Những điểm mới trong xếp hạng tổ chức tín dụng

( thitruongtaichinhtiente.vn ) – Nhà băng Nhà nước vừa phát hành Thông tư 23/2021 / TT-NHNN sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư số 52/2018 / TT-NHNN lao lý xếp hạng tổ chức tín dụng, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế .

screenshot 2
Tiêu chí định lượng 1 số ít tiêu chuẩn xếp hạng tổ chức tín dụng

Theo pháp luật, những nguyên tắc và giải pháp xếp hạng nhà băng nhà nước cần bảo vệ phản ánh khá đầy đủ tình hình hoạt động tiêu khiển, rủi ro đáng tiếc của những tổ chức tín dụng, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế và tuân thủ đúng lao lý của pháp lý. Trên hạ tầng đó, những nhà băng nhà nước được chia thành những nhóm đồng hạng. Nhóm 1 là những nhà băng nhà nước thương nghiệp sở hữu quy mô to ( tổng trị giá gia tài trung bình theo quý trong năm xếp hạng trên 100.000 tỷ đồng ) ; nhóm 2 là những nhà băng nhà nước thương nghiệp sở hữu quy mô nhỏ ( tổng trị giá gia tài trung bình theo quý trong năm xếp hạng bằng hoặc thấp hơn 100.000 tỷ đồng ). 4 nhóm còn lại gồm những nhóm thuộc về Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế, nhóm tổ chức kinh tế tài chính, nhóm tổ chức cho thuê kinh tế tài chính và nhóm nhà băng nhà nước hợp tác xã .

Những nhà băng được xếp hạng theo hệ thống tiêu chí. Từng tiêu chí xếp hạng bao gồm nhóm mục tiêu định lượng và nhóm mục tiêu định tính. Nhóm mục tiêu định lượng đo lường mức độ lành mạnh hoạt động nhà băng trên hạ tầng số liệu hoạt động của từng nhà băng. Nhóm mục tiêu định tính đo lường mức độ tuân thủ những quy định pháp luật của nhà băng.

Những tiêu chí, nhóm mục tiêu xếp hạng bao gồm vốn; chất lượng tài sản; quản trị quản lý; kết quả hoạt động kinh doanh; khả năng thanh khoản; mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường.

Thông tư 23 bổ sung mục tiêu định lượng đối với những nhà băng thực hiện tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu cấp 1 theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Tiêu chí định lượng tỷ lệ  nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được và nợ cơ cấu tiềm tàng thành nợ xấu; tỷ lệ nợ nhóm 2 so với tổng nợ; tỷ lệ dư nợ tín dụng để đầu tư, kinh doanh bất động sản so với tổng dư nợ tín dụng; tỷ lệ dư nợ tín dụng của khách hàng sở hữu dư nợ tín dụng to… đều được quy định thay đổi.

Những tổ chức tín dụng được xếp hạng từ A ( Tốt ), B ( Khá ), C ( Trung bình ), D ( Yếu ), E ( Kém ). Tổ chức tín dụng sẽ bị xếp hạng E nếu thuộc một trong những trường hợp : mất, sở hữu rủi ro tiềm tàng mất năng lực chi trả, mất năng lực trả tiền giao dịch ; lỗ lũy kế hơn 50 % trị giá vốn điều lệ và những quỹ dự trữ ; ko duy trì được tỷ suất bảo đảm an toàn vốn theo pháp luật trong 12 tháng liên tục hoặc tỷ suất bảo đảm an toàn vốn thấp hơn 4 % liên tục trong 6 tháng .
Thông tư 23 cũng huỷ bỏ những pháp luật về tiêu chuẩn tỷ suất dư nợ cho vay thành viên quỹ tín dụng nhân dân so với tổng dư nợ cho vay, huỷ bỏ lao lý cùng điểm so với trường hợp TCTD triển khai tỷ suất bảo đảm an toàn vốn theo Thông tư 41 .
Thông tư sở hữu hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 15/2/2022 và vận dụng để xếp hạng những TCTD từ năm 2021 .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính