Tổng doanh thu là gì? Các loại doanh thu và cách tính | CareerLink.vn

tong-doanh-thu-la-gi-cac-loai-doanh-thu-va-cach-tinh

Tổng doanh thu là gì? Có bao nhiêu loại doanh thu và cách tính như thế nào? Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời hữu ích.

 

Tổng doanh thu là gì?

 

Tổng doanh thu (Total Revenue) là số tiền mà một công ty kiếm được bằng cách bán hàng hóa hoặc dịch vụ của mình trong một khoảng thời gian (một ngày, một tuần, một tháng hay một năm).

Có nhiều loại doanh thu, bao gồm cả doanh thu thuần và tổng, và cả thu nhập từ các dòng doanh thu khác nhau. Để tính toán doanh thu, bạn có thể cần kết hợp các luồng doanh thu để tìm ra tổng doanh thu.

 

Tầm quan trọng của Tổng doanh thu

 

“Tính tổng doanh thu giúp chủ doanh nghiệp biết được họ đang lãi hay lỗ.”

 

Tổng doanh thu quan trọng bởi vì một doanh nghiệp phải kiếm tiền để chuyển thành lợi nhuận. Nếu một công ty có doanh thu thấp hơn, trong khi tất cả những thứ khác đều bằng nhau, thì công ty đó sẽ kiếm được ít tiền hơn. Đối với các công ty mới thành lập chưa tạo ra lợi nhuận, doanh thu đôi khi có thể được coi là thước đo khả năng sinh lời trong tương lai.

Bằng cách đó, họ biết liệu công việc kinh doanh của mình có đang phát triển hay không, hay họ cần thay đổi điều gì đó để đạt được kết quả tốt hơn.

 

Cách tính Tổng doanh thu

 

Chúng ta có thể tính tổng doanh thu bằng cách nhân giá mỗi sản phẩm với tổng số đơn vị của sản phẩm đó đã được bán.

 

Công thức Tổng doanh thu

 

Tổng Doanh thu = Giá cả x Số lượng hàng hóa bán ra

 

Khi bạn có tổng doanh thu, miễn là bạn biết tổng chi phí của mình, bạn có thể tìm thấy lợi nhuận. 

Công thức tính lợi nhuận

 

Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

 

Mối quan hệ giữa giữa giá cả và số lượng sản phẩm

 

Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, giá cả là hằng số và số lượng sản phẩm không ảnh hưởng đến nó. Tuy nhiên, hầu hết các thị trường đều cạnh tranh không hoàn hảo. Trong một thị trường cạnh tranh không hoàn hảo, giá cả có mối quan hệ nghịch biến với số lượng sản phẩm bán ra.

Trong một thị trường cạnh tranh không hoàn hảo, công ty kiểm soát giá cả; để bán sản phẩm nhiều hơn, giá của nó phải giảm. Ngoài ra, bất kỳ loại thị trường nào bạn đang xem xét, tổng doanh thu là một hàm của Q.

 

Các bước tiếp theo sau khi xác định tổng doanh thu là gì?

 

Sau khi có tổng doanh thu, bạn có thể so sánh với tổng chi phí và xác định xem công ty của bạn có tạo ra lợi nhuận đủ lớn để tiếp tục hoạt động hay không. Nếu chi phí của bạn vượt xa tổng doanh thu, công ty của bạn đang phải đối mặt với thâm hụt.

 

Bạn sẽ cần điều chỉnh ngân sách và tài chính của công ty mình cho phù hợp. Điều chỉnh giá hàng hóa và dịch vụ của bạn là một cách để tăng doanh thu. Tuy nhiên, nếu bạn tăng giá, một số người tiêu dùng có thể không muốn mua bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào của bạn nữa. Do đó, hãy đảm bảo rằng cuối cùng các điều chỉnh giá của bạn là phù hợp.

 

Bằng cách tính toán tổng doanh thu, bạn cũng sẽ có thể so sánh với doanh thu của năm trước để xác định bất kỳ mức tăng trưởng doanh thu nào qua các năm. Để làm điều này, hãy trừ tổng doanh thu của một năm cho năm kia.

 

Ví dụ về tính Tổng doanh thu

 

Hãy sử dụng một ví dụ số để hiểu rõ hơn về tổng doanh thu là gì.

 

Giả sử một cửa hàng bán được 10 chiếc túi xách trong một tuần. Mỗi chiếc túi xách có giá 2 triệu. Nhân số túi xách với 2 triệu để tìm tổng doanh thu:

 

10 túi xách x 2 triệu mỗi túi xách = 20 triệu

 

Điều này cho thấy tổng doanh thu của túi xách trong tuần đó là 20 triệu. Con số đó không tính đến các loại thuế như thuế bán hàng.

 

Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp không chỉ bán một mặt hàng như túi xách. Khi đó tổng doanh thu sẽ là thu nhập từ việc bán nhiều loại sản phẩm khác nhau.

 

Để tìm tổng doanh thu với nhiều sản phẩm được bán, bạn nên tính tổng doanh thu cho từng sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định rồi cộng số đó lên. Ví dụ: nếu tổng doanh thu của bạn cho mỗi sản phẩm là 20 triệu từ túi xách, 30 triệu từ giày và 10 triệu từ mũ, thì tổng doanh thu của bạn cho tất cả các sản phẩm trong tuần đó sẽ là 60 triệu.

 

Tổng doanh thu và doanh thu cận biên

 

Tổng doanh thu là toàn bộ doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Nó được tính bằng cách nhân tổng lượng hàng hóa và dịch vụ đã bán với giá hàng hóa và dịch vụ. Doanh thu cận biên có liên quan trực tiếp đến tổng doanh thu vì nó đo lường sự gia tăng của tổng doanh thu từ việc bán thêm một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ.

 

Tổng doanh thu rất quan trọng bởi vì, trong nỗ lực tăng trưởng lợi nhuận, các doanh nghiệp cố gắng tối đa hóa khoảng cách giữa tổng doanh thu và tổng chi phí. Hiểu được mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí giúp phân biệt những nhà quản lý kinh doanh giỏi nhất với những nhà quản lý kém hơn bởi vì trong khi tăng sản lượng dẫn đến tăng doanh thu và tổng doanh thu, thì cũng có những chi phí liên quan đến việc tăng sản xuất.

 

Doanh thu cận biên rất quan trọng vì nó đo lường mức tăng doanh thu từ việc bán nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn. Doanh thu cận biên tuân theo quy luật lợi nhuận giảm dần, quy luật này cho thấy rằng bất kỳ sự gia tăng nào trong sản xuất sẽ dẫn đến mức tăng sản lượng nhỏ hơn. Có nghĩa là đã vượt qua mức tối ưu. Bởi vì tốn tiền để sản xuất và bán thêm một đơn vị, miễn là doanh thu cận biên cao hơn chi phí cận biên, thì một công ty đang có lãi. Một khi doanh thu cận biên bằng với chi phí cận biên, thì việc một công ty sản xuất hoặc bán nhiều đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ của mình sẽ không có nghĩa lý gì.

 

Trên đây là một số chia sẻ về tổng doanh thu là gì, ý nghĩa và cách tính. Hi vọng chúng hữu ích với bạn.

 

Huỳnh Trâm