TOÀN BỘ VỀ CẤU TRÚC SO THAT VÀ SUCH THAT KÈM BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ 2021 | WISE ENGLISH

5/5 – (1 bình chọn)

Trong tiếng Anh, cấu trúc so that và such that được sử dụng khá là thường xuyên và cơ bản. Và người học cần nắm chắc công thức, cách dùng của riêng các cặp từ này một cách chính xác chi tiết. 

Cấu trúc so that và such that được hiểu với nghĩa quá… đến nỗi mà. Đây là một trong những dạng cấu trúc được sử dụng rất nhiều ở các bài kiểm tra, đề thi khác nhau.

Cặp từ này tuy nhìn dễ lại hay nhầm lẫn và còn xuất hiện trong bài thi IELTS nữa đó!

Bạn đã hiểu rõ chưa? Nếu chưa hãy bắt đầu tìm hiểu và phân biệt đầy đủ cùng trung tâm tiếng Anh mình nha.

I. Cấu trúc So that và Such that giống nhau thế nào?

Cấu trúc so that và such that đều được dùng để nói giải thích kết quả, ý kiến về điều gì đó đã được đề cập.

Trong câu, “so-such” dùng nói nguyên nhân tạo nên “that” kết quả.

Tương tự ý nghĩa nhưng cách dùng của cấu trúc so that và such that lại khác nhau.

 • It was

  such

  a beautiful day

  that

  we could not just stay inside the house

(Đó là một ngày đẹp trời mà chúng tôi không thể chỉ ở trong nhà)

 • The watch was

  so

  costly

  that

  I could not afford it

(Đồng hồ đắt đến nỗi tôi không đủ tiền mua)

II.  Cấu trúc So that và Such that

cấu-trúc-so-that-và-such-that-3cấu-trúc-so-that-và-such-that-3

1. Cấu trúc Such that

S + V + such + Adjective + Noun + that + S + V

E.g:

 • It was

  such

  nice weather

  that

  we went sightseeing.

(Trời thật đẹp để đi ngắm cảnh.)

 • It was

  such

  a foggy day

  that

  we couldn’t see the road.

(Thật là một ngày nhiều sương mù đến mức chúng mình không thể nhìn được đường.)

 • They are

  such

  beautiful dresses

  that

  I can stop myself from buying them.

(Mấy cái váy đẹp tới mức mà tôi không thể ngăn cản bản thân không mua chúng được.) 

Lưu ý: 

 • Khi sử dụng cấu trúc này, bạn đừng quên xác định xem danh từ ở trong mệnh đề có “such” là danh từ số nhiều hay danh từ số ít nhé. 

 • Nếu là danh từ số ít thì đừng quên chia “a” hoặc “an” trước danh từ và nếu là danh từ số nhiều đừng quên thêm “s/ es” vào sau danh từ nhé! 

cấu-trúc-so-that-và-such-that-4cấu-trúc-so-that-và-such-that-4

2. Cấu trúc So that

S + V + so + adjective/ adverb + that + S + V 

E.g:

 • The tea is

  so

  hot

  that

  I can’t drink it.

(Tách trà nóng quá đến mức tôi không thể uống được.)

 • She speaks English

  so

  fast

  that

  I can’t understand what she is talking about.

(Cô ấy nói tiếng Anh nhanh quá khiến tôi không thể hiểu được cô ấy đang nói gì.)

 • Jane dances

  so

  well

  that

  everybody can’t help staring at her during her performance.

(Jane nhảy đẹp đến mức mà tất cả mọi người đều không thể rời mắt khỏi cô ấy trong suốt phần biểu diễn của cô ấy.) 

Lưu ý: 

 • Khi sử dụng cấu trúc này, bạn hãy để ý động từ của câu để chia tính từ hoặc trạng từ theo động từ nhé! 

 • Nếu là động từ là to-be thì đi kèm với tính từ, còn nếu động từ thường thì chia trạng từ nha! 

 • Nếu bạn đã lỡ quên mất cách chia trạng từ cho động từ đọc lại bài hướng dẫn này nhé: các loại trạng từ trong tiếng Anh và cách dùng. 

Xem thêm: Trung tâm học tiếng anh ở hà nội

III. Các trường hợp đặc biệt trong cấu trúc So that Such that – “So…that”

cấu trúc so that và such that 1cấu trúc so that và such that 1

Sau đây có 2 trường hợp đặc biệt trong cấu trúc so that và such that khi sử dụng cấu trúc “so… that” bạn cần lưu ý nha. 

1. Với few, many, little, much

Cấu trúc

S + V + so + few/many/ little/much + N + that + S + V 

Cấu trúc này vẫn giữ nghĩa là ai đó có quá nhiều hoặc quá ít cái gì đó đến nỗi mà, nhưng mang tính chất nhấn mạnh hơn.

 • I had

  so

  few job offers

  that

  it wasn’t difficult to select one.

(Tôi quá có ít đề nghị công việc đến mức mà nó thật khó khăn để chọn ra 1 công việc.)

 • He has invested

  so

  much money in the project

  that

  he can’t abandon it now.

(Anh ấy đã đầu tư rất nhiều tiền vào dự án đến mức mà anh ấy ko không bỏ nó.)

2. Với danh từ đếm được số ít trong cấu trúc So that và Such that

Cấu trúc 

So + adjective + a + singular count noun + that

Cấu trúc này dùng để nhấn mạnh hơn và tính chất của sự vật sự việc. Bạn có thể nhìn ví dụ dưới đây nhé.

 • It was

  so

  hot a day

  that

  we decided to stay indoors.

(Trời quá nóng tới mức mà chúng tôi quyết định ở trong nhà.)

Trong nhiều bài tập, đặc biệt là trong các bài thi dành cho học sinh giỏi, người ra đề  “thích” ra những mẫu cấu trúc đặc biệt như này để “thử thách” trình độ của học sinh, vậy nên bạn hãy học thuộc các mẫu cấu trúc này để đảm bảo không mất điểm nhé!

IV. Công thức đảo ngữ với cấu trúc So that và Such that

cấu-trúc-so-that-và-such-that-2cấu-trúc-so-that-và-such-that-2

Cấu trúc so that và such that

So + Tính từ/ Trạng từ + Trợ động từ + Danh từ + that + Mệnh đề
Such + Mạo từ + Tính từ + Danh từ + that + Mệnh đề

E.g:

 • The watch was

  so

  costly

  that

  I could not afford it

So costly was the watch that I could not afford it.

(Đồng hồ đắt đến nỗi tôi không đủ tiền mua)

 • It was

  such

  a beautiful day

  that

  we could not just stay inside the house

⇒ Such a beautiful day it was that we could not just stay inside the house.

(Đó là một ngày đẹp trời mà chúng tôi không thể chỉ ở trong nhà)

V. Cấu trúc tương đương So that, Such that:

Cấu trúc Too…to:

Too + Tính từ + (for person) + to_infinitive

Too…to thể hiện sự dư thừa không mong muốn và có ý nghĩa tiêu cực.

E.g:

She was too tired to walk. (Cô quá mệt để đi bộ.)

The boy has too little intelligence to understand this. (Cậu bé có quá ít trí thông minh để hiểu được điều này.)

Lưu ý: Đôi khi các mệnh đề có thể có chủ ngữ khác nhau và khi đó chúng ta sử dụng cấu trúc với for.

E.g: The tea was very hot. I couldn’t drink it. (Trà rất nóng. Tôi không thể uống nó.)

Ở đây các câu có chủ ngữ khác nhau – the tea và I. Chúng ta có thể nối hai mệnh đề này bằng cách sử dụng too… to.

E.g: The tea was too hot for me to drink. (NOT The tea was too hot for me to drink it.)

VI. Bài tập thực hành kèm đáp án cấu trúc So that và Such that

1. Bài tập cấu trúc so that và such that

Exercise 1 – Cấu trúc so that và such that:

1. I spend … much money that I can’t save any.

2. Jimmy and Ken are … alike that I can’t tell one from another.

3. Shames is … a nice dog that he never barks.

4. Those are … great pictures that I never want to throw them away.

5. I am … bored that I just want to sleep.

6. Our neighbours are … kind that they let us borrow their lawnmower.

7. My backaches … badly that I can’t lift anything anymore.

8. Hawaii has … amazing beaches that everyone wants to live there.

Exercise 2 – Cấu trúc so that và such that:

1. It was … dark that I couldn’t see her face.

2. The day was … hot that everybody went to the beach.

3. Most TV programmes are … boring that nobody watches them.

4. We had … the horrible day that we felt depressed.

5. I’m having … a wonderful time in Taghit that I don’t want to go home.

6. This test was …  easy that I didn’t need to check my answers.

7. The party was … well organized that everybody had a great time.

8. We had … a long and tiring trip that we just wanted to go home.

9. He has … a beautiful voice that he should try to become a professional singer.

Exercise 3. Hoàn thành đoạn văn với cấu trúc so that và such that

Finland is (1)_______ a nice place to go on winter holidays. The winter there is (2)_______ mild and welcoming! You can do snowboarding, skating, skiing or any other winter sport, there are (3)_______ many possibilities. We found (4)_______ a lovely hotel, and it was (5)_______ a short walk to the skiing slope. Well, winter season in Finland is not (6)_______ cheap as we expected, but we had (7)_______ a great time there. It is (8)_______ tempting to come there every winter, again and again.

Exercise 04. Viết lại câu sử dụng cấu trúc so that và such that

Example: It was so lonely there. → It was such a lovely day there.

1. You have such a big and comfortable house!

→ …….

2. Her Swiss watch is so unique and expensive.

→ …….

3. She had such a busy preparing for her wedding.

→ …….

4. Your room is so untidy and not cosy.

→ …….

5. It was such an obvious decision for you.

→ …….

6. The exam was hard. I’m sure I won’t pass.

→ …….

7. It was very cold. We had to stop the game.

→ …….

8. He is terribly rich. He can afford to buy almost anything.

→ …….

9. The speech was really long. Everybody was bored.

→ …….

10. I’m having a wonderful time. I don’t want to leave.

→ …….

11. Skiing was a good experience. I decided to do it again.

→ …….

12. She’s got an excellent English accent. Everybody thinks she is British.

→ …….

13. Thailand has got beautiful temples. Millions of tourists go there every year.

→ …….

2. Đáp án cấu trúc so that và such that

Đáp án cấu trúc so that và such that exercise 1:

1. So

2.So

3. Such

4. Such

5. So

6. So

7. So

8. Such

Đáp án cấu trúc so that và such that exercise 2:

1. So

2. So

3. So

4. Such

5. Such

6. So

7. So

8. Such

9. Such

Đáp án cấu trúc so that và such that exercise 3:

Such – So – So – Such – Such – So – Such – So

Đáp án cấu trúc so that và such that exercise 4: 

1. Your house is so big and comfortable!

2. She has such a unique and expensive Swiss watch.

3. Her preparation for the wedding was so busy.

4. You have such an untidy and not cosy room.

5. This decision was so obvious to you.

6.The exam was so hard that I’m sure I won’t pass.

7. It was so cold that we had to stop the game

8. He is so rich that he can afford to buy anything

9. The speech was so long that everybody was bored

10. I’m having such a wonderful time that I don’t want to leave.

11. Skiing was such a good experience that I decided to do it again

12. She’s got such an excellent English accent that everybody thinks she is British

13. Thailand has got such beautiful temples that millions of tourists go there every year

Các bạn lưu ý cách sử dụng cấu trúc so that và such that và áp dụng ngữ pháp hệ thống kiến thức nha!

Trên đây là những bí kíp được tổng hợp từ thầy cô và chia sẻ của các bạn học viên đã và đang theo học tại WISE trong quá trình học tất nhiên sẽ có lúc các bạn chán nản và muốn bỏ cuộc nhưng xin hãy luôn nhớ kỹ rằng: “Con đường đi đến thành công không bao giờ trải đầy hoa hồng”! 

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn (những bạn đang là IELTS Beginner, người không biết gì) có lộ trình học tiếng anh IELTS rõ ràng cho mình, chinh phục IELTS 7.0 đến 9.0.

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

gif-45-mobile-newgif-45-mobile-new

HỌC PHÍ

Name

Email

Phone

Khóa học

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm những bài học và bỏ túi các bí kíp theo từng dạng đề của 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tại đây!

Ngoài ra đừng quên theo dõi các bài viết mới của WISE và follow Fanpage, Cộng đồng nâng band thần tốc, kênh Youtube của WISE ENGLISH để nhận và tư vấn được nhiều thông tin, tài liệu và phương pháp bổ ích tất tần tật nhé!