Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 10 Quan Trọng – kiengurubrand

Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 10 Quan Trọng - kiengurubrand

Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 10 Quan Trọng – kiengurubrand

Tag: Công Thức Toán Lớp 10

Home

»

Blog

»

Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 10 Quan Trọng

 • 14/07/2022

 • 6 phút đọc

 • 99 lượt thích

Home » Blog » Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 10 Quan Trọng

Công Thức Toán Lớp 10
C491C3A1p20C3A1n20C491E1BB8120tuyE1BB83n20sinh20vC3A0o20lE1BB9Bp201020mC3B4n20toC3A1n

 • 6 phút đọc

 • 99 lượt thích

 • 14/07/2022

Trong chương trình Toán học lớp 10, các em học sinh được học rất nhiều kiến thức mới mẻ về đại số và hình học. Kì thi cuối năm sắp tới mà nhiều bạn học sinh vẫn cảm thấy choáng ngợp  trước lượng kiến thức mà các em phải học và không biết phải ôn tập bắt đầu từ đâu. Hiểu được điều đó, Kiến Guru đã biên soạn tài liệu tóm tắt các công thức toán lớp 10 dành tặng cho các bạn học sinh.

Tài liệu tóm tắt một cách đầy đủ và ngắn gọn nhất các công thức toán đã học theo hai phần đại số và hình học. Hy vọng, đây sẽ là cẩm nang nhỏ gọn mà đầy đủ kiến thức để các em ôn tập tốt và để dành ôn lại cho những năm học tiếp theo khi quên.

Công Thức Toán Lớp 10

I, Công thức toán lớp 10 phần Đại số

>>> Nắm bắt toàn bộ lượng kiến thức phong phú về môn Toán 10 Toán thầy Mạnh lớp 10

1. Các công thức về bất đẳng thức:

+ Tính chất 1 (tính chất bắc cầu):  a > b và b > c  Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347433 1  a > c

+ Tính chất 2:                         a > b  Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347433 2.png?width=22&height=16&name=google 1592905347433 2 a + c > b + c    

 Tức là: Nếu cộng 2 vế của bắt đẳng thức với cùng một số ta được bất đẳng thức cùng chiều và tương đương với bất đẳng thức đã cho.

  Hệ quả (Quy tắc chuyển vế): a > b + c Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347434 a – c > b

+ Tính chất 3:  

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347434 1

+ Tính chất 4:  

a > b Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347434 2a.c > b.c  nếu c > 0

hoặc  a > b Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347434 4c.c < b.c  nếu c < 0

+ Tính chất 5: 

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347434 3

Nếu nhân các vế tương ứng của 2 bất đẳng thức cùng chiều ta được một bất đẳng thức cùng chiều.                Chú ý: KHÔNG có quy tắc chia hai vế của 2 bất đẳng thức cùng chiều.

+ Tính chất 6:

a > b > 0 Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347435 an > bn  (n nguyển dương)

+ Tính chất 7: 

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347435 1  (n nguyên dương)

+ Bất đẳng thức Cauchy (Cô-si):

 Nếu Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347435 2Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347435 3 thì Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347436 . Dấu = xảy ra khi và chỉ khi: a = b 

Tức là: Trung bình cộng của 2 số không âm lớn hơn hoặc bằng trung bình nhân của chúng.

Hệ quả 1: Nếu 2 số dương có tổng không đổi thì tích của chùng lớn nhất khi 2 số đõ bẳng nhau.

Ý nghĩa hình học: Trong tất cả các hình  chữ nhật có cùng chu vi, hình vuông có diện tích lớn nhất.

Hệ quả 2: Nếu 2 số dương có tích không đổi thì tổng của chùng nhỏ nhất khi 2 số đó bằng nhau.

Ý nghĩa hình học: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích hình vuông có chu vi nhỏ nhất.

+ Bất đẳng thức chứa giá trị trị tuyệt đối:  

 Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347437Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347437 3

Từ định nghĩa suy ra: với mọi Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347437 1 ta có:

a. |x| Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347437 2 0

b. |x|2 = x2

c. x Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347438 |x|  và  -x Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347438 1 |x|

Định lí: Với mọi số thực a và b ta có: 

|a + b| Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347438 2 |a| + |b|      (1)

|a – b| Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347438 2 |a| + |b|      (2)

|a + b| = |a| + |b|  khi và chỉ khi a.b Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347438 4 0

|a – b| = |a| + |b|  khi và chỉ khi a.b Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347439 4 0

2. Các công thức về phương trình bậc hai:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347439

 a. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347439 2

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347439 1: Phương trình vô nghiệm.
Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347439 3: Phương trình có nghiệm kép:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347439 5

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347440: Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347440 5; Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347440 1

b. Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai: 

Nếu “b chẵn” (ví dụ Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347440 4) ta dùng công thức nghiệm thu gọn.

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347440 3Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347440 2

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347440 6: Phương trình vô nghiệm.
Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347441: Phương trình có nghiệm kép:
Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347441 1
Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347441 4: Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347441 3; Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347441 5

Chú ý: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347441 2 với Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347442là hai nghiệm  của phương trình bậc 2: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347442 4

c. Định lí Viet:

Nếu phương trình bậc 2 Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347442 5 có 2 nghiệm Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347442 6 thì:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347442 3

d. Các trường hợp đặc biệt của phương trình bậc 2: 

– Nếu Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347442 2 thì phương trình có nghiệm: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347442 1
– Nếu Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347443 1 thì phương trình có nghiệm: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347443

e. Dấu của nghiệm số:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347443 6

– Phương trình có 2 nghiệm trái dấu: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347443 4Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347443 5

– Phương trình có 2 nghiệm dương phân biệt: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347443 3

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347443 2

– Phương trình có 2 nghiệm âm phân biệt Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347444 4

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347444

3. Các công thức về dấu của đa thức:

a. Dấu của nhị thức bậc nhất: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347444 5

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347444 3

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347444 1                   Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347444 2                             Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347445 5

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347445 4

trái dấu a                   0                          cùng dấu a

“Phải cùng, trái trái”

b. Dấu của tam thức bậc hai:

 Công Thức Toán Lớp 10
google 1592984738875

 

△<0 : f(x) cùng dấu với hệ số a

△=0 : f(x) cùng dấu với hệ số a với mọi Công Thức Toán Lớp 10
google 1592984738875 2 

△=0 : f(x) có 2 nghiệm x1 , x2

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592984738875 1

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592984738876 1                      x1                     x2                         Công Thức Toán Lớp 10
google 1592984738876

F(x)

      cùng dấu a        0 trái dấu a       0  cùng dấu a

c. Dấu của đa thức bậc  3: Bắt đầu từ ô bên phải cùng dấu với hệ số a của số mũ cao nhất, qua nghiệm đơn đổi dấu, qua nghiệm kép không đổi dấu.

4. Các công thức về điều kiện để tam thức không đổi dấu trên R

.


Cho tam thức bậc hai: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347445

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347445 6               Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347445 2

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347446                Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347446 2

5. Các công thức toán lớp 10 về phương trình và bất phương trình

chứa trị tuyệt đối

a.  Phương trình :

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347446 4

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347446 3                  

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347446 1

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347447

b. Bất phương trình:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347447 5            Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347447 2

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347447 3             Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347447 1

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347447 4Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347448 1

 

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347448 2

6. Các công thức toán lớp 10 về phương trình và bất phương trình

chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai

a. Phương trình:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347448
Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347449 3

 b. Bất phương trình:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347449

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347449 2

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347449 1 

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347449 4

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347450

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347450 6

7. Các công thức toán lớp 10 lượng giác

a. Định nghĩa giá trị lượng giác:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347450 4Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347450 5

b. Các công thức lượng giác cơ bản:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347450 3

c. Các giá trị lượng giác đặc biệt:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347450 2

d. Công thức cộng:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347450 1

e. Công thức nhân đôi: 

 

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347451

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347451 4

f. Công thức hạ bậc: 

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347451 1

g. Công thức nhân ba:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347451 2

h. Công thức biến đổi tích thành tổng:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347451 3

i. Công thức biến đổi tổng thành tích:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347452 3

k. Cung liên kết: Sin – bù; cos – đối; phụ – chéo; hơn kém Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347452 1 – tan, cot.

– Hai cung bù nhau: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347452 2Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347452 5

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347452 4

– Hai cung đối nhau: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347452Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347453

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347453 4

– Hai cung phụ nhau: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347453 5Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347453 1

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347453 7

– Hai cung hơn kém Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347453 6: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347453 2Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347453 3

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347454 6

– Hai cung hơn kém Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347454: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347454 4Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347454 5

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347454 2

l. Công thức tính Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347454 3 theo Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347454 1

Nếu đặt Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347455 thì:Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347455 4

m. Một số công thức khác:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347455 5
Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347455 1
Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347455 3
Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347455 6
Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347455 2
Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347456
Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347456 1Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347456 3

II. Công thức toán lớp 10 phần Hình học

1. Các công thức toán lớp 10 về hệ thức lượng trong tam giác: 

Công Thức Toán Lớp 10

Cho Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347456 4, ký hiệu 

– a, b, c: độ dài 3 cạnh
– R: bán kính đường tròn ngoại tiếp

Định lí côsin: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347457

Định lí sin: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347457 2

Công thức tính độ dài trung tuyến: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347457 4

2. Các công thức toán lớp 10 về hệ thức lượng trong tam giác vuông

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347457 1

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347457 3

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347458 2

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347458 1

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347458 5

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347458 3

3. Các công thức tính diện tích:

Tam giác thường:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347458 6(Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347458: độ dài 3 đường cao)

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347458 4

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347459 5

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347459(r: bán kính đường tròn nội tiếp, Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347459 6: nửa chu vi)

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347459 3(Công thức Hê-rông)

Tam giác vuông: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347459 2x tích 2 cạnh góc vuông

Tam giác đều cạnh a: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347459 1

Hình vuông cạnh a: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347459 4

Hình chữ nhật: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347460

Hình bình hành: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347460 3 hoặc Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347460 4

Hình thoi: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347460 1 hoặc Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347460 2hoặc 

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347460 5x  tích 2 đường chéo

Hình tròn: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347461 1

4. Công thức toán 10 về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy

Công Thức Toán Lớp 10

a. Ứng dụng tích vô hướng của hai vectơ

 Cho ba điểm: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347461. Ta có:

 – Tọa độ véctơ Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347461 5

– Tọa độ trung điểm I của AB là: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347461 3.Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347461 4 

– Tọa độ trọng tâm G của Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347462là: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347462 1.

Cho các vec-tơ Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347462 3 và các điểm Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347462 5:

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347462 2

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347462 4

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347462 6

Công Thức Toán Lớp 10
c-2  

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347463 2

b. Phương trình của đường thẳng :

Cho Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347463 5là VTCP của d.,    Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347463 6là VTPT của d .

Điểm M(Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347463 1 thuộc d.

– PT tham số của d:    Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347463 4= Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347463 3

                                         Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347464

– PT chính tắc của d: Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347464 1

– PT tổng quát của d:Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347464 6 hoặc:Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347464 2

c. Khoảng cách: 

+ Khoảng cách từ điểm M(x0, y0) đến đương thẳng (d) : Ax + By + C = 0

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347464 4

+ Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song: Ax + By + C1 = 0  và Ax + By + C2 = 0

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347464 5

d. Vị trí tương đối 2 đường thẳng:

(d1) : A1 x + B1 y + C1 = 0,       (d2) : A2 x + B2 y + C2 = 0

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347464 3

e. Góc giữa 2 đường thẳng:

(d1) : A1 x + B1 y + C1 = 0,    (d2) : A2 x + B2 y + C2 = 0,   Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347465

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347465 2

d. Phương trình đường phân giác của góc tạo bởi 2 đường thẳng (d1)và (d2):

Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347465 1  (góc nhọn lấy dấu – , góc tù lấy dấu + )

e. Phương trình đường tròn :

Đường tròn tâm I(a ; b), bán kính R có phương trình :

 Dạng 1 : Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347466

 Dạng 2 : Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347466 1

                   Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347466 3, điều kiện : Công Thức Toán Lớp 10
google 1592905347466 2

 Trên đây là tài liệu tổng hợp các công thức toán lớp 10 đầy đủ các kiến thức đã học trong chương trình toán 10. Các công thức được biên soạn cụ thể theo từng chương, từng bài rất phù hợp để các em học sinh dễ dàng học thuộc. Với bộ công thức ngắn gọn này, hy vọng sẽ giúp các em sẽ ôn tập hiệu quả, hoàn thành tốt những bài kiểm tra sắp tới của mình và là người bạn đồng hành cùng các em trong các năm học phổ thông.

#tintuctuyendung

#tintuckhuyenmai

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:


DAILY CHALLENGE TNC

 • 6 phút đọc

 • 99 lượt thích


Nhiều trường ĐH tốp đầu công bố điểm sàn xét tuyển

 • 6 phút đọc

 • 99 lượt thích


Điểm chuẩn đại học công nghiệp tp hcm 2021 như thế nào?

 • 6 phút đọc

 • 99 lượt thích


Điểm chuẩn đại học Công nghiệp Hà Nội

 • 6 phút đọc

 • 99 lượt thích


Đại học Thương mại  – Điểm chuẩn 2021

 • 6 phút đọc

 • 99 lượt thích


Điểm chuẩn đại học Quốc gia Hà Nội 2021 bao nhiêu? Click ngay!

 • 6 phút đọc

 • 99 lượt thích

Công Thức Toán Lớp 10
Side banner

Nhận 100 Triệu và một Macbook Air #4

Công Thức Toán Lớp 10
Side banner

khi tham gia Học Bổng Trạng Kiến 2022. Chương trình học bổng Trạng Kiến chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc. Nhanh tay nhận đăng ký tư vấn về học bổng ngay!


Nhận tư vấn

Công Thức Toán Lớp 10
Side banner

Nhận 100 Triệu và một Macbook Air #3

Công Thức Toán Lớp 10
Side banner

khi tham gia Học Bổng Trạng Kiến 2022. Chương trình học bổng Trạng Kiến chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc. Nhanh tay nhận đăng ký tư vấn về học bổng ngay!


Nhận tư vấn

Công Thức Toán Lớp 10
Side banner

Nhận 100 Triệu và một Macbook Air #2

Công Thức Toán Lớp 10
Side banner

khi tham gia Học Bổng Trạng Kiến 2022. Chương trình học bổng Trạng Kiến chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc. Nhanh tay nhận đăng ký tư vấn về học bổng ngay!


Nhận tư vấn

Xem thêm các kết quả về
Công Thức Toán Lớp 10


Nguồn
:
www.kienguru.vn