Tìm hiểu về đặc điểm của tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam hiện nay – Ban Nội Chính Trung ương

Nhà băng là phương tiện quan yếu nhất giúp Chính phủ điều hành nền kinh tế, là kênh huy động vốn to nhất cho những dự án, là trung tâm tính sổ và thực thi chính sách tiền tệ, nơi tập trung khối lượng to tiền, ngoại tệ, những hồ sơ sở hữu giá và những tài sản quý vàng, bạc… Do đó, những loại tội phạm luôn xác định đây là mục tiêu để thực hiện những hoạt động phạm tội nhằm cướp đoạt tài sản.

Các loại tội phạm coi ngân hàng là mục tiêu để thực hiện các hoạt động phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản Những loại tội phạm coi nhà băng là mục tiêu để thực hiện những hoạt động phạm tội nhằm cướp đoạt tài sản

Việt Nam là quốc gia sở hữu nền kinh tế chuyển đổi và đang ở thời đoạn đầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, hoạt động nhà băng đang bị chi phối rất to của những yếu tố bên ngoài. Điều này làm cho hoạt động nhà băng đang trở thành ngày càng phức tạp và rất dễ bị tác động theo chiều hướng tiêu cực nếu thiếu sự quản lý thận trọng và những chính sách chậm được đổi mới. Lúc những điều kiện cấp thiết cho hoạt động nhà băng ko vững chắc, hoạt động của hệ thống nhà băng rơi vào tình trạng mất ổn định, sở hữu thể dẫn tới vỡ vạc mang tính hệ thống, đe doạ nghiêm trọng tới an ninh quốc gia và sự phát triển kinh tế – xã hội tổ quốc. Một trong những biểu hiện dấu hiệu rõ ràng nhất cho lập luận trên đây là tình trạng vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực nhà băng thời kì qua gia tăng mạnh mẽ với nhiều hình thức vi phạm và phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, phức tạp.

Pháp luật hình sự nước ta quy định: Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, sở hữu lỗi, phải chịu hình phạt và được quy định trong Bộ luật hình sự của nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Học viện Tư pháp, Giáo trình Luật hình sự Việt Nam, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội 2011).

Về thuật ngữ lĩnh vực nhà băng, Đại tự điển tiếng Việt khái niệm lĩnh vực là phạm vi hoạt động hay xem xét nào đó, phân biệt với những phạm vi hoạt động hoặc xem xét khác (Đại tự điển tiếng Việt, Nguyễn Như Ý (Chủ biên), NXb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, năm 2008, trang 933). Điều 4, Luật những tổ chức tín dụng năm 2010 khái niệm “nhà băng là loại hình tổ chức tín dụng sở hữu thể được thực hiện tất cả những hoạt động nhà băng theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, những loại hình nhà băng bao gồm nhà băng thương nghiệp, nhà băng chính sách, nhà băng hợp tác xã”. Như vậy sở hữu thể hiểu lĩnh vực nhà băng gồm sự tồn tại của chính hệ thống nhà băng (Nhà băng quốc gia, những nhà băng thương nghiệp và nhà băng chính sách xã hội) và những hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ nhà băng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng những dịch vụ tính sổ theo quy định của pháp luật. Nói cách khác, lĩnh vực nhà băng là khái niệm tương đối sở hữu nội hàm chỉ sự tồn tại của những nhà băng và hoạt động của những nhà băng đó theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trụ sở Nhà băng Quốc gia Việt Nam

Tới đây sở hữu thể hiểu tội phạm trong lĩnh vực nhà băng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người sở hữu năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại tới những quan hệ xã hội trong lĩnh vực nhà băng được pháp luật bảo vệ, quy định trong bộ luật hình sự hiện hành của nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) chưa sở hữu một chương riêng quy định về những tội phạm trong lĩnh vực nhà băng. Trên thực tế cũng ko thể quy định riêng những tội phạm trong lĩnh vực nhà băng thành một chương trong Bộ luật Hình sự được.

Qua nghiên cứu những vụ án xảy ra trong lĩnh vực nhà băng thời kì qua cho thấy những hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) chủ yếu ở những chương:

– Chương XIV, những tội xâm phạm sở hữu;

– Chương XVI, những tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế;

– Chương XX, những tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính;

– Chương XXI, những tội phạm về chức vụ (gồm mục A, những tội phạm về tham nhũng; mục B, những tội phạm khác về chức vụ).

Bộ luật hình sự Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 2009 Bộ luật hình sự Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 2009

Đặc điểm tội phạm trong lĩnh vực nhà băng

(1) Những hành vi phạm tội trong lĩnh vực nhà băng phổ biến, cấu thành nhiều tội phạm cụ thể khác nhau được quy định trong Bộ luật hình sự của Quốc gia Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiêu biểu là những nhóm hành vi sau đây:

– Những tội phạm về tham nhũng trong lĩnh vực nhà băng diễn ra phổ thông trong thời kì qua, gây tác hại nghiêm trọng tới hoạt động của nhà băng.

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (khoản 2, Điều 1) ghi rõ: "Tham nhũng là hành vi của người sở hữu chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi” (Điều 1 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005). Những hành vi tham nhũng theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 của Việt Nam bao gồm:

1. Tham ô tài sản.

2. Nhận hối lộ.

3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn cướp đoạt tài sản.

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong lúc thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

5. Lạm quyền trong lúc thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây tương tác với người khác để trục lợi.

7. Mạo trong công việc vì vụ lợi.

8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người sở hữu chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Quốc gia vì vụ lợi.

10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi.

11. Ko thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người sở hữu hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi, cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, khảo sát, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Những hành vi tham nhũng bị coi là tội phạm lúc sở hữu đủ những yếu tố cấu thành tội phạm tham nhũng được quy định tại Mục A, chương XXI, Bộ luật hình sự của nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999. Cụ thể là:

Khách thể của tội phạm: Xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Quốc gia, của tổ chức chính trị, xã hội hay của đơn vị kinh tế, tài chính… Những tội phạm về tham nhũng xâm phạm quan hệ sở sữu của Quốc gia, của những tổ chức, một số tội phạm còn xâm phạm quyền và tiện lợi hợp pháp của tổ chức, công dân.

Chủ thể của tội phạm tham nhũng là người sở hữu chức vụ, quyền hạn nhất định. Người sở hữu chức vụ ở đây sở hữu thể là người do bổ nhiệm, do dân cử hoặc là do hợp đồng hoặc một hình thức khác sở hữu hưởng lương hoặc ko hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và sở hữu quyền hạn nhất định trong lúc thực hiện công vụ đó. Những người khác sở hữu thể là chủ thể của tội phạm tham nhũng trong trường hợp tòng phạm.

Mặt chủ quan của tội phạm tham nhũng: Lỗi cố ý trực tiếp, động cơ vụ lợi là dấu hiệu buộc phải trong cấu thành của tội phạm tham nhũng.

Lỗi cố ý trực tiếp, động cơ vụ lợi là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành của tội phạm tham nhũng Lỗi cố ý trực tiếp, động cơ vụ lợi là dấu hiệu buộc phải trong cấu thành của tội phạm tham nhũng

Mặt khác khách quan của tội phạm tham nhũng: Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 quy định 07 tội phạm tham nhũng gồm: Tội tham ô tài sản (Điều 278); Tội nhận hối lộ (Điều 279); Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn cướp đoạt tài sản (Điều 280); Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong lúc thi hành công vụ (Điều 281); Tội lạm quyền trong lúc thi hành công vụ (Điều 282); Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây tương tác đối với người khác để trục lợi (Điều 2830); Tội mạo trong công việc (Điều 284).

Thực tiễn đấu trong phòng, chống tội phạm thời kì qua cho thấy tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực nhà băng đã xảy ra với hồ hết những loại hành vi cấu thành những tội phạm trên.

– Tội phạm rửa tiền qua hệ thống nhà băng. Chủ thể thực hiện tội phạm này chủ yếu là những đối tượng người nước ngoài sử dụng tiền, tài sản sở hữu được thông qua hoạt động phạm tội để tậu bán bất động sản, chứng khoán… nhằm hợp pháp hóa tiền, sau đó thông qua hệ thống nhà băng của Việt Nam chuyển tiền về những tài khoản của chúng tại nước ngoài. Tuy nhiên, đây là loại tội phạm sở hữu độ ẩn cao.

Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội rửa tiền. Điều a, khoản 1, Điều 251 ghi: “1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ một năm tới năm năm:

“a. Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao tế tài chính, nhà băng hoặc giao tế khác liên quan tới tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà sở hữu nhằm che giấu nguồn gốc phi pháp của tiền, tài sản đó”.

Liên quan tới phòng, chống loại hành vi phạm tội này, ngày 18-6-2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ ba đã thông qua Luật phòng, chống rửa tiền. Luật sở hữu hiệu lực từ ngày 0967849934

Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ ba đã thông qua Luật phòng, chống rửa tiền Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ ba đã thông qua Luật phòng, chống rửa tiền

Tội phạm xâm phạm sở hữu. Những hành vi phạm tội như cướp tài sản, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản thuộc cấu thành những tội phạm xâm phạm sở hữu mà tài sản bị xâm phạm thuộc sở hữu của nhà băng. Tiêu biểu của nhóm hành vi này trong thời kì mới đây là trộm cắp tài sản ở những cây ATM.

– Tội phạm sử dụng (lợi dụng) khoa học cao nhằm cướp đoạt tài sản qua hệ thống nhà băng với thủ đoạn sử dụng khoa học khoa học, thông qua mạng Web xâm nhập vào những tài khoản trong nhà băng… để cướp đoạt tiền trong tài khoản.

Tội phạm làm giả thẻ nhà băng để rút tiền qua hệ thống nhà băng. Đối tượng phạm tội thường tậu thẻ nhựa trắng và máy ghi thẻ thông qua mạng, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn đánh cắp thông tin thẻ và mật mã giao tế (MMGD) của chủ thẻ, làm thẻ giả và rút tiền.

Tội phạm giả tài liệu, hồ sơ để cướp đoạt tài sản của nhà băng mà hành vi phổ thông là những đối tượng ký những hợp đồng tiền gửi mạo, hợp thức hoá đầu tư tài chính của tổ chức qua việc chuyển tiền vào tài khoản trung gian của chính tổ chức mình đại diện; tạo dựng hồ sơ dự án; mạo hợp đồng tậu bán hàng hoá; mạo giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở… để thế chấp vay nhà băng, cướp đoạt tài sản. Tiêu biểu là thời kì mới đây đã sở hữu nhiều vụ những đối tượng làm giả sổ đỏ, sau đó đem thế chấp nhà băng, mỗi vụ cướp đoạt số tiền lên tới con số tỷ đồng, sở hữu những vụ, số tiền những đối tượng cướp đoạt lên tới con số hàng trăm tỷ đồng.

(2) Chủ thể thực hiện hành vi phạm tội trong lĩnh vực nhà băng gồm 02 nhóm đối tượng (trong và ngoài ngành nhà băng), trong đó nhóm đối tượng là cán bộ nhà băng sở hữu vai trò mấu chốt thực hiện hành vi phạm tội.

– Nhóm đối tượng là cán bộ nhà băng thường thực hiện tội phạm với những hành vi phổ thông là:

+ Lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi tham nhũng. Thủ đoạn phạm tội này tương đối phổ thông trong hồ hết những vụ án đã xảy ra trong thời kì qua, một số cán bộ nhà băng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện hành vi phạm tội vì động cơ vụ lợi và sở hữu sự tính toán, che giấu tinh vi lúc thực hiện.

+ Lợi dụng vị trí công việc, uy tín của tổ chức nhà băng để thực hiện hành vi lường đảo nhằm cướp đoạt tiền tài những nhà băng, tổ chức và cá nhân. Cán bộ nhà băng lợi dụng vị trí công việc, uy tín của nhà băng để thực hiện hành vi lường đảo nhằm rút tiền tài nhà băng hoặc cướp đoạt tiền tài những tổ chức, cá nhân, thông qua những giải pháp nghiệp vụ như: huy động vốn cho nhà băng (thỏa thuận trả lãi suất cao hơn quy định Quốc gia cho phép), sau đó ko đưa vào nhà băng mà cướp đoạt luôn tiền, tài sản của những cá nhân, tổ chức; Cán bộ nhà băng sử dụng những giải pháp nghiệp vụ nhằm sửa chữa, tẩy xóa nâng giá trị tiền lên nhiều lần trong những chứng chỉ tiền gửi của những nhà băng phát hành, rồi đem thế chấp tại chính nhà băng mình đang công việc.

+ Cán bộ nhà băng bị thu hút, tậu chuộc, tiếp tay cho tội phạm. Những người ngoài ngành nhà băng chỉ thực hiện được tội phạm lúc thu hút, tậu chuộc được cán bộ nhà băng, chủ yếu là cán bộ trực tiếp làm thuê tác tín dụng, cán bộ thẩm định hồ sơ, tài sản thế chấp, hoặc lãnh đạo của những chi nhánh nhà băng, bằng cách cho hưởng phần trăm hoặc “huê hồng” trên tổng số tiền vay, thực chất những hành vi đó là đưa, nhận hối lộ để sở hữu được sự thông đồng tiếp tay của cán bộ nhà băng dưới nhiều hình thức.

+ Cán bộ nhà băng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Loại hành vi này xảy ra do lãnh đạo đơn vị nhà băng hoặc người sở hữu trách nhiệm trong những nhà băng cả tin, quan liêu, năng lực yếu kém thiếu kiểm tra cấp dưới dẫn tới bị lợi dụng và để xảy ra vi phạm, tội phạm.

– Nhóm đối tượng phạm tội ngoài ngành nhà băng, những hành vi phổ thông là:

+ Hành vi lường đảo với những thủ đoạn như tạo dựng hồ sơ dự án để thế chấp vay vốn nhà băng: những đối tượng phạm tội đăng ký thành lập doanh nghiệp để lấy tư cách pháp nhân, sau đó xây dựng những bộ hồ sơ dự án mạo để thế chấp vay nhà băng; Mạo hợp đồng đồng tậu bán hàng hóa để thế chấp vay vốn nhà băng: đối tượng phạm tội thường làm giả con dấu của doanh nghiệp khác, tạo ra những hợp đồng tậu bán hàng hóa; hoặc lập ra nhiều doanh nghiệp để ký kết những hợp đồng kinh tế mạo sử dụng thế chấp vay vốn nhà băng; Mạo giấy chứng thực quyền sử dụng đất, nhà ở; hoặc lường đảo sử dụng giấy chứng thực quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân; hoặc cùng một tài sản (nhà, đất) lập ra nhiều giấy chứng thực quyền sử dụng nhà ở, đất ở đem thế chấp tại nhiều nhà băng để vay vốn.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng thực quyền sử dụng đất

+ Tậu chuộc cán bộ quốc gia, cán bộ nhà băng tiếp tay cho hành vi lường đảo. Thông qua những vụ án đã khảo sát cho thấy, trong lĩnh vực nhà băng đã sở hữu rất nhiều quy định chặt chẽ nhất là quy định về vay vốn, mặc dù hành vi và thủ đoạn của bọn tội phạm lường đảo nhà băng rất tinh vi, nhưng nếu ko sở hữu sự tiếp tay của cán bộ Quốc gia, đặc trưng là cán bộ trong ngành nhà băng, thì khó xảy ra những hành vi lường đảo cướp đoạt được tài sản của nhà băng.

(3) Đối tượng tác động chủ yếu của tội phạm trong lĩnh vực nhà băng thường là tiền, vàng hoặc những loại hồ sơ sở hữu giá khác.

Khoa học Luật hình sự khái niệm đối tượng tác động của tội phạm là một phòng ban (yếu tố) thuộc khách thể của tội phạm bị hành vi phạm tội tác động tới và gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ (Học viện Tư pháp, Giáo trình Luật hình sự Việt Nam, NXb Tư pháp, Hà Nội 2011, trang 59).

Hành vi phạm tội sở hữu thể tác động vào những đối tượng cụ thể khác nhau của khách thể – những quan hệ xã hội mà luật hình sự bảo vệ. Những đối tượng này sở hữu thể là con người, đối tượng vật chất khác và hoạt động thường ngày của chủ thể. Như vậy, sở hữu thể thấy đối tượng tác động chủ yếu của tội phạm trong lĩnh vực nhà băng thường là tiền, vàng hoặc những hồ sơ sở hữu giá trị khác.

(4) Tội phạm sử dụng khoa học cao trong lĩnh vực nhà băng ngày càng gia tăng về số vụ án với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, phức tạp.

Trong thời kì qua, tội phạm sử dụng khoa học cao trong lĩnh vực nhà băng diễn ra với một số thủ đoạn chủ yếu là: (1) Skimming (sử dụng máy cà thẻ sở hữu gắn hộp quẹt thẻ sở hữu chức năng mã hoá để ghi trộm dãy số trên thẻ); (2) Trộm cắp thông tin cá nhân và thông tin thẻ trên hóa đơn cà thẻ; (3). Skimming lấy thông tin từ máy ATM; (4) Sử dụng phần mềm gián điệp; (5) Truy cập phi pháp vào web site, cơ sở dữ liệu để trộm cắp dữ liệu; (6) sử dụng thủ đoạn phishing (sử dụng phần mềm e-mail giả để lừa lấy những thông tin cá nhân); (7) Phát tán thư rác; (8) Tạo trang net bán hàng giả; (9) Thành lập đơn vị ma, đơn vị ảo để trộm cắp dữ liệu; (10) Thu thập, tậu bán thông tin thẻ tín dụng trên những diễn đàn về thẻ tín dụng của hacker.

Trong lĩnh vực thẻ tín dụng, do sơ hở trong quản lý của một số nhà băng nên đã phổ thông loại tội phạm sử dụng thẻ tín dụng đã hết hạn của nước ngoài vào một nước khác rút tiền. Ngoài ra, tội phạm sử dụng khoa học cao còn trộm cắp thông tin cá nhân của những chủ tài khoản, sau đó thẻ nhựa giả để rút trộm tiền tài người nước ngoài và công dân trong nước.

Tội phạm làm giả thẻ tín dụng để rút tiền Tội phạm làm giả thẻ tín dụng để rút tiền

Theo thông tin của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế INTERPOL và Tổ chức Cảnh sát những nước Asean ASEANAPOL, loại tội phạm sử dụng khoa học cao gây nhiều sự để ý mới đây nhất là lường đảo dưới dạng đầu tư tài chính qua mạng. Tại Việt Nam, thời kì qua, những đối tượng lường đảo đã dựng lên những trang net huy động vốn theo kiểu kinh doanh đa cấp, mạo danh những tập đoàn đầu tư tài chính toàn cầu như bloghong.com (đã bị sập), bloghong.com (đã bị sập), tiêu biểu nhất là bloghong.com. Nhóm lường đảo Colony Make investments đã lập một địa chỉ giao tế điện tử (web site) tại nước ngoài và tuyên truyền là của một tập đoàn tài chính to, sở hữu uy tín. Với phương thức mời gọi góp vốn với mức lãi suất từ 2,5-3%/ngày, người môi giới được hưởng 10-15%. Thông qua hình thức đa cấp, tội phạm nhanh chóng thu được khoản ngoại tệ khổng lồ rồi bỏ trốn. Riêng vụ Colony ở Việt Nam đã sở hữu tới 38 tỉnh, thành phố sở hữu người tham gia và 16 địa phương đã khởi tố khảo sát, bắt giam 12 đối tượng.

Loại tội phạm đột nhập mạng nhà băng, móc túi mật khẩu, tạo lệnh chuyển tiền giả nhằm tham ô, trộm cắp tiền nhà băng diễn ra khá phổ thông. Loại tội phạm này gồm những hacker và chính những viên chức nhà băng. Để rút được tiền nhà băng, tội phạm thường lấy cắp mã kiểm soát viên, mạo chữ ký của kiểm soát viên, lừa tính sổ viên để thực hiện những nghiệp vụ kế toán trên máy. Ko kể đó, những đối tượng còn thực hiện những hành vi rửa tiền như chuyển tiền từ tài khoản trộm cắp được sang tài khoản e-money tại e-gold, e-passport, qua Western Union, thậm chí vào tài khoản của đối tượng tại những nhà băng trong nước.

(5) Thiệt hại về tài sản do tội phạm gây ra trong lĩnh vực nhà băng thường to, sở hữu những vụ lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và tòng phạm tham nhũng, lường đảo cướp đoạt tài sản xảy ra tại Phòng giao tế Điện Biên Phủ và Nhà băng thương nghiệp cổ phần công thương nghiệp Việt Nam chi nhánh Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại 4.600 tỷ đồng. Vụ án Vũ Quốc Hảo và tòng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong lúc thi hành công vụ, xảy ra tại Tổ chức cho thuê tài chính II, Nhà băng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, gây thiệt hại 4.700 tỷ đồng. Vụ án cố ý làm trái những quy định của Quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Nhà băng thương nghiệp cổ phần Á Châu gây thiệt hại trên 700 tỷ đồng…

Vũ Quốc Hảo nguyên là Giám đốc Cty cho thuê tài chính II (ALC II) Vũ Quốc Hảo nguyên là Giám đốc Cty cho thuê tài chính II (ALC II)

Nghiên cứu về đặc điểm của tội phạm trong lĩnh vực nhà băng sở hữu ý nghĩa quan yếu trong việc nhận diện hành vi phạm tội của loại tội phạm này. Qua nghiên cứu sở hữu thể thấy rằng hành vi phạm tội trong lĩnh vực nhà băng hiện nay đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới như tội phạm sử dụng khoa học cao; móc nối giữa những đối tượng trong và ngoài ngành nhà băng để thực hiện hành vi rửa tiền… Hậu quả của tội phạm trong lĩnh vực nhà băng sở hữu thể vừa kiểm tra định tính vừa kiểm tra định lượng, thiệt hại về vật chất do tội phạm gây ra trong lĩnh vực nhà băng đã ở mức đặc trưng nghiêm trọng với nhiều vụ án gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Nghiên cứu về những đặc điểm của tội phạm trong lĩnh vực nhà băng góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để những cơ quan chức năng kiểm tra về tội phạm, xu thế vận động của tội phạm, từ đó đề ra giải pháp tăng hiệu quả công việc phòng ngừa, đấu tranh trong thời kì tới.

Nguyễn Xuân Trường

(Ban Nội trị Trung ương)