tiếng Anh ngay thôi nào, chúc Preppies đạt được số điểm thật cao như mục tiêu đã đề ra nhé!

5/5 – (1 bình chọn)