Thông báo về thanh toán bằng thẻ tín dụng | China Airlines

A. Thứ tự xác minh thẻ tín dụng được tiến hành như sau:

 1. Hành khách trả tiền giá tiền đi lại cho bản thân và người đồng hành (hành khách mang cùng hồ sơ đặt vé) bằng thẻ tín dụng của riêng mình mang thể tiến hành trật tự xác minh thẻ tại quầy làm thủ tục tại sân bay bằng cách xuất trình thẻ tín dụng được sử dụng ban sơ để tìm vé phi cơ tương ứng. China Airlines bảo lưu quyền ký mẫu đơn miễn bồi thường trả tiền của hành khách sau lúc làm thủ tục lên phi cơ. (Nếu tên trên thẻ tín dụng khác với tên trong hồ sơ đặt vé thì trật tự xác minh thẻ tín dụng sẽ được tiến hành theo quy định tại điều số 2.)
 2. Nếu chủ sở hữu thẻ tín dụng ko tham gia vào nhóm đi phi cơ thì người này phải thực hiện trật tự xác minh theo một trong những cách sau đây:

  (1) Đi tới văn phòng của China Airlines trong thành thị trấn ít nhất 72 giờ trước lúc bay trong giờ hành chính. Chuẩn bị sẵn tất cả những giấy tờ cần thiết (vui lòng xem mục B, Giấy tờ cần thiết) bao gồm cả thẻ tín dụng được tiêu dùng để trả tiền. Chủ sở hữu thẻ tín dụng phải ký tên vào "Giấy bảo đảm trả tiền" trước mặt viên chức China Airlines.

  (2) Tiến hành trật tự xác minh tại sân bay trong thời kì làm thủ tục cho chuyến bay trước hết của lộ trình. Chuẩn bị sẵn tất cả những giấy tờ cần thiết (vui lòng xem mục B, Giấy tờ cần thiết) bao gồm cả thẻ tín dụng được tiêu dùng để trả tiền. Chủ sở hữu thẻ tín dụng phải ký tên vào "Giấy bảo đảm trả tiền" trước mặt viên chức sân bay China Airlines. (Do thời kì làm thủ tục lên phi cơ tại sân bay mang hạn và do những nhà thầu hàng ko của China Airlines thực hiện quá trình làm thủ tục mang thể chưa quen xử lý những trật tự này nên chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trước với China Airlines để đảm bảo mang sẵn người giúp bạn tại sân bay.)

B. Giấy tờ cần thiết

Bạn phải chuẩn bị những giấy tờ sau đây để thực hiện xác minh thẻ tín dụng:

 1. Thẻ tín dụng được sử dụng ban sơ để tìm vé phi cơ tương ứng.
 2. Chứng minh thư mang ảnh hợp thức mang tên giống như tên trên thẻ tín dụng nhằm mục đích xác minh.
 3. “Giấy bảo đảm trả tiền” mang thông tin giao dịch được gửi tới hành khách sau lúc đã gửi Email xác nhận.
 4. Bạn cần cung ứng bản sao kê tài khoản (chứa mã số tài khoản nhà băng ghi trên thẻ) hoặc sổ tài khoản nếu thẻ của bạn là thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ vô danh ko phải do Đài Loan cấp.

C. Với giao dịch dưới 5.000 USD Mỹ, chủ sở hữu thẻ tín dụng mang thể thực hiện xác minh bằng fax hoặc email (ngoại trừ những chuyến bay đi từ Philippines). Thứ tự xác minh như sau:

 1. Chủ sở hữu thẻ tín dụng phải gọi điện tới văn phòng của China Airlines trong thành thị trấn ít nhất 72 giờ trước lúc chuyến bay trước hết phát xuất trong giờ hành chính để xin đúng số fax hoặc liên hệ email.
 2. Tất cả những giấy tờ cần thiết cùng với bản sao hai mặt của thẻ tín dụng và "Giấy bảo đảm trả tiền" đã ký tên. Nếu thẻ mà bạn tiêu dùng để trả tiền là thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ vô danh ko phải do Đài Loan cấp thì bạn cần phải cung ứng bản sao kê tài khoản (chứa mã số tài khoản nhà băng ghi trên thẻ) hoặc sổ tài khoản. Ngoài ra, tất cả những giấy tờ phải được fax/gửi email tới số fax hoặc liên hệ email đã cung ứng.
 3. Chủ sở hữu thẻ tín dụng phải gọi điện để xác nhận xem China Airlines đã nhận được tất cả những giấy tờ thích hợp chưa.
 4. Để xác nhận đã hoàn thành trật tự xác minh, chủ sở hữu thẻ tín dụng sẽ nhận được một email hay tin nhắn văn bản để thông tin đã hoàn thành trật tự xác minh.

Nếu bạn nhận được email mang chủ đề “Thông tin của China Airlines về việc trả tiền bằng thẻ tín dụng” sau lúc hoàn thành giao dịch thẻ tín dụng, bạn sẽ bị từ chối lên phi cơ nếu thẻ ko được xuất trình lúc làm thủ tục lên phi cơ hoặc ko hoàn thành quá trình xác minh trả tiền bằng thẻ tín dụng ít nhất 72 giờ trước lúc chuyến bay trước hết phát xuất trong giờ làm việc của văn phòng chi nhánh. Hoặc bạn sẽ được yêu cầu tìm vé khác cho lộ trình này.Bạn phải chuẩn bị những giấy tờ sau đây để thực hiện xác minh thẻ tín dụng:

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính