Tổng hợp 319 từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Tiếng anh lớp 6 chương trình mới là nơi học sinh bắt đầu được làm quen với tiếng anh theo chương trình mới được chuẩn hoá bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo các công văn mới nhất của bộ giáo dục, các em học sinh lớp 6 sẽ học tiếng anh theo chương trình mới. việc thay đổi sách giáo khoa phù hợp cho các kiến thức mới, cũng như cải cách sách phù hợp cho thời kỳ đất nước hội nhập.

Xem thêm: tiếng anh cho người bắt đầu

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

Sơ lược các chương:

 •         Unit 1: My new school.

 •         Unit 2: My home.

 •         Unit 3: My friends.

 •         Unit 4: My neighbourhood.

 •         Unit 5: Natural wonders of the world.

 •         Unit 6: Our Tet holiday.

 •         Unit 7: Television

 •         Unit 8: Sports and games.

 •         Unit 9: Cities of the world.

 •         Unit 10: Our houses in the future.

 •         Unit 11: Our greener world.

 •         Unit 12: Robots.

Qua từng chủ đề khác nhau sẽ tạo cho các em học sinh cảm thấy hứng thú với các chủ đề mới lạ với nội dung hấp dẫn.

Lợi ích của việc tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 6

Nếu các em muốn học thật sự tốt môn tiếng anh thì từ vựng chính là một phần không thể thiếu. Các em đã thử tưởng tượng khi mình không có nhiều vốn từ, khi đọc các đoạn văn tiếng anh em không thể hiểu thông điệp mà tác giả đang gửi đến, hoặc thậm chí tệ hơn khi giao tiếp sẽ là một rào cản lớn nhất dành cho các em. Chúng ta phải thành thạo từ vựng thì mới có thể hoàn thiện các kỹ năng nghe, đọc và hiểu các đoạn văn bằng tiếng anh. Vì thế, ngay từ bây giờ các em phải nhớ ngay list tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 6.

Từ vựng tiếng anh lớp 6 chương trình mới rất chú trọng tính phong phú và tính phổ biến trong đời sống hiện tại, các em sẽ rất hứng thú vì được áp dụng ngay lập tức các từ vựng vào đời sống, hoặc dễ luyện tập để giao tiếp người nước ngoài. Vì thế việc tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 6 rất quan trọng trong quá trình học tập các em.

Ngoài yếu tố từ vựng tiếng anh lớp 6 chương trình mới thì có một yếu tố khác cũng quan trọng không kém góp phần quan trọng hỗ trợ cho kĩ năng viết, nói, và làm các bài tập liên quan…Chính là ngữ pháp, để học tốt tiếng anh thì các em nhất định phải vững vàng phần ngữ pháp.

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 6 chương trình mới

UNIT 1. MY NEW SCHOOL (Ngôi trường mới của tôi)

Chương đầu tiên mở ra với việc làm quen với các từ vựng  tiếng anh liên quan đến trường học như các vật dụng ở trường, các dụng cụ học sinh,…

 1. art /aːt/ (n): nghệ thuật

 2. boarding school /ˈbɔːr.dɪŋ ˌskuːl/ (n): trường nội trú

 3. classmate /ˈklæs.meɪt/ (n): bạn học

 4. equipment /ɪˈkwɪp mənt/ : (n) thiết bị

 5. greenhouse /ˈɡriːn.haʊs/ (n): nhà kính

 6. judo /ˈdʒuː.doʊ/ (n): môn võ judo

 7. swimming pool /ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/ (n): hồ bơi

 8. pencil sharpener /ˈpen·səl ˌʃɑr·pə·nər/ (n): đồ chuốt bút chì

 9. compass /ˈkʌm·pəs/ (n): com-pa

 10. school bag /ˈskuːl.bæɡ/ (n): cặp đi học

 11. rubber /ˈrʌb·ər/ (n): cục tẩy

 12. calculator /ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/ (n): máy tính

 13. pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/ (n): hộp bút

 14. notebook /ˈnoʊtˌbʊk/ (n): vở

 15. bicycle /ˈbɑɪ·sɪ·kəl/ (n): xe đạp

 16. ruler /ˈru·lər/ (n): thước

 17. textbook /ˈtekstˌbʊk/ (n): sách giáo khoa

 18. activity /ækˈtɪv·ɪ·t̬i/ (n): hoạt động

 19. creative /kriˈeɪ·t̬ɪv/ (adj): sáng tạo

 20. excited /ɪkˈsaɪ.t̬ɪd/ (adj): phấn chấn, phấn khích

UNIT 2. MY HOME (Ngôi nhà của tôi)

Sau khi tiếp cận với một loạt các từ vựng tiếng anh về trường lớp ở Unit 1, qua Unit 2 các em sẽ được học cách gọi tên các loại phòng của nhà ở, các vật dụng thiết bị ở nhà,… bằng một loạt các từ vựng phong phú ở dưới đây

 1. town house /ˈtaʊn ˌhaʊs/ (n): nhà phố

 2. country house /ˌkʌn.tri ˈhaʊs/ (n): nhà ở nông thôn

 3. villa /ˈvɪl.ə/ (n): biệt thự

 4. stilt house /stɪltsˌhaʊs / (n): nhà sàn

 5. apartment /əˈpɑːrt.mənt/ (n): căn hộ

 6. living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ (n): phòng khách

 7. bedroom /ˈbed.ruːm/ /ˈbed.rʊm/ (n): phòng ngủ

 8. kitchen /ˈkɪtʃ·ən/ (n): nhà bếp

 9. bathroom /ˈbæθ.ruːm/ /ˈbæθ.rʊm/ (n): nhà tắm

 10. hall /hɑːl/ (n): phòng lớn

 11. attic /ˈæt̬.ɪk/ (n): gác mái

 12. amp /læmp/ (n): đèn

 13. toilet /ˈtɔɪ·lɪt/ (n): nhà vệ sinh

 14. bed /bed/ (n): giường

 15. cupboard /ˈkʌb·ərd/ (n): tủ chén

 16. -wardrobe /ˈwɔːr.droʊb/ (n): tủ đựng quần áo

 17. fridge /frɪdʒ/ (n): tủ lạnh

 18. chair /tʃeər/ (n): ghế

 19. air-conditioner /ˈeər kənˌdɪʃ·ə·nər/ (n) máy điều hòa không khí

 20. table /ˈteɪ bəl/ (n): bàn

 21. sofa /ˈsoʊ·fə/ (n): ghế trường kỷ, ghế sô pha

 22. behind /bɪˈhaɪnd/ (pre): ở phía sau, đằng sau

 23. between /bɪˈtwin/ (pre): ở giữa

 24. chest of drawers /ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/ (n): ngăn kéo tủ

 25. crazy /ˈkreɪ.zi/ (adj): kì dị, lạ thường

 26. department store /dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/ (n): cửa hàng bách hóa

 27. dishwasher /ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/ (n) máy rửa bát (chén) đĩa

 28. furniture /ˈfɜr nɪ tʃər/ (n): đồ đạc trong nhà, đồ gỗ

 29. in front of /ɪn ‘frʌnt ʌv/ (pre): ở phía trước, đằng trước

 30. messy /ˈmes.i/ (adj): lộn xộn, bừa bộn

 31. microwave /ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/ (n): lò vi sóng

 32. move /muːv/ (v): di chuyển, chuyển nhà

 33. next to /’nɛkst tu/ (pre): kế bèn, ở cạnh

 34. under /ˈʌn dər/ (pre): ở bên dưới, phía dưới

UNIT 3. MY FRIENDS (Những người bạn của tôi)

Những người bạn là điều không thể thiếu trong cuộc sống, Unit 3 cung cấp cho các em vốn từ vựng để các em có thể miêu tả một cách cơ bản nhất về ngoại hình, tính cách của những người bạn thân yêu của mình

 1. arm /ɑːrm/ (n): cánh tay

 2. ear /ɪər/ (n): tai

 3. eye /ɑɪ/ (n): mắt

 4. leg /leɡ/ (n): chân

 5. nose /noʊz/ (n): mũi

 6. finger /ˈfɪŋ·ɡər/ (n): ngón tay

 7. tall /tɔl/ (a): cao

 8. short /ʃɔrt/ (a) ùn, thấp

 9. big /bɪg/ (a): to

 10. small /smɔl/ (a): nhỏ

 11. – active /ˈæk tɪv/ (adj): hăng hái, năng động

 12. appearance /əˈpɪər·əns/ (n): dáng vẻ, ngoại hình

 13. boring /ˈbɔː.rɪŋ/ (adj): buồn tẻ

 14. confident /ˈkɒn fɪ dənt/ (adj): tự tin, tin tưởng

 15. curious /ˈkjʊər·i·əs/ (adj): tò mò, thích tìm hiểu

 16. gardening /ˈɡɑrd·nɪŋ/ (v): làm vườn

 17. firefighter /ˈfɑɪərˌfɑɪ·t̬ər/ (n): lính cứu hỏa

 18. fireworks /ˈfɑɪərˌwɜrks/ (n): pháo hoa

 19. funny /ˈfʌn i/ (adj): buồn cười, thú vị

 20. generous /ˈdʒen·ə·rəs/ (adj): rộng rãi, hào phóng

 21. patient /ˈpeɪ·ʃənt/ (adj): điềm tĩnh

 22. personality /ˌpɜr·səˈnæl·ɪ·t̬i/ (n): tính cách, cá tính

 23. reliable /rɪˈlɑɪ·ə·bəl/ (adj): đáng tin cậy

 24. serious /ˈsɪr.i.əs/ (adj): nghiêm túc

 25. shy /ʃɑɪ/ (adj): bẽn lẽn, hay xấu hổ

 26. sporty /ˈspɔːr.t̬i/ (adj): dáng thể thao, khỏe mạnh

UNIT 4. MY NEIGHBOURHOOD (Nơi tôi sống)

Unit 4 sẽ giới thiệu cho em một loạt các danh từ chỉ địa điểm cũng như các tính từ để các em có thể miêu tả, diễn đạt nơi sống của mình bằng tiếng anh

 1. statue /ˈstætʃ·u/ (n): tượng

 2. square /skweər/ (n): quảng trường

 3. railway station /ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/ (n): nhà ga

 4. cathedral /kəˈθi·drəl/ (n): nhà thờ

 5. memorial /məˈmɔːr.i.əl/ (n): đài tưởng niệm

 6. left /left/ (n, a): trái

 7. right /raɪt/ (n, a): phải

 8. straight /streɪt/ (n, a): thẳng

 9. narrow /ˈner.oʊ/ (a): hẹp

 10. noisy /ˈnɔɪ.zi/ (a): ồn ào

 11. crowded /ˈkraʊ.dɪd/ (a): đông đúc

 12. quiet /ˈkwaɪ ɪt/ (a): yên tĩnh

 13. art gallery /ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/ (n): phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật

 14. backyard /ˌbækˈjɑːrd/ (n): sân phía sau nhà

 15. cathedral /kəˈθi·drəl/ (n): nhà thờ lớn, thánh đường

 16. convenient /kənˈvin·jənt/ (adj): thuận tiện, thuận lợi

 17. dislike /dɪsˈlɑɪk/ (v): không thích, không ưa, ghét

 18. exciting /ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/ (adj): thú vị, lý thú, hứng thú

 19. fantastic /fænˈtæs·tɪk/ (adj): tuyệt vời

 20. historic /hɪˈstɔr ɪk/ (adj): cổ, cổ kính

 21. inconvenient /ˌɪn·kənˈvin·jənt/ (adj): bất tiện, phiền phức

 22. incredibly /ɪnˈkred·ə·bli/ (adv): đáng kinh ngạc, đến nỗi không ngờ

 23. modern /ˈmɑd·ərn/ (adj): hiện dại

 24. pagoda /pəˈɡoʊ·də/ (n): ngôi chùa

 25. palace /ˈpæl·əs/ (n): cung điện, dinh, phủ

 26. peaceful /ˈpis·fəl/ (adj): yên tĩnh, bình lặng

 27. polluted /pəˈlut/ (adj): ô nhiễm

 28. suburb /ˈsʌb·ɜrb/ (n): khu vực ngoại ô

 29. temple /ˈtem·pəl/ (n): đền, điện, miếu

 30. terrible /ˈter·ə·bəl/ (adj): tồi tệ

 31. workshop /ˈwɜrkˌʃɑp/ (n) phân xưởng (sản xuất, sửa chữa…)

UNIT 5. NATURAL WONDERS OF THE WORLD (Kỳ quan thiên nhiên thế giới)

Unit 5 sẽ mang đến cho các em vốn từ vựng về du lịch cũng như các cảnh quan trên thế giới

 1. sun cream /ˈsʌn ˌkriːm/ (n): kem chống nắng

 2. scissor /ˈsɪz.ər/ (n): cái kéo

 3. sleeping bag /ˈsli·pɪŋ ˌbæɡ/ (n): túi ngủ

 4. backpack /ˈbækˌpæk/ (n): ba lô

 5. compass /ˈkʌm·pəs/ (n) la bàn

 6. desert /dɪˈzɜrt/ (n) sa mạc

 7. mountain /ˈmɑʊn·tən/ (n): núi

 8. lake /leɪk/ (n): hồ nước

 9. river /ˈrɪv·ər/ (n): sông

 10. forest /ˈfɔr·əst/ (n): rừng

 11. waterfall /ˈwɔ·t̬ərˌfɔl/ (n): thác nước

 12. boat /boʊt/ (n): con thuyền

 13. boot /buːt/ (n): giày ủng

 14. cave /keɪv/ (n): hang động

 15. cuisine /kwɪˈziːn/ (n): kỹ thuật nấu ăn, nghệ thuật ẩm thực

 16. diverse /ˈdɑɪ·vɜrs/ (adj): đa dạng

 17. essential /ɪˈsen·ʃəl/ (adj): rất cần thiết

 18. island /ˈaɪ.lənd/ (n): hòn đảo

 19. rock /rɑk/ (n): hòn đá, phiến đá

 20. thrilling /ˈθrɪl·ɪŋ/ (adj) (gây): hồi hộp

 21. torch /tɔrtʃ/ (n): đèn pin

 22. travel agent’s /ˈtræv·əl eɪ·dʒənt/(n) công ty du lịch

 23. valley /ˈvæl·i/ (n): thung lũng

 24. windsurfing /ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/ (n): môn thể thao lướt ván buồm

 25. wonder /ˈwʌn·dər/ (n): kỳ quan

UNIT 6. OUR TET HOLIDAY (Kỳ nghỉ Tết của chúng tôi)

Kì nghỉ Tết luôn là chủ đề tạo ra nhiều phấn khởi cho các em khi tìm hiểu. Hơn thế nữa, Tết cũng chính là một phần bản sắc văn hoá của người Việt Nam, việc giúp các em tìm hiểu về ngày Tết dân tộc mình qua tiếng anh cũng thật là thú vị

 1. flower /ˈflɑʊ·ər/ (n): hoa

 2. firework /ˈfaɪr.wɝːk/ (n): pháo hoa

 3. lucky money /ˈlʌk i ˈmʌn i/ (n): tiền lì xì

 4. apricot blossom /ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/ (n): hoa mai

 5. peach blossom /pitʃ ˈblɑs·əm/ (n) hoa đào

 6. make a wish: ước một điều ước

 7. go to a pagoda: đi chùa

 8. decorate /ˈdek·əˌreɪt/ (v): trang trí, trang hoàng

 9. plant trees: trồng cây

 10. watch fireworks: xem pháo hoa

 11. hang a calendar: treo một cuốn lịch

 12. give lucky money: cho tiền lì xì

 13. do the shopping: mua sắm

 14. visit relative: thăm người thân

 15. buy peach blossom: mua hoa đào

 16. clean furniture: lau chùi đồ đạc

 17. calendar /ˈkæl ən dər/ (n): lịch

 18. celebrate /ˈsel·əˌbreɪt/ (v): kỉ niệm

 19. family gathering (n): sum họp gia đình

 20. feather /ˈfeð·ər/ (n): lông (gia cầm)

 21. first-footer /ˈfɜrstˈfʊt/ (n): người xông nhà (đầu năm mới)

 22. remove /rɪˈmuv/ (v): rủ bỏ

 23. wish /wɪʃ/ (n,v): lời ước

UNIT 7. TELEVISION (Truyền hình)

Unit 7 chủ yếu sẽ đưa các em tiếp cận với nguồn từ vựng liên quan đến truyền hình như các thể loại phim, các danh từ chỉ người liên quan đến truyền hình cũng như các danh từ thông dụng trong lĩnh vực này

 1. cartoon /kɑrˈtun/ (n): phim hoạt hình

 2. game show /ˈɡeɪm ˌʃoʊ/ (n): chương trình trò chơi, buổi truyền hình giải trí

 3. film /fɪlm/ (n): phim truyện

 4. comedy /ˈkɑː.mə.di/ (n): hài kịch, phim hài

 5. newsreader /ˈnjuːzˌriː.dər/ (n): người đọc bản tin trên đài, truyền hình

 6. weatherman /ˈweð·ərˌmæn/ (n): người thông báo tin thời tiết trên đài, ti vi

 7. adventure /ədˈven·tʃər/ (n) cuộc phiêu lưu

 8. announce /əˈnɑʊns/ (v): thông báo

 9. audience /ˈɔ·di·əns/ (n): khán giả

 10. character /ˈkær·ək·tər/ (n): nhân vật

 11. clumsy /ˈklʌm·zi/ (adj): vụng về

 12. documentary /ˌdɑk·jəˈmen·tə·ri/ (n): phim tài liệu

 13. educate /ˈedʒ·əˌkeɪt/ (v): giáo dục

 14. educational /ˌedʒ·əˈkeɪ·ʃən·əl/ (adj): mang tính giáo dục

 15. entertain /ˌen·tərˈteɪn/ (v): giải trí

 16. event /ɪˈvent/ (n): sự kiện

 17. fair /feər/ (n): hội chợ, chợ phiên

 18. funny /ˈfʌn i/ (adj): hài hước

 19. main /meɪn/ (adj): chính yếu, chủ đạo

 20. manner /ˈmæn ər/ (n): tác phong, phong cách

 21. musical /ˈmju·zɪ·kəl/ (n): buổi biểu diễn văn nghệ, vở nhạc kịch

 22. national /ˈnæʃ·ə·nəl/ (adj): thuộc về quốc gia

 23. programme /ˈproʊ.ɡræm/ (n): chương trình

 24. remote control /rɪˈmoʊt kənˈtroʊl/ (n): điều khiển (ti vi) từ xa

 25. reporter /rɪˈpɔr·t̬ər/ (n): phóng viên

 26. schedule /ˈskedʒ.uːl/ (n): chương trình, lịch trình

 27. series /ˈsɪər·iz/ (n): phim dài kỳ trên truyền hình

 28. viewer /ˈvju·ər/ (n): người xem (ti vi)

UNIT 8. SPORTS AND GAMES (Thể thao và trò chơi)

Ở Unit 8, các em sẽ học cách gọi tên những môn thể thao bằng tiếng anh cũng như các tính từ diễn đạt cảm xúc liên quan

 1. badminton /ˈbædˌmɪn·tən/ (n): cầu lông

 2. volleyball /ˈvɑl·iˌbɔl/ (n): bóng chuyền

 3. football /ˈfʊtˌbɔl/ (n): bóng đá

 4. horse race /hɔːrs ˈreɪs/ (n): đua ngựa

 5. basketball /ˈbæs·kɪtˌbɔl/ (n): bóng rổ

 6. baseball /ˈbeɪsˌbɔl/ (n): bóng chày

 7. tennis /ˈten·ɪs/ (n): quần vợt

 8. table tennis /ˈteɪ·bəl ˌten·ɪs/ (n): bóng bàn

 9. regatta /rɪˈɡɑː.t̬ə/ (n): cuộc đua thuyền

 10. gymnastics /dʒɪmˈnæs·tɪks/ (n): thể dục dụng cụ

 11. marathon /ˈmær·əˌθɑn/ (n): cuộc đua ma-ra-tông

 12. pole vault /ˈpoʊl ˌvɔlt/ (n): nhảy sào

 13. athletics /æθˈlet̬·ɪks/ (n): điền kinh

 14. hurdle rate /ˈhɜr·dəl reɪt/ (n): nhảy rào

 15. weightlifting /ˈweɪtˌlɪf·tɪŋ/ (n): cử tạ

 16. swimming /ˈswɪm·ɪŋ/ (n): bơi lội

 17. ice-skating /ˈɑɪs ˌskeɪt/ (n): trượt băng

 18. water-skiing /ˈwɔ·t̬ər ˈskiː.ɪŋ/ (n): lướt ván nước

 19. high jumping /ˈhaɪˌdʒʌmp/ (n): nhảy cao

 20. archery /ˈɑr·tʃə·ri/ (n): bắn cung

 21. windsurfing /ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/ (n): lướt ván buồm

 22. cycling /ˈsaɪ klɪŋ/ (n): đua xe đạp

 23. athlete /ˈæθˌlit/ (n): vận động viên

 24. career /kəˈrɪər/ (n): nghề nghiệp, sự nghiệp

 25. congratulations /kənˌɡrætʃ·əˈleɪ·ʃənz/ (n): xin chúc mừng

 26. elect /ɪˈlekt/ (v): lựa chọn, bầu chọn

 27. equipment /ɪˈkwɪp mənt/ (n): thiết bị, dụng cụ

 28. exhausted /ɪɡˈzɑː.stɪd/ (adj): mệt nhoài, mệt lử

 29. fantastic /fænˈtæs·tɪk/ (adj): tuyệt

 30. fit /fɪt/ (adj): mạnh khỏe

 31. gym /dʒɪm/ (n): trung tâm thể dục

 32. racket /ˈræk·ɪt/ (n): cái vợt (cầu lông…)

 33. skateboard /ˈskeɪt.bɔːrd/: (n, v) ván trượt, trượt ván

 34. ski /ski/ (n, v): trượt tuyết, ván trượt tuyết

 35. skiing /ˈskiː.ɪŋ/ (n): môn trượt tuyết

 36. sports competition /spɔːrts ˌkɒm pɪˈtɪʃ ən/ (n): cuộc đua thể thao

 37. sporty /ˈspɔːr.t̬i/ (adj) khỏe mạnh, dáng thể thao

UNIT 9. CITIES OF THE WORLD (Các thành phố trên thế giới)

Unit 9 giúp các em bước ra ngoài thế giới với một loạt các từ vựng liên quan đến nước ngoài cũng như di sản thế giới

 1. Asia /ˈeɪ.ʒə/ (n): châu Á

 2. Africa /ˈæf.rɪ.kə/ (n): châu Phi

 3. Europe /ˈjʊr.əp/ (n): châu Âu

 4. Holland /ˈhɑː.lənd/ (n): Hà Lan

 5. Australia /ɑːˈstreɪl.jə/ (n): Úc

 6. America /əˈmer.ɪ.kə/ (n): châu Mỹ

 7. Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/ (n): châu Nam Cực

 8. common /ˈkɒm ən/ (adj): phổ biến, thông dụng

 9. continent /ˈkɑn·tən·ənt/ (n): châu lục

 10. creature /ˈkri·tʃər/ (n): sinh vật, tạo vật

 11. design /dɪˈzɑɪn/ (n, v): thiết kế

 12. journey /ˈdʒɜr·ni/ (n): chuyến đi

 13. landmark /ˈlændˌmɑrk/ (n): danh thắng (trong thành phố)

 14. lovely /ˈlʌv·li/ (adj): đáng yếu

 15. musical /ˈmju·zɪ·kəl/ (n): vở nhạc kịch

 16. palace /ˈpæl·əs/ (n): cung điện

 17. popular /ˈpɑp·jə·lər/ (adj): nổi tiếng, phổ biến

 18. postcard /ˈpoʊstˌkɑrd/ (n): bưu thiếp

 19. symbol /ˈsɪm·bəl/ (n): biểu tượng

 20. tower /ˈtɑʊ·ər/: (n) tháp

 21. UNESCO World Heritage /juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·t̬ɪdʒ/ (n): di sản thế giới được UNESCO công nhận

 22. well-known /ˈwelˈnoʊn/ (adj): nổi tiếng

UNIT 10. OUR HOUSES IN THE FUTURE (Những ngôi nhà trong tương lai của chúng ta)

Ở Unit này, các em học sinh lớp 6 sẽ được học về các từ vựng tiếng anh liên quan đến nhà cửa như các loại nhà. thiết bị gia dụng,…

 1. apartment /əˈpɑrt·mənt/ : căn hộ

 2. condominium /ˌkɑn·dəˈmɪn·i·əm/ (n): chung cư

 3. penthouse /ˈpent·hɑʊs/ (n): tầng trèn cùng của một tòa nhà cao tầng

 4. basement apartment /ˈbeɪs·mənt əˈpɑrt·mənt/ (n): căn hộ tầng hầm

 5. villa /ˈvɪl·ə/ (n): biệt thự

 6. cable television (TV cable) /ˈkeɪ·bəl ˈtel·əˌvɪʒ·ən/ (n): truyền hình cáp

 7. fridge /frɪdʒ/ (n): tủ lạnh

 8. appliance /əˈplɑɪ·əns/ (n): thiết bị, dụng cụ

 9. automatic /ˌɔ·t̬əˈmæt̬·ɪk/ (adj): tự động

 10. castle /ˈkæs·əl/ (n): lâu đài

 11. comfortable /ˈkʌm·fər·t̬ə·bəl/ (adj): đầy đủ, tiện nghi

 12. helicopter /ˈhel·ɪˌkɑp·tər/ (n): máy bay trực thăng

 13. hi-tech /ˈhɑɪˈtek/ (adj): kỹ thuật cao

 14. look after /lʊk ˈæf tər/ (v): trông nom, chăm sóc

 15. modern /ˈmɑd·ərn/ (adj): hiện đại

 16. motorhome /ˈməʊtəˌhəʊm/ (n): nhà lưu động (có ôtô kéo)

 17. skyscraper /ˈskɑɪˌskreɪ·pər/ (n): nhà chọc trời

 18. smart /smɑːrt/ (adj): thông minh

 19. solar energy /ˌsoʊ.lɚ ˈen.ɚ.dʒi/ (n) năng lượng mặt trời

 20. space /speɪs/ (n) không gian vũ trụ

 21. special /ˈspeʃ·əl/ (adj) đặc biệt

 22. UFO /ˌjuː.efˈoʊ/ viết tắt của từ Unidentified Flying Object (n) vật thể bay, đĩa bay

UNIT 11. OUR GREENER WORLD (Thế giới xanh hơn của chúng ta)

Và đương nhiên giáo dục bảo vệ môi trường là việc luôn cần làm với các em nhỏ. Unit 11 sẽ cho các em tiếp cận với các từ vựng liên quan đến môi trường và hiểu thêm về việc quan trọng của bảo vệ môi trường

 1. air pollution /eər pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm không khí

 2. soil pollution /sɔɪl pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm đất

 3. deforestation /diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/ (n): nạn phá rừng, sự phá rừng

 4. noise pollution /nɔɪz pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm tiếng ồn

 5. water pollution /ˈwɔ·t̬ər pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm nước

 6. be in need /bɪ ɪn nid/ (v): cần

 7. cause /kɔz/ (v): gây ra

 8. charity /ˈtʃær·ɪ·t̬i/ (n): từ thiện

 9. disappear /ˌdɪs·əˈpɪər/ (v): biến mất

 10. do a survey /du eɪ ˈsɜr·veɪ/: tiến hành cuộc điều tra

 11. effect /ɪˈfɛkt/ (n): ảnh hưởng

 12. electricity /ɪˌlekˈtrɪs·ət̬·i/ (n): điện

 13. energy /ˈen·ər·dʒi/ (n): năng lượng

 14. environment /ɪnˈvɑɪ·rən·mənt/ (n): môi trường

 15. natural /ˈnætʃ·ər·əl/ (adj): tự nhièn

 16. pollute /pəˈlut/ (v): làm ô nhiễm

 17. pollution /pəˈlu·ʃən/ (n): sự ô nhiễm

 18. recycle /riˈsɑɪ·kəl/ (v): tái chế

 19. recycling bin /ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn/ (n): thùng đựng đồ tái chế

 20. reduce /rɪˈdus/ (v): giảm

 21. refillable /ˌriːˈfɪl.ə.bəl/ (adj): có thể bơm, làm đầy lại

 22. reuse /riˈjuz/ (v): tái sử dụng

 23. sea level /ˈsi ˌlev·əl/ (n): mực nước biển

UNIT 12. ROBOT (Người máy)

Unit 12 giúp các em có thể thả trí tưởng tượng mình bay bổng hơn nhờ chủ đề “Robot” đầy thú vị, các em có thể diễn đạt tưởng tượng của mình bằng tiếng anh về các người máy trong tương lai

 1. play football /pleɪ ˈfʊtˌbɔl/ : chơi bóng đá

 2. sing a song /sɪŋ eɪ /sɔŋ/: hát một bài hát

 3. teaching robot /ˈtiː.tʃɪŋ ˈroʊ.bɑːt/: người máy dạy học

 4. worker robot /ˈwɜr·kər ˈroʊ.bɑːt/: người máy công nhân

 5. doctor robot /ˈdɑk·tər/: người máy bác sĩ

 6. home robot /hoʊm ˈroʊ.bɑːt/: người máy gia đình

 7. laundry /ˈlɑːn.dri/ (n): giặt ủi

 8. make the bed /meɪk ðə bed/: dọn giường

 9. cut the hedge /kʌt ðə hedʒ/: cắt tỉa hàng rào

 10. do the dishes /du ðə dɪʃ:ez/: rửa chén

 11. (good/bad) habits /ˈhæb.ɪt/: thói quen (tốt /xấu)

 12. go to the pictures/the movies : đi xem tranh/ đi xem phim

 13. there’s a lot to do : có nhiều việc cần phải làm

 14. go out /ɡoʊ aʊt/: đi ra ngoài, đi chơi

 15. go/come to town: đi ra thành phố

 16. gardening /ˈɡɑːr.dən.ɪŋ/ (n): công việc làm vườn

 17. guard /ɡɑːrd/ (v) canh giữ, canh gác

 18. laundry /ˈlɑːn.dri/ (n): quần áo cần phải giặt

 19. lift /lɪft/ (v): nâng lèn, nhấc lên, giơ lên

 20. minor /ˈmɑɪ·nər/ (adj): nhỏ, không quan trọng

 21. opinion /əˈpɪn yən/ (n): ý kiến, quan điểm

 22. planet /ˈplæn·ɪt/ (n): hành tinh

 23. recognize /ˈrek·əɡˌnɑɪz/ (v): nhận ra

 24. robot /ˈroʊ.bɑːt/ (n): người máy

 25. role /roʊl/ (n): vai trò

 26. space station /speɪs ˌsteɪ·ʃən/ (n): trạm vũ trụ

 27. type /taɪp/ (n): kiểu, loại

 28. water /ˈwɔ·t̬ər/ (v): tưới, tưới nước

Bên cạnh lượng từ vựng sát sao với đời sống thực tế nhưng cũng không kém phần thú vị, thì ngữ pháp tiếng anh lớp 6 chương trình mới chủ yếu đơn giản, nhằm mục đích cho các em làm quen với tiếng anh là chính.

Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Thì Hiện Tại Đơn (Simple Present):

S + Vs/es + O (Đối với động từ Tobe)

S + do/does + V + O (Đối với động từ thường)

         – Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: always, every, usually, often, generally, frequently.

         – Cách dùng thì hiện tại đơn:

 • Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên.

Ex: The sun rises in the East. Tom comes from England.

 • Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.

Ex: Mary often goes to school by bicycle. I get up early every morning.

       Lưu ý : ta thêm “es” sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.

 • Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người :

Ex : He plays badminton very well

 • Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu, đặc biệt dùng với các động từ di chuyển.

Ex: I am going to the beach next week

Câu hỏi có từ để hỏi

Câu hỏi với từ để hỏi bắt đầu bằng “Wh” bao gồm:

What : gì, cái gì

Which : nào, cái nào

Who   : ai

Whom : ai

Whose: của ai

Why   : tại sao, vì sao

Where : đâu, ở đâu

When : khi nào, bao giờ

Cấu trúc một câu hỏi có từ để hỏi: Từ để hỏi + Trợ động từ + Chủ ngữ + …

Ex: Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

Complete English – Chinh phục tiếng Anh giao tiếp toàn diện

Xem thêm Cuốn sách “Complete English” – Giải pháp tự học tại nhà giúp bạn tự tin giao tiếp tiếng anh chỉ sau 3 tháng. Ngoài ra bạn có thể tham khảo các khóa học hiện nay của Jaxtina tại đây!

Nhiều bạn vẫn cho rằng tiếng anh chính là môn khó nhằn nhất. Nhưng thật ra, nếu các em xem học tiếng anh chính là một cuộc hành trình du ngoạn, các em sẽ cảm nhận đầy đủ sự thú vị hơn nữa. Nhưng muốn học tốt nhất nhất định phải học thuộc tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 6 chương trình mới, cùng với tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 6.

Trên đây là những Từ vựng tiếng Anh lớp 6 phổ biến nhất mà các bạn học sinh cần ghi nhớ. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn.

kttd 1

 

Dành cho bạn:

  Bạn đang tìm một trung tâm tiếng Anh uy tín và đảm bảo chất lượng giảng dạy? Jaxtina English Center – lựa chọn đúng nhất dành riêng cho bạn!

  4.9/5 – (1278 bình chọn)