Làm thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội một lần ở đâu?

Ngày gửi : 20/08/2020 lúc 09:48:13

Thưa trạng sư, tôi đã đóng bảo hiểm được 1 năm 2 tháng. Tôi làm việc ở Hà Nội và hiện tôi đã nghỉ việc, ko đóng tiếp bảo hiểm được sắp 1 năm, vậy tôi với được rút tiền bảo hiểm ko? Và tôi cần tới đâu để làm những thủ tục nếu với?Tôi cảm ơn.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin thực lòng cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi thắc mắc tới chúng tôi. Sau lúc nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời với tính chất tham khảo như sau:

-Về điều kiện hưởng:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Quyết nghị 93/2015 / QH13 :
" Điều 1 .
1. Người lao động được bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu nhằm mục đích bảo vệ đời sống lúc hết tuổi lao động theo pháp luật của Luật bảo hiểm xã hội năm năm trước .
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đề nghị sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm ko liên tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội lúc với nhu yếu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần. "

-Về mức hưởng:

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Quyết nghị 93/2015 / QH13 :
" 2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần so với người tham gia bảo hiểm xã hội đề nghị được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau :
a ) 1,5 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm năm trước ;
b ) 02 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm năm trước trở đi .
3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần so với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau :
a ) 1,5 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm năm trước ;
b ) 02 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm năm trước trở đi. "

-Về trình tự, thủ tục:

Căn cứ Điều 109, Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội năm năm trước :
" Điều 109. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần
1. Sổ bảo hiểm xã hội .
2. Đơn ý kiến đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động .
3. Đối với người ra quốc tế để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan với thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Nước Ta hoặc bản dịch tiếng Việt được xác nhận hoặc công chứng một trong những sách vở sau đây :
a ) Hộ chiếu do quốc tế cấp ;
b ) Thị thực của cơ quan quốc tế với thẩm quyền cấp với xác nhận việc cho phép nhập cư với nguyên do định cư ở quốc tế ;
c ) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch quốc tế ; sách vở xác nhận hoặc thẻ thường trú, trú ngụ với thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan quốc tế với thẩm quyền cấp .
4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này .
5. Đối với người lao động lao lý tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực thi theo pháp luật tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. "
" Điều 110. Khắc phục hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

1. Trong thời hạn 30 ngày tính tới thời khắc người lao động thừa hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 30 ngày tính tới thời kì người lao động thừa hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ pháp luật tại khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội .
3. Trong thời hạn 30 ngày tính tới thời kì người lao động đủ điều kiện kèm theo và với nhu yếu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ pháp luật tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội .

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội với trách nhiệm khắc phục và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp ko khắc phục thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Căn cứ Điều 20 Quyết định 01 / QĐ-BHXH :
" Điều 20. Hồ sơ xử lý hưởng bảo hiểm xã hội một lần
1. Sổ bảo hiểm xã hội .
2. Đơn ý kiến đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần ( mẫu số 14 – HSB ) so với trường hợp lao lý tại Khoản 1 Điều 55 và Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội .
3. Quyết định nghỉ việc ( bản chính hoặc bản sao ) hoặc quyết định hành động thôi việc ( bản chính hoặc bản sao ) hoặc văn bản chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn ( bản chính hoặc bản sao ) so với trường hợp lao lý tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội .
4. Quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc ( bản chính hoặc bản sao ) so với trường hợp pháp luật tại Khoản 2 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội .
5. Biên bản giám định mức suy giảm năng lực lao động của Hội đồng Giám định y khoa so với trường hợp lao lý tại Điểm b Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội .
6. Bản dịch tiếng Việt được công chứng ( bản chính hoặc bản sao ) của bản thị thực nhập cư được lưu trú dài hạn hoặc thẻ thường trú hoặc giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan với thẩm quyền nước túc trực cấp so với người ra quốc tế để định cư. "
Căn cứ điểm 2.2 khoản 2 Điều 25 Quyết định 01 / QĐ-BHXH :

"2.2. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời kì đóng bảo hiểm xã hội đề nghị và người tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội đề nghị, nộp cho Bảo hiểm xã hội thị xã nơi trú ngụ hồ sơ theo quy định tại các Khoản 1, 2 Điều 19 đối với hưởng lương hưu hàng tháng hoặc hồ sơ theo quy định tại Điều 20 đối với hưởng bảo hiểm xã hội một lần; trường hợp người lao động hưởng chế độ hưu trí do suy giảm khả năng lao động mà Hội đồng Giám định y khoa trả kết quả giám định cho người lao động thì với thêm biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động."

Tương tự :
+ Hồ sơ gồm :
Sổ bảo hiểm xã hội
Đơn đề xuất hưởng ( Mẫu 14 HSB theo Quyết định 01 / QĐ-BHXH )
Quyết định nghỉ việc ( bản chính hoặc bản sao ) hoặc quyết định hành động thôi việc ( bản chính hoặc bản sao ) hoặc văn bản chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn ( bản chính hoặc bản sao )
+ Cơ quan với thẩm quyền xử lý : Bảo hiểm xã hội thị xã nơi trú ngụ
+ Thời kì xử lý : 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp thức

Trên đây là câu vấn đáp của Hệ Thống Pháp Luật Nước Ta tương quan tới nhu yếu thắc mắc của bạn. Kỳ vọng câu vấn đáp của chúng tôi sẽ với ích cho bạn .
Nếu với bất kỳ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn liên tục đặt thắc mắc. Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng trả lời .
Trân trọng cảm ơn .

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời khắc và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên với thể sẽ ko còn thích hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính