Những đối tượng vay được giảm lãi suất ngân hàng do ảnh hưởng dịch COVID-19?

Theo đó pháp luật những trường hợp như sau :

– Thứ nhất: Cơ cấu nợ: Số dư nợ gốc hoặc lãi bao gồm cả số dư nợ của những khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung)) đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau đây:

a) Phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính;
b) Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi từ thời kì từ ngày 23/01/2020 tới ngày liền kề sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19;

c) Khách hàng ko sở hữu khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi tác động của dịch COVID-19.

Điều kiện cơ cấu nợ: Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn tới 10 (mười) ngày kể từ ngày tới hạn trả tiền, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký; số dư nợ đã quá hạn (trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này) từ thời kì từ ngày 23/1/2020 tới ngày liền kề sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Thông tư này sở hữu hiệu lực thi hành.


Thời kì cơ cấu lại trong trường hợp kéo dài thêm một khoảng thời kì trả nợ ko vượt quá 12 tháng kể từ ngày cuối cùng của thời hạn cho vay, cho thuê tài chính (thời khắc khách hàng phải trả hết toàn bộ nợ gốc và lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký).

Thứ hai: Giảm lãi suất: Tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động sắm, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi tới hạn trả tiền từ thời kì từ ngày 23/01/2020 tới ngày liền kề sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19 và khách hàng ko sở hữu khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi tác động của dịch COVID-19.


– Thứ ba: Giữ nguyên nhóm nợ: Tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của NHNN Việt Nam tại thời khắc sắp nhất trước ngày 23/1/2020 đối với số dư nợ sau đây:

a) Số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ quy định tại Điều 4 Thông tư này;
b) Số dư nợ được miễn, giảm lãi quy định tại Điều 5 Thông tư này;
c) Số dư nợ quy định tại điểm a, b khoản này bao gồm cả phần dư nợ đã cơ cấu lại thời hạn nợ, miễn, giảm lãi và điều chỉnh nhóm nợ theo quy định của NHNN Việt Nam từ thời kì từ ngày 23/01/2020 tới ngày liền kề sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Thông tư này sở hữu hiệu lực thi hành.

Căn cứ theo quy định tại Thông tư những nhà băng sẽ ban hành quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định của Thông tư này để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống, trong đó quy định cụ thể những nội dung sau: Tiêu chí xác định số dư nợ của khách hàng bị tác động bởi dịch COVID-19; Trình tự, thủ tục, phân công, phân cấp, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng tư nhân, phòng ban trong việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ bảo đảm nguyên tắc tư nhân…

Tương tự, khách hàng của những tổ chức tín dụng sẽ được tổ chức tín dụng xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm tương trợ khách hàng chịu tác động bởi dịch COVID-19. Trình tự thực hiện thực hiện theo quy định tại thông tư và quy định nội bộ của Nhà băng".

Xin trân trọng cảm ơn Trạng sư!

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính