Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất?

Ông Nguyễn Hải Thạch (TP. Hồ Chí Minh) vay 30 triệu đồng của Nhà băng VPbank thông qua liên kết với mạng Mobifone. Lúc trả lãi và gốc, ông Thạch trả 1.744.000đ/tháng, lãi suất 58%/năm (vay 2 năm). Nhà băng tính lãi cho ông Thạch trên số tiền gốc 30 triệu đồng, ko phải theo dư nợ giảm dần.

Mấy tháng vừa rồi ông Thạch ko trả nợ, phía nhà băng đã gửi mail và gọi điện cho biết đã đưa đơn tới Viện Kiểm sát nhân dân để kiện ông và bán nợ cho Doanh nghiệp đòi nợ. Ông Thạch đề nghị Nhà băng Nhà nước xem xét, hướng dẫn về trường hợp của ông.

Về yếu tố này, Nhà băng Nhà nước Nước Ta vấn đáp như sau :
Khoản 4 Điều 10 Luật Những tổ chức triển khai tín dụng 2010 ( đã sửa đổi, bổ trợ ) ( Luật những TCTD ) pháp luật nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai tín dụng : “ Thông tin công khai sáng tỏ lãi suất vay tiền gửi, phí nhà sản xuất, những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của khách hàng đối với từng loại loại sản phẩm, nhà sản xuất đang đáp ứng ” .

Khoản 1, Khoản 2 Điều 91 Luật những TCTD quy định: “1. Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng nhà sản xuất trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng; 2. Tổ chức tín dụng và khách hàng sở hữu quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động nhà băng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật”.

Điều 4 Thông tư 39/2016 / TT-NHNN lao lý nguyên tắc cho vay, vay vốn : “ 1. Hoạt động cho vay của tổ chức triển khai tín dụng đối với khách hàng được triển khai theo thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức triển khai tín dụng và khách hàng, tương thích với pháp luật tại Thông tư này và những pháp luật của pháp lý sở hữu tương quan gồm sở hữu cả pháp lý về bảo vệ môi trường tự nhiên ; 2. Khách hàng vay vốn tổ chức triển khai tín dụng phải bảo vệ sử dụng vốn vay đúng mục tiêu, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng thời hạn đã thỏa thuận hợp tác với tổ chức triển khai tín dụng ” .

Khoản 1 và Khoản 3 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định:“1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Nhà băng Nhà nước Việt Nam sở hữu quy định về lãi suất cho vay tối đa tại khoản 2 Điều này; 3. Nội dung thỏa thuận về lãi suất cho vay bao gồm mức lãi suất cho vay và phương pháp tính lãi đối với khoản vay. Trường hợp mức lãi suất cho vay ko quy đổi theo tỷ lệ %/năm và/hoặc ko ứng dụng phương pháp tính lãi theo số dư nợ cho vay thực tế, thời kì duy trì số dư nợ gốc thực tế đó, thì trong thỏa thuận cho vay phải sở hữu nội dung về mức lãi suất quy đổi theo tỷ lệ %/năm (một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày) tính theo số dư nợ cho vay thực tế và thời kì duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó.”

Điểm g Khoản 1 Điều 23 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định thỏa thuận cho vay phải được lập thành văn bản, trong đó tối thiểu sở hữu những nội dung sau: “Lãi suất cho vay theo thỏa thuận và mức lãi suất quy đổi theo tỷ lệ %/năm tính theo số dư nợ cho vay thực tế và thời kì duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư này; nguyên tắc và những yếu tố xác định lãi suất, thời khắc xác định lãi suất cho vay đối với trường hợp ứng dụng lãi suất cho vay sở hữu điều chỉnh; lãi suất ứng dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn; lãi suất ứng dụng đối với lãi chậm trả; loại phí liên quan tới khoản vay và mức phí ứng dụng”.

Căn cứ vào những lao lý pháp lý trích dẫn, tổ chức triển khai tín dụng và khách hàng thỏa thuận hợp tác về lãi suất vay cho vay theo cung và cầu vốn thị trường, nhu yếu vay vốn và mức độ tin tưởng của khách hàng .

Chinhphu.vn

 

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính