Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H6O. Công thức cấu tạo rượu Etylic và bài tập dễ hiểu – Soạn Bài Tập

Trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vậy rượu Etylic C2H6O có tính chất hoá học gì, công thức cấu tạo của etylic như thế nào, làm sao điều chế được rượu etylic,… 

Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H6O. Công thức cấu tạo rượu Etylic và bài tập thuộc phần: CHƯƠNG V: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

I. Tính chất vật lý của rượu Etylic C2H6O

– Rượu etylic là chất lỏng không màu, sôi ở 78,3 C

– Nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước. Rượu etylic hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…

– Độ rượu: là số ml rượu etylic nguyên chất có trong 100 ml hỗn hợp rượu etylic với nước.

* Công thức: Độ rượu = Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H6O. Công thức cấu tạo rượu Etylic và bài tập 8.100

– Trong đó V là thể tích đo bằng ml hoặc lít.

tinh-chat-hoa-hoc-cua-ruou-etylic-hoa-9-bai-44

II. Cấu tạo phân tử của rượu Etylic C2H5OH

* Công thức cấu tạo của Etylic:

Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H6O. Công thức cấu tạo rượu Etylic và bài tập 9

* Công thức cấu tạo rút gọn của etylic: CH3-CH2-OH

– Trong phân tử, rượu etylic có một nguyên tử H không kiên kết với nguyên tử C mà liên kết với nguyên tử oxi tạo ra nhóm –OH. Chính nhóm –OH này làm cho rượu có tính chất hóa học đặc trưng.

III. Tính chất hoá học của rượu etylic C2H5OH

1. Etylic C2H5OH tác dụng với oxi, phản ứng cháy

– Rượu Etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, toả nhiều nhiệt

C2H5OH + 3O2 Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H6O. Công thức cấu tạo rượu Etylic và bài tập 10 2CO2 + 3H2O

2. Etylic C2H5OH tác dụng với kim loại mạnh K, Na

– Thả mẩu Na vào cốc đựng rượu rượu etylic, mẩu natri tan dần và có bọt khí thoát ra

2C2H5OH + Na → 2C2H5ONa  + H2↑

3. Etylic C2H5OH phản ứng với axit axetic

– Đổ rượu etylic vào cốc đựng axit axetic với xúc tác H2SO4 đặc, tạo thành dung dịch đồng nhất. Đun nóng hỗn hợp một thời gian, trong ống nghiệm xuất hiện chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước, nổi trên mặt nước.

C2H5OH + CH3COOH Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H6O. Công thức cấu tạo rượu Etylic và bài tập 11 CH3COOC2H5 + H2O

Etylic       axit axetat      Etylaxetat

IV. Ứng dụng của Etylic C2H5OH

– Rượu etylic được dùng làm nhiên liệu cho động cơ ô tô, cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm.

– Làm nguyên liệu sản xuất axit axetic, dược phẩm, cao su tổng hợp.

– Dùng pha chế các loại rượu uống.

V. Điều chế Etylic C2H5OH

* Phương pháp 1: Điều chế rượu làm đồ uống

– Cho tinh bột hoặc đường glucozo Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H6O. Công thức cấu tạo rượu Etylic và bài tập 12 rượu Etylic

C6H12O6 Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H6O. Công thức cấu tạo rượu Etylic và bài tập 12 2CO2 + 2C2H5OH

* Phương pháp 2: Sản xuất rượu phục vụ ngành công nghiệp

– Cho etilen cộng hợp với nước có xúc tác là axit

C2H4 + H2O Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H6O. Công thức cấu tạo rượu Etylic và bài tập 14 C2H5OH

VI. Bài tập áp Etylic C2H5OH

Bài 2 trang 139 sgk hoá 9: Trong số các chất sau: CH3 – CH3, CH3 – CH2OH, C6H6, CH3 – O – CH3 chất nào tác dụng được với Na? Viết phương trình hóa học.

Lời giải bài 2 trang 139 sgk hoá 9:

– Chỉ có rượu Etylic phản ứng với Na theo PTPƯ:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑

Bài 3 trang 139 sgk hoá 9: Có ba ống nghiệm: Ống 1 đựng rượu etylic ống 2 đựng rượu 96o, ống 3 đựng nước. Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các phương trình hóa học.

Lời giải bài 3 trang 139 sgk hoá 9:

– Các phương trình phản ứng hóa học:

* Ống 1: Rượu etylic tác dụng với Na

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑

* Ống 2: Rượu 96o tác dụng với Na ⇒ gồm C2H5OH và H2O tác dụng với Na

2H2O + 2Na → 2NaOH + H2↑

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑

* Ống 3: Nước tác dụng với Na

2H2O + 2Na → 2NaOH + H2↑

Bài 4 trang 139 sgk hoá 9: Trên các chai rượu đều có ghi các số, thí dụ 45o, 18o, 12o.

a) Hãy giải thích ý nghĩa của các số trên.

b) Tính số ml rượu etylic có trong 500ml chai rượu 45o.

c) Có thể pha được bao nhiêu lít rượu 25o từ 500ml rượu 45o.

Lời giải bài 4 trang 139 sgk hoá 9:

a) Các con số 45o, 18o, 12o có nghĩa là trong 100ml có rượu 45ml, 18ml, 12ml rượu nguyên chất.

b) Số ml rượu etylic có trong 500ml rượu 45o là: 500.(45/100) = 225 ml.

c) Theo câu b): Trong 500ml rượu 45o có 225ml rượu nguyên chất.

⇒ Số ml rượu 25o pha chế được từ 500ml rượu 45o (hay từ 225ml rượu nguyên chất) là: 225.(100/25) = 900ml.

Bài 5 trang 139 sgk hoá 9: Đốt cháy hoàn toàn 9,2g rượu etylic.

a) Tính thể tích khí CO2 tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

b) Tính thể tích không khí (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng cho phản ứng trên biết oxi chiếm 20% thể tích của không khí.

Lời giải bài 5 trang 139 sgk hoá 9:

a) Phương trình hoá học của phản ứng:

C2H6O   +    3O2   to→   2CO2   +   3H2O.

1 mol           3 mol         2 mol        3 mol.

0,2 mol       0,6 mol      0,4 mol

– Theo bài ra ta có nC2H6O = 9,2/46 = 0,2 (mol)

– Theo PTPƯ: nCO2 = 2.nC2H6O = 2.0,2 = 0,4 (mol)

⇒ VCO2 (đktc) = 0,4.22,4 = 8,96 (lít)

b) Theo PTPƯ: nO2 = 3.nC2H6O = 0,6 (mol) ⇒ VO2 (đktc) = 0,6. 22,4 = 13,44 (lít)

– Vì oxi chiếm 20% thể tích không khí nên: VKK = (13,44.100)/20 = 67,2 (lít).

Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H6O. Công thức cấu tạo rượu Etylic và bài tập – Hoá 9 được biên soạn theo SGK mới và được đăng trong mục Soạn Hóa 9 và giải bài tập Hóa 9 gồm các bài Soạn Hóa 9 được hướng dẫn biên soạn bởi đội ngũ giáo viên dạy giỏi hóa tư vấn và những bài Hóa 9 được soanbaitap.com trình bày dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, giúp bạn học giỏi hóa 9. Nếu thấy hay hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác học tập cùng.