Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại KienLongbank – Chi nhánh thành phố Cần Thơ

TCCTTS. TÔ THIỆN HIỀN (Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) – VÕ TRỌNG THỐNG NHẤT (Học viên Cao học, Trường Đại học Cửu Long)

TÓM TẮT:

Bài viết hệ thống hóa về hoạt động cho vay trong hệ thống nhà băng thương nghiệp (NHTM) Việt Nam cùng với khái quát hiệu quả hoạt động cho vay của NHTM, thực trạng hoạt động cho vay tại Nhà băng TMCP Kiên Long – Chi nhánh TP. Cần Thơ (Kienlongbank Cần Thơ), trong giai đoạn 2018 – 2020. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới, tăng hiệu quả hoạt động cho vay tại Kienlongbank Cần Thư từ nay tới năm 2025, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và quốc gia.

Từ khóa: tư nhân, doanh nghiệp, hoạt động cho vay, Kienlongbank Cần Thơ.

1. Đặt vấn đề

Với đặc trưng của một nghành kinh doanh thương nghiệp đầy nhạy cảm, chịu tác động tác động bởi nhiều yếu tố cả trực tiếp và gián tiếp, cho vay vốn của NHTM đã đạt những thành tích vững mạnh trong hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp, tuy nhiên cũng ko hề sở hữu 1 số ít hạn chế làm tác động tác động tới sự tăng trưởng cho vay của đơn vị chức năng. Thông qua hoạt động tiêu khiển cho vay của NHTM đã góp thêm phần đáp ứng vốn cho những pháp nhân, thể nhân, giúp nền kinh tế tài chính hoạt động tiêu khiển một cách thuần thục và hiệu suất cao .
Thực tiễn hoạt động tiêu khiển cho vay tại Kienlongbank Cần Thơ thời hạn qua cho thấy, hiệu suất cao hoạt động tiêu khiển cho vay của Nhà băng rất tốt, tuy nhiên, cũng sở hữu hạn chế về hoạt động tiêu khiển cho vay. Việc kiến thiết xây dựng và tổ chức triển triển khai khai của Nhà băng đã được chính sách trấn áp nội bộ tương thích và hiệu suất cao theo sát sẽ được cho phép NHTM chống đỡ tốt hơn về rủi ro đáng tiếc tín dụng trả tiền. Hoạt động cho vay càng cần phải được chăm sóc quản trị, trấn áp một cách nhiều năm kinh nghiệm và sở hữu hiệu suất cao, bảo vệ chất lượng tín dụng trả tiền hoạt động tiêu khiển trong khoanh vùng phạm vi rủi ro đáng tiếc gật đầu được, nhằm mục đích tương hỗ việc phân chia vốn hiệu suất cao hơn trong hoạt động tiêu khiển tín dụng trả tiền, tránh những thiệt hại phát sinh từ rủi ro đáng tiếc tín dụng trả tiền và tăng thêm doanh thu kinh doanh thương nghiệp, góp thêm phần tăng uy tín, tạo ra lợi thế khó khăn đối đầu của Nhà băng và đặc trưng quan yếu là bảo vệ tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính vững chắc, ko thay đổi tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. Do vậy, thay đổi, tăng hiệu suất cao hoạt động tiêu khiển cho vay tại Kienlongbank Cần Thơ là thiết yếu .

2. Hoạt động cho vay tại Kienlongbank Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2020

Trong tiến trình 2018 – 2020, Kienlongbank Cần Thơ đã tiến hành hoạt động tiêu khiển cho vay theo đúng lao lý của pháp lý, phân phối nhu yếu tăng trưởng hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp của đơn vị chức năng trong từng năm và từng quá trình tiếp theo .
Theo số liệu từ Kienlongbank Cần Thơ, tổng kêu gọi vốn của Nhà băng đều sở hữu tăng trong trật tự tiến độ 2018 – 2020. Cụ thể : năm 2018, tổng kêu gọi vốn của Nhà băng 3.795.483 triệu đồng ; năm 2019 đạt 4.612.598 triệu đồng ; tới năm 2020 tăng lên là 5.360.782 triệu đồng. Nguyên nhân số liệu tăng qua những năm đã biểu lộ tính thuận tiện của cá thể và năng lượng quản trị, quản lý tốt của Nhà băng, cùng với tình hình thuận tiện của kinh tế tài chính – xã hội ở địa phương .
Tương tự, số tiền gửi ko kỳ hạn của Nhà băng tiến trình 2018 – 2020 cũng đều tăng nhanh. Cụ thể, năm 2018, số tiền gửi ko kỳ hạn là 35.142 triệu đồng ; năm 2019 đạt 40.058 triệu đồng ; tới năm 2020 đạt 52.115 triệu đồng. Số tiền gửi sở hữu kỳ hạn của Nhà băng tiến trình 2018 – 2020 cũng đều tăng nhanh. Cụ thể, năm 2018, số tiền gửi sở hữu kỳ hạn 3.760.341 triệu đồng ; năm 2019 đạt 4.572.540 triệu đồng ; tới năm 2020 đạt 5.308.667 triệu đồng .
Số tiền gửi của những tổ chức triển khai kinh tế tài chính vào Nhà băng quá trình 2018 – 2020 sở hữu giảm nhẹ và tăng nhanh. Cụ thể, năm 2018, số tiền gửi của những tổ chức triển khai kinh tế tài chính là 74.016 triệu đồng ; năm 2019 đạt 62.056 triệu đồng ; năm 2020 tăng lên là 71.022 triệu đồng. Nhìn chung, hoạt động tiêu khiển kêu gọi vốn của Nhà băng tiến trình 2018 – 2020 đã biểu lộ ý thức, nghĩa vụ và trách nhiệm, thay đổi, phát minh thông minh của cá thể và năng lượng quản trị, quản lý và quản lý của Nhà băng cùng với tình hình thuận tiện của kinh tế tài chính – xã hội địa phương. Khách hàng hoạt động tiêu khiển sản xuất, kinh doanh thương nghiệp sở hữu hiệu suất cao cao, nguồn thu nhập dần ko thay đổi cao hơn và sở hữu quan hệ tích cực tín dụng trả tiền với Nhà băng .
Theo số liệu từ Kienlongbank Cần Thơ, doanh thu cho vay của Nhà băng đều biến hóa tăng nhanh trong tiến trình 2018 – 2020. Cụ thể, năm 2018, tổng doanh thu cho vay là 1.951.615 triệu đồng ; năm 2019 đạt 2.314.140 triệu đồng ; năm 2020 tăng lên là 2.590.550 triệu đồng. Nguyên nhân số liệu tăng qua những năm đã biểu lộ niềm tin, nghĩa vụ và trách nhiệm cao của cá thể và năng lượng quản trị, quản lý thay đổi của Nhà băng cùng với tình hình thuận tiện của kinh tế tài chính – xã hội ở địa phương .
Tương tự, doanh thu cho vay thời kì ngắn của Nhà băng tiến trình 2018 – 2020 cũng tăng nhanh. Cụ thể, năm 2018, doanh thu cho vay thời kì ngắn là 1.092.904 triệu đồng ; năm 2019 đạt 1.342.201 triệu đồng ; năm 2020 đạt 1.472.210 triệu đồng .
Giai đoạn 2018 – 2020, doanh thu cho vay trung và dài hạn của Nhà băng cũng đều tăng nhanh. Cụ thể, năm 2018, doanh thu cho vay trung và dài hạn là 858.711 triệu đồng ; năm 2019 đạt 971.939 triệu đồng ; năm 2020 tăng lên là 1.118.340 triệu đồng. Hoạt động cho vay thời kì ngắn, trung và dài hạn của Nhà băng quá trình 2018 – 2020 đã biểu lộ ý thức, nghĩa vụ và trách nhiệm tích cực rất cao của cá thể và năng lượng quản trị, quản lý và quản lý của Nhà băng, cùng với tình hình thuận tiện của kinh tế tài chính – xã hội ở địa phương. Khách hàng hoạt động tiêu khiển sản xuất, kinh doanh thương nghiệp sở hữu hiệu suất cao ; nguồn thu nhập dần ko thay đổi cao hơn và dữ thế chủ động quan hệ đi vay tích cực với Nhà băng .

3. Phân tích chung về hoạt động của Kienlongbank Cần Thơ

Trong tiến trình 2018 – 2020, Kienlongbank Cần Thơ đã luôn bám sát chương trình hành vi của Nhà băng Nhà nước và sự chỉ huy của chính quyền sở tại địa phương ; chớp lấy kịp thời những diễn biến về lãi suất vay và những giải pháp khuyến mại của những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền trên cùng địa phận, từ đó sở hữu những giải pháp ứng phó kịp thời ko để mất người tậu. Nhà băng ngày càng tạo thêm lòng tin tín dụng trả tiền với người tậu, số lượng người tậu tới trả tiền giao dịch với người tậu ngày càng nhiều và phong phú nhiều ngành nghề. Về tập trung chuyên sâu công việc làm việc tịch thu nợ xấu, nợ khắc phục và xử lý rủi ro đáng tiếc, nợ lãi tồn dư, Nhà băng tiếp tục triển khai công việc làm việc phân lại nợ, chấm điểm người tậu bảo vệ khách quan, đúng chất lượng tín dụng trả tiền. Tăng cường kỷ cương, tăng pháp lý, giữ vững tên thương hiệu, uy tín với người tậu. Kiểm soát trật tự tiến độ cho vay ngặt nghèo, trật tự cho vay xét duyệt thận trọng, trước lúc giải ngân cho vay hồ sơ phải trải qua trước từng phòng ban .
Tuy nhiên, hoạt động tiêu khiển của Nhà băng trong trật tự tiến độ này cũng còn một số ít hạn chế. Tình hình tăng trưởng tín dụng trả tiền ko ko thay đổi qua những tháng dẫn tới dư nợ trung bình thấp, lãi suất vay kêu gọi vốn sở hữu lúc còn thấp, nên việc khó khăn đối đầu về lãi suất vay trong công việc làm việc kêu gọi vốn chưa sở hữu nhiều thuận tiện. Hoạt động tín dụng trả tiền gặp nhiều rủi ro đáng tiếc làm cho hoạt động tiêu khiển tín dụng trả tiền ngày càng thận trọng hơn. Quá trình quản trị những khoản vay còn chưa ngặt nghèo, dẫn tới khó khăn vất vả cho Nhà băng trong trật tự cơ cấu tổ chức nợ, cũng như khắc phục và xử lý nợ. Dư nợ đã khắc phục và xử lý rủi ro đáng tiếc khá cao nhưng tác dụng tịch thu thấp, công việc làm việc khắc phục và xử lý tịch thu nợ chưa khéo, chưa khoa học, điều đó cho thấy những giải pháp tịch thu nợ trong 1 số ít tháng chưa hiệu suất cao .

4. Đề xuất giải pháp đổi mới, tăng hiệu quả hoạt động cho vay tại KienLongbank

Nhằm thay đổi, tăng hiệu suất cao hoạt động tiêu khiển cho vay tại Kienlongbank Cần Thơ tới năm 2025, bài viết đề xuất kiến nghị một số ít giải pháp sau :
Một là, tăng chất lượng giám định và thẩm định tín dụng trả tiền : Nhà băng cần tăng cường công việc làm việc huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, viên chức cấp dưới tín dụng trả tiền về kinh nghiệm tay nghề giám định và thẩm định. Trong trật tự thẩm định và giám định, viên chức cấp dưới tín dụng trả tiền cần tiếp tục update thông tin, dự đoán ngành nghề, Chi tiêu thị trường, thông tin kinh tế tài chính – kỹ thuật, cần khảo sát thực tiễn ngành nghề mà người tậu đang kinh doanh thương nghiệp để tạo điều kiện cho công việc làm việc thẩm định và giám định luôn đúng mực và đạt hiệu suất cao cao. Không những thế, cán bộ tín dụng trả tiền cần coi trọng việc xúc tiếp, phỏng vấn trực tiếp với người tậu. Cán bộ tín dụng trả tiền phải tới tận nơi người tậu tiêu sử dụng, sản xuất, kinh doanh thương nghiệp để khảo sát thực tiễn, nhằm mục đích tránh thực trạng bị người tậu lừa dối .
Hai là, tăng chất lượng kêu gọi vốn : Thường xuyên chớp lấy và phản ánh kịp thời những diễn biến lãi suất vay của những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền trên địa phận. Ngoài việc tăng nhanh kêu gọi vốn tiền gửi dân cư, tiền gửi những tổ chức triển khai chính trị, cần phải tổ chức triển triển khai khai tốt việc kêu gọi tiền gửi của những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, doanh nghiệp, trải qua việc hoạt động mở thông tin tài khoản tiền gửi giao dịch trả tiền nhằm mục đích hạ thấp lãi suất vay nguồn vào, tăng năng lực khó khăn đối đầu ở lãi suất vay đầu ra, từ đó lan rộng ra hoạt động tiêu khiển nhà cung cấp, tăng nhanh tài chính kêu gọi. Nhà băng tiếp tục sở hữu những chương trình tặng thêm, rút thăm trúng thưởng cho người tậu gửi tiền tại nhà băng, nhằm mục đích lôi cuốn ngày càng nhiều người tậu tới với nhà băng .

Ba là, tăng hiệu quả hoạt động cho vay tiêu sử dụng tư nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp: Nhà băng phải tiếp tục cải tiến, đổi mới trật tự cho vay tiêu sử dụng tư nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp theo hướng đơn thuần hóa thủ tục, giảm bớt quấy rầy cho khách hàng vay vốn, nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay, đồng thời tăng khả năng thẩm định để rút ngắn thời kì khắc phục cho vay; Xác lập cơ chế thực thi đơn thuần và rõ ràng, để rút ngắn khoảng cách giữ chính sách với thực tế triển khai; Xây dựng chính sách cho vay sở hữu hiệu quả; Mở chính sách cho vay sở hữu hiệu quả, cần sở hữu những quy định rõ ràng về điều kiện, nguyên tắc thẩm định, thời hạn cho vay và thu hồi vốn lãi, quan yếu hơn nữa là sở hữu mức lãi suất vừa thích hợp với thị trường, vừa sở hữu thể thu hút được khách hàng.

Bốn là, thiết kế xây dựng chủ trương quản trị nợ phối hợp và hợp lý, hiệu suất cao : Cán bộ tín dụng trả tiền phải liên tục tới địa phận rà soát, quản trị việc sử dụng vốn vay của người tậu, hướng dẫn họ sử dụng vốn đúng mục tiêu. Cán bộ tín dụng trả tiền đảm nhiệm từng địa phận phải theo dõi ngặt nghèo nợ tới hạn. Hàng tháng phân phối list cho những tổ trưởng và phối hợp với tổ trưởng thông tin nợ tới hạn tới tận hộ vay. Nhà băng liên tục rà soát tình hình sản xuất – kinh doanh thương nghiệp và năng lực kinh tế tài chính trả nợ của người tậu để sở hữu hướng xử lý kịp thời, hạn chế tối đa việc chuyển nợ quá hạn. Trường hợp xét thấy người tậu ko sở hữu năng lực trả nợ đúng hạn phải báo cáo giải trình với chỉ huy để xin quan lăn tay huy kịp thời .
Năm là, tăng trưởng kế hoạch cho vay tiêu sử dụng và cho vay chung của Nhà băng theo chuỗi trị giá : Một trong những kế hoạch cho vay nông nghiệp rất thông dụng và mang lại hiệu suất cao trên quốc tế lúc bấy giờ theo nguồn trị giá, nhà băng hoàn toàn sở hữu thể cho vay trước thu hoạch hay đáp ứng nguyên vật liệu nguồn vào, hoàn toàn sở hữu thể vận dụng hình thức tương trợ vốn thương nghiệp, ship hàng trật tự tiêu thụ, phân phối những mẫu sản phẩm nông nghiệp .
Sáu là, tăng cường trấn áp nợ và hạn chế nợ xấu : Nhà băng tiếp tục trấn áp trật tự sử dụng vốn vay của người tậu, ko để người tậu sử dụng vốn sai mục tiêu. Thông qua trật tự theo dõi, nhà băng hoàn toàn sở hữu thể chớp lấy được năng lực kinh tế tài chính của người tậu sở hữu tín hiệu ko ổn như tình hình sản xuất – kinh doanh thương nghiệp sở hữu trở ngại, thua lỗ. Nhà băng cũng cần phải tăng năng lực Dự kiến mức độ tác động tác động của những dịch chuyển về kinh tế tài chính – xã hội tới những ngành nghề kinh doanh thương nghiệp của người tậu vay vốn tại nhà băng, tăng chất lượng thẩm định và giám định, liên tục sở hữu chủ trương huấn luyện và huấn luyện cán bộ, viên chức cấp dưới sở hữu trình độ trình độ để hạn chế những sơ sót trong việc nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận sai người tậu .
Bảy là, tăng công việc làm việc giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công viên chức của nhà băng : Thường xuyên tu dưỡng, tăng trình độ trình độ, nhiệm vụ cho lực lượng cán bộ, viên chức cấp dưới ; Định kỳ tổ chức triển khai những lớp tu dưỡng tăng trình độ nhiệm vụ, giúp cán bộ tín dụng trả tiền update và nắm rõ những pháp luật, quy định mới được phát hành để họ sở hữu tri thức và kỹ năng trình độ thật vững vàng. Cụ thể, tập huấn tiếp tục về nhiệm vụ cho vay, phương pháp quản trị rủi ro đáng tiếc tín dụng trả tiền, về kinh nghiệm tay nghề khắc phục và xử lý trường hợp .
Tám là, tăng vai trò của công việc làm việc thanh tra, rà soát : Công việc thanh tra, rà soát nội bộ cần được nhà băng tăng nhanh để góp thêm phần tăng chất lượng và hiệu suất cao tín dụng trả tiền, làm giảm thực trạng cán bộ tín dụng trả tiền cho vay ko đúng lao lý của nhà băng, như : vượt hạn mức, ko sở hữu gia tài bảo vệ, sử dụng vốn sai mục tiêu ; Thực hiện rà soát giám sát tổng lực những mặt, ưu tiên đi sâu rà soát những chuyên đề, những nghành dẫn tới xấu đi ; Tăng năng lượng, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ rà soát, trấn áp và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tác dụng rà soát của đơn vị chức năng .
Chín là, hiện đại hóa kỹ thuật thông tin : Nhà băng cần trang bị và tăng cấp những chương trình ứng dụng, xác lập mạng lưới hệ thống thông tin nội bộ, tuyệt vời đồng điệu để ship hàng kinh doanh thương nghiệp, bảo đảm an toàn và hiệu suất cao, thuận tiện cho việc phân phối thông tin kịp thời đúng chuẩn, tạo điều kiện cho công việc làm việc chỉ huy, quản lý hoạt động tiêu khiển của nhà băng một cách tốt nhất .
Mười là, góp vốn đầu tư cơ sở vật chất vật chất, lan rộng ra mạng lưới : Nhà băng cần lan rộng ra mạng lưới hoạt động tiêu khiển của đơn vị chức năng, hướng vào tầng lớp người tậu để dữ thế chủ động lan rộng ra thị trường và chiếm thị trường to trong trật tự hội nhập ; Mở rộng thêm phòng trả tiền giao dịch để kêu gọi nhiều hơn vốn thư thả của người tậu và tương hỗ đắc lực cho mảng nhà cung cấp kinh doanh nhỏ .

5. Kết luận

Trong quá trình 2018 – 2020, Kienlongbank Cần Thơ đã sở hữu những thành tích tốt trong trật tự quản trị của Nhà băng, tuy nhiên để hoàn toàn sở hữu thể trở thành nhà băng sở hữu tầm và uy tín, yên cầu hiệu suất cao hoạt động tiêu khiển cho vay tại Kienlongbank Cần Thơ ko ngừng thay đổi, tăng trưởng hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp của đơn vị chức năng. Bài viết chỉ là 1 số ít ý kiến nhỏ nghiên cứu và phân tích về tình hình hoạt động tiêu khiển cho vay tại Kienlongbank Cần Thơ, với mong ước hoạt động tiêu khiển cho vay của Nhà băng sẽ ko ngừng được thay đổi, tăng nhà cung cấp để bảo vệ Giao hàng tốt nhu yếu của người tậu ở trong và ngoài địa phương .

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

  1. Bùi Diệu Anh. (2013). Giáo trình Hoạt động kinh doanh nhà băng. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Phương Đông.
  2. Dương Hữu Hạnh. (2012). Quản trị rủi ro nhà băng. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động.
  3. Kienlongbank Cần Thơ (2021). Con số thường niên những năm giai đoạn 2018 – 2020.
  4. Nguyễn Văn Tiến. (2012). Giáo trình Quản trị nhà băng thương nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.
  5. Nguyễn Đăng Dờn. (2014). Nghiệp vụ nhà băng thương nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.
  6. Nguyễn Văn Tiến. (2015). Toàn tập Quản trị nhà băng thương nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.
  7. Sử Đình Thành và Vũ Thị Minh Hằng. (2008). Nhập môn Tài chính – Tiền tệ. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.
  8. Trần Thị Xuân Hương và Hoàng Thị Minh Ngọc. (2013). Giáo trình Nghiệp vụ nhà băng thương nghiệp. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Kinh tế.

INNOVATING AND IMPROVING

THE ENDING ACTIVITIES OF KIEN LONG BANK – CAN THO BRANCH

• Ph.D TO THIEN HIEN

An Giang University, Vietnam National University – Ho Chi Minh City Campus

• Masters student VO TRONG THONG NHAT

Cuu Long University

ABSTRACT:

This paper ra mắt lending activities of Vietnams commercial banking system, presents an overview about the efficiency of lending activities of commercial banks, and analyzes the current consumer lending activities of Kien Long Commercial Joint Stock Bank – Can Tho Branch ( Kien Long Bank – Can Tho ) over the period from 2018 to 2020. Based on the papers findings, some solutions are prooposed to innovate and improve the lending activities of Kien Long Bank – Can Tho by 2025 in order to contribute to the socio – economic development of the locality and the country .

Keywords: individual, enterprise, lending activities, Kien Long Bank – Can Tho Branch.

[Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 17, tháng 7 năm 2021]

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính