Tóm Tắt 49+ Công thức hàm số lượng giác lớp 9 "Chi Tiết 2022" – Gia Sư Điểm 10

Trong quá trình học tập môn toán công thức lượng giác sẽ đi suốt chúng ta trong con đường học vấn cả các năm lớp 10,11,12 và trong các năm đại học sắp tới. Bài viết sẽ cung cấp đủ các công thức góc và cung lượng giác.

Lượng giác được đánh giá là một phần rất khó trong toán học nhưng thức sự chúng ta chưa nắm vững về phương pháp cũng như công thức lượng giác. Tạo cơ sở học tập cho các em chúng tôi tổng hợp đầy đủ các công thức cơ bản của lượng giác từ cơ bản đến nâng cao.

1. Công thức lượng giác lớp 9

Công thức lượng giác

Với:

cong thuc ham so luong giac lop 10 chi tiet 2022 1416 sin : là tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền của góc

cong thuc ham so luong giac lop 10 chi tiet 2022 1416 cos : là tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền của góc

cong thuc ham so luong giac lop 10 chi tiet 2022 1416 tan : là tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc

cong thuc ham so luong giac lop 10 chi tiet 2022 1416 cot : là tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối của góc

Mẹo học thuộc : Sin đi học, Cos không hư, Tan đoàn kết, ,Cot kết đoàn

2. Bảng công thức lượng giác

1 Giá trị lượng giác

2 Cung và góc lượng giác

Cách nhớ cos đối sin bù phụ chéo tan cotg hơn kém pi

Hai góc đối nhau α và −α (Cos đối)

Công thức lượng giác

Hai góc bù nhau: α và π − α (Sin bù)

Công thức lượng giác

Hai góc hơn kém π: α và π + α (Tan cotg hơn kém π)

Công thức lượng giác

Hai góc phụ nhau: α và π/2 – α (Chéo)

Công thức lượng giác

Hai góc hơn kém nhau π/2

Công thức lượng giác

3 Công thức lượng giác cơ bản

4 Công thức cộng

Công thức cộng

5 Công thức nhân đôi

Sin gấp đôi bằng 2 sin cos

Cos gấp đôi bằng bình phương cos trừ đi bình sin

Bằng trừ 1 cộng hai bình cos

Bằng cộng 1 trừ hai bình sin

(Chúng ta chỉ việc nhớ công thức nhân đôi của cos bằng câu nhớ trên rồi từ đó có thể suy ra công thức hạ bậc.)
Tan gấp đôi bằng Tan đôi ta lấy đôi tan (2 tan )

>>Xem thêm: Công thức Logarit tổng hợp tất cả các công thức Logarit giúp các em giải nhanh hơn các dạng toán. 

Công thức nhân đôi

6 Công thức nhân 3

Công thức nhân 3

7 Công thức hạ bậc

Công thức hạ bậc

8 Công thức chia đôi

Công thức chia đôi

9 Biến tổng thành tích

Cos + cos = 2 cos cos
cos –  cos = – 2 sin sin
Sin + sin = 2 sin cos
sin – sin = 2 cos sin.
Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin rồi trừ
Tang tổng thì lấy tổng tang
Chia 1 trừ với tích tang, dễ mà.

>>Xem thêm: Công thức nguyên hàm chi tiết đầy đủ. 

Biến tổng thành tích

3. Công thức lượng giác nâng cao

Các công thức nâng cao rất ít các bạn biết, thường áp dụng vào các bài tập khó hoặc nâng cao sẽ giúp các bạn giải nhanh hơn. Công thức nâng cao giúp các bạn rút ngắn thời giàn chứng minh công thức giải bài toán. 

1 Công thức lượng giác với hằng đẳng thức

Công thức hạ bậc

Công thức lượng giác tan

>>Xem thêm: 7 hằng đẳng thức đáng nhớ chi tiết. 

4. Bài thơ hay về công thức lượng giác

Thơ công thức lượng giác Thơ công thức lượng giác Thơ công thức lượng giác Thơ công thức lượng giác

Chúc các bạn thành công!