✅ Công thức Hóa Học lớp 12 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

hoa hoc 11 trang 1
hoa hoc 11 trang 2
hoa hoc 11 trang 3
hoa hoc 11 trang 4

CHƯƠNG I. ESTE – LIPIT

A- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG

1. Khái niệm về dẫn xuất của axit cacboxylic– Dẫn xuất của axit cacboxylic là những sản phẩm tạo ra lúc thay thế nhóm hiđroxyl -OH trong nhóm cacboxyl -COOH bằng nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác: -COOH -> -COZ (với Z: OR’, NH2, OCOR, halogen, …)

– Este là dẫn xuất của axit cacboxylic. Lúc thay thế nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axitcacboxylic bằng nhóm OR’ thì được este.- Halogenua axit (quan yếu nhất là clorua axit RCOCl). Để tạo ra halogenua axit cóthể sử dụng những tác nhân như PCl5 (photpho pentaclorua), PCl3 (photpho triclorua), COCl2(photgen), SOCl2 (thionyl clorua), …

(1) begin{equation*} begin{aligned} &mathrm{RCOOH}+mathrm{PCl}_{5} rightarrow mathrm{RCOCl}+mathrm{POCl}_{3}+mathrm{HCl}  &3 mathrm{RCOOH}+mathrm{PCl}_{3} rightarrow 3 mathrm{RCOCl}+mathrm{H}_{3} mathrm{PO}_{3}  &mathrm{RCOOH}+mathrm{SOCl}_{2} rightarrow mathrm{RCOCl}+mathrm{SO}_{2}+mathrm{HCl}  &mathrm{RCOOH}+mathrm{COCl}_{2} rightarrow mathrm{RCOCl}+mathrm{CO}_{2}+mathrm{HCl} end{aligned} end{equation*}

– Anhiđrit axit, mang 2 loại: đối xứng (dạng (RCO)2O hoặc (ArCO)2O; gọi tên bằng cách thay từ axit bằng anhiđrit (CH3CO)2O là anhiđrit axetic), và ko cân đối (sinh ra từ hai axit monocacboxylic khác nhau như CH3CO-O-OCC6H5; gọi tên bằng từ anhiđrit cùng với tên của hai axit – anhiđrit axetic benzoic)

Để tạo thành anhiđrit axit mang thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như sử dụng tác nhân hút nước P2O5 hay tác dụng của nhiệt, …

2. ESTE

2.1. Khái niệm : Lúc thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhómOR thì được este* Công thức tổng quát của estea/ Trường hợp đơn thuần: là este ko chứa nhóm chức nào khác, ta mang những công thứcnhư sau

-Tạo bởi axit cacboxylic đơn chức RCOOH và ancol đơn chức R’OH: RCOOR’.- Tạo bởi axit cacboxylic đa chức R(COOH)a và ancol đơn chức R’OH: R(COOR’)a.- Tạo bởi axit cacboxylic đơn chức RCOOH và ancol đa chức R'(OH)b: (RCOO)bR’.- Tạo bởi axit cacboxylic đa chức R(COOH)a và ancol đa chức R'(OH)b: Rb(COO)abR’a.Trong đó, R và R’ là gốc hiđrocacbon (no, ko no hoặc thơm); trường hợp đặc trưng, Rcó thể là H (đó là este của axit fomic H-COOH).

b/Trường hợp phức tạp: là trường hợp este còn chứa nhóm OH (hiđroxi este) hoặc estecòn chứa nhóm COOH (este – axit) hoặc những este vòng nội phân tử … Este trong trườnghợp này sẽ phải xét cụ thể mà ko thể mang CTTQ chung được. Ví dụ với glixerol và axitaxetic mang thể mang những hiđroxi este như HOC3H5(OOCCH3)2 hoặc (HO)2C3H5OOCCH3; hoặcvới axit oxalic và metanol mang thể mang este – axit là HOOC-COOCH3.

c/ Công thức tổng quát dạng phân tử của este ko chứa nhóm chức khácctpt

2.2.Lí tính :

– nhiệt độ sôi ,độ tan trong nước thấp hơn axit và ancol mang cùng số cacbon :axit > ancol > este-Một số mùi đặc trưng : Isoamyl axetat : mùi chuối chín ; Etyl butiat ,etyl propionat cómùi dứa

2.3 TÍNH CHẤT HÓA HỌC :

1. Phản ứng thủy phânTính chất hoá học quan yếu nhất của este là phản ứng thuỷ phân. Sơ đồ thuỷ phâneste (về cơ bản, chưa xét những trường hợp đặc trưng) là :

phan ung thuy phan

Thuỷ phân chính là quá trình nghịch của của phản ứng este hoá.Phản ứng thuỷ phân mang thể xảy ra trong môi trường axit hoặc môi trường bazơ.- Phản ứng thuỷ phân trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hoá.Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este:- Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Sản phẩm của phản ứng trong điều kiện này luôn mang axit cacboxylic. Để dịch chuyển thăng bằng về phía tạo axit và ancol, ta sử dụng lượng dư nước.- Phản ứng thuỷ phân este ko những thuận nghịch mà còn rất chậm. Để tăng tốc độ phản ứng thuỷ phân ta đun nóng hỗn hợp phản ứng với với chất xúc tác axit (H2SO4, HCl…).

– Phản ứng xà phòng hoá chỉ xảy ra một chiều, sản phẩm thu được luôn mang muối của axit cacboxylic.

xa phong hoa

2/ Phản ứng của gốc hiđrocacbonEste ko no (este của axit ko no hoặc ancol ko no) mang khả năng tham gia phản ứng cùng và phản ứng trùng hợp – đây là tính chất do liên kết – quy định (tương tự như hiđrocacbon tương ứng). Một số phản ứng thuộc loại này mang ứng dụng quan yếu là :- Phản ứng chuyển hoá dầu (chất béo lỏng) thành mỡ (chất béo rắn)

triolephin
khu este

4. Một số phản ứng thuỷ phân đặc trưng của esteCăn cứ vào sơ đồ phản ứng xà phòng hoá hay phản ứng thuỷ phân este ta mang thể căn cứ vào sản phẩm tạo thành để suy đoán cấu tạo của este ban sơ.Ko nhất thiết sản phẩm cuối cùng phải mang ancol, tuỳ thuộc vào việc nhóm -OH đính vào gốc hiđrocacbon mang cấu tạo như thế nào mà sẽ mang những phản ứng tiếp theo xảy ra để mang sản phẩm cuối cùng hoàn toàn khác nhau, hoặc nữa là do cấu tạo thất thường của este gây nên.

Một số trường hợp thuỷ phân đặc trưng của este (ko chứa halogen) thường gặp trong bài toán định lượng là :

este

Quan tâm những kết luận in nghiêng ngay dưới mỗi trường hợp trên đây chỉ là một ví dụ đơn thuần nhất, những em chỉ được vận dụng trùng hợp mang dấu hiệu cho phép xác định cụ thể số nhóm chức este trước đó.

IV.ĐIỀU CHẾ.

dieu che

Bài 2. Lipit.

I. Khái niệm:Lipit là những hợp chất hữu cơ mang trong tế bào sống,ko hòa tan trongnước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ ko phân cực.II. Chất béo:1/ Khái niệm:Chất béo là trieste của glixerol với axit béo gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

cong thuc 4
hoa hoc 12 trang 5
hoa hoc 12 trang 6
hoa hoc 12 trang 7
hoa hoc 12 trang 8
hoa hoc 12 trang 9
hoa hoc 12 trang 10
hoa hoc 12 trang 11
hoa hoc 12 trang 12
trang 13 1
trang 14 1
trang 15 1
trang 16 1
trang 17 1
trang 18
trang 19
trang 20
trang 21
trang 22
trang 23
trang 24
trang 25
trang 26
trang 27
trang 28
trang 29
trang 30
trang 31
trang 32
trang 33
trang 34
trang 35
trang 36
trang 37
trang 38
trang 39
trang 40
trang 41
trang 42
trang 43
trang 44
trang 45
trang 46
trang 47
trang 48
trang 49

Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12 : Tổng Hợp Những Dạng Giải Bài Tập Kim Loại

I. Tổng logic thuyết hóa 12: Tổng hợp phương pháp

1. Phương pháp bảo toàn khối lượng:

Tổng khối lượng những chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng những sản phầm.

Ví dụ. trong phản ứng kim loại tác dụng với axit → muối + H2

Vận dụng bảo toàn khối lượng ta mang:

mdung dịch muối = mkim loại + mdung dịch axit – mH2

2. Phương pháp tăng giảm khối lượng:

Dựa vào sự tăng giảm khối lượng lúc chuyển từ 1 mol chất A thành 1 hoặc nhiều mol chất B (mang thể qua nhiều thời đoạn trung gian) ta mang thể tính được số mol của những chất và trái lại.

Ví dụ. Xét phản ứng: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Ta thấy: cứ 1 mol Fe (56 gam) tan ra thì mang 1 mol Cu (64 gam) tạo thành, khối lượng thanh kim loại tăng 64 – 56 = 8 (gam). Như vậy nếu biết được khối lượng kim loại tăng thì mang thể tính được số mol Fe phản ứng hoặc số mol CuSO4 phản ứng,…

3. Phương pháp sơ đồ nhường chéo:

Thường ứng dụng trong những bai tập hỗn hợp 2 chất khí, pha trộn 2 dung dịch, hỗn hợp 2 muối lúc biết nồng độ phần trăm của dung dịch (C%) hoặc phân tử khối trung bình (M).

Ví dụ. tính tỉ lệ khối lượng của 2 dung dịch mang nồng độ phần trăm tương ứng là C1, C2 cần lấy trộn vào nhau để được dung dịch mang nồng độ C%.(C1 < C < C2)

so do duong cheo

Đối với bài toán mang hỗn hợp 2 chất khử, biết phân tử khối trung bình cũng nên ứng dụng phương pháp sơ đồ chéo để tính số mol từng khí.

4. Phương pháp nguyên tử khối trung bình:

Trong những bài tập mang hai hay nhiều chất mang cùng thành phần hóa học, phản ứng tương tự nhau mang thể thay chúng bằng một chất mang công thức chung, như vậy việc tính toán sẽ rút gọn được số ẩn.

– Khối lượng phân tử trung bình của một hỗn hợp là khối lượng của 1 mol hỗn hợp đó.

mhh

– Sau lúc được giá trị , để tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp cũng ứng dụng phương pháp sơ đồ chéo:

so do cheo

5. Phương pháp bảo toàn electron:

Phương pháp này ứng dụng để giải những bài tập mang nhiều quá trình oxi hóa khử xảy ra (nhiều phản ứng hoặc phản ứng tạo ra nhiều sản phẩm hoặc phản ứng qua nhiều thời đoạn). Chỉ cần viết những quá trình nhường, nhận electron của những nhân tố trong những hợp chất. Lập phương trình tổng số mol electron nhường = tổng số mol electron nhận.

6. Phương pháp bảo toàn nhân tố:

Trong những phản ứng hóa học số mol nguyên tử của những nhân tố được bảo toàn trước và sau phản ứng.

Ví dụ. xét phản ứng CO + oxit kim loại → kim loại + CO2

Bào toàn nguyên tử O: nCO = nCO2 = nO trong những oxit

7. Phương pháp viết pt phản ứng dưới dạng rút gọn:

Lúc giải những bài toán mang phản ứng của dung dịch hỗn hợp nhiều chất (dung dịch gồm 2 axit, 2 bazo,…) để tránh viết nhiều phương trình phản ứng, đơn thuần tính toán ta viết phương trình ion rút gọn.

II. Tổng logic thuyết hóa học 12: Tổng hợp ví dụ vận dụng phương pháp

Bài 1: Hòa tan 1,35 gam một kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2,24 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) mang tỉ khối khá so với hidro bằng 21. Tìm M.

Hướng dẫn:

bao toan electron
so mol electron

Bài 2: Hòa tan 4,59 gam nhôm trong dung dịch HNO3 1M thu được hỗn hợp X gồm hai khí NO và NO2, tỉ khối khá của X đối với hidro bằng 16,75. Tính :

a) Thể tích mỗi khí đo ở đktc.

b) Khối lượng muối thu đươc.

c) Thể tích dung dịch HNO3 đã sử dụng.

Hướng dẫn:

ap dung
khoi luong

III. Tổng logic thuyết hóa học 12: tổng hợp bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Một dung dịch mang chứa những ion: x mol M3+, 0,2 mol Mg2+, 0,3 mol Cu2+, 0,6 mol SO42-, 0,4 mol NO3-. Cô cạn dung dịch này thu được 116,8 gam hỗn hợp những muối khan. M là:A. Cr B. Fe. C. Al D. Zn

Đáp án: A

Vận dụng định luật bảo toàn điện tích, ta mang:

3x + 0,2.2 + 0,3.2 = 0,6.2 + 0,4 ⇒ x = 0,2 mol

Ta mang: mmuối = mM3+ + mMg2+ + mCu2+ + mSO42- + mNO3-

116,8 = 0,2.MM + 0,2.44 + 0,3.64 + 0,6.96 + 0,4.62

MM = 52 ⇒ M là Cr.

Bài 2: Ngâm một dòng đinh sắt vào 200 ml dung dịch CuSO4. Sau lúc phản ứng kết thúc, lấy đinh ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 gam. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban sơ.A. 1M B. 0,5M C. 0,25M D. 0,4M

Đáp án: B

Vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng

Theo phương trình: Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

Cứ 1 mol Fe (56 gam) tác dụng với 1 mol CuSO4 → 1 mol Cu (64 gam).

Khối lượng đinh sắt tăng: 64 – 56 = 8 (gam)

Thực tế khối lượng đinh sắt tăng 0,8 (gam)

Vậy nCuSO4 phản ứng = 0,8/8 = 0,1(mol) và CMCuSO4 = 0,1/0,2 = 0,5M

Bài 3: Hỗn hợp bột gồm 3 kim loại Mg, Al, Zn mang khối lượng 7,18 gam được chia làm hai phần đều nhau. Phần 1 đem đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư thu được 8,71 gam hỗn hợp oxit. Phần 2 hòa tan hoàn toàn trong HNO3 đặc nóng dư thu được V lít (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hãy tính giá trị của V.A. 14,336l B. 11,2l C. 20,16l C. 14,72l

Đáp án: A

bao toan khoi luong

Hyperlink tải:

CÔNG THỨC HÓA HỌC LỚP 12

MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC

Trả lời