Tính mức lọc cầu thận (GFR) và độ thanh thải Creatinine (phương trình cockcroft-Gault)

2019-09-22 01:47 PM

Phương trình Cockcroft Gault, là ước tính GFR, và được tính toán thường xuyên nhất, thông qua độ thanh thải Creatinine

Nhận định chung

Đánh giá chức năng thận của bệnh nhân.

Kê toa một loại thuốc được chuyển hóa qua thận.

Phương trình Cockcroft-Gault vẫn là tiêu chuẩn vàng sau gần 40 năm, mặc dù không chính xác phát sinh từ sự thay đổi thành phần cơ thể giữa các bệnh nhân. Những người hiểu các nguồn lỗi tiềm ẩn có thể điều chỉnh cho phù hợp.

Phương trình Cockcroft-Gault là ước tính GFR và được tính toán thường xuyên nhất (thông qua độ thanh thải Creatinine), các phép tính khác gần đây đã thu hút được sự chú ý với ước tính tốt hơn, như MDRD. (điều thứ hai là chưa được xác nhận trong suy thận cấp, chỉ những bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính).

Độ thanh thải creatinine vẫn được sử dụng làm tiêu chuẩn cho việc dùng thuốc, thay vì GFR.

Phương trình Cockcroft-Gault có thể không chính xác tùy thuộc vào trọng lượng cơ thể và BMI của bệnh nhân; bằng cách cung cấp thêm chiều cao, chúng tôi có thể tính toán BMI và cung cấp ước tính và phạm vi được sửa đổi.

Sau khi tính toán độ thanh thải creatinin, các nhà cung cấp cũng nên xem xét tính toán GFR thực tế, để xác định mức độ / mức độ nghiêm trọng của bệnh thận mãn tính của bệnh nhân.

Giai đoạn suy thận mãn

Giai đoạn suy thận mãn: GFR, mL / phút / 1,73 m2.

I:          90.

II:        60 – 89.

IIIa:     45 – 59.

IIIb:     30 – 44.

IV:       15 – 29.

V:        < 15.

Công thức

Cockcroft-Gault CrCl, mL / phút = (140 – tuổi) × (cân nặng, kg) × (0,85 nếu là nữ) / (72 × Cr)

Trọng lượng cơ thể lý tưởng (IBW), phương trình Devine

IBW, kg (nam) = 50 + [2.3 × (chiều cao, inch – 60)]

IBW, kg (nữ) = 45,5 + [2,3 × (chiều cao, inch – 60)]

Trọng lượng cơ thể điều chỉnh (ABW), kg = IBW, kg + 0,4 × (trọng lượng cơ thể thực tế, kg – IBW, kg)

Chuẩn số liệu

Công thức phổ biến nhất để xác định độ thanh thải creatinin, ước tính mức lọc cầu thận (GFR); độ thanh thải creatinin có thể ước tính quá mức GFR 10-20%, nhưng vẫn là tiêu chuẩn để điều chỉnh liều thuốc.

Dựa trên một số ý kiến ​​chuyên gia, chúng tôi cung cấp các điều chỉnh cho phương trình Cockcroft-Gault dựa trên trọng lượng cơ thể và BMI, vì nó dường như trở nên kém chính xác hơn trong các thái cực về cân nặng (thiếu cân và đặc biệt là thừa cân / béo phì). Theo khuyến nghị của Brown et al và Winter et al, các điều chỉnh và ước tính được thực hiện như sau:

Thiếu cân

BMI <18,5

Tính toán sử dụng thực tế / tổng trọng lượng cơ thể (nghĩa là không điều chỉnh)

Cân nặng bình thường

BMI 18,5-24,9

Tính toán sử dụng trọng lượng cơ thể lý tưởng , phạm vi sử dụng trọng lượng cơ thể thực tế

Thừa cân / béo phì

BMI 25

Tính toán sử dụng trọng lượng cơ thể điều chỉnh, phạm vi sử dụng trọng lượng cơ thể lý tưởng