Tom works for a company which make electronic devices.

 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

  Nghi vấn:

  Tom works for a company which make electronic devices.

  • A.

   works

  • B.

   whic

  • C.

   make

  • D.

   electronic devices

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  make => makes

  Hãy suy nghĩ và trả lời thắc mắc trước lúc HOC247 cung ứng đáp án và lời giải

  ADSENSE

Mã thắc mắc:
221954

Loại bài:
Bài tập

Chủ đề :

Môn học:
Tiếng Anh

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC