Toán Lớp 5: Bài toán tính Vận Tốc của một vật

Congninh

Welcome to 360do.vn – Học toán, Ghép vần tiếng Việt – Toán lớp 1, Toán lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5

https://360do.vn/uploads/_360do_logo-300×100.png

Vận tốc của một vật là một khái niệm chỉ mức độ nhanh, chậm trong chuyển động của vật trên một quãng đường nào đó. Trong chương trình toán lớp 5, bài toán tính vận tốc mà các em được học là Vận Tốc Trung Bình của vật trong cả một quãng đường mà vật chuyển động. Ngoài ra, có nhiều khái niệm khác về Vận Tốc mà các em sẽ được học ở các lớp lớn hơn. Ví dụ: Vận Tốc Tức Thời, Vận Tốc Góc…

Để nói rằng, một người nào đó chạy từ điểm A đến điểm B (quãng đường AB) là “Nhanh” hay “Chậm”, ta phải tính được Vận Tốc của người đó.

vtab

Vận Tốc của một vật được tính bằng công thức:

v

Trong đó:

S là quãng đường AB mà vật phải đi.

T là thời gian vật chuyển động hết quãng đường AB

Như vậy, vận tốc của một vật có đơn vị đo là Quãng-đường/Thời-Gian. Ví dụ: Nếu quãng đường có đơn vị đo là mét, thời gian có đơn vị đo là giây thì Vận Tốc coa đơn vị đo là (m/giây); quãng đường có đơn vị đo là Km, thời gian có đơn vị đo là Giờ thì Vận Tốc có đơn vị đo là (km/giờ).

Trên cùng một quãng đường, vật nào chuyển động NHANH HƠN (tức vận tốc nhanh hơn) thì Thời Gian sẽ ít hơn; Vật nào chuyển động CHẬM hơn (tức vận tốc nhỏ hơn) thì tốn nhiều Thời Gian hơn. Do đó, các em có thể nghe được những câu như: “Vận Tốc Tỷ Lệ Nghịch Với Thời Gian”. Vận tốc càng lớn (nhanh) thì thời gian càng nhỏ. Ngược lại, vận tốc càng nhỏ (chậm) thì thời gian càng lớn.

Mời các em xem video hướng dẫn sau đây để biết cách giải các bài toán tính Vận Tốc trong chương trình toán lớp 5:

Bài viết và video được thực hiện bởi Kỹ sư Đinh Công Ninh