Tổng hợp công thức toán học cấp 3 phần vecto

1/ Vecto trong mặt phẳng, hệ tọa độ 2 chiều

1.1. Tích vô hướng của 2 vecto, tọa độ của vecto đối với hệ trục tọa độ, tính góc giữa 2 vecto

Tích vô hướng của 2 vecto, góc giữa 2 vecto

1.2. Biểu thức tọa độ của các phép toán vecto, công thức tính tọa độ trung điểm của đoạn thẳng, công thức tính tọa độ của trọng tâm tam giác

Biểu thức tọa độ của các phép toán vecto

công thức tính tọa độ trung điểm của đoạn thẳng

công thức tính tọa độ của trọng tâm tam giác

2/ Vecto trong không gian, hệ tọa độ 3 chiều

2.1. Tính chất về tọa độ của vecto

Tính chất về tọa độ của vecto trong không gian

2.2. Liên hệ giữa tọa độ của vecto và tọa độ của 2 điểm mút

Liên hệ giữa tọa độ của vecto và tọa độ của 2 điểm mút

2.3. Tích có hướng của 2 vecto

Tích có hướng của 2 vecto

2.4. Tính chất của tích có hướng

Tính chất của tích có hướng