Tốc độ góc dọc là gì

Bài viết Tốc Độ Dài Là Gì Tính Tốc Độ Dài Và Tốc Độ Góc Của Một Điểm thuộc chủ đề về Giải Đáp đang được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HappyMobile.vn tìm hiểu Tốc Độ Dài Là Gì Tính Tốc Độ Dài Và Tốc Độ Góc Của Một Điểm trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài : Tốc Độ Dài Là Gì Tính Tốc Độ Dài Và Tốc Độ Góc Của Một Điểm

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạotròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.

Tốc độ góc dọc là gì

Tốc Độ Dài Là Gì

Tốc độ góc dọc là gì

I. TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ GÓC

1. Tốc độ dài là gì?

Tốc độ dài kí hiệu là gì? Công thức tính tốc độ dài (độ lớn tức thờitrong chuyển động tròn đều):

$v = fracDelta sDelta t$

Trong chuyển động tròn đều, tốc độ dài của vật không đổi.

2. Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều

Với điều kiện cung tròn có độ dài rất nhỏ,khả năng coi như một đoạn thẳng, người ta dùng một vectơ $Delta overrightarrows $ vừa để chỉ quãng đường đi được vừa để chỉ hướng chuyển động. $Deltaoverrightarrow s $ gọi là vectơ độ dời.

$overrightarrow v = fracDelta overrightarrow s Deltat$

Vì $Deltaoverrightarrow s $ trùng với một đoạncung tròn tại $M$ nên nó nằm dọc theo tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo tại $M$.$overrightarrow v $ cùng hướng với $Deltaoverrightarrow s $ nên nó cũng nằm theotiếp tuyến tại $M.$

Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đềuluôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

Xem thêm:Thời gian phản hồi của màn hình là gì?

3. Tốc độ góc. Chu kì. Tần số

a) Định nghĩa

Tốc độ góc của chuyển động tròn là đại lượngđo bằng góc mà bán kính $OM$ quét được trong một đơn vị thời gian. Tốc độ góc củachuyển động tròn đều là đại lượng không đổi.

$omega= fracDelta alpha Delta t$

b) Đơn vị đo tốc độ góc

Nếu $Delta alpha $: đo bằngrađian; $Delta t$: đo bằng giây thì đơn vị của $omega $ là rad/s.

c) Chu kì

Chu kì $T$ của chuyển động tròn đềulà thời gian để vật đi được trong một vòng.

Công thức:

$T = frac2pi omega $

Đơn vị của $T$ là giây (s).

d) Tần số

Tần số $f$ của chuyển động tròn đềulà số vòng mà vật đi được trong 1 giây.

$f = frac1T$

Đơn vị của $f$ là vòng/s.

Xem thêm: Unicef Là Gì Unicef Viet Nam

e) Công thức LH giữa tốc độ dàivà tốc độ góc

$v = romega $

II. Chuyển động tròn

1. Chuyển động tròn là gì?

Định nghĩa:Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn.

2. Vận tốc trung bình trong chuyển động tròn

Định nghĩa:Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn

Tốc độ trung bình = (Độ dài cung tròn mà vật đi được)/(Thời gian chuyển động)

Xem thêm:Đường trung trực là gì?

3. Chuyển động tròn đều

Định nghĩa:Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.
Tốc độ góc dọc là gì

III. Tốc độ góc và Tốc độ dài trong chuyển động tròn

1. Tốc độ dài trong chuyển động tròn

Công thức tính tốc độ dài (độ lớn tức thời trong chuyển động tròn đều):

Tốc độ góc dọc là gì

Trong chuyển động tròn đều, tốc độ dài của vật không đổi.

2. Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều

Tốc độ góc dọc là gìTốc độ góc dọc là gìTốc độ góc dọc là gì

Tốc độ góc dọc là gì

Tốc độ góc dọc là gìTốc độ góc dọc là gìTốc độ góc dọc là gì

Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

Xem thêm:Behance là gì?

3. Công thức tính Tốc độ góc, chu kỳ, tần số trong chuyển động tròn đều

a) Tốc độ góc là gì?

Định nghĩa:Tốc độ góc của chuyển động tròn là đại lượng đo bằng góc mà bán kínhOM quét được trong một đơn vị thời gian. Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là đại lượng không đổi.

Bài Viết Đọc Nhiều

Sửa Lỗi Bootmgr Is Compressed, Lỗi Bootmgr Is Compressed

Công thức:

Tốc độ góc dọc là gì

b) Đơn vị đo tốc độ góc

NếuΔα: đo bằng rađian;Δt:đo bằng giây thì đơn vị củaω là rad/s.

c) Chu kì của chuyển động tròn đều

Chu kìTcủa chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng.

Công thức liên hệ giữa Tốc độ góc ω và chu kỳ T:

Tốc độ góc dọc là gì

Đơn vị của chu kỳ Tlà giây (s).

d) Tần số của chuyển động tròn đều

Tần sốfcủa chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây.

Công thức liên hệ giữa chu kỳ T và tần số f:

Tốc độ góc dọc là gì

Đơn vị củaflà vòng/s hoặc héc (Hz).

e) Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc

Công thức:Tốc độ góc dọc là gì

Tốc độ góc dọc là gì

IV. Gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều

1.Hướng của vectơ gia tốc trong chuyển động tròn đều

Trong chuyển động tròn đều, vân tốc tuy có độ lớn không đổi, nhưng hướng luôn thay đổi, nên chuyển động này có gia tốc. Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm.

Xem thêm:Microsoft DirectX là gì?

2. Độ lớn của gia tốc hướng tâm

Công thức tính gia tốc hướng tâm:Tốc độ góc dọc là gì

V. Bài tập vận dụng v, ω, T, f trong chuyển động tròn đều.

Như vậy để vận dụng nội dung lý thuyết của chuyển động tròn đều để tính các chỉ số: Vận tốc góc, vận tốc dài, chu kỳ, tần số chúng ta cần ghi nhớ những ý chính sau:

Chuyển động tròn đều là chuyển đọng có các đặc điểm:

Quỹ đạo là một đường tròn

Tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.

Vectơ vận tốc của vật chuyển động tròn đều có:

Phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo

Độ lớn (vận tốc dài):Tốc độ góc dọc là gì

Tốc độ góc:Tốc độ góc dọc là gìTốc độ góc dọc là gìTốc độ góc dọc là gì

Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc: v = rω

Chu kỳ của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được 1 vòng. Công thức liên hệ giữa chu kỳ và tốc độ góc là:Tốc độ góc dọc là gì

Tần só của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây. Đơn vị tần số là vòng/s hoặc héc (Hz). Công thức liên hệ giữa chu kỳ và tần số là:Tốc độ góc dọc là gì

Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm quỹ đạo và có độ lớn là:Tốc độ góc dọc là gì

* Bài 8 trang 34 SGK Vật Lý 10:Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

Bài Viết Đọc Nhiều

Tải Game Bắn Khủng Long, Tải Game Bắn Trứng Khủng Long Miễn Phí

A. Chuyển động của một con lắc đồng hồ.

B. Chuyển động của một mắt xích xe đạp.

C. Chuyển động của cái đầu van xe đạp đối với người ngồi trên xe, xe chạy đều.

D. Chuyển động của cái đầu van xe đạp đối với mặt đường, xe chạy đều.

° Lời giải bài 8 trang 34 SGK Vật Lý 10:

Chọn đáp án: C.Chuyển động của cái đầu van xe đạp đối với người ngồi trên xe, xe chạy đều.

* Bài 9 trang 34 SGK Vật Lý 10:Câu nào đúng?

A. Tốc độ dài của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào bán kính qũy đạo.

B. Tốc độ góc của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào bán kính qũy đạo.

C. Với v và ω cho trước, gia tốc hướng tâm phụ thuộc vào bán kính qũy đạo.

D. Cả ba đại lượng trên không phụ thuộc vào bán kính qũy đạo.

° Lời giải bài 9 trang 34 SGK Vật Lý 10:

Chọn đáp án: C.Với v và ω cho trước, gia tốc hướng tâm phụ thuộc vào bán kính qũy đạo.

Vì ta có:

Tốc độ góc dọc là gì

* Bài10 trang 34 SGK Vật Lý 10:Chỉ ra câu sai. Chuyển động tròn đều có đặc điểm sau:

A. Quỹ đạo là đường tròn.

B. Vectơ vận tốc không đổi.

C. Tốc độ góc không đổi.

D. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm.

° Lời giải bài10 trang 34 SGK Vật Lý 10:

Chọn đáp án: B.Vectơ vận tốc không đổi.

Vectơ vận tốctrong chuyển động tròn đều cóđộ lớn không đổinhưng cóhướng luôn thay đổi, do đó vectơ vận tốc thay đổi.

* Bài11 trang 34 SGK Vật Lý 10:Một quạt máy quay với tần số 400 vòng/ phút. Cách quạt dài 0,8m. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm ở đầu cánh quạt.

° Lời giải bài11 trang 34 SGK Vật Lý 10:

Ta có: f = 400 (vòng/phút) = 400/60 = 20/3 (vòng/s).

Tốc độ góc của một điểm bất kì ở đầu cánh quạt là:

Tốc độ góc dọc là gì

Tốc độ dài của điểm trên đầu cánh quạt là: V = R.ω = 0,8.41,867 = 33,493 (m/s).

* Bài12 trang 34 SGK Vật Lý 10:Bánh xe đạp có đường kính 0,66 m. Xe đạp chuyển động thẳng đều với vận tốc 12 km/h. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm trên vành bánh đối với người ngồi trên xe.

° Lời giải bài12 trang 34 SGK Vật Lý 10:

Ta có bán kinh của xe đạp là: R=d/2 = 0,66/2 = 0,33(m).

Khi xe đạp chuyển động thẳng đều, một điểm M trên vành bánh xe đối với người quan sát ngồi trên xe chỉ chuyển động tròn đều, còn đối với mặt đất, điểm M còn tham gia chuyển động tịnh tiến khi đó tốc độ dài của M bằng tốc độ dài của xe: v = 12 km/h = 12000(m)/3600(s) = 10/3 (m/s).

Tốc độ góc của một điểm trên vành bánh đối với người ngồi trên xe là:

Tốc độ góc dọc là gì

* Bài13 trang 34 SGK Vật Lý 10:Một đồng hồ treo tường có kim phút dài 10 cm và kim giờ dài 8 cm. Cho rằng các kim quay đều. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của điểm đầu hai kim.

° Lời giải bài13 trang 34 SGK Vật Lý 10:

Ta thấy, khi kim phút quay 1 vòng được 1h Chu kì quay tròn của điểm đầu kim phút là: Tp= 1h = 3600 s

Kim giờ quay 1 vòng hết 12 h Chu kì quay tròn của điểm đầu kim giờ là: Tg= 12h = 43200 s.

Áp dụng công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc:

Tốc độ góc dọc là gì

Như vậy:

Tốc độ dài của kim phút là:

Tốc độ góc dọc là gì

Tốc độ góc của kim phút là:

Tốc độ góc dọc là gì

Tốc độ dài của kim giờ: Ta có, bán kính R=8cm=0,08m, kim giờ quay 1 vòng hết 12 nên chu kỳ quay của kim giờ là Tg= 12h = 43200(s), nên:

Tốc độ góc dọc là gì

Tốc độ góc dọc là gì

* Bài14 trang 34 SGK Vật Lý 10:Mộtđiểm nằm trên vành ngoài của một lốp xe máy cách trục của xe 30 cm. Xe chuyển động thẳng đều. Hỏi bánh xe phải quay bao nhiêu vòng thì số chỉ trên đồng hồ tốc độ của xe sẽ nhảy một số ứng với 1 km.

Bài Viết Đọc Nhiều

The Matrix One Mỹ Đình – Chung Cư The Matrix One Mễ Trì

° Lời giải bài14 trang 34 SGK Vật Lý 10:

Ta có, R = 30(cm) = 0,3(m).

Khi bánh xe quay được một vòng thì xe đi được quãng đường bằng chu vi của bánh xe. Quãng đường mà một vòng đi được là chu vi của vòng tròn:

s = C = 2πR = 2. 3,14. 0,3 = 1,884(m).

Vậy để đi được 1km = 1000m thì bánh xe phải quay số vòng là:

Tốc độ góc dọc là gì

(vòng).

* Bài15trang 34 SGK Vật Lý 10:Một chiếc tàu thủy neo tại một điểm trên đường xích đạo. Hãy tính tốc độ góc và tốc độ dài của tàu đối với trục quay của Trái Đất . Biết bán kính của Trái Đất là 6400 km.

° Lời giải bài15 trang 34 SGK Vật Lý 10:

Bán kính của Trái Đất là: R = 6400km = 6,4.10-6(m).

Trái đất quay một vòng quanh trục hết 24h Chu kì quay của 1 điểm nằm trên đường xích đạo quanh trục Trái Đất là: T = 24h = 24.3600 = 86400 (s).

Tốc độ góc của tàu đối với trục quay của Trái Đất là:

Tốc độ góc dọc là gì

Tốc độ dài của tàu đối với trục quay của Trái Đất là:

V = ω.R = 7,269.10-5. 6,4.106= 465 (m/s).

Hy vọng với bài viết chi tiết vềChuyển động tròn đều, Công thức tính Tốc độ góc, Tốc độ dài và Gia tốc hướng tâm và bài tập vận dụngở trên hữu ích cho các em. Mọi góp ý và thắc mắc các em vui lòng để lại bình luận dưới bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập tốt.