Tìm X Lớp 2 Nhân, Chia – Cách Giải Các Bài Toán Tìm X Lớp 2 Nhân Chia

Trong các bài toán tìm X có thể nói trong trương trình tiểu học từ lớp 2 đến lớp 5 các em gặp thường xuyên. Để giải được tốt bài tập dạng này các em cần lắm rõ công thức tìm x quy tắc tìm x để áp dụng vài bài tập sao cho ra các phép tính nhanh và chuẩn xác nhất.

Bạn đang xem: Tìm x lớp 2 nhân, chia

*

Công thức tìm x

6 quy tắc tìm x

Để giải các bài toán tìm x này thì các bạn cần nắm rõ kiến thức về số trừ, số bị trừ , các quy tắc về dấu ngoặc, quy tắc cộng trừ số khác dấu đã học để cùng áp dụng vào bài tập toán dạng này.

6 công thức tìm x

Số chia = Số bị chia : Thương

Số bị chia = Số chia x Thương

Thừa số = Tích số : Thừa số đã biết

Số trừ = Số bị trừ – Hiệu số

Số hạng = Tổng số – Số hạng đã biết

Số bị trừ = Hiệu số + Số trừ

Công thức trong các phép tính cộng trừ, nhân chia

Phép cộng: số hạng + số hạng = tổng

Phép trừ: số bị trừ – số trừ = hiệu

Phép chia: số bị chia : số chia = thương

Phép nhân: thừa số x thừa số = tích

Quy tắc tìm x thực hiện phép tính

Nhớ quy tắc nhân chia trước, phép cộng trừ sau.Đối với biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia thì thực hiện thao thứ tự từ trái qua phải.

Những dạng toán tìm x từ lớp 2 đến lớp 5

Nhớ quy tắc nhân chia trước, phép cộng trừ sau.Đối với biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia thì thực hiện thao thứ tự từ trái qua phải.

Dạng 1: Tìm x Cơ bản

Dạng 2: Vế trái là 1 biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là một số.

Xem thêm: Tả Dòng Sông Quê Em Lớp 5 : Tả Dòng Sông Quê Hương Em, Tập Làm Văn Lớp 5: Tả Dòng Sông Quê Hương Em

Dạng 3: Vế trái là 1 biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là biểu thức

Dạng 4: Vế trái là 1 biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là 1 số

Dạng 5: Vế trái là một biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là tổng, hiệu, tích, thương của hai số

Bài tập ví dụ tìm x

Ví dụ 1:

a) 1264 + X = 9825X = 9825 – 1264

X = 8561

b) X + 3907 = 4015X = 4015 – 3907

X = 108

c) 1521 + X = 2024X = 2024 – 1521

X = 503

d) 7134 – X = 1314X = 7134 – 1314

X = 5820

e) X – 2006 = 1957X = 1957 + 2006

X = 3963

Ví dụ 2 :Tìm X, biết:

a, X + 1234 + 3012 = 4724

b, X – 285 + 85 = 2495

c, 2748 + X – 8593 = 10495

d, 8349 + X – 5993 = 95902

e, X : 7 x 34 = 8704

f, X x 8 : 9 = 8440

g, 38934 : X x 4 = 84

h, 85 x X : 19 = 4505

Lời giải

Áp dụng công thức trên ta có đáp án

a, X = 478 , b,X = 2695 , c, X = 16340 , d,X = 93546 , e, X = 1792 , f, X = 9495 , g, X = 1854 , h,X = 1007.