Học viện Tài chính đưa ra 2 tiêu chí phụ trong xét tuyển | Báo Dân trí

Phương thức tuyển sinh: Học viện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia theo quy định.

Học viện xét tuyển theo từng ngành. Điểm trúng tuyển vào từng ngành cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Huấn luyện ít nhất 2 (hai) điểm.

Học viện tuyển thẳng những đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và tuyển thẳng đối với thí sinh sở hữu 3 môn thi THPT Quốc gia, trong đó sở hữu môn Toán và 2 môn bất kỳ, đạt 27 (Hai mươi bảy) điểm trở lên, ko tính điểm ưu tiên.

Trong xét tuyển đợt 1, Học viện xét ngành nguyện vọng 1 (NV1) trước. Tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Học viện xét tiếp ngành NV2 cho những thí sinh sở hữu đăng ký ngành NV2. Học viện xét tương tự như vậy đối với ngành NV3, ngành NV4. Kết thúc xét tuyển đợt 1, tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Học viện xét tuyển bổ sung (đợt 2, 3…) theo quy định của Bộ.

Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Tiếng nói Anh (môn Anh văn nhân hệ số 2);

Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Hệ thống thông tin quản lý theo tổ hợp D01* (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh) môn Toán điểm nhân hệ số 2.

Tiêu chí xét tuyển chính: Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2) và điểm ưu tiên; xét tuyển từ cao xuống thấp cho tới lúc đủ chỉ tiêu.

Trường hợp xét tuyển tới một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo những tiêu chí phụ sau:

Tiêu chí xét tuyển phụ 1: Đối với ngành Tiếng nói Anh và ngành Hệ thống thông tin (D01) sở hữu môn thi chính nhân hệ số 2, thí sinh sở hữu điểm môn thi chính nhân hệ số 2 cao hơn sẽ trúng tuyển.

– Đối với những ngành sở hữu xét tuyển tổ hợp: A00, A01 thì thí sinh sở hữu điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí xét tuyển phụ 2: Xét tiêu chí 2 lúc sử dụng tiêu chí 1 mà vẫn còn nhiều thí sinh bằng điểm nhau, cùng tiêu chí 1. Tiêu chí 2 là thí sinh sở hữu điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

Nếu sau lúc xét tới tiêu chí thứ 2 mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ toạ Hội đồng tuyển sinh Học viện quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Ngành học, chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển của Học viện Tài chính như sau:

ng.

Ngành học.

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp Môn thi/ xét tuyển

(Ghi theo mã tổ hợp môn)

Tổng

chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

HTC

4240

Địa chỉ: Ban Quản lý Huấn luyện

Số 1 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. ĐT:(04)38.362.161;

Web site: bloghong.com

Những ngành huấn luyện đại học:

4000

– Ngành: Tài chính – Nhà băng (gồm 10 chuyên ngành: Tài chính công, Thuế, Tài chính Bảo hiểm, Thương chính, Tài chính quốc tế ; Tài chính doanh nghiệp, Nhà băng, Định giá tài sản, Đầu tư tài chính, Phân tích chính sách tài chính).

D340201

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

2000

– Ngành: Kế toán (gồm 3 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế toán công).

D340301

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

1300

– Ngành: Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Advertising).

D340101

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

240

– Ngành: Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành: Tin học Tài chính – Kế toán).

D340405

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01*: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh (Riêng tổ hợp D01* điểm môn chính Toán nhân đôi)

120

– Ngành: Kinh tế (gồm 3 chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính, Kinh tế đầu tư tài chính, Kinh tế luật).

D310101

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

180

– Ngành: Tiếng nói Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh Tài chính – Kế toán).

D220201

D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh (điểm môn chính: tiếng Anh nhân đôi)

Hồng Hạnh

(E mail: manhongit.dhp@gmail.com)