Tốc Độ Dài Là Gì – Tính Tốc Độ Dài Và Tốc Độ Góc Của Một Điểm – Thienmaonline

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạotròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.

Đang xem: Tốc độ dài là gì

*

II. TỐCĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ GÓC

1. Tốcđộ dài

Công thức tính tốc độ dài (độ lớn tức thờitrong chuyển động tròn đều):

$v = frac{{Delta s}}{{Delta t}}$

Trong chuyển động tròn đều, tốc độ dài của vậtkhông đổi.

2. Vectơvận tốc trong chuyển động tròn đều

*

Với điều kiện cung tròn có độ dài rất nhỏ,có thể coi như một đoạn thẳng, người ta dùng một vectơ $Delta overrightarrows $ vừa để chỉ quãng đường đi được vừa để chỉ hướng chuyển động. $Deltaoverrightarrow s $ gọi là vectơ độ dời.

$overrightarrow v = frac{{Delta overrightarrow s }}{{Deltat}}$

Vì $Deltaoverrightarrow s $ trùng với một đoạncung tròn tại $M$ nên nó nằm dọc theo tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo tại $M$.$overrightarrow v $ cùng hướng với $Deltaoverrightarrow s $ nên nó cũng nằm theotiếp tuyến tại $M.$

Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đềuluôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

3. Tốcđộ góc. Chu kì. Tần số

a) Định nghĩa

Tốc độ góc của chuyển động tròn là đại lượngđo bằng góc mà bán kính $OM$ quét được trong một đơn vị thời gian. Tốc độ góc củachuyển động tròn đều là đại lượng không đổi.

$omega= frac{{Delta alpha }}{{Delta t}}$

b) Đơn vị đo tốcđộ góc

Nếu ${Delta alpha }$: đo bằngrađian; ${Delta t}$: đo bằng giây thì đơn vị của $omega $ là rad/s.

Xem thêm: Make Up Là Gì – Nghĩa Của Từ Make

c) Chu kì

Chu kì $T$ của chuyển động tròn đềulà thời gian để vật đi được trong một vòng.

Công thức:

$T = frac{{2pi }}{omega }$

Đơn vị của $T$ là giây (s).

d) Tần số

Tần số $f$ của chuyển động tròn đềulà số vòng mà vật đi được trong 1 giây.

$f = frac{1}{T}$

Đơn vị của $f$ là vòng/s.

Xem thêm: Unicef Là Gì – Unicef Viet Nam

e) Công thức liên hệ giữa tốc độ dàivà tốc độ góc

$v = romega $

III.GIA TỐC HƯỚNG TÂM

1. Hướng của vectơ gia tốc trong chuyển độngtròn đều

Trong chuyển động tròn đều, vân tốc tuy có độlớn không đổi, nhưng hướng luôn thay đổi, nên chuyển động này có gia tốc. Gia tốctrong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướngtâm.