Thuế môn bài là gì? Các bậc thuế & hạn nộp thuế môn bài 2022

thue mon bai va muc dong thue mon bai

Thuế môn bài được hiểu thuần tuý là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh. Những quy định về thuế môn bài khá nhiều và rõ ràng, tuy nhiên ko phải doanh nghiệp nào cũng biết rõ về những bậc thuế, thời kì nộp và những quy định xử phạt về thuế môn bài.

 • Lệ phí môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của những doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Hiểu thuần tuý, đây là mức thuế doanh nghiệp phải nộp hàng năm cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 
 • Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký; doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc trị giá gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy quốc gia/địa phương.

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định 139 / năm nay / NĐ-CP và khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư 302 / năm nay / TT-BTC, mức thuế, bậc lệ phí môn bài phải đóng so với tổ chức triển khai, cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình hoạt động tiêu khiển sản xuất kinh doanh thương nghiệp sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất năm 2022 được bộc lộ dưới bảng sau :

Căn cứ tính thuế môn bài

Mức thuế môn bài cần nộp

Doanh nghiệp/tổ chức với vốn điều lệ/vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

Doanh nghiệp/tổ chức với vốn điều lệ/vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

Chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

Hộ kinh doanh với doanh thu trên 500 triệu đồng/năm

1.000.000 đồng/năm

Hộ kinh doanh với doanh thu trên 300 – 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

Hộ kinh doanh với doanh thu trên 100 – 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm

► Doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân, hộ kinh doanh cá thể thuộc những trường hợp sau đây được miễn lệ phí môn bài:

Loại hình tổ chức và vốn

Mức thuế môn bài được miễn

Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể 

Miễn thuế môn bài 3 năm kể từ ngày
được cấp GPKD

Doanh nghiệp và những đơn vị phụ thuộc thành lập trong năm 2022

Miễn thuế môn bài năm 2022

Hộ kinh doanh với doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống

Miễn thuế môn bài

Tư nhân, hộ kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh

Miễn thuế môn bài năm 2022

Theo Khoản 1, Điều 10 Nghị định 126/2020NĐ-CP: "Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc với thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc khởi đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc khởi đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh".

Tương tự: 

 • Doanh nghiệp thành lập trước năm 2021, ko cần nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2022;
 • Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được thành lập trong năm 2021 phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01/2022.
 • Doanh nghiệp và những đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) cùng được thành lập mới năm 2022 thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023;
 • Tư nhân kinh doanh, hộ kinh doanh ko phải nộp tờ khai lệ phí môn bài. Cơ thuế quan căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở vật chất dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp cho tư nhân/hộ kinh doanh.

Lưu ý: Trường hợp trong năm với thay đổi về vốn điều lệ thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

 Ví dụ: Trong năm 2022 doanh nghiệp với điều chỉnh, tăng vốn điều lệ từ 3 tỷ lên 4 tỷ đồng thì chậm nhất ngày 30/01/2023, doanh nghiệp phải tiến hành nộp tờ khai lệ phí môn bài.

Theo Khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

Tương tự, thời hạn nộp lệ phí môn bài trong năm 2022 được quy định chi tiết như sau:

► Đối với hộ kinh doanh thương nghiệp, doanh nghiệp, Trụ sở, khu vực kinh doanh thương nghiệp, văn phòng đại diện thay mặt xây dựng từ năm 2021 trở về trước thì phải nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01/2022 ;
► Đối với hộ kinh doanh thương nghiệp, doanh nghiệp và những đơn vị chức năng phụ thuộc vào của doanh nghiệp ( Trụ sở, khu vực kinh doanh thương nghiệp, văn phòng đại diện thay mặt ) cùng xây dựng trong năm 2022 thì ko phải nộp lệ phí môn bài năm 2022 ;
► Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa quy đổi từ hộ kinh doanh thương nghiệp ( gồm với cả đơn vị chức năng phụ thuộc vào, khu vực kinh doanh thương nghiệp của doanh nghiệp ) nếu kết thúc thời hạn được miễn lệ phí môn bài trong năm 2022 ( tức xây dựng doanh nghiệp vào năm 2019 quay trở lại trước ) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau :

 • Trường hợp kết thúc thời kì miễn lệ phí môn bài trong thời kì 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/07/2022;
 • Nếu kết thúc thời kì miễn lệ phí môn bài trong thời kì 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023.

► Hộ kinh doanh thương nghiệp, cá thể kinh doanh thương nghiệp đã chấm hết hoạt động tiêu khiển sản xuất, kinh doanh thương nghiệp sau đó hoạt động tiêu khiển trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau :

 • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30/07/2022 phải nộp lệ phí môn bài;
 • Trường hợp ra hoạt động trong thời kì 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30/01/2023 hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài.

Với 2 cách :

 • Nộp tiền mặt vào Ngân khố Nhà nước của quận tại nhà băng Vietinbank.
 • Nộp thuế điện tử trích từ tài khoản nhà băng của tổ chức. Đối với hình thức nộp này thì doanh nghiệp nộp thông qua chữ ký số.

Hiện nay, 1 số ít chi cục thuế nhu yếu nộp thuế điện tử trải qua chữ ký số thì thuế mới xử lý hồ sơ khai thuế. Vì thế việc mở thông tin tài khoản nhà băng nhà nước tổ chức và tìm chữ ký số là thiết yếu so với những doanh nghiệp .

 Xem thêm: Hướng dẫn nộp thuế môn bài qua mạng và trực tiếp.

Theo Điều 13 Nghị định 125 / 2020 / NĐ-CP phát hành ngày 19/10/2020 lao lý mức phạt hành chính so với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế như sau :

 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày tới 05 ngày và với tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày tới 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại mục (1) nêu trên.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày tới 60 ngày.
 • Phạt tiền từ 8.000.000 đồng tới 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: 

  Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày tới 90 ngày hoặc n

  ộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn lao lý từ 91 ngày trở lên nhưng ko phát sinh số thuế phải nộp .

 • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng tới 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, với phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời khắc cơ thuế quan công bố quyết định rà soát thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời khắc cơ thuế quan lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài trễ hơn thời hạn thì mức phạt nộp chậm tính như sau :

thue mon bai va cac bac thue 03

Trên đây Anpha đã phân phối cho bạn những thông tin quan yếu và cần thiết về những bậc thuế và thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2022. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm thông tin pháp lý hay nhà sản xuất của Anpha, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số 0938 268 123 (TPHCM) hoặc 0984 477 711 (Hà Nội) để được tương trợ!

1. Lệ phí môn bài doanh nghiệp năm 2022 là bao nhiêu?

Tiền thuế (lệ phí) môn bài doanh nghiệp, tổ chức phải đóng năm 2022 như sau: 
>> Vốn điều lệ/vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng đóng 3.000.000 đồng/năm;
>> Vốn điều lệ/vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống đóng 2.000.000 đồng/năm;
>> Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác đóng 1.000.000 đồng/năm;
>> Những doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới thành lập năm 2022 được miễn thuế môn bài;
>> Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể được miễn thuế môn bài 3 năm kể từ ngày được cấp GPKD.

2. Lệ phí môn bài hộ kinh doanh phải đóng năm 2022 là bao nhiêu?

Mức thuế (lệ phí) môn bài hộ kinh doanh phải đóng dựa theo doanh thu hàng năm như sau: 
>> Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đóng 1.000.000 đồng/năm;
>> Doanh với doanh thu trên 300 tới 500 triệu đồng/năm đóng 500.000 đồng/năm;
>> Doanh thu trên 100 tới 300 triệu đồng/năm đóng 300.000 đồng/năm;
>> Doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống được miễn lệ phí môn bài;
>> Hộ kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn thuế môn bài 2022.

3. Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài ko?

CÓ. Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy đổi từ hộ kinh doanh thương nghiệp ( gồm với Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương nghiệp ) sẽ được miễn lệ phí môn bài trong 3 năm tiên phong kể từ ngày được cấp giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp .

4. Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2022 là lúc nào?

Thời hạn nộp lệ phí môn bài của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thương nghiệp chậm nhất là ngày 30/1/2022 .

 Xem thêm: Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2022.

5. Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài trước nhất là lúc nào?

 • Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải nộp tờ khai lệ phí môn bài lần trước nhất chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc ra hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp, đơn vị được thành lập mới năm 2022 thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài lần đầu chậm nhất là ngày 30/01/2023;
 • Tư nhân kinh doanh, hộ kinh doanh ko phải nộp tờ khai lệ phí môn bài. Cơ thuế quan căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở vật chất dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp cho tư nhân/hộ kinh doanh.

6. Chậm nộp hồ sơ khai thuế ban sơ với thể bị xử phạt bao nhiêu tiền?

Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp hoàn toàn với thể bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 – 25.000.000 đồng tùy vào mức độ nặng nhẹ .

  Xem thêm: Quy định phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế ban sơ.

Liên hệ chúng tôi theo số  0938 268 123 (TPHCM) hoặc 0984 477 711 (Hà Nội) để được tương trợ.

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì