Tính Chỉ Số BMI | Herbalife Vietnam

Kết quả có ý nghĩa gì

Phân loại
IDI & WPRO, 2000 BMI   (kg/m2)
Nhẹ cân (CED)
<18,5
Tình trạng dinh dưỡng bình thường
18,5-22,9
Thừa cân
≥23,0
Tiền béo phì
23,0-24,9
Béo phì độ I
25,0-29,9
Béo phì độ II
≥30,0

Lưu ý: BMI là một chỉ số mang tính chất tham khảo và không sử dụng để chuẩn đoán về mức độ béo phì hay tình trạng sức khỏe của cá nhân. Vui lòng liên hệ chuyên gia để được thực hiện các phương pháp đánh giá sức khỏe phù hợp.

Nguồn:

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC)

Tổ chức Y Tế thế giới (WHO) và Hiệp hội đái đường các nước châu Á (IDI & WPRO)