From Time to Time nghĩa là gì. Ví dụ cách nói trong Tiếng Anh

Bạn muốn thời kì rảnh của bản thân trở thành sở hữu ích. Việc sắm học ngoại ngữ là một ý tưởng bạn ko thể bỏ qua. Một trong những cách học hiệu quả đó là học qua cụm từ thông dụng. Hôm nay, hãy để chúng tôi giới thiệu tới bạn From Time to Time trong tiếng anh qua bài viết "From Time to Time" tức thị gì. Ví dụ cách nói trong Tiếng Anh.

"From Time to Time" nghĩa là gì. Ví dụ cách nói trong Tiếng Anh

"From Time to Time " sở hữu tức thị gì. Ví dụ cách nói trong Tiếng Anh

From Time to Time tiếng anh là gì

Infrequently được dịch sát tức thị “từ thời kì này tới thời kì kia”. Thật vậy, là cụm từ được hiểu như sau:

Theo Anh – Anh, nó được hiểu là thỉnh thoảng, trong khoảng thời kì.

Theo Anh – Mỹ, cụm này sở hữu tức thị hiện tại và ngày nay hay trong một khoảng thời kì.

Tuy nhiên, trong phổ thông, Infrequently được nhiều người sử dụng với nghĩa thỉnh thoảng, theo thời kì.

Phát âm của cụm Infrequently như sau:

Trong tiếng Anh – Anh: /frɔm | taim | tu: | taim/

Trong tiếng Anh – Mỹ: /frəm | taim | tə | taim/

"From Time to Time" nghĩa là gì. Ví dụ cách nói trong Tiếng Anh

From Time to Time tiếng anh là gì, được hiểu và phát âm ra sao

Cách tiêu dùng From Time to Time trong tiếng anh

“Infrequently” được sử dụng để chỉ sự thỉnh thoảng, tuy nhiên, nó ko được hiêu theo nghĩa thường xuyên. Thay vì sử dụng “Someday”, bạn sở hữu thể sử dụng cụm này vì chúng cùng nghĩa.

Ngoài ra, “Infrequently” sở hữu được sử sụng với ý chỉ theo thời kì. Tức là diễn tả rằng thời kì trôi, theo dòng thời kì sự vật hiện tượng sở hữu gì thay đổi theo nó.

Dù mang nghĩa nào, “Infrequently” vẫn là cụm từ mà ko thay đổi tính chất.Thật vậy cách tiêu dùng của cụm này khá đơn thuần, hãy tham khảo một ví dụ bên dưới.

 • Ex: Infrequently, I fall asleep at 2:00 AM as a result of I need to end my work earlier than 6:00 AM
 • (Thỉnh thoảng, tôi đi ngủ lúc 2 giờ sáng bởi vì tôi phải hoàn thành công việc trước 6 giờ sáng)

"From Time to Time" nghĩa là gì. Ví dụ cách nói trong Tiếng Anh

Cách sử dụng cụm “From Time to Time” trong câu

Một vài ví dụ với From Time to Time

Dưới dây là 10 ví dụ của cụm From Time to Time trong tiếng anh. Những ví dụ anh – việt vừa giúp bạn hiểu được nghĩa của câu, vừa nắm được cách sử dụng của cụm này:

 • Ví dụ 1: I'm a physician and I verify on my mom’s well being once in a while
 • Dịch nghĩa: Tôi là một thầy thuốc và thỉnh thoảng tôi thường kiểm tra sức khỏe cho mẹ tôi.
 • Ví dụ 2: We regularly arrange journey collectively once in a while to alleviate stress after hours of tiring work.
 • Dịch nghĩa: Chúng tôi thỉnh thoảng tổ chức những chuyến du lịch với nhau để giảm bớt căng thẳng sau những giờ làm việc mỏi mệt.
 • Ví dụ 3: My daughters see her once in a while; two of the three suppose I'm heartless.
 • Dịch nghĩa: Những đứa con gái của tôi thỉnh thoảng gặp cô đó; hai trong số ba người cho rằng tôi vô tâm.
 • Ví dụ 4: The drought modified the backyard and once in a while, it misplaced a single flower.
 • Dịch nghĩa: Hạn hán làm cho khu vườn thay đổi và theo thời kì, ko còn xót một bông hoa nào.
 • Ví dụ 5: Outdated customs have additionally been steadily eradicated once in a while so that folks can dwell extra freely.
 • Dịch nghĩa: Những phong tục lạc hậu dần được loại bỏ theo thời kì để con người sở hữu một cuộc sống tự do hơn.

"From Time to Time" nghĩa là gì. Ví dụ cách nói trong Tiếng Anh

Một số ví dụ với cụm From Time to Time ở trong câu nói tiếng anh

 • Ví dụ 6: I wish to have a gathering once in a while so we get an opportunity to speak about any deviations within the challenge.
 • Dịch nghĩa: Tôi muốn thỉnh thoảng sở hữu một cuộc họp để chúng ta sở hữu thời cơ trao đổi về bất kỳ sai lệch nào trong dự án.
 • Ví dụ 7: Flip the meat over once in a while; cook dinner till tender however holding its form.
 • Dịch nghĩa: Thỉnh thoảng lật miếng thịt lại; nấu cho tới lúc mềm ra nhưng vẫn giữ được nguyên dạng của nó.
 • Ví dụ 8: I've been going to the shop once in a while so as to have the ability to perceive the working and operations higher right here.
 • Dịch nghĩa: Tôi đã thường xuyên tới shop để sở hữu thể hiểu rõ hơn về hoạt động và công việc ở đây.
 • Ví dụ 9: I've downloaded new apps once in a while hoping that I'll ultimately receives a commission for this work nevertheless it was all only a hoax.
 • Dịch nghĩa: Tôi đã tải xuống những ứng dụng mới theo thời kì với hy vọng rằng cuối cùng tôi sẽ được trả tiền cho công việc này nhưng tất cả chỉ là một trò lừa bịp.
 • Ví dụ 10: One should discover out details about the present on-going once in a while to remain up to date in regards to the newest modifications in world politics.
 • Dịch nghĩa: Người ta phải tìm hiểu thông tin về những gì đang diễn ra theo thời kì để cập nhật về những thay đổi mới nhất trong chính trị thế giới.

Những thành ngữ, câu hỏi thông dụng khác sở hữu chứa từ “From”

Cụm từ (Phrase), Thành ngữ (Idioms) và Câu hỏi (Query) thông dụng

Nghĩa (Which means)

Be very completely different from

Rất khác với

From right here to there.

Từ đây tới đó

The place are you from?

Bạn tới từ đâu?

Throughout from the publish workplace

Phía đối diện bưu điện

Is your spouse additionally from Viet Nam?

Vợ của bạn cũng tới từ Việt Nam à?

My husband is from America

Chồng tôi tới từ Mỹ

Is it removed from right here?

Nó cách đây sở hữu xa ko?

"From Time to Time" nghĩa là gì. Ví dụ cách nói trong Tiếng Anh Một số cụm từ, câu hỏi, thành ngữ thông dụng khác sở hữu chứa từ “From”

Bên trên là những san sẻ của chúng tôi về cụm từ thông dụng mang nghĩa thỉnh thoảng. Chắc sở hữu lẽ bạn đã sở hữu câu trả lời cho câu hỏi From Time To Time tiếng anh là gì. Ngoài những cách sử dụng cho câu hỏi đó, chúng tôi cũng đưa ra cho bạn những cụm từ, câu hỏi sở hữu from. Hy vọng nó sẽ sở hữu ích đối với bạn.

Trả lời