Tinh Bột Công Thức Hóa Học Là Gì, Tính Chất Vật Lý, Hóa Học Của Tinh Bột

– Công thức cấu tạo: hình thành nhờ 1 gốc α- glucozơ và 1 gốc β- fructozơ bằng liên kết 1,2-glicozit:


*

2. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên

– Là chất kết tinh, không màu, không mùi, vị ngọt, dễ tan trong nước.Bạn đang xem: Tinh bột công thức hóa học là gì

– Nóng chảy ở 185oC

– Có nhiều trong tự nhiên trong mía, củ cải đường, hoa thốt nốt. Có nhiều dạng: đường phèn, đường phên, đường cát, đường tinh luyện…

3. Tính chất hóa học

Do gốc glucozơ đã liên kết với gốc fructozơ nên không còn nhóm chức anđehit trong phân tử, saccarozơ chỉ có tính chất của ancol đa chức.Bạn đang xem: Tinh bột công thức hóa học là gì

– Hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch màu xanh lam.

Bạn đang xem: Tinh bột công thức hóa học là gì

– Phản ứng thủy phân:

C12H22O11 + H2O →C6H12O6 + C6H12O6

(glucozơ) (fructozơ)

4. Điều chế

Trong công nghiệp người ta thường sản xuất saccarozơ từ mía.

II. MANTOZƠ

1. Cấu tạo hoá học

– Công thức phân tử C12H22O11.

– Công thức cấu tạo: được tạo thành từ sự kết hợp của 2 gốc α-glucozơ bằng liên kết α-1,4-glicozit:

*

2. Tính chất hóa học

Do khi kết hợp 2 gốc glucozơ, phân tử mantozơ vẫn còn 1 nhóm CHO và các nhóm OH liền kề nên mantozơ có tính chất hóa học của cả ancol đa chức và anđehit.

a. Tính chất của ancol đa chức

Hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch màu xanh lam.

b. Tính chất của anđehit

– Mantozơ tham gia phản ứng tráng gương với tỉ lệ 1:1 tương tự nhu

CH2OH(CHOH)4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O →CH2OH(CHOH)4COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

– Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O,

– Phản ứng với dung dịch Brom.

c. Phản ứng thủy phân

C12H22O11 + H2O →2C6H12O6 (glucozơ)

2. Điều chế

Thủy phân tinh bột nhờ men amylaza có trong mầm lúa.

III. XENLULOZƠ

1. Cấu tạo hoá học

– Công thức phân tử (C6H10O5)n.

Xem thêm: Cách Chỉnh Sửa 1 Trang Web Của Mình, Hướng Dẫn Thao Tác Chỉnh Sửa Trang Nội Dung

*

2. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên

– Không tan trong nước ngay cả khi đun nóng, không tan trong các dung môi hữu cơ thông thường như ete, benzen…

3. Tính chất hóa học

– Phản ứng thủy phân:

(C6H10O5)n + nH2O →nC6H12O6 (glucozơ)

– Phản ứng este hóa với axit axetic và axit nitric:

+ 3nCH3COOH →n + 3nH2O

+ 3nHNO3→ n + 3nH2O

Từ xenlulozơ cho phản ứng với CS2 trong NaOH rồi phun qua dung dịch axit để sản xuất tơ visco.

IV. TINH BỘT

1. Cấu tạo hoá học

– Công thức phân tử (C6H10O5)n.

– Công thức cấu tạo: tinh bột do các gốc α-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết α-1,4-glicozit tạo mạch thẳng (amilozơ) hoặc bằng liên kếtα-1,4-glicozit và α-1,6-glicozit tạo thành mạch nhánh (amilopectin).

*
*

2. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên

– Chất rắn vô định hình, không tan trong nước lạnh, phồng lên và vỡ ra trong nước nóng thành dung dịch keo gọi là hồ tinh bột.

– Màu trắng.

– Có nhiều trong các loại hạt (gạo, mì, ngô…), củ (khoai, sắn…) và quả (táo, chuối…).

3. Tính chất hóa học

– Phản ứng thủy phân:

(C6H10O5)n + nH2O →nC6H12O6 (glucozơ)

Khi có men thì thủy phân:

Tinh bột →đextrin →mantozơ →glucozơ

3. Điều chế

Trong tự nhiên, tinh bột được tổng hợp chủ yếu nhờ quá trình quang hợp của cây xanh.

Chuyên mục: ĐÀO TẠOBài viết xem nhiều

Follow Us

Có gì mới

Trending

Chuyên mục: ĐÀO TẠOBài viết xem nhiều