Thuê ngoài (Outsourcing) là gì? Ưu điểm và hạn chế của hình thức thuê ngoài

Thuê ngoài (tiếng Anh: Outsourcing) là việc doanh nghiệp sử dụng những nguồn lực bên ngoài để thực hiện công việc và nghiệp vụ cụ thể của doanh nghiệp.

Charlie-outsourcing-1080x675

Hình minh họa. Nguồn: outsourcingphilippines

Thuê ngoài (Outsourcing)

Định nghĩa

Thuê ngoài trong tiếng Anh là Outsourcing. Thuê ngoài là việc doanh nghiệp tiến hành thuê nhân sự bên ngoài công ty để hiến hành sản xuất sản phẩm hay cung ứng dịch vụ cho mình.

Cũng có thể hiểu thuê ngoài là hình thức sử dụng những nguồn lực bên ngoài để thực hiện công việc và nghiệp vụ cụ thể của doanh nghiệp.

Hay thuê ngoài là việc doanh nghiệp thuê các nguồn lực bên ngoài để đảm nhận một vài khâu trong qui trình sản xuất của doanh nghiệp.

Thuê ngoài được coi là một biện pháp nhằm cắt giảm chi phí của doanh nghiệp. Thuê ngoài có tác động đến hàng loạt các công việc, từ hỗ trợ khách hàng, sản xuất đến hành chính.

Lịch sử hình thành và phát triển của thuê ngoài

– Hình thức thuê ngoài lần đầu tiên được công nhận là một chiến lược kinh doanh vào năm 1989 và trở thành một phần không thể thiếu trong kinh tế kinh doanh trong suốt những năm 1990. 

Thuê ngoài là vấn đề gây tranh cãi ở nhiều quốc gia. 

Những người phản đối thuê ngoài cho rằng chính hình thức thuê ngoài đã gây ra mất việc làm trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất. 

Ngược lại, những người ủng hộ quan điểm về thuê ngoài cho rằng nó tạo ra động lực cho các doanh nghiệp và công ty phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả nhất do các công ty tận dụng được lợi thế so sánh khi tiến hành thuê ngoài (Công ty thuê ngoài chuyên môn hóa vào làm những công việc được thuê). 

Bên cạnh đó việc thuê ngoài giúp duy trì bản chất của kinh tế thị trường tự do trên qui mô toàn cầu.

Ưu điểm

Thuê ngoài giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí lao động và khai thác được nguồn nhân lực có chuyên môn.

Khác với qui trình thuê mướn truyền thống, thuê ngoài cho phép các doanh nghiệp tìm kiếm tài năng trên khắp thế giới.

Chi phí cho dịch vụ thuê ngoài thường thấp hơn chi phí tự xây dựng đội ngũ trong doanh nghiệp. Nếu tự duy trì đội ngũ, doanh nghiệp sẽ phải trả thêm thuế thu nhập cá nhân, và đóng các loại bảo hiểm cho nhân viên của mình. 

Không những vậy với việc sử dụng hình thức thuê ngoài doanh nghiệp không cần lo lắng việc mở rộng không gian doanh nghiệp hay thuê văn phòng lớn hơn…

– Bảo toàn năng lực sản xuất cho công ty do không mất thời gian tập trung vào những khâu thứ yếu.

Bên cạnh việc tiết kiệm chi phí, các công ty sử dụng hình thức thuê ngoài để tập trung tốt hơn vào các khía cạnh cốt lõi của doanh nghiệp.

Các hoạt động thuê nhân sự bên ngoài có thể cải thiện hiệu quả và năng suất do các nhân sự này có lợi thế chuyên môn hóa và họ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ này tốt hơn chính doanh nghiệp đi thuê. 

– Chiến lược thuê ngoài cũng có thể dẫn đến thời gian quay vòng nhanh hơn, tăng khả năng cạnh tranh trong một ngành và cắt giảm chi phí hoạt động chung.

Hạn chế

– Như đã đề cập ở trên hạn chế lớn nhất của thuê ngoài chính là gây ra hiện tượng mất việc làm trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất khi doanh nghiệp thuê nhân sự bên ngoài lãnh thổ quốc gia.

(Theo Investopedia, Outsourcing)