Tội cho vay nặng lãi (BLHS 1999) và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (BLHS 2015)

Một số nội dung cơ bản về Tội cho vay nặng lãi (BLHS 1999) và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (BLHS 2015)

Tội cho vay nặng lãi (Điều 163 bộ luật hình sự 1999)

Khái niệm: Hành vi cho vay nặng lãi là hành vi lợi dụng sự  khó khăn về vốn hoặc vì bất kỳ lý do gì để cho người khác vay tiền với mức lãi xuất cao hơn mức lãi xuất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên mang tính chuyên bóc lột.

Cho tới nay phần nhiều rất ít mang trường hợp nào cho vay nặng lãi bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự vì những lao lý của điều luật ko rõ ràng, rất khó chứng tỏ tín hiệu “ mức lãi xuất cao hơn mức lãi xuất cao nhất mà pháp lý pháp luật từ mười lần trở lên và mang tính chuyên bóc lột ”. Việc lao lý như vạy rất khó cho việc định tội vì chứng tỏ “ mức lãi xuất cao hơn mức lãi xuất cao nhất mà pháp luạt lao lý từ mười lần trở lên ” là rất khó chứng tỏ, còn chứng tỏ tín hiệu “ và mang tính chuyên bóc lột ” thì lại càng khó khăn vất vả hơn. Hiện đang mang quan niệm cần bỏ tín hiệu “ và mang tính chuyên bóc lột ” ở cấu thành tội này thì mới hoàn toàn mang thể truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự so với hành vi cho vay nặng lãi được, mang tương tự mới ngăn ngừa được thực trạng “ tín dụng trả tiền đen lúc bấy giờ ” .

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (Điều 201 Bộ luật hình sự 2015)

So với Điều 163 BLHS năm 1999, tội này mang những sửa đổi cơ bản như sau:

  • Cho vay lãi nặng là mức lãi suất gấp 5 lần lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự (thay vì 10 lần như BLHS 1999); bỏ tình tiết “mang tính chất chuyên bóc lột”, bổ sung những tình tiết “thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng tới dưới 100 triệu đồng hoặc đã bị xử lý hành chính, bị kết án, chưa xóa án tích mà còn vi phạm”. Bộ luật cũng đã lượng hóa số tiền thu lợi bất chính to là thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên.
  • Cấu thành cơ bản của tội này nặng hơn so với BLHS năm 1999;
  • Cụ thể hóa mức tiền phạt với tính cách là hình phạt chính.

Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất vay gấp 05 lần mức lãi suất vay cao nhất lao lý trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng tới dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị phán quyết về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 200.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo ko giam giữ tới 03 năm .
2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng tới 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 03 năm .

3. Người phạm tội còn mang thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm thuê việc nhất định từ 01 năm tới 05 năm.

Lưu ý: Kể từ ngày 01/01/2017, cần nghiên cứu kỹ những quy định tại Điều 468, Điều 688 BLDS 2015 và những văn bản mang liên quan để khắc phục.

Điều 468. Lãi suất (Bộ luật dân sự năm 2015)

1. Lãi suất vay do những bên thỏa thuận hợp tác .

Trường hợp những bên mang thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận ko được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác mang liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp sắp nhất.

Trường hợp lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác vượt quá lãi suất vay số lượng giới hạn được pháp luật tại khoản này thì mức lãi suất vay vượt quá ko mang hiệu lực thực thi hiện hành .
2. Trường hợp những bên mang thỏa thuận hợp tác về việc trả lãi, nhưng ko xác lập rõ lãi suất vay và mang tranh chấp về lãi suất vay thì lãi suất vay được xác lập bằng 50 % mức lãi suất vay số lượng giới hạn lao lý tại khoản 1 Điều này tại thời kì trả nợ .

Liên hệ Trạng sư

Tư vấn luật về hình sự là một trong những ngành nghề mà chúng tôi tổ chức sản xuất nhà sản xuất pháp lý chuyên sâu. Ngành nghề này do nhóm Luật Sư giỏi về pháp luật hình sự phụ trách tư vấn và tham gia tranh tụng, bào chữa, bảo vệ quyền lợi. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, Văn phòng trạng sư Quang đãng Thái cam kết sẽ tư vấn và thực hiện việc bào chữa, bảo vệ tốt nhất quyền lợi ích hợp pháp cho quý khách.
Trạng sư hình sự: 0903930246 – 0902640246

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính