Toán lớp 2: Phương pháp giải bài toán tìm số trừ, số bị trừ, số hạng (tìm X).

TuyetNhung

Welcome to 360do.vn – Học toán, Ghép vần tiếng Việt – Toán lớp 1, Toán lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5

https://360do.vn/uploads/_360do_logo-300×100.png

Trong chương trình toán lớp 2 bước đầu làm quen với dạng toán tìm X (Số bị trừ, số trừ, số hạng). Chương trình gồm nhiều video bài giảng giúp các em hiểu và biết cách thực hiện các bài tập dạng này từ dạng căn bản đến nâng cao. Mời xem bài giảng và luyện tập các bài thực hành.

  • Tìm số hạng:

Ví dụ: 7 + x = 12, hoặc x + 8 = 11

Muốn tìm Số hạng  ta lấy Tổng  trừ đi Số hạng còn lại

Ví dụ:

x + 5 = 12. Vậy x = 12 – 5 = 7

6 + x = 9. Vậy x = 9 – 6 =3

toan2timx

  • Tìm số trừ:

Ví dụ: 15 – x = 9

Muốn tìm Số trừ  ta lấy Số bị trừ  trừ đi Hiệu số

Ví dụ:

9 – x = 5. Vậy x = 9 – 5 = 4

18 – x = 7. Vậy x = 18 – 7 = 11

  • Tìm số bị trừ:

Ví dụ: x – 7 = 15

Muốn tìm Số bị trừ  ta lấy Hiệu số cộng với Số trừ

Ví dụ:

x – 9 = 11. Vậy x = 11 + 9 = 20

x – 13 = 8. Vậy x = 13 + 8 = 21

Mời xem video bài giảng và bài thực hành tại đây:

http://360do.vn/index.php/video-bai-hoc/Tim-so-bi-tru-so-tru-so-hang/