Tội phạm – Wikipedia tiếng Việt

Tội phạm là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội và chịu những hình phạt theo quy định của bộ luật hình sự.

Bộ luật hình sự năm 1999 [ 1 ] lao lý : Tội phạm là hành vi nguy ngập cho xã hội được lao lý trong Bộ luật hình sự, do người sở hữu năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự thực thi một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chính sách chính trị, chế kinh độ tế, nền văn hoá, quốc phòng, bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, xâm phạm tính mệnh con người, sức khỏe thể chất, danh dự, phẩm giá, tự do, gia tài, những quyền, quyền lợi hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những nghành nghề nhà sản xuất khác của trật tự pháp lý xã hội chủ nghĩa .

Đặc điểm của tội phạm[sửa|sửa mã nguồn]

Tính nguy hại cho xã hội ( khác với Tính trái với luật hình sự của Bộ luật Hình sự Nước Ta Cùng Hòa năm 1972 )

Tính sở hữu lỗi (lỗi cố ý hoặc vô ý).

Do chủ thể sở hữu năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện (về độ tuổi, năng lực nhận thức…).

Phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đó (chịu hình phạt tù…).

Tại Nước Ta một hành vi được xem là tội phạm lúc nó sở hữu rất đầy đủ những yếu tố sau : hành vi đó phải được lao lý ( hoàn toàn sở hữu thể miêu tả hành vi ) trong bộ luật hình sự năm 1999, người thực hiện hành vi phạm tội phải là người sở hữu năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, hành vi đó xâm phạm tới khách thể được pháp lý bảo vệ, lỗi của người thực hiện hành vi phạm tội hoàn toàn sở hữu thể là lỗi cố ý ( cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp ) hoặc vô ý ( vô ý do cẩu thả hoặc vô ý do quá tự tín ). – Tính nguy ngập cho xã hội : đây là đặc thù cơ bản nhất, quan yếu nhất .

Phân loại tội phạm[sửa|sửa mã nguồn]

Căn cứ vào đặc thù, mức độ nguy hại cho xã hội của hành vi phạm tội, pháp lý hình sự Nước Ta chia tội phạm thành bốn loại. Tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc trưng quan yếu nghiêm trọng .

Ở những vương quốc khác[sửa|sửa mã nguồn]

Hầu hết pháp luật của những vương quốc đều lao lý những hành vi được xem là tội phạm trong luật hình sự của nước mình .

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì