Tính chiều cao của hình tam giác biết diện tích là 22,5m2 và độ dài đáy là 2,5m. Tính độ dài đáy của hình tam giác biết diện tích là 250,1m2 và chiều cao 328dm – Toán học Lớp 5 – Bài tập Toán học Lớp

1512021493 ephoto360.com 5a1f9cc0295d9 Hữu Quang

Toán học – Lớp 5

04/01/2018 11:05:35

1. a. Tính chiều cao của hình tam giác biết diện tích là 22,5 m vuông và độ dài đáy là 2,5m.
b. Tính độ dài đáy của hình tam giác biết diện tích là 250,1 m vuông và chiều cao 328 dm.
2. Một thửa ruộng hình tam giác vuông có số đo một cạnh góc vuông là 8,4 m, số đo cạnh góc vuông còn lại = 75% số đo cạnh góc vuông đạ biết. Hỏi diện tích của thửa ruộng = bao nhieu mét vuông? Bằng bao nhiêu héc ta?
3. Một miếng đất hình tam giác có diện tích 288 m vuông, một cạnh đáy = 32 m. Hỏi để diện tích miếng đất tăng thêm 72 m vuông thì phải tăng cạnh đáy đã cho thêm bao nhiêu mét?

4

XEM TRẢ LỜI plus TRẢ LỜI

+5 điểm

eye

15.690 lượt xem