Phân biệt cho vay và tín dụng | Vatgia Hỏi & Đáp

Trả lời 13 năm trước

Hoạt động tín dụng (còn gọi là hoạt động cấp tín dụng) theo Khoản 8 Điều 20 Luật những tổ chức tín dụng năm 1997 (sửa đổi bổ sung năm 2004)- gọi tắt là Luật những TCTD) là "việc tổ chức tín dụng sử dụng tài chính tự với, tài chính huy động để cấp tín dụng". Trong đó tổ chức tín dụng gồm tổ chức tín dụng là nhà băng và tổ chức tín dụng phi nhà băng (như cty tài chính, đơn vị cho thuê tài chính, hợp tác xã tín dụng…). Cấp tín dụng theo Khoản 10 Điều 20 Luật những TCTD "là việc tổ chức tín dụng thỏa thuận để khách hàng sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc với hoàn trả bằng những cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh nhà băng và những nghiệp vụ tín dụng khác – Ví dụ bao trả tiền…". Tương tự với thể trả lời rằng: hoạt động cấp tín dụng và hoạt động cho vay của nhà băng đề là những giao dịch tín dụng. Tuy nhiên, cấp tín dụng là khái niệm rộng bao gồm nhiều nghiệp vụ như đã khái niệm ở trên, trong đó bao gồm cả hoạt động cho vay. Cho vay chỉ là một nghiệp vụ nằm trong hoạt động tín dụng, nhưng luôn là một nghiệp vụ chiếm tỷ trọng to nhất. Những nhà băng lúc thẩm định tín dụng thường yêu cầu khách hành phải với tài sản thế chấp cũng là hợp lý. Và thế chấp cũng chỉ là một trong những giải pháp để bảo đảm tín dụng (ngoài thế chấp thì những nhà băng với thể ứng dụng nhiều giải pháp bảo đảm khác như cầm cố, đặt cọc, bảo lãnh, tín chấp…). Dù tín dụng với một hàm tức thị tín nhiệm nhưng sự tín nhiệm này là chưa đủ để bảo đảm chó giao dịch tín dụng đó. Bởi hoạt động tín dụng là một hoạt động luôn chứa đựng rất nhiều rủi ro. Ngay cả sự tín nhiệm được bảo đảm bằng tín chấp thì cũng phải với một tổ chức với uy tín đứng ra tín chấp. Tương tự, việc ứng dụng những giải pháp bảo đảm tín dụng là cần thiết và quan yếu. Từ thắc mắc của bạn chúng ta với thể nêu ra được nhiều vấn đề để cùng thảo luận: + Hoạt động tín dụng của những nhà băng (nhà băng thương nghiệp) khác gì hoạt động tín dụng của nhà băng nhà nước VN hiện nay (NH trung ương của nước ta)? + Hoạt động cho vay tiền khác gì so với hoạt động cho vay những loại tài sản khác (vì tiền cũng chỉ là một loại tài sản)? + Việc xử lý nợ với trong giải pháp bảo đảm tín dụng tín chấp ?

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính