Tội cho vay lãi nặng theo quy định của BLHS năm 1999 sửa đổi năm 2009

Tội cho vay lãi nặng theo quy định của BLHS năm 1999 sửa đổi năm 2009

quangcao post1 2

Tội cho vay lãi nặng theo lao lý tại điều 163 của BLHS năm 1999 sửa đổi năm 2009 mức lãi suất vay cao hơn mức lãi suất vay cao nhất mà pháp lý …

TỘI CHO VAY LÃI NẶNG

 Nghi vấn của bạn:

Quy định của pháp luật hình sự về tội cho vay lãi nặng

Câu trả lời:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc  đề nghị tư vấn luật tới Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan niệm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ trợ năm 2009

Nội dung tư vấn

Tội cho vay lãi nặng được lao lý là tội phạm trong BLHS. Theo diều 8 BLHS, tội phạm là :
“ 1. Tội phạm là hành vi nguy nan cho xã hội được pháp luật trong Bộ luật hình sự, do người với năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự thực thi một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chính sách chính trị, chế kinh độ tế, nền văn hoá, quốc phòng, bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, xâm phạm tính mệnh con người, sức khỏe thể chất, danh dự, phẩm giá, tự do, gia tài, những quyền, quyền lợi hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những nghành nghề nhà cung cấp khác của trật tự pháp lý xã hội chủ nghĩa. ”
Điều 163. Tội cho vay lãi nặng

  1. Người nào cho vay với mức lãi suất vay cao hơn mức lãi suất vay cao nhất mà pháp lý lao lý từ mười lần trở lên với đặc thù chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần tới mười lần số tiền lãi hoặc phạt tái tạo ko giam giữ tới một năm .
  2. Phạm tội thu lợi bất chính to thì bị phạt tù từ sáu tháng tới ba năm .
  3. Người phạm tội còn hoàn toàn với thể bị phạt tiền từ một lần tới năm lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ một năm tới năm năm

Cấu thành tội này lúc với đủ những tín hiệu sau :

Chủ thể của tội cho vay lãi nặng

  • Là người với đủ năng lượng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

Khách thể của tội cho vay lãi nặng

  • Xâm phạm những pháp luật của nhà nước về hoạt động tiêu khiển tín dụng trả tiền gây thiệt hại tới quyền lợi của người đi vay

Mặt khách quan của tội cho vay lãi nặng

  • Hành vi : lấy lãi suất vay quá cao so với mức pháp luật của nhà nước ( cao hơn ức lãi suất vay cao nhất mà nhà nước pháp luật từ 10 lần trở lên ) với đặc thù bóc lột tức với đặc thù liên tục, làm nguồn sống

Tội cho vay lãi nặng theo quy định của BLHS năm 1999 sửa đổi năm 2009

Mặt chủ quan của tội cho vay lãi nặng

Hình phạt của tội cho vay lãi nặng

  • Khung 1 : bị phạt tiền từ một lần tới mười lần số tiền lãi hoặc phạt tái tạo ko giam giữ tới một năm
  • Khung 2 : bị phạt tù từ sáu tháng tới ba năm
  • Hình phạt bổ trợ : hoàn toàn với thể bị phạt tiền từ một lần tới năm lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ một năm tới năm năm

         Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự miễn phí 24/7 : 19006500 để gặp trực tiếp trạng sư tư vấn và  để  yêu cầu  phân phối nhà cung cấp. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: manhongit.dhp@gmail.com. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên nhiều năm kinh nghiệm hơn.

Xin thật tâm cảm ơn sự sát cánh của mọi người .
Trân trọng. / .

Liên kết ngoài tham khảo:

vote

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính