Tính chất hóa học và công thức cấu tạo của Phenol C6h5OH – hóa 11 bài 41

Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen và được ứng dụng trong một số lĩnh vực của đời sống sản xuất.

C 6 H 5 ONa + CO 2 + H 2 O → C 6 H 5 OH↓ + NaHCO 3

C 6 H 5 OH + 3HNO 3 → (NO 2 ) 3 C 6 H 2 OH + 3H 2 O

– Gọi x và y lần lượt là số mol của C 6 H 5 OH và của C 2 H 5 OH

– C 6 H 5 ONa + HCl → C 6 H 5 OH + NaCl

C 6 H 6 → C 6 H 5 CH(CH 3 ) 2 → C 6 H 5 OH

C 6 H 6 → C 6 H 5 Cl → C 6 H 5 ONa → C 6 H 5 OH

Chú ý: Ngoài phenol, tất cả những chất thuộc loại phenol mà còn nguyên tử H ở vị trí o, p so với nhóm OH đều có thể tham gia vào 2 phản ứng thế brom và thế nitro.

C 6 H 5 OH + 3HNO 3 → C 6 H 2 (NO 2 ) 3 OH + 3H 2 O

– Phenol bị CO 2 đẩy ra khỏi muối → phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic → phenol không làm đổi màu quỳ tím. (dùng axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối để chứng minh trật tự tính axit của các chất). Phản ứng này cũng chứng minh được ion C 6 H 5 O – có tính bazơ.

C 6 H 5 ONa + HCl → C 6 H 5 OH + NaCl

C 6 H 5 ONa + CO 2 + H 2 O → C 6 H 5 OH + NaHCO 3

C 6 H 5 OH + NaOH → C 6 H 5 ONa + H 2 O

C 6 H 5 OH + Na → C 6 H 5 ONa + 1/2H 2

– Gốc C 6 H 5 hút e làm cho liên kết O-H trong phân tử phenol phân cực hơn liên kết O-H của ancol. Vì vậy, H trong nhóm OH của phenol linh động hơn H trong nhóm OH của ancol và biểu hiện được tính axit yếu (phenol có tên gọi khác là axit phenic).

* Nhận xét: Phenol cũng là tên riêng của hợp chất cấu tạo bởi nhóm phenyl liên kết với nhóm hiđroxyl (C 6 H 5 -OH), chất tiêu biểu cho các phenol.

* Lưu ý: Phân biệt giữa phenol và ancol thơm (phenol có nhóm OH liên kết trực tiếp với C của vòng benzen, ancol có nhóm OH liên kết với C của nhánh).

– Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen.

* Lời giải bài 6 trang 193 SGK Hóa 11:

– (1) Điều chế phenol phenol từ benzen:

    C6H6 + Br2  Tính Chất Hóa Học Của Phenol
 C6H5Br + HBr

    C6H5Br + 2NaOH đặc  Tính Chất Hóa Học Của Phenol
 C6H5ONa + NaBr + H2O

    C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

– (2) Điều chế stiren từ etybenzen:

– Điều chế etylbenzen từ stiren

 C6H5CH2CH3 + Br2 Tính Chất Hóa Học Của Phenol
 C6H5CHBrCH3 + HBr

 C6H5CHBrCH3 + KOH Tính Chất Hóa Học Của Phenol
 C6H5CH=CH2 + KBr

Hy vọng với bài viết về tính chất hóa học của phenol, công thức cấu tạo và giải bài tập vận dụng ở trên giúp ích cho các em. Mọi thắc mắc và góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập tốt.

¤ Xem thêm các bài viết khác tại:

» Mục lục sách giáo khoa Vật lý 11 Lý thuyết và Bài tập

» Mục lục sách giáo khoa Hóa học 11 Lý thuyết và Bài tập