Tổng hợp công thức Sinh học 12

Học Mãi cung cấp tài liệu trọn bộ các công thức sinh học 12 giúp các em học sinh dễ dàng tổng hợp kiến thức một cách khoa học, ngắn gọn phục vụ quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học.

Tổng hợp công thức sinh học 12

Phần 1: Các công thức về cấu trúc ADN

1. Tính số nucleotit của AND hoặc của gen

– Đối với mỗi mạch của gen

– Đối với cả 2 mạch

– Tổng số nu của ADN

– Tính số chu kỳ xoắn

– Tính khối lượng phân tử ADN

– Tính chiều dài của phân tử ADN

2. Tính số liên kết Hidro và liên kết hóa trị Đ-P

– Công thức tính số liên kết Hidro

– Công thức tính số liên kết hóa trị

 

Phần 2: Cơ chế tự nhân đôi của ADN

1. Công thức tính số Nucleotit tự do cần dùng

– Tính số Nucleotit qua 1 lần tự nhân đôi

– Công thức tính số Nucleotit qua nhiều lần tự nhân đôi

2. Tính số liên kết Hidro, hóa trị Đ-P được hình thành hoặc bị phá vỡ

– Qua 1 đợt tự nhân đôi

– Qua nhiều đợt tự nhân đôi

3. Tính thời gian sao mã

Đăng ký ngay khóa học: Học tốt sinh học 12 để được các thầy cô tổng hợp kiến thức một cách khoa học, ngắn gọn và dễ hiểu nhất.

 

Phần 3: Cấu trúc ARN

1. Công thức tính số Ribonucleotit của ARN

2. Công thức tính khối lượng ARN (mARN)

3. Công thức tính chiều dài và số liên kết hóa trị Đ-P của ARN

– Công thức tính chiều dài

– Công thức tính số liên kết hóa trị Đ-P

 

Phần 4: Cơ chế tổng hợp ARN

1. Công thức tính Ribonucleotit tự do cần dùng

– Công thức tính Ribonucleotit tự do cần dùng qua 1 lần sao mã

– Công thức tính Ribonucleotit tự do cần dùng qua nhiều lần sao mã

2. Tính số liên kết hidro và liên kết hóa trị Đ- P

– Qua 1 lần sao mã

– Qua nhiều lần sao mã

3. Công thức tính thời gian sao mã

– Tốc độ sao mã

– Thời gian sao mã

 

Phần 5: Cấu trúc Protein

1. Tính số bộ ba mật mã – số axit amin

2. Số liên kết peptit

3. Tính số cách mã hóa của ARN và số cách sắp đặt A Amin trong chuỗi Polipeptit

 

Phần 6: Cơ chế tổ hợp Protein

1. Công thức tính số Axit Amin cần dùng

2. Công thức tính số phần tử nước và số liên kết Peptit

3. Tính số ARN vận chuyển

4. Sự dịch chuyển Riboxom trên ARN thông tin

5. Tính số Axit Amin tự do cần dùng đối với các Riboxom còn tiếp xúc với mARN

 

Phần 7: Di truyền và biến dị

1. Lai giữa một cặp tính trạng

2. Lai giữa 2 cặp tính trạng

3 Di truyền liên kết

Các em học sinh đang trong giai đoạn cuối cấp có thể tham khảo khóa học: ôn sinh thi đại học